Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Ümran KÖYLÜ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : KARTOGRAFYA
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 7502
+90 000 0000065 | Dahili : 7502
Faks : +90 352 2076666
E Posta Adresi : umrankerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/umrank/
Ofis : 15 Temmuz Kampüsü Müh. Fak. I Blok 3.Kat No:308
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Mühendislik Fakültesi I Blok Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 38280 Talas KAYSERİ
Eğitim Bilgileri
Bütünleşik Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği ABD, 2010-2017
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi , Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 2005-2009
Yaptığı Tezler
Doktora, "Arazi Kullanım Değişiminin İklime Olan Etkilerinin Modellenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği ABD Şubat, 2017.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Türkiye için Yeni Bir Kavram, Fikri Mülkiyet Hakları , Erciyes Teknopark A.Ş. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, 2015
Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Erciyes Üniversitesi, 2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014
ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, Geostatistical Analyst, ESRI, 2013
Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Uzmanlığı (MCPD), Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2011
Netcad Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Eğitim Programı , Netcad Kampüs , 2008
Araştırma Alanları
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Web Of Science Araştırma Alanları
Remote Sensing
Computer Science, Information Systems
Engineering, Environmental
Geosciences, Multidisciplinary
Meteorology & Atmospheric Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi , 2017 - 2018
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi , 2013 - 2017
Verdiği Dersler
İmar Bilgisi, Lisans, 2017-2018
Bitirme Projesi, Lisans, 2017-2018
Analitik Geometri , Lisans, 2017-2018
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Eymen A., Köylü Ü., "Seasonal trend analysis and ARIMA modeling of relative humidity and wind speed time series around Yamula Dam", METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, vol.---, pp.1-12, 2018 (Link)
Köylü Ü., Geymen A., "GIS and remote sensing techniques for the assessment of the impact of land use change on runoff", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.9, pp.1-12, 2016 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Köylü Ü., Eymen A., Köylü F., "Python GIS Application And SQL Usage ", International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG 2017), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.253-255 (Link)
Köylü Ü., Geymen A., "Modelling the effects of land-use changes on climate: a case study on Yamula Dam", GeoAdvances 2016 : ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2016, pp.1-3 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Arazi kullanım değişiminin iklime olan etkilerinin modellenmesi", BAP Doktora, FDK-2013-4304, Araştırmacı, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG 2017), Çanakkale, Ekim 2017
3rd International GeoAdvances Workshop GeoAdvances 2016 : ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, İstanbul, Ekim 2016
II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Ekim 2008
Proje Park 2008, Kayseri, Mayıs 2008
Etkinlik Organizasyonu
GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİ , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu , Ocak 2013
Köylü Ü, "Mühendislik Fakültesi, Fakülte Üçüncülüğü, ERÜ Mühendislik Fakültesi 2008-2009 Dönemi, Haziran 2009
Köylü Ü, "Harita Mühendisliği Bölümü Dönem Birinciliği, ERÜ Mühendislik Fakültesi 2008-2009 Dönemi, Haziran 2009
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi