Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Züleyha Cihan ÖZDAMAR KARACA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : İÇ HASTALIKLARI
Ana Bilm Dalı : İÇ HASTALIKLARI
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 21913
E Posta Adresi : zuleyhaerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/zuleyha/cv
Eğitim Bilgileri
Tıpta Yandal Uzmanlık, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ , ENDOKRİNOLOJİ, 2006-2010
Tıpta Uzmanlık, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ , İÇ HASTALIKLARI, 2000-2005
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE), , 1994-2000
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü ve Reseptörlerinin İmmunhistokimyasal Ekspresyonları ve Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü-Reseptör Düzeyleri ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ Nisan, 2010.
Tıpta Uzmanlık, "HİPERTİROİDİLİ VE HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA GHRELİN DÜZEYLERİ VE TEDAVİYLE DEĞİŞİMİ", GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI Haziran, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğitim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Eğitimi, 2013
Neoplasia and Endocrine Differentiation, Molecular Disease and Chronic Disease Research Center, 2012
İleri Tiroid Ultrasonografisi Kursu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, 2012
Deney hayvanları kullanım sertifikası, Erciyes Üniversitesi ERSEM, 2011
Endokrinoloji Yeterlilik Belgesi, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2010
Araştırma Alanları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
hipofiz hastalıkları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (İç Hastalıkları)
Web Of Science Araştırma Alanları
Endocrinology & Metabolism
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Gebede endokrin değişiklikler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kadınlarda androjen fazlalığı bozuklukları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Hipertiroidi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Hipotiroidi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Osteoporoz ve osteomalazi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, H.Doğan, "Akromegali hastalarında uyku bozuklukları ve endotelyal disfonksiyon ilişkisinin araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Tıpta Uzmanlık, S.Firat, "CUSHİNG SENDROMLU HASTALARDA KARDİOVASKÜLER, METABOLİK VE DERMATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİYLE DEĞİŞİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Tıpta Uzmanlık, M.Ünal, "Prolaktinomalı kadınlarda hiperandrojeneminin varlığının araştırılması, prolaktinomanın kardiyovasküler ve metabolik sistem üzerine etkilerinin incelenmesi ve tedaviyle değişimi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ERCİYES ÜNİVERSTİTESİ, Ocak, 2014
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karaca Ç., Özdamar Karaca Z.C., "Beyond Hyperglycemia, Evidence for Retinal Neurodegeneration in Metabolic Syndrome", INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, vol.59, pp.1360-1367, 2018
Karaca C., Özdamar Karaca Z.C., Kahraman N., Sirakaya E., Oner A., Mirza G., "IS THERE A ROLE OF ACTH IN INCREASED CHOROIDAL THICKNESS IN CUSHING SYNDROME?", RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, vol.-, 2016
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "GH and Pituitary Hormone Alterations After Traumatic Brain Injury.", PROGRESS IN MOLECULAR BIOLOGY AND TRANSLATIONAL SCIENCE, vol.138, pp.167-91, 2016
Özdamar Karaca Z.C., Laway B., Dokmetas H., Atmaca H., Keleştemur H.F., "Sheehan syndrome.", NATURE REVIEWS DISEASE PRIMERS, vol.2, pp.16092-16092, 2016
Ünlühizarci K., Kiriş A., Köse S.K., Tanrikulu E., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., et al., "Thyroid Hormone Withdrawal Further Exacerbates Oxidative Stress in Patients with Thyroid Carcinoma.", EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, vol.124, pp.225-9, 2016
Özdamar Karaca Z.C., Keleştemur H.F., "The management of hypophysitis.", MINERVA ENDOCRINOLOGICA, vol.41, pp.390-9, 2016
Taheri S., Tanriverdi F., Zararsiz G., Elbüken G., Ulutabanca H., Özdamar Karaca Z.C., et al., "Circulating MicroRNAs as Potential Biomarkers for Traumatic Brain Injury-Induced Hypopituitarism.", JOURNAL OF NEUROTRAUMA, vol.33, pp.1818-1825, 2016
Diri H., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Sheehan's syndrome: new insights into an old disease.", ENDOCRINE, vol.51, pp.22-31, 2016
Elbüken G., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Eser B., Hasdiraz L., Ünlühizarci K., et al.,"Evaluation of peripheral blood CD34+ cell count in the acute phase of traumatic brain injury and chest trauma", BRAIN INJURY, vol.1, pp.1-5, 2015 (Link)
Elbüken G., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Kula M., Gökahmetoğlu S., Ünlühizarci K., et al., "Comparison Of Salivary And Calculated Free Cortisol Levels During Low And Standard Dose Of Acth Stimulation Tests In Healthy Volunteers", ENDOCRINE, vol.48, pp.439-443, 2015
Şimşek Y., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Selçuklu A., Keleştemur H.F., "A Comparison Of Low-Dose Acth, Glucagon Stimulation And Insulin Tolerance Test In Patients With Pituitary Disorders", CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.82, pp.45-52, 2015
Diri H., Özdamar Karaca Z.C., Şimşek Y., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Selçuklu A., et al., "Can a glucagon stimulation test characterized by lower GH cut-off value be used for the diagnosis of growth hormone deficiency in adults?", PITUITARY, vol.18, pp.884-892, 2015
Taheri S., Zararsiz G., Karaburgu S., Borlu M., Özgün M.T., Özdamar Karaca Z.C., et al.,"Is idiopathic hirsutism (IH) really idiopathic? mRNA expressions of skin steroidogenic enzymes in women with IH.", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, no.4, pp.447-454, 2015 (Link)
Özdamar Karaca Z.C., Taheri S., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Prevalence of AIP mutations in a series of Turkish acromegalic patients: are synonymous AIP mutations relevant?", PITUITARY, vol.18, pp.831-837, 2015
Diri H. , Karaburgu S., Açmaz B., Ünlühizarci K., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., et al., "Comparison of spironolactone and spironolactone plus metformin in the treatment of polycystic ovary syndrome.", GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, vol.15, pp.1-4, 2015
Diri H., Karaburgu S., Açmaz B., Ünlühizarci K., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., et al., "Comparison of spironolactone and spironolactone plus metformin in the treatment of polycystic ovary syndrome.", GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, vol.15, pp.1-4, 2015
Elbüken G. , Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Eser B., Hasdiraz L., Ünlühizarci K., et al.,"Evaluation of peripheral blood CD34+ cell count in the acute phase of traumatic brain injury and chest trauma", BRAIN INJURY, vol.1, pp.1-5, 2015 (Link)
Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Unusual effects of GH deficiency in adults: a review about the effects of GH on skin, sleep, and coagulation", ENDOCRINE, vol.47, pp.679-689, 2014
Şimşek Y., Kaya M.G., Tanriverdi F., Çalapkorur B., Diri H. , Özdamar Karaca Z.C., et al., "valuation of long-term pituitary functions in patients with severe ventricular arrhythmia: a pilot study.", JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.37, pp.1057-1064, 2014
Diri H., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Şenol S., Ünlühizarci K., Durak A.C., et al., "Extensive Investigation Of 114 Patients With Sheehan'S Syndrome: A Continuing Disorder", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, vol.171, pp.311-318, 2014
Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Unusual Effects Of Gh Deficiency In Adults: A Review About The Effects Of Gh On Skin, Sleep, And Coagulation", ENDOCRINE, vol.47, pp.679-689, 2014
Polat S., Kulle A., Akkurt İ., Özdamar Karaca Z.C., Kurtoğlu S., Keleştemur H.F., Grötzinger J., Holterhus P., Riepe F., "Characterisation Of Three Novel Cyp11b1 Mutations In Classic And Non-Classic 11ß-Hydroxylase Deficiency", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, vol.170, pp.697-706, 2014
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Dağlı A.T., Selçuklu A., Casanueva F.F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Three Years Prospective Investigation Of Pituitary Functions Following Subarachnoid Haemorrhage. ", PITUITARY, no.1, pp.76-82, 2013
Özdamar Karaca Z.C., Açmaz B., Açmaz G. , Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Aribaş S., Şahin Y., Keleştemur H.F., "Routine Screening For Cushing'S Syndrome Is Not Required In Patients Presenting With Hirsutism", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, no.3, pp.379-384, 2013
Özdamar Karaca Z.C., İsmailoğullari S., Korkmaz S., Çakır İ., Aksu M., Baydemir R., Tanriverdi F., Bayram F., "Obstructive Sleep Apnoea Syndrome Is Associated With Relative Hypocortisolemia And Decreased Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis Response To 1 And 250µg Acth And Glucagon Stimulation Tests. ", SLEEP MEDICINE, no.2, pp.160-164, 2013
Borlu M., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Elbüken G., Çakır İ., Dökmetaş H.S., Çolak R., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Acromegaly Is Associated With Decreased Skin Transepidermal Water Loss And Temperature, And Increased Skin Ph And Sebum Secretion Partially Reversible After Treatment", GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH, vol.22, pp.82-86, 2012
Çakır İ., Ünlühizarci K., Tanriverdi F., Elbüken G., Özdamar Karaca Z.C., Keleştemur H.F., "Investigation Of Insulin Resistance In Patients With Normocalcemic Primary Hyperparathyroidism", ENDOCRINE, vol.42, pp.419-422, 2012
Keleştemur H.F., Ünlühizarci K., Özdamar Karaca Z.C., Kaya M.G., "The Effects Of Treatment With Drospirenone/Ethinyl Estradiol Alone Or In Combination With Metformin On Elastic Properties Of Aorta In Women With Polycystic Ovary Syndrome", CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.77, pp.885-892, 2012
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Atmaca H., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Posterior Pituitary Functions Are Not Altered After Growth Hormone Replacement Therapy In Hypopituitarism Due To Sheehan'S Syndrome", GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH, vol.22, pp.146-149, 2012
Çakır İ., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Kaynar L., Eser B., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Evaluation Of Coagulation And Fibrinolytic Parameters In Adult Onset Gh Deficiency And The Effects Of Gh Replacement Therapy: A Placebo Controlled Study", GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH, vol.22, pp.17-21, 2012
Hamurcu Z., Çakır İ., Altuntaş H., Bitgen N., Özdamar Karaca Z.C., Elbüken G., Bayram F., "Micronucleus Evaluation In Mitogen-Stimulated Lymphocytes Of Patients With Acromegaly. ", Metabolism , no.11, pp.1620-1626, 2011
İsmailoğullari S., Korkmaz C., Peker Y., Bayram F., Özdamar Karaca Z.C., Aksu M., "Impact Of Long-Term Gonadotropin Replacement Treatment On Sleep In Men With Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism.", JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, no.7, pp.2090-2097, 2011
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Elbüken G., Çakır İ., Dönmez H., Selçuklu A., Durak A.C., Dökmetaş H.S., Çolak R., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "The Comparison Of Primary Octreotide-Lar And Surgery In Newly Diagnosed Patients With Acromegaly", CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.75, pp.678-684, 2011
Özdamar Karaca Z.C., Keleştemur H.F., "Pregnancy And Other Pituitary Disorders (Including Gh Deficiency)", Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, vol.25, pp.897-910, 2011
Eröz R., Cücer N., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Öztürk F., "The Evaluation Of Argyrophilic Nucleolar Organizing Region Proteins In Fine-Needle Aspiration Samples Of Thyroid. ", ENDOCRINE PATHOLOGY, no.2, pp.74-78, 2011
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Öztürk F., Gökahmetoğlu S., Elbüken G., Çakır İ., Bayram F., Keleştemur H.F., "Vegfr1 Expression Is Related To Lymph Node Metastasis And Serum Vegf May Be A Marker Of Progression In The Follow-Up Of Patients With Differentiated Thyroid Carcinoma. ", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, no.2, pp.277-284, 2011
Elbüken G., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Assessment Of The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis In Critical Illness", Expert Review of Endocrinology and Metabolism, vol.6, pp.35-48, 2011
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Kula M., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "The Comparison Of Low And Standard Dose Acth And Glucagon Stimulation Tests In The Evaluation Of Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis In Healthy Adults", PITUITARY, vol.14, pp.134-140, 2011
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Atmaca H., Elbüken G., Selçuklu A., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Can Basal Cortisol Measurement Be An Alternative To The Insulin Tolerance Test In The Assessment Of The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Before And After Pituitary Surgery? ", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, vol.163, pp.377-382, 2010
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Pregnancy And Pituitary Disorders", EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, vol.162, pp.453-475, 2010
Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Özdamar Karaca Z.C., Casanueva F.F. , Keleştemur H.F., "Hypopituitarism Due To Sports Related Head Trauma And The Effects Of Growth Hormone Replacement In Retired Amateur Boxers", PITUITARY, vol.13, pp.111-114, 2010
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Empty Sella May Be The Final Outcome In Lymphocytic Hypophysitis", ENDOCRINE RESEARCH, vol.34, pp.10-17, 2009
Ünlühizarci K., Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Keleştemur H.F., "A Comparison Between Finasteride, Flutamide, And Finasteride Plus Flutamide Combination In The Treatment Of Hirsutism.", JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.32, pp.37-40, 2009
Tanriverdi F., Yapışlar H. , Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Süer C., Keleştemur H.F., "Evaluation Of Cognitive Performance By Using P300 Auditory Event Related Potentials (Erps) In Patients With Growth Hormone (Gh) Deficiency And Acromegaly", Growth Hormone and IGF Research, vol.19, pp.24-30, 2009
Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Koçyiğit İ., Özdamar Karaca Z.C., Durak A.C., Selçuklu A., Casanueva F.F. , Keleştemur H.F., "Brief Communication: Pituitary Volume And Function In Competing And Retired Male Boxers", ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, vol.148, pp.827-831, 2008
Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Öner A., Durak A.C., Selçuklu A., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Complete Surgical Resolution Of Bilateral Total Opthalmoplegia Without Visual Field Defect In An Acromegalic Patient Presented With Pituitary Apoplexy", ENDOCRINE JOURNAL, vol.54, pp.681-684, 2007
Tanriverdi F., Dağlı A.T. , Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Selçuklu A., Casanueva F.F. , Keleştemur H.F., "High Risk Of Pituitary Dysfunction Due To Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage: A Prospective Investigation Of Anterior Pituitary Function In The Acute Phase And 12 Months After The Event", CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.67, pp.931-937, 2007
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Kurtoğlu S., Tokalioğlu Ş., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Pubertal Arrest Due To Zn Deficiency: The Effect Of Zinc Supplementation", Hormones, vol.6, pp.71-74, 2007
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Alp Meşe E., Öztürk M., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "A Rare Cause Of Uncontrolled Hyperglycaemia: Bacterial Pyomyositis In Two Patients With Diabetes Mellitus", DIABETIC MEDICINE, vol.24, pp.1305-1306, 2007
Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "The Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis In Chronic Fatigue Syndrome And Fibromyalgia Syndrome", STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS, vol.10, pp.13-25, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
, Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., , Sungur M., Doğanay M., et al., "Comparison of total, salivary and calculated free cortisol levels in patients with severe sepsis.", Journal of intensive care, vol.4, pp.3-3, 2016
Elbüken G., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Eser B., Ünlühizarci K., Coşkun R., et al.,"Peripheral Blood CD34+ Cell Counts in Patients With Severe Sepsis", Turkish Journal of Immunology, cilt.42, ss.19-24, 2016
Elbüken G., Köse S.K., Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Zararsiz G., et al.,"Comparison of Electrochemiluminescence and Enzyme Immunoassay Methods for the Measurement of Salivary Cortisol", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, pp.111-115, 2014 (Ozet) (Abstract)
Şimşek Y., Polat S., Riepe F.G., Diri H. , Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., et al.,"17-Alpha Hydroxylase Deficiency: A Rare Case of Primary Amenorrhea and Hypertension", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.18, ss.137-139, 2014 (Link)
Ünal A., Çerçi I., Doğan E., Özdamar Karaca Z.C., Koçyiğit I., Sipahioğlu M.H., et al.,"Gamma-glutamyl transferase is related to microalbuminuria in diabetic patients", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.2014, no.3, ss.217-222, 2014
"Do Inferior Petrosal Sinus Drainage Variations Affect The Sampling Lateralization Results? ", erciyes medical journal, ss.6-10, 2014
Ulutabanca H., Hatipoğlu N. , Özdamar Karaca Z.C., Küçük A., Selçuklu A., Kurtoğlu S., Keleştimur F., "Pediatrik Vakalarda Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Akut Dönemde Tsh Ve Acth Hormon Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.128-131, 2013
Diri H., Şimşek Y., Aribaş S., İçaçan G., Cengiz Ecemiş G., Ulutabanca H., Özdamar Karaca Z.C., "A Case Presenting With Diabetes Insipidus And Diagnosed With Lung Cancer ‘Diabetes İnsipitus Ile Hastaneye Başvuran Ve Akciğer Kanseri Tanısı Alan Bir Olgu’", Erciyes Medical Journal, no.4, ss.248-251, 2013
Elbüken G., Özdamar Karaca Z.C., Çakır İ., Dönmez H., Selçuklu A., Çolak R., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "Anatomical Variations May Interfere With Bilateral Inferior Petrosal Sinus Sampling Results (Anatomik Varyasyonlar Bilateral Petrosal Sinüs Örneklemesi Sonuçlarını Etkileyebilir)", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism , ss.95-99, 2010
Gököz Doğu G., Dikilitaş M., Özkan M., Karahan Ö.I. , Özdamar Karaca Z.C., Günay N., Er Ö., "Hypoglycemia In A Patient With Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumor: Is Chemotherapy A Reasonable Option For Symptom Control?", UHOD-Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi (ISI) , cilt.20, ss.48-51, 2010
Özdamar Karaca Z.C., Ortaköylüoğlu A., Ünlühizarci K., "Addison Hastalığında Laboratuar Tanı Yöntemleri Ve Ayırıcı Tanı.", Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Addison Hastalığı Özel Sayısı (Isi) ", Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Addison Hastalığı Özel Sayısı (ISI) , cilt.2, ss.10-19, 2009
Özdamar Karaca Z.C., Keleştemur H.F., "Polikistik Over Sendromu; Tanı, Etiyopatogenez."", Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hirsutizm ve Polikistik Over Sendromu Özel Sayısı. (ISI) , cilt.2, ss.17-22, 2009
Çakır İ., Özdamar Karaca Z.C., Alp Meşe E., Dönmez H., Tanriverdi F., Elbüken G., Selçuklu A., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., "A Case With Pituitary Abcess Presented With Acute Purulent Meningitis", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism , cilt.13, ss.63-66, 2009
Demiraslan H., Özdamar Karaca Z.C., Bayram F., "Diyabetik Ayak Ülserleri.", Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Diabetes Mellitus Komplikasyonları Özel Sayısı (ISI) , cilt.1, ss.44-55, 2008
Tanriverdi F., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., ""Büyüme Hormonu Sekresyonu", ", Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Akromegali Özel Sayısı (ISI) , cilt.3, ss.1-4, 2007
Özdamar Karaca Z.C., Tanriverdi F., Ünlühizarci K., Keleştemur H.F., ""Hiperandrojenemi Ve Hirsutism", ", Türkiye Klinikleri Cerrahi Bilimler Polikistik Over Sendromu Özel Sayısı (ISI) , 22-28 pp., 2007 , cilt.3, ss.22-28, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akkurt S., Tanriverdi F., Kalay N., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Sucan S., et al.,"INVESTIGATION OF PITUITARY DYSFUNCTION AND RELEVANT CARDIOMETABOLICAL PARAMETERS IN RETIRED PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS", 34.FIMS WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE, LJUBLJANA, SLOVENYA, 29 Ekim - 2 Kasım 2016, pp.38-38 (Link)
Akkurt S., Tanriverdi F., Kalay N., Özdamar Karaca Z.C., Ünlühizarci K., Sucan S., et al.,"Investigation of pituitary dysfunction and relevant cardiometabolical parameters in retired professional soccer players Br J Sports Med 2016;50:A53.", 34th FIMS Congress of Sports Medicine, Lubliana, SLOVENYA, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, vol.50, no.supp 1, pp.A53-A53 (Link)
Ünal A., Çerçi I., Doğan E., Özdamar Karaca Z.C., Koçyiğit I., Sipahioğlu M.H., et al.,"Gamma -glutamil transferaz diyabetik hastalarda mikroalbüminüri ile ilişkilidir. ", 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongres6, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2014, ss.PB005-PB005
"11ß-Hydroxylase Deficiency; Functional Characterisation Of Three Novel Cyp11b1 Mutations ", 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology , Milan, ITALYA, 19-22 Eylül 2013, vol.25, pp.50-50
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ünlühizarci K., Özdamar Karaca Z.C., Keleştemur H.F., "Hirsutism-From Diagnosis To Use Of Antiandrogens", in: Polycystic Ovary Syndrome Novel Insights into Causes and Therapy , Macut D., Pfeifer M., Yildiz BO., Diamanti-Kandarakis E., Eds., Karger, BASEL, pp.103-114-, 2013
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Akromegali Hastalarında DNA Dizi Analizi ile aryl hydrocarbon receptor (AHR)–interacting protein (AIP) Geni Mutasyonlarının Türkiye’deki Prevalansının Araştırılması ve Klinik Etkilerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113S432, Yönetici, Devam Ediyor
"Cushing sendromlu hastalarda deri nem,ph,temperature,sebum,kapasitans ve elastikiyetinin ölçülmesi ", BAP Diğer, 4309, Araştırmacı, 2013
"İdiyopatik Hirsutizmli hastalarda Östrojen ve Androjen Metabolizmasında Görevli Genlerin mRNA Ekspresyonlarının Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, TSA-12-4053, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kritik hastalarda CD 34+ hücre düzeyleri, bu düzeylerin hastalık derecesi ile ilişkisinin incelenmesi ve normal popülasyondaki CD 34+hücre düzeyleriyle karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-10-2905, Araştırmacı, 2012
"Cushing sendromlu hastalarda uyku paterninin belirlenmesi ve tedavi ile değişimi ", BAP Diğer, TTU-2013-4566 , Yönetici, Devam Ediyor
"TRAVMATİK BEYİN HASARI GEÇİREN HASTALARDA AKUT VE KRONİK DÖNEMDE PERİFERİK KANDAN mikroRNA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ ve HİPOFİZ YETMEZLİĞİ PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ ", BAP Arastırma Projesi, TCD-2013-4604 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Insüline Baglı Olusturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine etkilerinin mekanizması", TÜBITAK Projesi, 114S478, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Hirsut/Hiperandrojenemili Kadın Hastalarda Fenotip-Genotip İlişkisinin Araştırılması ", BAP Diğer, TCD-2014-5098, Araştırmacı, Devam Ediyor
"NORMAL VE TÜMORAL ADRENAL DOKULARDA PXR-CYP3A4 EKSPRESYONU VE MİTOTANE ARASINDAKİ İLİŞKİ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2014-5073, Yönetici, Devam Ediyor
"Cushing sendromlu hastalarda deri nem,ph,temperature,sebum,kapasitans ve elastikiyetinin ölçülmesi", BAP Doktora, TTU-2013-4309, Araştırmacı, 2014
"Emekli profesyonel futbolcularda hipofiz yetmezliği ve ilişkili kardiyometabolik parametrelerin araştırılması", BAP Diğer, TCD-2014-5459, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Psikofizyolojik ve idiopatik insomni hastalarında endokrin ve metabolik değişiklikler ve endotel disfonksiyonu", BAP Doktora, TTU-2014-5286, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Akromegali hastalarında uyku bozuklukları ve endotelyal disfonksiyon ilişkisinin araştırılması.", BAP Doktora, TTU-2014-5192, Yönetici, Devam Ediyor
"Klinik Olarak Non Fonksiyone veya Gonodotrop Hipofiz Adenomlu Hastaların Medikal Tedavisinde Yeni Hedefler Tanımlamak İçin Proteomik Yaklaşımlar", BAP Arastırma Projesi, TSA-2014-5155, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kan bankasına başvuran ve/veya kan verebilme potansiyeline sahip premenapozal kadınlarda hirsutizm ve hiperandrojenemi prevalansı ", BAP Doktora, TTU-2014-4394, Araştırmacı, 2014
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
BMC Endocrine Disorders, Yardimci Editor, 10.03.2013 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Pituitary Congress, Davetli Konuşmacı, , A.B.D., 2015
European Neuroendocrine Association Congress, Davetli Konuşmacı, , AVUSTURYA, 2012
Eurpean Congress of Endocrinology, Davetli Konuşmacı, , ITALYA, 2012
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 5216
Web Of Science H İndeksi : 15
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 304
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 7
Ödüller ve Burslar
Özdamar Karaca Z, "34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2012 Genç Araştırmacı Birincilik- Bilim Ödülü, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Nisan 2012
Özdamar Karaca Z, "32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2010 En İyi Genç Araştırıcı Üçüncülük Ödülü, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Ekim 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi