Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Zeki GÖKALP
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ARAZİ VE SU KAYNAKLARI
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : zgokalperciyes.edu.tr | zekigokalpyahoo.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/zgokalp/
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİMDALI, 1999-2006
Yüksek Lisans, Iowa State University, Engineering Faculty, Agricultural and Biosystems Engineering Department, A.B.D., 1995-1998
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Göletlerde kil çekirdeğin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, "Analysis of bending stresses on hizontally corrugated steel silo wall panes", Iowa State University Graduate School Agricultural and Biosystems Engineering Haziran, 1998.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İngilizce Hazırlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995
Intensive English Language Program, Creighton University, 1995
İngilizce Hazırlık, Ankara Üniversitesi, 1994
Araştırma Alanları
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi
Zemin Mekaniği
Doğal arıtma sistemleri (Yapay Sulakalanlar)
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Su Kaynakları ve Su Yapıları
Zemin Mekaniği
Tarımsal Yapılar
Web Of Science Araştırma Alanları
Agricultural Engineering
Water Resources
Engineering, Geological
Multidisciplinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2012
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1999 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, , 01.03.2009 - 21.09.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, , 10.09.2008 - 01.06.2013
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ, 04.09.2007 - 04.05.2010
Verdiği Dersler
MESLEKİ YABANCI DİL, Lisans, 2018-2019
MESLEKİ YABANCI DİL, Lisans, 2018-2019
WATER RESOURCES AND POLLUTION, Doktora, 2017-2018
CONSTRUCTED WETLANDS (NATURAL TREATMENT SYSTEMS), Doktora, 2017-2018
RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS, Yüksek Lisans, 2017-2018
İNGİLİZCE I, Lisans, 2013-2014
MALZEME BİLGİSİ, Lisans, 2013-2014
SU KAYNAKLARI VE KİRLİLİĞİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE DENETİMİ, Doktora, 2013-2014
İNGİLİZCE-II, Lisans, 2013-2014
TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
SULAMA VE ÖLÇME BİLGİSİ, Ön Lisans, 2012-2013
MESLEKİ İNGİLİZCE, Lisans, 2011-2012
TARIMSAL YAPILAR, Lisans, 2011-2012
İKLİM BİLGİSİ, Ön Lisans, 2010-2011
TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA, Lisans, 2010-2011
METEOROLOJİ, Lisans, 2009-2010
ÖLÇME BİLGİSİ, Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, D.Mohammed, "WATER QUALITY ASSESSMENT OF HESHKARO STREAM IN DUHOK CITY, IRAQ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, F.Kanarya, "YAPAY SULAK ALANLARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: KAYSERİ SALUR ÖRNEĞİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, M.Duygulu, "DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİNDE (YAPAY SULAK ALANLARDA) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunması, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunması, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2017
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI, GAZİOZMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2017
Tez Savunma, Tez Savunması, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Ekim, 2016
Tez Savunma, Tez Savunması, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunması, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2016
Tez Savunma, Tez Savunması, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2016
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2014
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2013
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2012
Yarışma , MESLEK LİSELERİ PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Mayıs, 2009
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gökalp Z., Tas I., Uzun O., Kaplan S., Başaran M., "HEAVY METAL, NITROGEN AND PHOSPHORUS ADSORPTION OF COMPACTED LINER MIXTURES", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.765-770, 2018
Gökalp Z., Duygulu M., "PERFORMANCE ASSESSMENT FOR NATURAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS (CONSTRUCTED WETLAND SYSTEMS)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.799-806, 2018
Kirnak H., Gökalp Z., Doğan E., Çopur O., "Soil characteristics of soybean fields as effected by compaction, irrigation and fertilization", LEGUME RESEARCH, vol.40, pp.691-697, 2017 (Link)
Kirnak H., Gökalp Z., Demir H., Kodal S., Yildirim Y.E., "Paprika Pepper Yield and Quality as Affected by Different Irrigation Levels", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.22, pp.77-88, 2016 (Link)
Kirnak H., Gökalp Z., Dogan E. , Copur O., "Effects of irrigation, soil compaction and fertilization treatments on physiological – vegetative characteristics and root development of soybean", LEGUME RESEARCH, no.1, pp.52-60, 2016
Gökalp Z., Uzun O., Calis Y., "Common Failures Of The Natural Wastewater Treatment Systems (Constructed Wetlands) Of Kayseri, Turkey", EKOLOJI, vol.23, pp.38-44, 2014
Kirnak H., Doğan E. , Çopur O., Gökalp Z., "Irrigation And Yield Parameters Of Soybean As Effected By Irrigation Management, Soil Compaction And Nitrogen Fertilizationy", Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), vol.19, pp.297-309, 2013 (Link)
Şahin M., Gökalp Z., "Water Consumption And Plant Coefficients Of Turfgrass Irrigated By Sub-Surface Drip Irrigation Method", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.2516-2520, 2013 (Link)
Günal H., Gökalp Z., "Variation of clay brick colors and mechanical strength as affected by different firing temperatures", , vol.7, pp.4208-4212, 2012
Gökalp Z., Başaran M., Uzun O., "Permeability Characteristics Of Pumice-Bentonite Mixtures In Comparison With Sand-Bentonite Mixtures", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.7, pp.2816-2826, 2012 (Link) (Abstract)
Gökalp Z., Tas I., Ozkay F., Akgul S., "Wastewater Use In Irrigation - Ankara Case Study", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.1807-1812, 2011
Gökalp Z., Başaran M., Uzun O., "Compaction And Swelling Characteristics Of Sand-Bentonite And Pumice-Bentonite Mixtures", CLAY MINERALS, vol.46, pp.449-459, 2011 (Link) (Abstract)
Cemek B., Ünlükara A., Karaman S., Gökalp Z., "Effects Of Evapotranspiration And Soil Salinity On Some Growth Parameters And Yield Of Lettuce (Lactuca Saliva Var. Crispa)", ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE, vol.98, pp.139-148, 2011
Çakmak B., Kibaroğlu A., Kendirli B., Gökalp Z., "Assesment of Irrigation Performance of Transferred Schemes in Turkey : A Case Study Analysis", IRRIGATION AND DRAINAGE, vol.59, pp.138-149, 2010 (Link)
Gökalp Z., Başaran M., Uzun O., Serin Y., "Spatial analysis of some physical soil properties in a saline and alkaline grassland soil of Kayseri, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.1127-1137, 2010 (Link) (Abstract)
Gökalp Z., "Engineering Characteristics Of Sand-Clay Mixtures Used For Clay Cores Of Earth-Fill Dams", CLAY MINERALS, vol.44, pp.319-326, 2009
Gökalp Z., "Analysis of climate factors for the development of greenhouses in Eastern Black Sea Region", , vol.42, pp.4072-4078, 2007
Kendirli B., Gökalp Z., "Assesment of water quality management in Turkey", , vol.30, pp.446-465, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gökalp Z., Tas I., Uzun O., Şahan S., Kaplan S., Başaran M., "Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.123-132, 2017
Çakmak B., Gökalp Z., "Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.119-129, 2014
Çakmak B., Gökalp Z., "Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.1-11, 2013
Karaman S., Günal H., Gökalp Z., "Variation of Clay Brick Colors and Mechanical Strenght as Affected by Different Firing Temperatures", Scientific Research and Essays, vol.7, pp.4208-4212, 2012 (Link)
Gökalp Z., "Doğal Arıtma Sistemleri", Tarım Türk Dergisi, ss.42-44, 2011
Çakmak B., Gökalp Z., "İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.87-95, 2011
Turan A., Çakmak B., Gökalp Z., "Türkiye de su kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi", Tarım Bilimleri, cilt.3, ss.67-74, 2010
Gökalp Z., Bundy D., "Analysis of lateral design pressures vertical frictional forces and bending stresses on horizontally corrugates steel silo wall panel", GOP Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.71-79, 2010
Gökalp Z., Bundy D., "Analysis of Lateral Design Pressures, Vertical Frictional Forces and Bending Stresses on Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.71-79, 2010
Karaman S., Gökalp Z., "Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, ss.59-66, 2010
Gökalp Z., "Finite Element Analysis for Displacements and Stresses Developed over Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.119-127, 2010
Aküzüm T., Çakmak B., Gökalp Z., "Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, ss.67-74, 2010
Çakmak B., Polat H.E., Kendirli B., Gökalp Z., "Evaluation of irrigation performance of Asartepe irrigation association: A case study from Turkey", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1-8, 2009
Polat H.E., Gökalp Z., "Evaluation of irrigation performance of Asartepe Irrigation Association A case study from Turkey", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.1-8, 2009
Yıldırım M., Gökalp Z., "Sulu Tarımda Gübrenin Çevre Kirliliğine Neden Olmaksızın Araziye Verilme Yöntemleri", Türk-Koop Ekin Dergisi, cilt.6, ss.52-57, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gökalp Z., Kanarya F.Ö., "Phosphorus Removal from Wastewaters with Different Substrate Materials", International Congress on Multidisciplinary Studies, IĞDIR, TÜRKIYE,
Tas I., Coşkun Y., Topçu E., Akcura M., Tütenocakli T., Gökalp Z., "Eski ve Yeni Ekmeklik Buğday Türlerinin Tuzlu Sulama Suları Koşullarında Çimlenme Performansları", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi., ,
Gökalp Z., Kanarya F.Ö., "performance Assessment for Constructed Wetlands in Kayseri Province of Turkey", International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA, 19-21 Nisan 2018, pp.1-7
Tas I., Coşkun Y., Akcura M., Tütenocakli T., Gökalp Z., Topçu E., "Eski ve Yeni Makarnalık Buğday Türlerinin Tuzlu Sulama Suları Koşullarında Çimlenme Performansları", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ,
Tas I., Coşkun Y., Gökalp Z., "The Effects of Irrigation Waters with High Electrical Conductivity on the Germination of Wheat Species of Different Ploidy Levels", International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA, 19-21 Nisan 2018, pp.1-7
Karaman S., Gökalp Z., "Present Problems Experienced in Turkish Rural Settlements", International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA, 19-21 Nisan 2018, pp.1-7
Gökalp Z., Tas I., "Different Substrate Materials for Phosphorus Removal from Wastewaters in Constructed Wetlands", International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA, 19-21 Nisan 2018, pp.1-7
Tas I., Gökalp Z., "İNFİLTRASYON HIZI ÜZERİNE TUZLU SULAMA SULARINI ETKİSİ", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1-1
Gökalp Z., Tas I., "YAPAY SULAK ALAN TEKNOLOJİLERİNİN EVSEL ATIK SU ARITIMINDA KULLANIMI", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1436-1444 (Link)
Gökalp Z., Kanarya F.Ö., "A Case Study on Natural Wastewater Treatment Systems of Kayseri Province of Turkey", International Congress on Multidisciplinary Studies, IĞDIR, TÜRKIYE,
Gökalp Z., Tas I., "Constructed Wetland Technology for Domestic Wastewater Treatment ", International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA, 19-21 Nisan 2018, pp.1-7
Karaman S., Gökalp Z., "Present Land Consolication Pratices of turkey", International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA, 19-21 Nisan 2018, pp.1-7
Gökalp Z., Tas I., "Yapay Sulak Alanlarda Atık Su Arıtmada Kullanılan Filtre (Substrat) Malzemeleri Ve Sucul Bitkiler", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1-1
Karaman S., Gökalp Z., "Türkiye’de Kırsal Yerleşimlerin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri", International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.2, pp.74-74 (Link)
Gökalp Z., Karaman S., Tas I., "Evsel Atık Su Arıtımı için Ucuz ve Etkin Bir Arıtma (Yapay Sulak Alanlar)", International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, cilt.2, ss.47-48 (Link)
Gökalp Z., Karaman S., Tas I., Uzun O., Kaplan S., Şahan S., et al., "Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları", International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.2, pp.45-46 (Link)
Gökalp Z., Karaman S., "Comparison of natural wastewater treatment systems", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, vol.2, no.2, pp.1190-1195 (Link)
Gökalp Z., Karaman S., "Failures in constructed wetlands (natural wastewater treatment systems)", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, vol.2, no.2, pp.1196-1202 (Link)
Karaman S., Gökalp Z., "Türkiye’de arazi toplulaştırması", International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, vol.2, pp.75-75 (Link)
Karaman S., Gökalp Z., "Potential effects of air pollution on greenhouse production activities", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, vol.2, no.2, pp.1061-1065 (Link)
Gökalp Z., Karaman S., İrik H.A., Varol I.S., "Biogas Production from Livestock Manure of Dairy Facilities ", 2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.19-19
Gökalp Z., Karaman S., İrik H.A., Varol I.S., "Poultry Litter Composting Practices of Turkish Farmers ", 2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES, ANTALYA, TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.18-18 (Link)
Karaman S., Gökalp Z., "Solar energy use in greenhouses", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, vol.2, no.2, pp.1066-1071 (Link)
Gökalp Z., Kirnak H., "CONSTRUCTED WETLAND TECHNOLOGY TO PREVENT WATER RESOURCES POLLUTIONCONSTRUCTED WETLAND TECHNOLOGY TO PREVENT WATER RESOURCES POLLUTION", Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA,
Gökalp Z., "Characteristics of natural tuff storages in Nevsehir Cappadokia region of Turkey", 7. International Conference on Biosystems Engineering, Tartu, ESTONYA,
Kirnak H., Gökalp Z., "EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS ON YIELD OF LETTUCE GROWN IN AN UNHEATED GREENHOUSE", Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA,
Kirnak H., Gökalp Z., "EFFECTS OF IRRIGATION WATER QUALITY DIFFERENT SALINITY LEVELS AND BORON CONCENTRATIONS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GRAFTED AND NON GRAFTED EGGPLANTS", Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, ROMANYA,
Gökalp Z., "POTENTIAL MISTAKES MADE IN DESIGN OF NATURAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS CONSTRUCTED WETLANDS", International Conference on Sustainable Development, ,
Gökalp Z., Kirnak H., "GEOTHERMAL GREENHOUSING IN TURKEY", Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, , , vol.5, pp.158-163
Gökalp Z., "Evaluation of Drought Management in Turkey", International Conference on Sustainable Development, ÜSKÜP, MAKEDONYA,
Gökalp Z., "AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN TURKEY PAST PRESENT FUTURE", Current Trends in Natural Sciences, ,
Gökalp Z., "Domestic wastewater treatment in rural parts of turkey natural treatment systems constructed wetlands", 7. International Conference on Biosystems Engineering, TARTU, ESTONYA,
Gökalp Z., "Earthquakes and Rural Structures", International Conferance on Sustainable Development, ÜSKÜP, MAKEDONYA,
Gökalp Z., "Climate Change and Irrigation Management in Turkey", International Conferecen on Sustainable Development, ÜSKÜP, MAKEDONYA,
Gökalp Z., Çakmak B., "Doğal arıtma sistemleri: Genel ilkeler ve pratik uygulamalar", 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2015, ss.1-1
Gökalp Z., Kirnak H., "LOW COST ALTERNATIVE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS CONSTRUCTED WETLANDS", The second international symposium on agricultural engineering, ,
Gökalp Z., Kirnak H., "TURKISH LIVESTOCK HOUSINGS GENERAL CONDITIONS PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS", The second international symposium on agricultural engineering, ,
Harun A., Gökalp Z., "LIVESTOCK WASTE BASED BIOGAS ENERGY POTENTIAL OF TOKAT PROVINCE AND POSSIBLE IMPLEMENTATIONS", 2nd international conference on sustainable agriculture and environment, ,
Gökalp Z., "AGRICULTURAL WATER USE IN TURKEY AND WATER FOOTPRINT", 2nd international conference on sustainable agriculture and environment, ,
Gökalp Z., "Natural treatment systems as an alternative treatment system for domestic waste water treatment in rural sections of Turkey", 50th Croation and 10th international symposium on egriculture, ,
Gökalp Z., Karaman S., "Atık su arıtmada yapay sulak alan teknolojileri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar", 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2015, ss.2-2
İrik H.A., Gökalp Z., "Hayvan barınaklarında havalandırma sistemleri", 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2015, ss.3-3
Gökalp Z., "LOW COST ENVIRONMENT FRIENDLY WASTE WATER TREATMENT SYSTEMS CONSTRUCTED WETLANDS", 2nd internaitonal conference on sustainable agriculture and environment, ,
Kirnak H., Gökalp Z., "EFFECT OF THE MICROCLIMATE FACTORS ON EVAPOTRANSPIRATION RATE IN NURSERY PRODUCTION", The second international symposium on agricultural engineering, ,
Gökalp Z., "Agricultural water management in Turkey and concept of virtual water", 50th Croation and 10th international symposium on agriculture, ,
Gökalp Z., "Climate change and droughts", 50th Croation and 10th international symposium on agriculture, ,
Kirnak H., Gökalp Z., Demir H. , Yıldırım E., Kodal S., "Şanlıurfa koşullarında paprika biberinde sulama-verim ilişkileri", 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, ss.2-2
Gökalp Z., Karaman S., "Süt sığırcılığında gübre idaresi ve atık yönetimi uygulamaları", Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, ss.32-32
Gökalp Z., Karaman S., "İç Anadolu Bölgesinde atık su arıtmada doğal arıtma sistemlerinin kullanımı", 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2014, ss.204-204
Gökalp Z., Kirnak H., Çakmak B., "Doğal arıtma sistemlerinin (yapay sulak alanların) dünü-bugünü-yarını", 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, ss.1-1
Karaman S., Gökalp Z., "Tarımsal atıkların alternatif değerlendirme yöntemleri: Biyogaz üretimi", 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2014, ss.205-205
Karaman S., Gökalp Z., "Süt sığırcılığında barınak sistemleri", Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, ss.57-57
Çakmak B., Gökalp Z., "Tarımda su kullanımı ve su tasarruf teknikleri", 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2013, ss.733-741
Şahin M., Çiftci N., Gökalp Z., "Sub-surface drip irrigation method for lawn irrigation", Proceedings of 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1-3 Ekim 2013, vol.2, no.2, pp.1281-1290
Çakmak B., Gökalp Z., Kendirli B., "Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi", 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2013, vol.1, pp.110-118
Gökalp Z., Çakmak B., "Doğal Arıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler ve çözüm Önerileri", 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2013, vol.1, pp.119-126
Gökalp Z., Çakmak B., "Yüzey altı yatay akışlı yapay sulak sistemleri", 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2013, ss.780-788
Çakmak B., Gökalp Z., "Türkiye’de atık su yönetimi ve yapay sulak alanlar", 3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2013, ss.1-1
Gökalp Z., Çakmak B., "Yapay sulak alanlarda kirlilik giderim mekanizmaları", 3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2013, ss.2-2
Gökalp Z., Çakmak B., Şahin M., "Constructed wetland technology for waste water treatment in rural areas", Proceedings of 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1-3 Ekim 2013, vol.2, no.2, pp.2115-2122
Gökalp Z., Şahin M., Çakmak B., "Köy kanalizasyon sularının doğal arıtma sistemleri ile arıtılması", Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2013, ss.64-72
Gökalp Z., Tas I., Ozkay F., "Kırsal alanda atık suların arıtılmasında doğal arıtma sistemlerinin kullanımı", GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2011, ss.576-581
Gökalp Z., Karaman S., "Tarımsal çevre yönetimi sistemleri ve gübre idare yöntemleri", I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.331-338
Karaman S., Gökalp Z., "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerine etkileri", I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.419-430
Tas I., Gökalp Z., Ozkay F., Yildirim Y.E., Kodal S., Akgul S., "Tarımsal sulamalarda su tasarrufu", GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2011, ss.557-562
Tas I., Ozkay F., Gökalp Z., Yıldırım E., Kodal S., Akgul S., "Sürdürülebilir su yönetiminde evsel kullanımın önemi", GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2011, ss.563-568
Gökalp Z., Karaman S., "Silolarda Yükler ve Basınçlar", 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2010, ss.1-1
Karaman S., Gökalp Z., "'Kümeslerde Aydınlatma Ekipmanları ve Kontrolü", Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.2-2
Karaman S., Gökalp Z., "Sera Tipi Hayvan Barınakları", 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2010, ss.2-2
Gökalp Z., Karaman S., "'Kümes Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğinin İyileştirilmesi", Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.1-1
Gökalp Z., Tas I., Ozkay F., "Sulu Tarım ve Sulak Alanlar", Sulak Alanlar Konferansı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 10-11 Temmuz 2008, ss.37-46
Tas I., Gökalp Z., "Dünyada ve Türkiye'de Suyun Fiyatlandırılması", TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Mart 2008, cilt.1, ss.247-258
Çakmak B., Gökalp Z., Tas I., "Yeraltı Su Kaynaklarının Tarımda Kullanımının Değerlendirilmesi", Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı, KONYA, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2008, ss.222-229
Tas I., Ozkay F., Gökalp Z., "Atıksu Arıtmada Ters Osmoz Sistemlerinin Kullanılması", Ulusal Çevre Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2007, ss.1-1
Ozkay F., Tas I., Gökalp Z., "Tarımsal Atıkların Alternatif Kullanım Olanakları", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.796-805
Çakmak B., Aküzüm T., Çiftci N., Zaimoğlu Z., Acar B., Şahin M., et al., "Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı", Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 3-7 Ocak 2005, cilt.1, ss.191-213
Çakmak B., Yurdem H., Gökalp Z., Erdoğan F., Demir G., Kumbaroğlu Ş., "Sulama Araç Yöntem ve Organizasyonları", Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 3-7 Ocak 2005, cilt.2, ss.911-935
Çakmak B., Gökalp Z., Tas I., "Beyşehir Gölü Havzasında Kirlilik Kaynakları ve Kirliliğin Değerlendirilmesi", I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 23-24 Aralık 2004, ss.275-285
Aküzüm T., Çakmak B., Gökalp Z., "Dünyada Su ve Yaklaşan Su Krizi", 2. Ulusal Sulama Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2003, ss.145-155
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Tokat, Haziran 2017
2nd International Workshop of Composting and Biogas Technologies, , Kasım 2017
3rd International Conference on Engineering and Natual Sciences (ICENS), Budapest, Mayıs 2017
International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Kasım 2017
Scientific Symposium on Current trends in Natural Sciences, Pitesti, Nisan 2017
Biosystems Engineering, Tartu, Mayıs 2016
2. International Conference on Sustainable Devopment, Skopje, Ekim 2016
Scientific Symposium on Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Nisan 2016
The Second International Symposium on Agriculture Engineering ISAE-2015, Beograd, Ekim 2015
1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Haziran 2015
50th Crotian & 10th International Symposium on Agriculture, Rijeka, Subat 2015
2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 2015, Konya, Ekim 2015
12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Mayıs 2014
2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Ekim 2014
Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Nisan 2014
International Agriculture Congress 2014, Bucuresti, Eylul 2014
3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Ekim 2013
3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Ekim 2013
3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Mart 2013
2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2012
GAP 4. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Mayıs 2011
Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Nisan 2011
1. Ulusal Sulama Ve tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Mayıs 2010
Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, Ekim 2010
1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Karaman, Ekim 2010
Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi birleşmiş milletler Ortak Programı, Adana, Subat 2009
5. Dünya Su Forumu, İstanbul, Temmuz 2008
Bilimsel Hakemlikler
Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
International Journal of Water Resources and Environmental Engineering, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Journal of African Studies and Development, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi