Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Örüntü Tanıma, Görüntü Sınıflandırma, Yapay Zeka Tabanlı Uzaktan Algılama Uygulamalar
Research Areas :Evapotranspirasyon Haritalama, Evapotranpirasyon Haritalamada Nonlineer Yaklaşımlar

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi