Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atasever Ü.H., Günen M.A., Beşdok E., "A New Unsupervised Change Detection Approach Based on PCA Based Blocking and GMM Clustering for Detecting Flood Damage", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.1688--1694, 2018
Atasever Ü.H., "A NEW UNSUPERVISED CHANGE DETECTION APPROACH WITH HYBRID CLUSTERING FOR DETECTING THE AREAL DAMAGE AFTER NATURAL DISASTER", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.6/2017, pp.3891-3897, 2017
Atasever Ü.H., Kesikoğlu M.H., Özkan C., "A NEW ARTIFICIAL INTELLIGENCE OPTIMIZATION METHOD FOR PCA BASED UNSUPERVISED CHANGE DETECTION OF REMOTE SENSING IMAGE DATA", NEURAL NETWORK WORLD, vol.26, pp.141-154, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Atasever Ü.H., "Afet Yönetiminde Optik Görüntüler İçin Dalgacık Dönüşümü Ve Gaussian Karışım Modelleri Tabanlı Yeni Bir Değişim Saptama Yaklaşımı", Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.171-179, 2018 (Link)
Günen M.A., Atasever Ü.H., Beşdok E., "THE USE OF ORTHOPHOTOS PRODUCED FROM DIFFERENT ALTITUDES IN PIPELINE PLANNING", International Journal of Innovation Sciences and Research, vol.6, pp.1092-1095, 2017
Atasever Ü.H., Çobaner M., Çetin M. , Özkan C., İnan H., "SEBAL Tekniği ve Landsat 8 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gerçek Evapotranspirasyon Haritalanması: Kayseri Örneği ", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.237-246, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Günen M.A., Atasever Ü.H., Taşkanat T., Beşdok E., "Effect Of Different Resolution DEM Data Generated By UAVs In Determining Drainage Networks", 1. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, vol.2, pp.56-56 (Link)
Günen M.A., Atasever Ü.H., Beşdok E., "A Novel Edge Detection Approach Based on Backtracking Search Optimization Algorithm (BSA) Clustering", The 8th International Conference on Information Technology, Amman, ÜRDÜN, 17-18 Mayıs 2017, pp.0-0
Kesikoğlu M.H., Atasever Ü.H., Özkan C., "The Usage Of Rusboost Boosting Method For Classification Of Impervious Surfaces", XXIII ISPRS CONGRESS, Prag, CEK CUM., 12 Temmuz - 19 Ağustos 2016, pp.1-5
Demirel S.B. , Reyhan O., Atasever Ü.H., Kesikoğlu M.H., "Daire Tipi Konutların Değerlemesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı", VI. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.101-108
Atasever Ü.H., Özkan C., "Gerçek Evapotranspirasyon Haritalama İçin Geri-İzleme Arama Algoritması İle Modifiye Edilmiş Yeni Bir SEBAL Yaklaşımı ve Saha Uygulaması", VI. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.182-193
Karkinli A.E., Kesikoğlu A., Kesikoğlu M.H., Atasever Ü.H., Özkan C., Beşdok E., "İnsansız Hava Araçları Ile Sayısal Arazi Modeli Üretimi ", TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.0-0
Kesikoğlu M.H., Atasever Ü.H., Kesikoğlu A., Karkinli A.E., Özkan C., Beşdok E., "Sultan Sazlığı Milli Parkı Ramsar Bölgesi Arazi Örtüsünün Belirlenmesi:Boosting Sınıflandırma Yaklaşımı ", TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.0-0
Çivicioğlu Beşdok P., Atasever Ü.H., Özkan C., Beşdok E., Karkinli A.E., Kesikoğlu A., "Performance Comparison Of Evolutionary Algorithms For Image Clustering", Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”., İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.71-74
Atasever Ü.H., Çivicioğlu Beşdok P., Beşdok E., Özkan C. , "A New Unsupervised Change Detection Approach Based On Dwt Image Fusion And Backtracking Search Optimization Algorithm For Optical Remote Sensing Data", Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”., İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.15-18
Atasever Ü.H., Çivicioğlu Beşdok P., Beşdok E., Özkan C. , "Optik Görüntüler İçin Geri-İzleme Arama Algoritmasi (Bsa) Ve Fark Görüntüsü Kombinasyonu Tabanli Yeni Bir Değişim Saptama Yaklaşimi", V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, ss.0-0
Çivicioğlu Beşdok P., Karkinli A.E., Kesikoğlu A., Atasever Ü.H., Kurban T., Beşdok E., Özkan C., "Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde Koloni-Arama Algoritmasının Kullanımı", V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, ss.0-0
Kesikoğlu M.H. , Atasever Ü.H., Özkan C. , "Uzaktan Algılamada Kontrolsüz Değişim Belirleme", 14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, ANKARA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan2013, ss.0-0
Kesikoğlu M.H., Atasever Ü.H., Özkan C. , "Unsupervised Change Detection In Satellite Images Using Fuzzy C-Means Clustering And Principal Component Analysis", ISPRS Conference on “Serving Society with Geoinformatics”, Antalya, TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2013, pp.129-132
Atasever Ü.H., Kesikoğlu M.H., Özkan C., "Evamapper: A Novel Matlab Toolbox For Evapotranspiration Mapping", ISPRS Conference on “Serving Society with Geoinformatics”, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2013, pp.23-26
Atasever Ü.H., Özkan C., "Arazi Örtüsünün Belirlenmesinde Torbalama-Karar Ağaçlari Yönteminin Kullanimi", IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, ZONGULDAK, TÜRKİYE, 16-19 Ekim 2012
Atasever Ü.H., Özkan C. , Sunar F., "Yağ Tabakalarının Belirlenmesinde Destek Vektör Makineleri Ve Rastgele Orman Yöntemi Kullanımı", IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, ZONGULDAK, TÜRKİYE, 16-19 Ekim 2012
Atasever Ü.H., Özkan C. , Sunar F., "The Use Of Artificial Intelligence Optimization Algorithms In Unsupervised Classification", 31th EARSel Symposium, CEK CUM., 30 Mayıs-2 Haziran 2011, pp.0-0
Atasever Ü.H., Özkan C., Sunar F., "Kontrolsüz Siniflandirmada Diferansiyel Gelişim Algortimasinin Kullanimi", Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2010, KOCAELİ, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 2010, ss.182-189
Atasever Ü.H., "Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi", Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2008, KAYSERİ, TÜRKİYE, 13-15 Ekim 2008, ss.718-723
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi