Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 32829
E Posta Adresi : yyildizerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/yyildiz/cv
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, 1998-2003
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, 1995-1998
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "HÜMİK MADDELER İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKOAGÜLASYON METODUYLA ARITIMI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, "ENDÜSTRİYEL ATIKSULARDAN MF-PAC TEKNOLOJİSİ İLE FENOL GİDERİMİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak, 1998.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Su Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Kimyası
Elektrokimyasal Atıksu Arıtımı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Environmental
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2003 - 2009
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1996 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 04.12.2011 - 19.12.2017
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 04.12.2011 - 14.12.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 03.05.2009 - 03.01.2010
Verdiği Dersler
SU ARITIMINDA ELEKTROKOAGÜLASYON, Yüksek Lisans, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Doktora, Ö.Gökkuş, "Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 2014.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gökkuş Ö., Yildiz N., Koparal A.S., Yildiz Y.Ş., "Evaluation of the effect of oxygen on electro-Fenton treatment performance for textile wastewater using the Taguchi approach", INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, vol.Accepted, no. , pp.1-16, 2017
Azgin Ş.T., Dadaşer Çelik F., Yildiz Y.Ş., "Optimization of solid content, carbon/nitrogen ratio and food/inoculum ratio for biogas production from food waste", WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, vol.-, no.-, pp.1-8, 2016
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of Electro-Fenton Process for Medical Waste Sterilization Plant Wastewater", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.57, no.52, pp.24934-24945, 2016 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of electrocoagulation for treatment of medical waste sterilization plant wastewater and optimization of the experimental conditions", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, vol.17, pp.1717-1725, 2015
Yildiz Y.Ş., Degermenci G.D., "Optimization Of Humic Substance Removal From Waters By Coagulation With Taguchi Method", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.1602-1609, 2014
Bayar S., Yildiz Y.Ş., Yildiz Y.Ş., Yilmaz A., Koparal A.S., "The effect of initial pH on treatment of poultry slaughterhouse wastewater by electrocoagulation method", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.52, pp.3047-3053, 2014
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Investigation Of The Effect Of Process Parameters On The Coagulation-Flocculation Treatment Of Textile Wastewater Using The Taguchi Experimental Method", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, no.2, pp.463-470, 2014 (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Coskun F., Kocaoglu M., "Determination Of Optimum Conditions For Color And Cod Removal Of Reactive Blue 19 By Fenton Oxidation Process", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.52, pp.6156-6165, 2014
Yildiz Y.Ş., Şenyiğit E., İrdemez Ş., "Optimization Of Specific Energy Consumption For Bomaplex Red Cr-L Dye Removal From Aqueous Solution By Electrocoagulation Using Taguchi-Neural Method", NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.23, pp.1061-1069, 2013 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Yavuz B., "Optimization Of Chemical Coagulation Of Real Textile Wastewater Using Taguchi Experimental Design Method", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.49, pp.263-271, 2012 (Link) (Abstract)
Bayar S. , Yildiz Y.Ş., Yilmaz A.E. , İrdemez Ş., "The Effect Of Stirring Speed And Current Density On Removal Efficiency Of Poultry Slaughterhouse Wastewater By Electrocoagulation Method", DESALINATION, vol.280, pp.103-107, 2011 (Link) (Abstract)
Şişman T., İncekara Ü., Yildiz Y.Ş., "Determination Of Acute And Early Life Stage Toxicity Of Fat-Plant Effluent Using Zebrafish (Danio Rerio)", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, vol.23, pp.480-486, 2008
Koparal A.S., Yildiz Y.Ş., Keskinler B., Demircioğlu N., "Initial Ph On The Removal Of Humic Substances From Wastewater By Electrocoagulation", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.59, pp.175-182, 2008 (Link)
Yildiz Y.Ş., "Optimization Of Bomaplex Red Cr-L Dye Removal From Aqueous Solution By Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.153, pp.194-200, 2008 (Link) (Abstract)
Yildiz Y.Ş., Koparal A.S., Keskinler B., "Effect Of Initial Ph And Supporting Electrolyte On The Treatment Of Water Containing High Concentration Of Humic Substances By Electrocoagulation", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.138, pp.63-72, 2008 (Link) (Abstract)
İrdemez Ş., Yildiz Y.Ş., Tosunoğlu V., "Optimization Of Phosphate Removal From Wastewater By Electrocoagulation With Aluminum Plate Electrodes", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.52, pp.394-401, 2006
Yildiz Y.Ş., Koparal A.S., İrdemez Ş., Keskinler B., "Electrocoagulation Of Synthetically Prepared Waters Containing High Concentration Of Nom Using Iron Cast Electrodes", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.139, pp.373-380, 2006
İrdemez Ş., Demircioğlu N., Yildiz Y.Ş., Züleyha B., "The Effects Of Current Density And Phosphate Concentration On Phosphate Removal From Wastewater By Electrocoagulation Using Aluminum And Iron Plate Electrodes", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.52, pp.218-223, 2006
İrdemez Ş., Topçu N., Yildiz Y.Ş., Demircioğlu N., "Effect Of Organic Solvent Type On The Removal Of Nitrate Ion Using Liquid Membrane Technique", STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, vol.21, pp.175-181, 2006
İrdemez Ş., Demircioğlu N., Yildiz Y.Ş., "The Effects Of Ph On Phosphate Removal From Wastewater By Electrocoagulation With Iron Plate Electrodes", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.137, pp.1231-1235, 2006
Kobya M., Demirbaş E., Demircioğlu N., Yildirim Y., Yildiz Y.Ş., "Effect Of Carrier Type On Coupled Transport Kinetics Of Hiocyanate Ions Through Liquid Membranes", DESALINATION, vol.160, pp.253-262, 2004
Yildiz Y.Ş., İrdemez Ş., Demircioğlu N., "Kinetic Analysis Of Coupled Transport Of Nitrate İons Through Liquid Membranes At Different Temperatures", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.10, pp.869-872, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yildiz Y.Ş., "GREEN CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING", IEC2017, ,
Turna T., Yildiz Y.Ş., "TREATMENT OF VEGETABLE OIL INDUSTRIAL WASTEWATER WITHELECTROCHEMICAL METHODS", IEC2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, vol.1, no.-, pp.403-403
Muratçobanoğlu H., Yildiz Y.Ş., "Şarap Endüstrisi Katı Atıklarından (Cibre) İki Kademeli AnMBR ile Fenol Giderimi", 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.35-35
Muratçobanoğlu H., Yildiz Y.Ş., "The Effect of Feed To Inoculum Ratio on Biogas Production from Winery Solid Waste", 9'th International Conferance on Sustainable Energy and Environmental Protection conference, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, pp.32-35
Muratçobanoğlu H., Yildiz Y.Ş., "Şarap Endüstrisi Katı Atıklarından Biyogaz Üretimi", International Symposium of Water and Wastewater Management , MALATYA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2016, pp.218-223
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of electrocoagulation for treatment of medical waste sterilization plant wastewater and optimization of the experimental conditions", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, vol.17, pp.1717-1725, 2015
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"TEKSTİL ATIKSULARININ KİMYASAL ÇÖKTÜRME İLE ARITIMININ TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU", BAP Arastırma Projesi, FBA–10–2966, Yönetici, 2011
"TEKSTİL SANAYİ ATIKSULARININ ELEKTRO-FENTON YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİ VE OPTİMİZASYONU", TÜBITAK Projesi, 112Y160, Yönetici, 2015
"Tavuk İşleme Tesisi Atıksularının Elektrokoagülasyon Metodu İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG-105Y043, Yönetici, 2005
"Elektrokoagülasyon İşleminde Sistem Değişkenlerinin Elektrot Çözünme Hızları Üzerindeki Etkileri ve Anot Çözünmesinin Reaksiyon Hız Kinetiklerine Uyumu", BAP Arastırma Projesi, 2003/257, Yönetici, 2005
"Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği", BAP Doktora, FBD-12-4107, Yönetici, 2014
"Doğal Organik Maddeler (Natural Occurıng Organıc Matters, Noms) İçeren Atıksuların Elektrokimyasal Metotlarla Arıtımı", BAP Arastırma Projesi, 2001/39, Araştırmacı, 2002
"Elektrokoagülasyon ile Deri Sanayii Atıksularının Arıtılması", TÜBITAK Projesi, 105Y129, Araştırmacı, 2005
"Elektrokoagülasyon ile Fosfat Giderimi", BAP Arastırma Projesi, 2002/143, Araştırmacı, 2005
Bilimsel Hakemlikler
Separation & Purification Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Chemical Engineering Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Chemical Engineering Journal, Dergide Hakemlik, Şubat 2007
Chemical Engineering Journal, Dergide Hakemlik, Şubat 2007
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Separation & Purification Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2006
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi