Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Lactobacillus cinsi bakterilerinin tanımlanmasına yönelik kit geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 116O758, Yönetici, 2018
"Gıda Sanayi İçin Mikrobiyal Jelatin Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-15/AR-GE/36, Yönetici, Devam Ediyor
"Kaçak ve Yerli Çayların Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi ve Aromatik Bileşiklerinin Tesbiti Üzerine bir Araştırma", BAP Güdümlü, FBG-2014-5287, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Maya Türlerinin Tanımlanmasına Yönelik Kit Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114O177, Yönetici, 2017
"'Kırmızı Biberlerde Aflatoksin Oluşumunun Tespiti ve Kontrolü için Aflatoksijenik Fungusların Farklı Sıcaklık, Su Aktivitesi ve Depolama Süresine Bağlı Olarak Gelişimlerinin Gerçek Zamanlı-Polimeraz Zincir Reaksiyonu Tekniği ile İzlenerek Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, 113O832, Yönetici, 2015
"Isıl İşlem Görmüş Gıdalardaki Patojen Mikroorganizmaların Belirlenmesi için Real Time-PCR’ a Dayalı Yöntem Geliştirilmesi", BAP Doktora, FDK-2013-4673, Yönetici, 2015
"Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilecek Rekombinant Jelatinin Mayada (Pichia pastoris) Üretimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2013-4348, Yönetici, 2015
"Gıdalarda Hile Amacıyla Kullanılan Bitkisel Kaynaklı Bileşenlerin Tespiti İçin Kit Üretimine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-11/AR-GE/08, Yönetici, 2014
"Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Belirlenmesinde PMA/ Real-time PCR Tekniğinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 107O676, Yönetici, 2012
"SİRKE MİKROFLORASINDAKİ ASETİK ASİT BAKTERİLERİNİN MOLEKÜLER TEKNİKLER İLE TANIMLANMASI", BAP Y.Lisans, FBY-10-3229, Yönetici, 2012
"Çeşitli Gıda Formülasyonlarında Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Jelatinin Orijininin UPLC-MS QTof MS Sistemi Kullanılarak Tespitine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-2895, Araştırmacı, 2014
"Kefirden İzole Edilen Bakteri ve Mayaların Moleküler Teknikler İle Tanımlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, FBA-9-1140, Yönetici, 2011
"Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin PCR'a Dayalı Moleküler Teknikler İle Tanımlanması", BAP Y.Lisans, FBY-08-603, Yönetici, 2010
"KIRMIZIBİBERDE AFLATOKSİN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN ASPERGİLLUS PARASİTİCUS TÜRÜNÜN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE KANTİTATİF OLARAK TAYİNİ", BAP Y.Lisans, FBT-07-89, Yönetici, 2012
"Geleneksel Et Ürünümüz Olan Sucuktan Izole Edilen Fermantatif Bakterilerin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 107O897, Yönetici, 2010
"TEREYAĞLARINDA BOZULMA ETMENİ OLAN MAYALARIN BELİRLENMESİ VE KONTROLÜ", BAP Arastırma Projesi, FBA-07-42, Yönetici, 2011
"Et ve Et Ürünlerinde Farklı Tür Hayvan Etlerinin Saptanması için Multiplex ve Real Time PCR Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Biyoçip Üretimi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003 K 120420, Araştırmacı, 2009
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Kesmen Z,Yetim H., Şahin F., "Et ürünlerinde eşek etinin tespiti için bir kit", TÜRKIYE, Patent, 2010/06092, Kasım 2013
Kesmen Z,Yetim H.; Şahin F., "Martı etinin tespiti için bir kit ", TÜRKIYE, Patent, 2012 01123, Ağustos 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi