Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aldemir R. , Demirci E., Per H., Canpolat M., Özmen S., Tokmakçi M., "Investigation of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) sub-types in children via EEG frequency domain analysis", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.128, pp.349-360, 2018
Oralhan Z., Tokmakçi M., "The Effect of Duty Cycle and Brightness Variation of Visual Stimuli on SSVEP in Brain Computer Interface Systems", IETE JOURNAL OF RESEARCH, vol.62, no.1, pp.795-803, 2016 (Link) (Abstract)
Tokmakçi M., Aldemir R. , "Investigation of respiratory and heart rate variability in hypertensive patients", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.23, pp.67-79, 2015 (Link) (Abstract)
Asyalı M.H., Yılmaz M., Tokmakçi M., Sedef K., Aksebzeci B.H., Mittal R., "Design And Implementation Of A Voice-Controlled Prosthetic Hand", Turk J Elec Eng & Comp Sci, vol.19, pp.33-46, 2011 (Link)
Tokmakçi M., "A Novel Cmos Defuzzification Circuit Employing Current Differencing Buffered Amplifier Based Current-Mode Multipliers", Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials, vol.41, pp.65-69, 2011 (Link)
Tokmakçi M., Erdoğan N., "Denoising Of Arterial And Venous Doppler Signals Using Discrete Wavelet Transform: Effect On Clinical Parameters", Contemporary Clinical Trials, vol.30, pp.192-200, 2009 (Link)
Tokmakçi M., Erdoğan N., "Investigation Of The Arterial Stiffness On Renal Artery Doppler Sonograms", Journal of Medical Systems, vol.33, pp.101-106, 2009 (Link)
Tokmakçi M., Ünalan D., Soyuer F., Öztürk A., "The Reevaluate Statistical Results Of Quality Of Life In Patients With Cerebrovascular Disease Using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.34, pp.958-963, 2008 (Link)
Tokmakçi M., Alçi M., "A Cmos Membership Function Circuit Employing Single Current Differencing Buffered Amplifier", INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS, vol.38, no.2, pp.140-143, 2008
Tokmakçi M., Erdoğan N. , Şahin N., Akgün H., Ekmekçioğlu O., "Estimation Of Bladder Muscle Invasion In Transitional Cell Carcinoma By Using Artificial Neural Networks: A Study Based On Prebiopsy Imaging Findings", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.34, pp.1190-1193, 2008 (Link)
Tokmakçi M., "A Classification System For Stenosis From Mitral Valve Doppler Signals Using Adaptive Network Based Fuzzy Inference System", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.31, pp.329-336, 2007 (Link)
Tokmakçi M., "Analysis Of The Electrogastrogram Using Discrete Wavelet Transform And Statistical Methods To Detect Gastric Dysrhythmia", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.31, pp.295-302, 2007 (Link)
Tokmakçi M., "The Comparative Analysis Of Current Mirror Based Cmos Current Amplifiers", IEICE Electronics Express, vol.4, pp.411-416, 2007 (Link)
Tokmakçi M., Alçi M., Uzunhisarcikli E., "A Novel Defuzzification Circuit Using Dual-Output Current Conveyors", IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, vol.E87-C, no.10, pp.1741-1743, 2004
Kiliç R., Alçi M., Tokmakçi M., "A Simple Cmos-Based Membership Function Circuit", ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, vol.32, pp.83-88, 2002
Kiliç R., Alçi M., Tokmakçi M., "Mixed-Mode Chaotic Circuit", ELECTRONICS LETTERS, vol.36, no.2, pp.103-104, 2000
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uysal F. , Tokmakçi M., "Evaluation of Stress Parameters Based on Heart Rate Variability Measurements", Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.17, pp.3055-3060, 2017 (Link)
Tokmakçi M., Taşci S., Tokmakçi M., "Modeling the effects of education wıth artificial neuralnetworks on anxiety level of coronary angiographypatients: A randomized controlled trial", Asian Pacific Journal of Health Sciences, vol.4, pp.67-72, 2017
Tokmakçi M., "DIFFERENT DUTY CYCLE RATIO AND BRIGHTNESS OF VISUAL STIMULI CHANGE TO STEADY STATE VISUAL EVOKED POTENTIAL RESPONSE", International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, vol.4, pp.82-85, 2016 (Link)
Tokmakçi M., Zortuk M., Asyalı M.H., Şişman Y., Kilinç H.I., Tarim Ertaş E., "Effect Of Chewing On Dental Patients With Total Denture: An Experimental Study", SpringerPlus, vol.2, no.1, pp.1-8, 2013 (Link) (Abstract)
Şeker M. , Tokmakçi M., Asyalı M.H., "Examining EEG Signals with Spectral Analyses Methods in Migrain Patients during Pregnancy", Gazi University Journal of Science- Part A:Engineering and Innovation, cilt.1, ss.67-76, 2013 (Link)
Tokmakçi M., Alçi M., "A Current – Mode Cmos Fuzzy Logic Controller", Int. J. Automation and Control, vol.2, no.4, 2008
Tokmakçi M., "A High-Voltage Pulse Generation Instrument For Electrochemotherapy Method", Journal of Medical Systems, vol.30, pp.145-151, 2006 (Link)
Tokmakçi M., Ekmekçioğlu O., Alçi M., "A Programmable Iontophoretic Instrument And Its Application For Local Anesthesia Before Surgery In Urology", Jour. Of Medical Systems, vol.29, no.2, pp.197-204, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tokmakçi M., Demirci E., Per H., Canpolat M., Kaçar Bayram A., "Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)ve alt gruplarının EEG zaman analizleri ile değerlendirilmesi", TIPTEKNO’17 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 12-14 Ekim 2017, Trabzon, TÜRKIYE, , vol.1, pp.30-33
Uysal F. , Karacaoğlan E., Tokmakçi M., "Elektrokardiyogram İşareti Üreten Referans Devre Tasarımı", Tıp Teknolojileri Kongresi 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, ss.396-399
Karacaoğlan E., Tokmakçi M., "Phantom Design For Blood Flow Rate System Measurement", International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1-4
Karacaoğlan E., Uysal F. , Tokmakçi M., "İşaret Dilini Türkçe Konuşma Diline Çeviren Eldiven Tasarımı", Tıp Teknolojileri Kongresi 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, ss.166-169
Uysal F. , Tokmakçi M., "Osilometrik Tabanlı Ölçüm Ve Elektrokardiyogram Sinyallerinden Elde Edilen Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Karşılaştırılması", Tıp Teknolojileri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.202-205
Karacaoğlan E., Tokmakçi M., "EEG Ölçümleri İçin Gümüş Aktif Kuru Tip Pinli Elektrot Tasarımı", Tıp Teknolojileri Kongresi 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, pp.145-148
Uysal F. , Tokmakçi M., "Osilometrik Tabanlı Ölçüm Ve Elektrokardiyogram Sinyallerinden Elde Edilen Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Karşılaştırılması", Tıp Teknolojileri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.202-205
Tokmakçi M., Tokmakçi M., "Osilometrik Tabanlı Ölçüm Ve Elektrokardiyogram Sinyallerinden Elde Edilen Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Karşılaştırılması", Tıp Teknolojileri Kongresi 2017, Türkiye, , , pp.202-205
Küçükkurt Ö., Çelik S., Ayyildiz Z., Tokmakçi M., Karacaoğlan E., Tokmakçi M., "Elektrokardiyogram İşareti Üreten Referans Devre Tasarımı", Tıp Teknolojileri Kongresi, Trabzon, , , pp.396-399
Ceber Y.E., Karacaoğlan E., Tokmakçi M., Tokmakçi M., "İşaret Dilini Türkçe Konuşma Diline Çeviren Eldiven Tasarımı", Tıp Teknolojileri Kongresi, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.166-169
Tokmakçi M., Oralhan Z., "Different duty cycle ratio and brightness of visual stimuli change to steady state visual evoked potential response", ICAT ' 16 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences,, KONYA, TÜRKIYE,
Karacaoğlan E., Tokmakçi M., "Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerine Uygun Elektrot Yapısının Belirlenmesi İçin Jelli ve Kuru Tip Elektrotların Karşılaştırılması", Tıp Teknolojileri 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.1-4
Tokmakçi M., "Frequency Recognition Models for Steady State Visual Evoked Potential Based Brain Computer Interfaces BCIs", ICECSE 2016 : 18th International Conference on Electrical and Computer Systems Engineering, FRANSA,
Uysal F. , Tokmakçi M., "Kalp Hızı Değişkenliği Ölçümlerine Dayalı Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi", TıpTekno'16, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Ekim - 29 Kasım 2016, ss.1-4
Köşker F.B., Gümüş K.Z., Tokmakçi M., "Yüksek çözünürlükte beyin trak yoğunluk görüntülerinin elde edilmesi", 12 . Ulusal Sinirbilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2014, ss.49-49
Köşker F.B., Gümüş K.Z., Tokmakçi M., Bilgen M., "Difüzyon Tensor Görüntüleme Tabanlı Yeni Bir Traktografi Algoritmasının Geliştirilmesi Ve Uygulanması", 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 24-27 Eylul 2013
Köşker F.B., Gümüş K.Z., Tokmakçi M., "Difüzyon Tensör Görüntüleri Ile Trak Yoğunluk Görüntü Eldesi", TIPTEKNO'14, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.25-28
İçer S., Tokmakçi M., "Doku Analizi Ile Otomatik Beyincik Bölütlemesi", Tıp Teknolojileri Uulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.38-41
İçer S., Köşker F.B., Tokmakçi M., "Temel Bileşen Analizi, Yoğunluk-Renk-Doyum Dönüşümü Ve Klasik Yöntem Kullanılarak Tıbbi Görüntü Birleştirme", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.45-48
Uslu F.Z., İçer S., Tokmakçi M., "Bulanık Kümeler Ile Piksel Değerleri Ayarlanarak Tüm Beynin Bölütlenmesi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.244-247-247
Özdemir U., Tokmakçi M., Erdoğan N., "Implementation of a phantom based on ultrasonic doppler for simulation of blood flow", Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), 2010 15th National , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, pp.1-4 (Link)
Öztürk A., Çiçek B., Asyalı M., Tokmakçi M., Zararsiz G., Köprü M., Yenisu M., Borlu M., Demir H., Özkul Y., "Classification Of Children With Abdominal Obesity: Comparison Of Cart, Multi-Layer Neural Network, Flexible Discriminant Analysis And Logistic Regression", TurkMIA Medical Informatics'09, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2009, pp.373-374
Ekmekçioğlu O., Asyali M.H., Akinsal E.C., Tokmakçi M., Demirtaş A., "Labaratuarda Boşalma Süresini Değerlendirmede Yeni Bir Cihaz Ve Yöntem", 8. Ulusal Androloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2009, ss.85-85
Alçi M., Tokmakçi M., Sönmez M., "Eeg Işaretleri Için Cmos Ota-C Tabanlı Band Geçiren Süzgeç Tasarımı", BİYOMUT’2006 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-27 Mayıs 2006
Uzunhisarcikli E., Tokmakçi M., Alçi M., "Ccii-Based Defuzzification Circuit For Fuzzy Logic Controllers", 3,", Int. Fuzzy Systems Association World Congress- IFSA’200, TÜRKIYE, 29 June- 2 July 2003, pp.297-300
Uzunhisarcikli E., Alçi M., Tokmakçi M., "The Realisation Of Defuzzification Circuit Using Improved Differential Difference Current Conveyors", ELECO2003-Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, TÜRKİYE, TÜRKIYE, 3-7 December 2003, pp.13-16
Tokmakçi M., Alçi M., "Durulma Devresinin Cmos Akım Modlu Dört Bölgeli Çarpıcı Kullanılarak Tasarımı Ve Simülasyonu", ELECO’2002, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKİYE, 18-22 Aralık 2002
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "A Novel Current Mode Membership Function Circuit For Mixed Signal Fuzzy Hardware", The 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Melbourne, AVUSTRALYA, 2-5 December 2001, pp.574-577
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "Analog Bulanık Donanım Yapıları İçin Yeni Bir Üyelik Fonksiyon Devresi", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 19-21 Eylül 2001, ss.509-51
Tokmakçi M., Alçi M., Ekmekçioğlu O., "Programlanabilir Elektronik İyon Geçiş Hızlandırıcısının Gerçekleştirilmesi Ve Ürolojide Kullanılması", BİYOMUT’2000, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, , İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Kasım 2000
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "Biyoelektrik Empedans Analizi Ve Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesindeki Yeri", BİYOMUT’99-Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 27-29 Ekim 1999, ss.111-115
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "Hibrid Yapıya Sahip Bulanık Mantık Denetleyicileri İçin Yeni Bir Üyelik Fonksiyon Devresi", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal kongresi, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 6-12 Eylül 1999
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "Biyoelektrik Empedans Analizi Ve Vücut Kompozisyonu Değerlendirilmesindeki Yeri", BİYOMUT’99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 27-29 Ekim 1999
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "A New Programmable Membership Function Circuit For Hybrid-Mode Fuzzy Logic Controllers", SCS’99-Fourth International Symposium on Signals, Circuits and Systems, Iasi, ROMANYA, 6-7 July 1999, pp.147-150
Kiliç R., Tokmakçi M., Alçi M., "Dynamic Phenomena In A 4-D Chaotic Oscillator Based On Chua’S Circuit ", SCS’99-Fourth International Symposium on Signals, Circuits and Systems, Iasi, ROMANYA, 6-7 July 1999, pp.131-134
Taşçı S., Tokmakçi M., Alçi M., "Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Elektrokemoterapi", BİYOMUT’99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 27-29 Ekim 1999
Kiliç R., Alçi M., Tokmakçi M., "Dynamic Phenomena In A 4-D Chaotic Oscillator Based On Chua’S Circuit", SCS’99 Fourth International Symposium on Signals, Circuits and Systems, TÜRKIYE, 6-7 July 1999
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "High-Performance Fuzzy Processing Memory Unit For Hybrid-Mode Fuzzy Logic Controllers", ELECO’99- International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, TÜRKIYE, 1-5 December 1999, pp.109-113
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "A New Programmable Membership Function Circuit For Hybrid-Mode Fuzzy Logic Controllers", SCS’99 Fourth International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ROMANYA, 6-7 July 1999
Kiliç R., Alçi M., Tokmakçi M., "Elektronik Sistem Tasarımında Kaotik Devre Ve Dinamiklerin Kullanılması", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal kongresi , GAZİANTEP, TÜRKİYE, 6-12 Eylül 1999, ss.301-304
Tokmakçi M., Alçi M., Kiliç R., "Hibrid Yapıya Sahip Bulanık Mantık Denetleyicileri İçin Yeni Bir Üyelik Fonksiyon Devresi", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal kongresi , GAZİANTEP, TÜRKİYE, 6-12 Eylül 1999, ss.693-696
Kiliç R., Alçi M., Tokmakçi M., "The Simulation Of Chaotic Neuron Model Purposed For Chaotic Neural Networks ", IMS98-International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya , Turkey, TÜRKIYE, 6-7 August 1998, pp.303-311
Alçi M., Tokmakçi M., Kiliç R., "The Design And Simulation Of Ota-Based Neuron Model For Artificial Neural Networks", International Conference Biomedical Engineering Days, İstanbul,Turkey, TÜRKIYE, 22-24 May 1998, pp.51-53
Alçi M., Tokmakçi M., Kiliç R., "The Design And Simulation Of Ota-Based Neuron Model For Artificial Neural Networks", Proceeding of the 1998 2nd International Conference 1Biomedical Engineering Days, TÜRKIYE, 20-22 May 1998
Alçi M., Tokmakçi M., Demirel L., "Vücuda Yerleştirilebilen Pacemaker’Ler", BİYOMUT’98 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-13 Ekim 1998
Alçi M., Tokmakçi M., "Elektronik Sinir Ağlarında Ota-Tabanlı Nöron Modelinin Gerçekleştirilmesi", BİYOMUT’96, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-22 Ekim 1996
Alçi M., Tokmakçi M., "Elektronik Sinir Ağlarındaki Sinapsların Ota Kullanılarak Gerçekleştirişlmesi ", BİYOMUT’95 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-5 Aralık 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi