Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Silici S., Dogan Z., Sahin H., Atayoglu T., Yakan B., "Acute effects of grayanotoxin in rhododendron honey on kidney functions in rats", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.23, pp.3300-3309, 2016
Aral C.A., Kesim S., Greenwell H., Kara M., Çetin A., Yakan B., "Alveolar Bone Protective And Hypoglycemic Effects Of Systemic Propolis Treatment In Experimental Periodontitis And Diabetes Mellitus", JOURNAL OF MEDICINAL FOOD, vol.18, pp.195-201, 2015
Doğanyiğit Z., Öztürk Küp F., Silici S., Yakan B., Deniz K., Atayoğlu T., "Protective Effects Of On Female Rats' Histopathological, Biochemical And Genotoxic Changes During Lps Induced Endotoxemia.", PHYTOMEDICINE, vol.20, pp.632-639, 2013 (Link)
Doğanyiğit Z., Kup F.O., Silici S., Deniz K., Yakan B., Atayoğlu T., "Protective Effects Of Propolis On Female Rats' Histopathological, Biochemical And Genotoxic Changes During Lps Induced Endotoxemia", PHYTOMEDICINE, vol.20, pp.632-639, 2013
Sönmez M.F., Balcioğlu E., Özdamar S., Yakan B., "Filiform papillae do not have taste buds", BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.78, pp.7-7, 2012
Duygulu F., Yakan B., Karaoğlu S., Kutlubay R., Karahan Ö.I., Öztürk A., "The effect of zymosan and the protective effect of various antioxidants on fracture healing in rats", Arch Orthop Trauma Surg, vol.127, pp.493-501, 2007 (Link)
Bocutoğlu Ö., Yakan B., "Coronal Displacement Of Cementum. Correlation Between Age And Coronal Movement Of Cementum In Impacted Teeth.", AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL, vol.42, pp.185-188, 1997 (Link)
Sütbeyaz Y., Yakan B., Özdemir H., Karaşen M., Döner F., Küfrevioğlu İ., "Effect Of Sc-41930, A Potent Selective Leukotriene B4 Receptor Antagonist, In The Guinea Pig Model Of Middle Ear Inflammation.", ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, vol.105, pp.476-480, 1996 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yakan B., Yay A.H., Doğanyiğit Z. , Rıhtım T., "Analysis of Ovariectomy Effects on Ghrelin Expression in Female Rat Stomach", Bozok Tıp Dergisi, cilt.7, ss.22-31, 2017
Yakan B., Yay A., Doğanyiğit Z., Rihtim T., "Analysis of Ovariectomy Effects of Ghrelin Expression in Female Rat Stomach", Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), cilt.7, no.1, ss.22-31, 2017
Yakan B., "A Concise Review:Ghrelin And Reproductive System.Ghrelin Ve Üreme Sistemi İlişkisine Dair Kısa Bir Derleme.", Erciyes Medical Journal, cilt.33, ss.317-320, 2011
Yakan B., Başak E.B., "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesinde Ocak 2005-Ağustos 2006 Tarihleri Arasında Tedavi Gören Hastaların Klinik Gebeliği Üzerinde Bazı Parametrelerin Etkileri.", Erciyes University Journal of Health Sciences, cilt.17, ss.7-15, 2008
Mortaş T., Yakan B., "Deneysel Endotoksemik Sıçanlarda Vazoaktif Intestinal Peptid Ve Gingko Biloba Ekstresinin Karaciğer Koruyucu Etkinliği Ve Bu Etkinlikte Mast Hücrelerinin Rolü.", Erciyes University Journal of Health Sciences, cilt.17, ss.86-96, 2008
Örs S., Günay G.K., Yakan B., "Fizik Stres Ve Transdermal Östrojen Uygulamasının Tavşan Kulak Kartilajında Oluşturduğu Makroskobik Ve Mikroskobik Değişiklikler.", Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg , cilt.11, ss.50-56, 2003
Kabak Ş., Halıcı M., Yakan B., Kutlubay R., Kula M., "Tüberküloz Artritini Engellemede Ng-Monometil -L-Arginin Ve Indometazinin Birlikte Veya Tek Tek Kullanımdaki Etkinliği.", Acta Ortoph Traumotol Turc, cilt.36, ss.155-161, 2002
Gençer M., Yakan B., "Sıçan Jejunum Mukozal Mast Hücrelerinin Ph 2,5' Ta Boyanmasına Fiksasyonun Etkisi.", Erciyes University Journal of Health Sciences, cilt.10, ss.43-49, 2001
Selçuk N.Y., Yakan B., Başoğlu M., Gündoğdu C., Kızıltunç A., Tonbul H., San A., "Effects Of Gingko Glycosid (Egb 761) On Some Vascular Endothelial Functions And Renal Histology In Rabbits With Acute Cyclosporine Nephrotoxicity.", Turkis Journal of Medical Sciences, cilt.30, ss.109-113, 2000
Coşkun Ö., Yakan B., Öztaş E., Sezen Ş., Günaydın A.A., "Antioxidant And Hepatoprotective Activity Of Vitamin E And Egb 761 In Experimental Endotoxemic Rats.", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.30, ss.427-432, 2000
Yakan B., Küçük Bayram G., "Fötüs, Yenidoğmuş Ve Erişkin Farede Incebağırsakların Histolojik Ve Histokimyasal Kıyaslı Yapısı", Erciyes Tıp Dergisi, cilt.22, ss.7-15, 2000
Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B., "Yoğun Müsküler Egzersiz Sonrasında Sıçan Karaciğerinde Görülen Morfolojik Ve Serum Biyokimyasal Değişiklikleri Ve Karnitinin Etkisi", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, cilt.19, ss.209-214, 1999
Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B., Ekmekçioğlu O., Öztürk Ö., "L-Carnitine Uygulanan Ratların Testis Dokusunda Görülen Morfolojik Ve Morfometrik Değişiklikler.", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, cilt.18, ss.236-239, 1998
Yakan B., Erol M.K., Çiftçioğlu M.A., Gündoğdu C., "Tüberküloz Perikarditin Mikroskobik Yapısı", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.66-69, 1998
Orbak R., Bocutoğlu Ö., Dayı E., Yakan B., "Gömük Ve Sürmüş Dişlerde Yaşlanmanın Sement Üzerindeki Bazı Etkileri", The Journal of The Dental Faculty of Atatürk University, cilt.7, ss.33-37, 1997
Gepdiremen A., Sönmez S., Yakan B., Banoğlu N., Sadeler D., "Diazepam Injection In Globus Pallidus Attenuates The Tremors Induced By Chlorpromazine And Low Dose Of Pentobarbitone In Rats: A Stereotaxic Study.", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.27, ss.355-361, 1997
Öztaş H., Tonbul H.Z., Selçuk N.Y., Yakan B., "Experimental Pancreatic Adenocarcinoma In Rats After Subcutaneously Injection Of Azaserine: A Light Microscobic Study Of Development Acinar Cell Adenocarcinoma. ", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.26, ss.167-170, 1996
Selçuk N.Y., Yakan B., San A., Başoğlu M., Tonbul Z., Kızıltunç A., Gündoğdu C., "Deneysel Sıcak Renal Iskemi Ve Reperfüzyonda Lipid Peroksidasyonu Ve Alpha-Tocopherol Tedavisinin Değerlendirilmesi ", Official Journal of the Turkish Nephrology Association, cilt.1, ss.5-10, 1996
Yakan B., Mirici A., Görgüner M., Girgiç M., Mısırlıoğlu F., "Kifoskolyoz Ve Kongenital Kardiyak Anomalilerle Birlikte Seyreden Bir Kartagener Sendromu Olgusunda Silia Ultrastrüktürü. ", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, cilt.6, ss.458-460., 1996
Yakan B., Sütbeyaz Y., Döner F., "Ultrastructural Changes In The Guinea Pig Tympanic Membrane After Middle Ear Application Of Propylene Glycol.", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.23, ss.187-191, 1995
Sütbeyaz Y., Yakan B., Döner F., Selimoğlu E., Karaşen M., "Cisplatin Ototoxicity:Light Microscobic Study.", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.23, ss.37-41, 1995
Energin F., Yakan B., Kaya M., Baykal O., Çiftçioğlu A., "Odunsu Konjonktivitte Histopatolojik Ve Ultrastrüktürel Bulgular Ile Siklosporin Tedavisi.", Medical Network Oftalmoloji, cilt.2, ss.308-311, 1995
Yakan B., Eşrefoğlu M., "Deneysel Diabetes Mellitusda Böbreklerin Ince Yapısı Ve Selenyumun Düzeltici Etkileri.", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.255-259, 1995
Sütbeyaz Y., Yakan B., Çiftçioğlu A., "Otitis Externa And Anti-Inflamatory Activity Of Sc-41930, A Selective Leukotriene B4 Receptor Antagonist.", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.24, ss.129-132, 1995
Yakan B., Bocutoğlu Ö., Dayı E., "The Ultrastructure Oh Healthy And Periodontally Diseased Gums. ", Turkish Journal of Medical Research, cilt.13, ss.90-93, 1995
Yakan B., Eşrefoğlu M., Öztaş H., "Sıçan Dilinin Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesi", İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergsi, cilt.2, ss.135-140, 1995
Yakan B., Bocutoğlu Ö., "Sağlıklı Ve Periodontal Hastalıklı Diş Etlerinin Histokimyasal Ve Histopatolojik Kyaslı Incelenmesi.", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimlği Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.70-74, 1994
Yakan B., Erim A., "Deneysel Diabetes Mellitus'Da Böbrek Histolojisi Ve Selenyum Ile E Vitamininin Yarattığı Düzeltici Etkiler.", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.25, ss.593-601, 1993
Yakan B., "Fötüs, Yeni Doğmuş Ve Erişkin Farede Midenin Histolojik Ve Histokimyasal Kıyaslı Yapısı.", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.25, ss.203-214, 1993
Yakan B., Ersan Y., "Erişkin Fare Ve Kedide Dil Filiform Papillalarının Histolojik Kıyaslı Incelenmesi.", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.24, ss.589-596, 1992
Gazilerli S., Yakan B., Avkan M.C., "Muscular Dystrophy'Nin Ultrastrüktürü", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.24, ss.351-362, 1992
Yakan B., "Fötüs, Yeni Doğmuş Ve Erşkin Farede Özofagusun Histolojik Ve Histokimyasal Kıyaslı Yapısı.", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.24, ss.489-499, 1992
Yakan B., Ersan Y., "Sinir Hücreleri Ve Fibrillerinin Metakromatik Boyanma Yömtemleri", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.23, ss.391-396, 1991
Yakan B., Ersan Y., "Erişkin Farede Makrofajlar Ile Kupffer Hücrelerinin Trypan Blue Vital Boyama Yöntemiyle Gösterilmesi.", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.23, ss.297-305, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Lekesizcan A., Bilgici P. , Balcioğlu E., Yakan B., "Sıçanlarda Paklitakselin Neden Olduğu Böbrek Hasarına Karşı Resveratrol'ün Koruyucu Etkisi ", 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, ss.286-286
Ceylan T., Kaymak E., Yalçin B., Cantürk Tan F., Yakan B., "Sisplatinin oluşturduğu testis hasarı üzerine kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkisinin incelenmesi. ", 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, ss.68-68
Balcıoğlu E., Göktepe Ö., Özdamar S., Yakan B., Cantürk Tan F., "Erişkin Sıçanlarda Paklitaksel Kaynaklı Testis Hasarında Kurkuminin Koruyucu Etkisi", 14.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, ss.213-213
Kaymak E., Özdaşci A., Akin A.T., Yakan B., "Protective Effect of Origanum Majorana Against Nephrotoxicity Induced by Gentamicin", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Mayıs 2017 - 21 Temmuz 2018, ss.457-457
Karabulut D. , Kuloğlu N., Kaymak E., Öztürk E., Ünsal H.M., Akin A.T., et al.,"Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan Testis Hasarında Isı Şok Protein Yoğunlukları Üzerine Karnozinin Etkisi", 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Temmuz 2018, cilt.6, ss.231-233
Ceylan T. , Kaymak E., Yalçın B., Yakan B., "Protective Effect of Caffeic Acid Phenetyl Ester Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss.456-456
Özdaşçı A., Kaymak E., Akin A.T., Yakan B., "Protective Effect of Origanum Majorana Against Nephrotoxicity Induced by Gentamicin", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss.457-457
Ceylan T., Kaymak E., Yalçın B., Cantürk F., Yakan B., "Investigation of Protective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Testicular Damage Which Was Caused by Cisplatin", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss.366-366
Ceylan T., Kaymak E., Yalçin B., Cantürk Tan F., Yakan B., "Investigation of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on testicular damage which was caused by cisplatin. ", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry “From Molecules to Diseases” , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.366-367
Özçoban Ö., Yakan B., Cantürk F., Narin F., "Farklı varikosel dereceli erkekler arasında sperm DNA hasarının değerlendirilmesi", XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2016, ss.301-301
Kara Ö., Yakan B., Kara M., "Sıçan Ovaryumundaki İskemi Reperfüzyon Hasarında Yaban Mersininin Koruyucu Etkisi", 14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2016, ss.616-616
Yakan B., Özçoban Ö., Cantürk F., İrez T., Ekmekçioğlu O., Yıldırım D., et al., "Varikosel Olgularında Sperm Morfolojisi Ve Dna Hasarlarının İncelenmesi", 12.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2014, ss.29-29
Doğanyiğit Z., Öztürk F., Narin F., Silici S., Yakan B., "Dna Changes And Liver Mda Level During Endotoxemia Induced By Lps In Female Rats: Protective Effect Of Propolis.", 1.Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Partipication., KAYSERİ, TÜRKİYE, 22-26 Şubat 2012, cilt.1, no.1, ss.82-83
Silici S., Doğanyiğit Z., Öztürk Küp F., Narin F., Yakan B., "DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.85-85
Yakan B., "Embryo And Fetus: Ethical Perspectives.", Second International Conference on Science and Moral Philosophy (Ethics) of Assisted Human Reproduction, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2006, vol.14, no.(1), pp.98-101 (Link)
Duygulu F., Karaoğlu S., Yakan B., Karahan Ö.İ., Öztürk A., Kutlubay R., "The Effect Of Zymosan And The Protective Effect Of Various Antioxidants On Fracture Healing In Rats", 7 th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology (EFORT), PORTEKIZ, 04-07 Haziran 2005, vol.124, no.3, pp.493-501
Gepdiremen A., Yakan B., Banoğlu N., "The Effects Os Stereotaxically Administrated Gabaergic, Dopaminergic And Anticholinergics On The Tremors Induced By Combined Application Of Chlorpromazine And Pentobarbitone In Rats.", International Symposium on Current Aspects in Clinical Neuropharmacology, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 1993, pp.37-38
Gazilerli S., Yakan B., Avkan M.C., "Muscular Dystrophy'Nin Ultrastrüktürü", X. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-20 Eylül 1991, ss.16-17
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yakan B., "Plasenta ve Fetal Zarlar", Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Dalçık H, Yıldırım M, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.126-162, 2015
Yakan B., "Plasenta ve Fetal Zarlar", Embriyoloji ve Doğum Defektlerinin Temelleri, Müftüoğlu S, Kaymaz F, Atilla P., Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.71-91, 2009
Yakan B., "Plasenta ve Fetal Zarlar", Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Dalçk H, Yıldırım M., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.127-163, 2009
Yakan B., "Plasenta ve Fetal Zarlar", Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Yıldırım M, Okar İ, Dalçık H., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.129-166, 2002
Öztaş S., Yakan B., "Mitokondriyon & Mitokondriyal DNA Patolojileri", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ofset Tesisleri, ERZURUM, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi