Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Batbat T., Öztürk C., "Protein Structure Prediction with Discrete Artificial Bee Colony Algorithm", International Journal of Informatics Technologies, vol.9, pp.263-274, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güven A., Batbat T., Dolu N., Demir M., "Exploration of Gender Differences on Attention Levels with Cancellation Tests", TIPTEKNO'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.332-334 (Link)
Batbat T., Güven A., Dolu N., Demir M., "Farklı Dikkat Tiplerinin Uyarılmış Potansiyeller İle Sınıflandırılması”", Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.106-109
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Analysis of the Effect of Auditory and Visual Stimuli on Divided Attention via P300 Wave", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.224-225
Güven A., Dolu N., Batbat T., Demir M., "Farklı Dikkat Durumlarının Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisinin P100 Dalgası ile Analizi", Tıptekno'15, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.197-200
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Batbat T., "Protein Yapısının Yapay Arı Kolonisi Algoritması İle Tahmini", Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016 (Link)