Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Seyrani Ziraat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Seyrani Ziraat Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Seyrani Ziraat Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - 2010
Arş.Gör.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2004 - 2008
Arş.Gör.Dr., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 - 2004
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 - 2004
Arş.Gör., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1993 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği, , 01.05.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, 22.03.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Seyrani Ziraat Fakültesi, , 15.07.2013 - 15.07.2015
VERDİĞİ DERSLER
Mesleki Uygulama, Lisans, 2018-2019
Toprak Su Yapıları, Lisans, 2018-2019
Biyosistem Mühendisliğinin Temel Esasları, Lisans, 2018-2019
Bitirme Çalışması, Lisans, 2018-2019
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Lisans, 2018-2019
Sulama Mühendisliği, Lisans, 2018-2019
Meteoroloji, Lisans, 2018-2019
Mesleki Uygulama, Lisans, 2018-2019
Bitirme Çalışması, Lisans, 2018-2019
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2018-2019
Meteoroloji, Lisans, 2018-2019
Meteoroloji, Lisans, 2018-2019
Meteoroloji, Lisans, 2018-2019
Evapotranspirasyon, Yüksek Lisans, 2018-2019
Evapotranspirasyon, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sulama Mühendisliği, Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017-2018
Meteoroloji, Lisans, 2017-2018
Mesleki Uygulama, Lisans, 2017-2018
Meteoroloji, Lisans, 2017-2018
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Lisans, 2017-2018
Meteoroloji, Lisans, 2017-2018
Meteoroloji, Lisans, 2016-2017
Evapotranspirasyon, Yüksek Lisans, 2016-2017
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Sulama Mühendisliği, Lisans, 2015-2016
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Akışkanlar Mekaniği, Lisans, 2015-2016
Bitirme Çalışması, Lisans, 2015-2016
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Evapotranspirasyon, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tez Çalışması 1, Yüksek Lisans, 2015-2016
Sulama Mühendisliği, Lisans, 2015-2016
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Lisans, 2015-2016
Meteoroloji, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tez Çalışması 2, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tez Çalışması 1, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ölçme Bilgisi 1, Lisans, 2014-2015
Mikro Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Uygulanması, Doktora, 2014-2015
Mesleki Uygulama, Lisans, 2014-2015
Mesleki Uygulama, Lisans, 2014-2015
Biyosistem Mühendisliğinin Temel Esasları, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması, Lisans, 2014-2015
Basınçlı Sulama SistemlerininTasarımı, Lisans, 2014-2015
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2014-2015
Evapotranspirasyon, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Lisans, 2014-2015
Sulama Mühendisliği, Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması, Lisans, 2014-2015
Meteoroloji, Lisans, 2014-2015
Meteoroloji, Lisans, 2014-2015
Mesleki Uygulama, Lisans, 2014-2015
Meteoroloji, Lisans, 2014-2015
Mikro Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Uygulanması, Doktora, 2013-2014
Ölçme Bilgisi 1, Lisans, 2013-2014
Mesleki Uygulama, Lisans, 2013-2014
Mesleki Uygulama, Lisans, 2013-2014
Mesleki Uygulama, Lisans, 2013-2014
Meteoroloji, Lisans, 2013-2014
Meteoroloji, Lisans, 2013-2014
Evapotranspirasyon, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sulama Mühendisliği, Lisans, 2013-2014
Mesleki Uygulama, Lisans, 2013-2014
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2013-2014
Mesleki Uygulama, Lisans, 2013-2014
Mesleki Uygulama, Lisans, 2013-2014
Meteoroloji, Lisans, 2013-2014
Kültür Bitkilerinin Sulanması, Yüksek Lisans, 2013-2014
Meteoroloji, Lisans, 2013-2014
Meteoroloji, Lisans, 2013-2014
Sulama, Lisans, 2012-2013
Meteoroloji, Lisans, 2012-2013
Meteoroloji, Lisans, 2012-2013
Ölçme Bilgisi 1, Lisans, 2012-2013
Mesleki Uygulama, Lisans, 2012-2013
Mesleki Uygulama, Lisans, 2012-2013
Ölçme , Lisans, 2012-2013
Sulama, Lisans, 2012-2013
Mesleki Uygulama, Lisans, 2012-2013
Mesleki Uygulama, Lisans, 2012-2013
Meteoroloji, Lisans, 2012-2013
Meteoroloji, Lisans, 2012-2013
Meteoroloji, Lisans, 2012-2013
Sulama ve Drenaj, Lisans, 2011-2012
Mesleki Uygulama, Lisans, 2011-2012
Sulama ve Drenaj, Lisans, 2011-2012
Sulama, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Sulama, Lisans, 2011-2012
Mesleki Uygulama, Lisans, 2011-2012
Mesleki Uygulama, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Mesleki Uygulama, Lisans, 2011-2012
Meteoroloji, Lisans, 2011-2012
Sulama ve Drenaj, Lisans, 2010-2011
Mesleki Uygulama, Lisans, 2010-2011
Tarımsal Yapılar ve Sulama, Lisans, 2010-2011
Mesleki Uygulama, Lisans, 2010-2011
Akışkanlar Mekaniği, Lisans, 2010-2011
Meteoroloji, Lisans, 2010-2011
Meteoroloji, Lisans, 2010-2011
Mesleki Uygulama, Lisans, 2010-2011
Meteoroloji, Lisans, 2010-2011
Meteoroloji, Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, R.Bakır, "Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita pepo L.) Su Kullanımı, Verim Ve Kalitesinin Belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S.Katırcı, "Sırt-Karık Mikrohavza Yağmur Suyu Hasadı Tekniği Altında Nohut Gelişimi ve Verimi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, F.Sekendur, "Çerezlik Kabak Bitkisinde (Cucurbita pepo L.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Su Stresinin Verime ve Ürün Kalitesine Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, G.Keskin, "Kısıtlı Sulama Koşullarında Kavunda Anaç Kullanımının Bitkisel Gelişime ve Verime Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Aksu, "Kuru Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Ekim Sıklığı ve Su Stresi Koşullarında Verim ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, H.İrik, "Develi Ovası Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Haritalanması", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Safi, "Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük’ te ( Lathyrus sativus L. ) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama, Eylül, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Şubat, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi , Ekim, 2018
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ağustos, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi , Aralık, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Jurisi, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Selçuk Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Kasım, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2017
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Jurisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Selçuk Üniversitesi, Mart, 2016
A. Personel, Doktora Yeterlilik Jürisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
A. Personel, Doktora Yeterlilik Jürisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jurisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Jurisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jürisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mart, 2011
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jurisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jurisi, Ankara Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jurisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Jurisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi