Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özmen Ö., Batbat T., Özen T., Sinanoğlu C., Güven A., "Optimum Assembly Sequence Planning System Using Discrete Artificial Bee Colony Algorithm", MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, vol.2018, pp.1-14, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Batbat T., Öztürk C., "Protein Structure Prediction with Discrete Artificial Bee Colony Algorithm", International Journal of Informatics Technologies, vol.9, pp.263-274, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Batbat T., Güven A., Dolu N., "Evaluation of the Effects of Stimulus Types over Attention Based on Hjorth Parameters with Electroencephalography", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2018, pp.138-138
Güven A., Batbat T., Dolu N., Demir M., "Exploration of Gender Differences on Attention Levels with Cancellation Tests", TIPTEKNO'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.332-334 (Link)
Batbat T., Güven A., Dolu N., Demir M., "Farklı Dikkat Tiplerinin Uyarılmış Potansiyeller İle Sınıflandırılması”", Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.106-109
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Analysis of the Effect of Auditory and Visual Stimuli on Divided Attention via P300 Wave", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.224-225
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Farklı Dikkat Durumlarının Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisinin P100 Dalgası ile Analizi", Tıptekno'15, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.197-200
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Batbat T., "Protein Yapısının Yapay Arı Kolonisi Algoritması İle Tahmini", Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi