Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kesmen Z., Büyükkiraz M., Özbekar E., Çelik M., Özkök F., Kılıç Ö., et al.,"Assessment of Multi Fragment Melting Analysis System (MFMAS) for the Identification of Food-Borne Yeasts.", CURRENT MICROBIOLOGY, vol.-, 2018
Kesmen Z., Ozbekar E., Buyukkiraz M.E., "Multifragment melting analysis of yeast species isolated from spoiled fruits", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, vol.124, pp.522-534, 2018
Erdem M., Kesmen Z., Ozbekar E., Çetin B., Yetim H., "Application of high-resolution melting analysis for differentiation of spoilage yeasts", JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.54, pp.618-625, 2016
Yetiman A.E., Kesmen Z., "Identification Of Acetic Acid Bacteria In Traditionally Produced Vinegar And Mother Of Vinegar By Using Different Molecular Techniques", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.Volume 204, pp.9-16, 2015
Kesmen Z., Yarimcam B., Aslan H., Ozbekar E., Yetim H., "Application Of Different Molecular Techniques For Characterization Of Catalase-Positive Cocci Isolated From Sucuk", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.79, pp.M222-M229, 2014
Kesmen Z., Güllüce A., Yılmaz M.T. , Yetiman A.E., Yetim H., "Taqman-Based Duplex Real-Time Polymerase Chain Reaction Approach For The Detection And Quantification Of Donkey And Pork Adulterations In Raw And Heat-Processed Meats", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.17, pp.629-638, 2014 (Link)
Kesmen Z., Çelebi Y., Güllüce A. , Yetim H., "Detection Of Seagull Meat In Meat Mixtures Using Real-Time Pcr Analysis", FOOD CONTROL, vol.34, pp.47-49, 2013
Yılmaz M.T., Kesmen Z., Baykal B., Sağdıç O., Kulen O., Kacar O., Yetim H., Baykal A.T., "A Novel Method To Differentiate Bovine And Porcine Gelatins In Food Products: Nanouplc-Esi-Q-Tof-Mse Based Data Independent Acquisition Technique To Detect Marker Peptides In Gelatin", FOOD CHEMISTRY, vol.141, pp.2450-2458, 2013
Kesmen Z., Yetiman A.E., Güllüce A. , Kaçmaz N. , Sağdıç O., Çetin B., Adıgüzel A., Şahin F. , Yetim H., "Combination Of Culture-Dependent And Culture-Independent Molecular Methods For The Determination Of Lactic Microbiota In Sucuk", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.153, pp.428-435, 2012
Kesmen Z., Yetiman A.E., Şahin F. , Yetim H., "Detection Of Chicken And Turkey Meat In Meat Mixtures By Using Real-Time Pcr Assays", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.77, pp.0-0, 2012
Kesmen Z., Kaçmaz N. , "Determination Of Lactic Microflora Of Kefir Grains And Kefir Beverage By Using Culture-Dependent And Culture-Independent Methods", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.76, pp.0-0, 2011
Sağdıç O., Öztürk İ., Bayram O., Kesmen Z., Yılmaz M.T., "Characterization Of Butter Spoiling Yeasts And Their Inhibition By Some Spices", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.75, pp.0-0, 2010
Kesmen Z., Güllüce A. , Şahin F. , Yetim H., "Identification Of Meat Species By Taqman-Based Real-Time Pcr Assay", MEAT SCIENCE, vol.82, pp.444-449, 2009
Evcil M.S., Kesmen Z., Gürbüz T., Keleş A., "Release Of Formaldehyde From Endodontic Sealers", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, pp.2091-2098, 2009
Kesmen Z., Şahin F. , Yetim H., "Pcr Assay For The Identification Of Animal Species In Cooked Sausages", MEAT SCIENCE, vol.77, pp.649-653, 2007
Yetim H., Kayacıer A., Kesmen Z., Sağdıç O., "The Effects Of Nitrite On The Survival Of Clostridium Sporogenes And The Autoxidation Properties Of The Kavurma", MEAT SCIENCE, vol.72, pp.206-210, 2006
Yetim H., Kesmen Z., "Sucuk Türkische Rohwurst Wirkung Von Hydratisiertem", FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.85, pp.94-96, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kesmen Z., Aslan H., "Isıl İşlem Görmüş Sütlerde Salmonella Typhimurium Canlı Hücrelerinin PMA/Real-Time PCR ile Belirlenmesi", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.518-524, 2017 (Link)
Güllüce A. , Kesmen Z., "Real-Time Pcr Tekniği Ve Gıda Analizlerinde Kullanımı", Gıda Teknolojisi, ss.84-88, 2013
Yetim H., Kesmen Z., "Farklı Tür Hayvan Etlerinin Tespitinde Real-Time Pcr Tekniği", Kayseri Ticaret Borsası Dergisi, cilt.-, ss.12-15, 2010
Kesmen Z., Yetim H., Şahin F. , "Identification Of Different Meat Species Used In Sucuk Production By Pcr Assay", Gıda, no. (2), ss. 81-87, 2010
Arıkan D., Yetim H., Sağdıç O., Kesmen Z., "Gıdalarda Dioksin Kontaminasyonu Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.", Gıda Tek. Elektronik Dergisi, no.(2), ss. 9-15, 2009
Ekici L., Sağdıç O., Kesmen Z., "Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon.", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.47-57, 2006
Yetim H., Kesmen Z., "Cacl2 İlavesi Ve Salamura Kürleme Yönteminin Pastırma Gevrekliğine Etkisi.", Gıda Tek., cilt.5, ss.49-52, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güllüce A., Kesmen Z., Yetim H., "Transcription of A Bovine Collagen Gene Fragment In Yeast (Pichia Pastoris) Cells", 15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, ITALYA, 26-29 Ekim 2016, vol.7, no.12, pp.80-80
Aslan H., Kesmen Z., Yetim H., "Isıl İşlem Görmüş Bazı Hayvansal Gıda Örneklerin Salmonella Typhimurium Sayısının PMA-qPCR Tekniği ile Belirlenmesi", 1. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.11-11
Soylu M.Ç., Kesmen Z., Köşker F.B., Özbekar E., Ersoy F., Şimşek R., "Escherichia coli‘nin Gümüş ve Bakır Yüzeylerde Tutunumunun İncelenmesi", Tıp Teknolojileri Kongresi (TıpTekno'16), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.1-4
Soylu B., Kesmen Z., Yapar N., Yetim H., " Effects of storage conditions on aflatoxin production and expression levels of some biosynthesis genes of Aspergillus flavus in red pepper", 15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, ITALYA, 26-29 Ekim 2016, vol.7, no.12, pp.65-65
Kesmen Z., Erdem Büyükkiraz M., "Rekombinant Antimikrobiyal Peptidler", GIDA, METABOLİZMA & SAĞLIK Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-28 Kasım 2016, ss.201-206
Kesmen Z., Erdem M., Özbekar E., Özkök F.Ö. , Çelik M., Kılıç Ö., et al., "Maya Türlerinin Tanımlanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Çoklu Fragment Melting Analiz Sistemi", 1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Aralık 2016, ss.8-9
Kesmen Z., Kılıç Ö., Özbekar E., Erdem M. , Meşe M. , "Multi-Target Melting Analysis for Identificationof Yeast Species Isolated From Meat and Meat Products ", Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, pp.175-178
Kesmen Z., Yarimçam B., Aslan H. , Özbekar E., Yetim H., "Application of High Resolution Melting Analysisfor Characterization of Gram Positive, Catalase-Positive Cocci Isolated from Sucuk", Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, pp.237-240
Erdem M., Ozbekar E., Kesmen Z., Yetim H., "Gıda sanayinde kullanılan kıl fırçaların orijininin tespiti", Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2015, pp.130-131
Erdem M., Bilgili F., Ozbekar E., Kesmen Z., Güllüce A. , Yetim H., "Takviye edici gıda ürünlerinin kapsüllerinde PCR yöntemi ile tür tayini", Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2015, pp.128-129
Aslan H., Kesmen Z., Güllüce A. , Yetim H., "Quantitive Detection Of Viable Escherichia Coli O157:H7 In Heat Treated Ground Meat Using The Combination Of Propidium Monoazide And Real-Tıme Pcr Assay", 61st International Congress of Meat Science and Technology, Clermont-Ferrand, FRANSA, 23 Ağustos - 28 Ekim 2015, pp..-.
Kesmen Z., Yetiman A.E., Güllüce A. , Arslan H. , "Pksl 1 Genine Özgül Pcr Yöntemi Ile Aflatoksikojenik Aspergillus Flavus Türlerinin Tespiti", MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, ss.142-142
Yilmaz M.T., Kesmen Z., Baykal B., Sağdiç O., Kulen O., Kacar O., et al.,"Gıda ürünlerine katılan sığır ve domuz jelatinlerinin orijinlerinin yeni bir metot ile belirlenmesi: Jelatindeki markır peptidlerinin tespit edilmesinde, NAOUPLC-ESI-Q-TOF-MS tabanlı bağımsız bir veri toplama tekniğinin kullanılması", Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, pp.622-623
Çelebi Y., Kesmen Z., Yetiman A.E., Yetim H., "Evaluation Of Competitiveness And Adaptation Ability Of Autochthonous Starter Cultures In Sucuk Fermentation", 59th ICoMST International Congress of Meat Science and Technology, TÜRKIYE, 18-23 Ağustos 2013
Güllüce A. , Etgü H. , Kesmen Z., Yetim H., "Hindi Eti Ürünlerinde Farklı Türlere Ait Etlerin Real-Time Pcr Ile Tespiti", II. Et Ürünleri Çalıştayı "İşlenmiş Kanatlı Et Ürünleri", MANİSA, TÜRKİYE, 6-7 Aralık 2012
Kesmen Z., Yetiman A.E., Aslan H., Yetim H., "Sucuk Dolumunda Kullanilan Kollajen Yapay Kiliflarin Orijinin Real-Time Pcr Yöntemi İle Belirlenmesi", 3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012
Kesmen Z., Yetim H., "The Application Of Transcriptomics In Food Safety", Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, TÜRKIYE, 12-14 April, vol.161, pp.11-11
Çelebi Sezer Y., Kesmen Z., Yetiman A.E., Yetim H., "Sucukta Laktik Mikrofloranin Belirlenmesinde Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Denatüre Gradient Jel Elektroforez (Pcr-Dgge) Yönteminin Propidium Monoazide(Pma) İle Birlikte Kullanimi", 3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012
Kesmen Z., Yetiman A.E., Aslan H., Yetim H., "Isıl İşlem Uygulanmış Sütlerde Canlı Escherichia Coli O157 H:7'Nin Sayısının Pma/Real-Time Pcr Tekniği Ile Belirlenmesi", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2012
Yetiman A.E., Kesmen Z., Yetim H., "Organik Sirke Mikroflorasinda Bulunan Asetik Asit Bakterilerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Denatüre Gradient Jel Elektroforez (Pcr-Dgge) Yöntemi İle Tespiti", 3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.122-124
Kesmen Z., Çelebi Y., Yetim H., "Detection Of Seagull Meat In Meat Mixtures Using Real-Time Pcr Analysis", 57th ICOMST, BELÇIKA, 7-12 August 2011, pp.47-49
Kesmen Z., Yetiman A.E., Yetim H., "Detection Of Chicken And Turkey Meat In Meat Mixtures By Using Real-Time Pcr Assay", International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, TÜRKIYE, 26-29 May 2011
Güllüce A. , Kesmen Z., Yetim H., "Isil İşlem Uygulanmiş Et Karişimlarinda Real-Time Pcr Tekniği İle Tür Tayini", 1. Ulusal helal ve sağlıklı gıda kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 19-20 Kasım 2011, ss.196-197
Kesmen Z., Güllüce A., Erdem İ., Yetiman A.E., Etgü H., Yetim H., "DETECTION OF AFLATOXIN PRODUCING ASPERGILLUS SPECIES IN TURKISH RED PEPPERS BY USING PCR BASED METHODS", 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TUBITAK MAM FP7, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2011, pp.234-234
Kesmen Z., Yetiman A.E., Yetim H., "Determination Of Viability Of Food-Borne Bacterial Pathogens In Milk Using Pma-Real Time Pcr Technique", European Biotechnology Congress 2011, TÜRKIYE, 28 September-1 October-2011, vol.22, pp.100-100
Kesmen Z., Güllüce A., Erdem İ., Yetiman A.E., Yetim H., "IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF MYCOTOXIGENIC FUNGI IN FOODS: A REVIEW OF REAL-TIME PCR APPLICATIONS IN FOOD SAFETY", 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TUBITAK MAM FP7 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2011, pp.236-236
Kesmen Z., Yetim H., "Sucuk Ve Benzeri Et Ürünlerinde Kullanılan Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin Belirlenmesi", I. Et Ürünleri Sucuk Çalıştayı, AYDIN, TÜRKİYE, 2-3 Aralık 2010, ss.131-136
Yılmaz M.T., Kesmen Z., Yetim H., "Methods For The Detection Of Gelatin Origin In Meat Products", 56th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., GUNEY KORE, 15-20 Aug. 2010
Kaçmaz N. , Kesmen Z., Yetim H., "Fermente Ürünlerin Mikroflorasının Tespitinde Pcr-Dgge Yöntemi.", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.889-892
Kesmen Z., Arıkan D., Yetim H., Kaçmaz N. , "Gıda Kaynaklı Patojenlerin Real-Time Pcr Tekniği Ile Belirlenmesinde Kullanılan Canlı/Ölü Hücre Ayrım Yöntemleri", 3. Ulusal Vet. Gıda Hij. Kong, BURSA, TÜRKİYE, 14-16 Mayıs 2009, ss.1135-1140
Kaçmaz N. , Kesmen Z., "An Application Of Pcr-Dgge Analysis To Profile The Lactic Acid Bacteria Populations In Kefir", International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, TÜRKIYE, 27 - 30 September 2009
Yetim H., Kesmen Z., Kaçmaz N. , Güllüce A. , Yetiman A.E., "The Pcr-Dgge Analysis Of The Microbial Ecology Of Turkish Sausage (Sucuk)", 55th Int. Cong. of Meat Sci. and Tech., DANIMARKA, 17-21 August 2009
Törnük F., Kesmen Z., Yetim H., "Et Ve Et Ürünlerinde Patojen Bakterilerin Tespitinde Real-Time Pcr Tekniğinin Kullanılması.", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.519-522
Kesmen Z., Güllüce A. , Yetim H., "Et Ürünlerinde Kullanılan Farklı Tür Hayvan Etlerinin Tespitinde Real-Time Pcr Tekniği", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.553-556
Yetim H., Kesmen Z., Şahin F. , Güllüce A. , "Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Jelatinin Orijininin Real-Time Pcr Ile Tespiti.", 15. Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 1-2 Ekim 2007, ss.28-31
Yetim H., Kesmen Z., Şahin F. , Ockerman H.W., "Real-Time Pcr Assay For Highly Specific Determination Of Pork In Raw And Heat Treated Meat Mixtures", 53rd Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., ÇIN HALK CUM., 5-10 Aug. 2007, pp.401-402
Kesmen Z., Yetim H., Şahin F. , "Pcr Assay For The Identification Of Animal Species In Cooked Sausages", 1st Int. Egyptian-Jordanian Conf.; Biotechnol. and Sustainable Dev.: Current Status and Future Scenarios, MISIR, 11-14 Dec. 2006, pp.649-653
Yetim H., Kesmen Z., Şahin F. , Ockerman H.W., "Pcr Identification Of Horse And Donkey Meats In Heat Treated Meat", 52th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., IRLANDA, 13-18 Aug. 2006, pp.59-60
Kesmen Z., Kayacıer A., Yetim H., "Nitrit Ilavesi Ve Vakum Ambalajın Clostridium Sporogenes Üzerine Etkisi.", Türkiye 8. Gıda Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs 2004, ss.96-133
Yetim H., Kesmen Z., "Potential Benefits Of Nitrite In Kavurma Processing", Blacksea & Central Asian Symp. on Food Technol. , TÜRKIYE, 2000 Oct. 12-16
Yetim H., Kesmen Z., Ockerman H.W., "The Effects Of Hidratized Defatted Soy Flour On The Ripening Process Of Sucuk A Turkish Dry Fermented Meat Product", ANNUAL RECIPROCAL MEAT CONFERENCE, ABD, 18-20 June 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kesmen Z., Yetim H., " Meat Species Identification", in: Handbook of Meat and Meat Processing, Hui Y. H. , Eds., CRC PRESS, new york , pp.249-276-, 2012
Kesmen Z., "Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Kullanımı", Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları , Dündar M., Ed., Erciyes Üniversitesi , Kayseri, ss.490-568-, 2010
Yetim H., Kesmen Z., "Gıda Analizleri", Erciyes Üniversitesi Ders Yayınları, KAYSERİ, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi