Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği , 2011-2016
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD, 2008-2011
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanarak Evapotranspirasyonun Belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı Mart, 2016.
Yüksek Lisans, "Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Hızlandırma (Boostıng), Destek Vektör Makineleri, Rastgele Orman (Random Forest) Ve Regresyon Ağaçları Yöntemlerinin Kullanılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD Mart, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014
Uzaktan Algılamanın Temelleri ve Uydu Görüntüleri Kullanarak Mekansal Veri Üretimi,, HKMO, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi