Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda Androjen Çekilme Tedavisi ADTnin Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Etki Hızının Değerlendirmesi", BAP Güdümlü, TSG-2018-7959, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Erişkin Hastalarda Üreterorenoskopi Yardımlı Perkütan Nefrolitotominin Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-8209, Yönetici, Devam Ediyor
"Multiplanar Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri ile füzyon ultrasonografi klavuzluğunda yapılan prostat iğne biyopsisi ile transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan standart 10-12 kadran prostat biyopsisinin kanser tespit etmedeki etkinliklerinin karşılaştırılması.", BAP Güdümlü, TSG-2016-5200, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi