Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Tuncay ÇELİK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bölüm : ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 352 4380664 | Dahili : 43568
E Posta Adresi : tcelikerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/tcelik/
Eğitim Bilgileri
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, S.B.E., İktisat, 1999-2004
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, S.B.E., İktisat, 1996-1999
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F., İktisat, 1991-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türk bankacılık Sektörü Piyasa yapısının belirlenmesi 1990-2000", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ S.B.E. İktisat Aralık, 2004.
Yüksek Lisans, "Askeri Harcamalar ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği 1980-1995", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ S.B.E. İktisat Haziran, 1999.
Araştırma Alanları
İktisat
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Mikro İktisat
Finansal İktisat
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, S.B.M.Y.O., 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F., 2009 - 2010
Yrd.Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F., 2005 - 2009
Mesleki ve İdari Deneyimler
MYO Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ S.B.M.Y.O., , 13.06.2011 - 09.09.2012
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ç.Ürünveren, "2001 Finansal Krizi Sonrası Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ S.B.E. İktisat, Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, N.Eroğlu, "Türk Bankacılık Sektörü Temel Sorunları ve Çözüme Yönelik Düzenlemeler", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ S.B.E. İktisat, Haziran, 2006.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çelik T., Kaplan M., "Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabet:2002-2004", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.251, pp.51-61, 2007 (Link)
Çelik T., Kaplan M., "Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Ve Etkinliği Belirleyen Faktörler", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.253, pp.97-114, 2007 (Link)
Çelik T., Günalp B., "Competition In The Turkish Banking Industry", APPLIED ECONOMICS, vol.1, pp.1335-1342, 2006 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik T., Aykan E., Barak D., "Türkiye'de iktisat eğitimi doğru tercih ediliyor mu?", The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, cilt.4, no.1, ss.181-189, 2018 (Link)
Çelik T., Barak D., "Balassa-Samuelson Hipotezinin Yüksek Orta Gelirli Ülkelerde Geçerliliğinin Test Edilmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.427-446, 2018 (Link)
Çelik T., Çelik B. , Barak D. , "GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ", SDÜ İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.22, ss.877-890, 2017 (Link)
Çelik T., Kaplan M., Barak D., "TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİNİN CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ: 1980-2016", International Journal of Academic Value Studies, cilt.3, ss.249-259, 2017 (Link)
Çelik T., Kaplan M., "Testing the Structure-Conduct-Performance Paradigm for the Turkish Banking Sector: 2008-2013", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.6, pp.1625-1631, 2016 (Link)
Çelik T., "Kayseri Ekonomisinin Üretim Yapısı: Değişme, Gelişme ve İleriye Yönelik Tahminler", ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.7-19, 2016 (Link)
Çelik T., Çıtak L., "Banking Competition, Financial Liberalization and Economic Growth: Evidence from Turkish Economy during the 1990-2014 Period", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.6, pp.1750-1755, 2016 (Link)
Çelik T., "Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-12, 2016 (Link)
Çelik T., "TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ", Süleyman Demirel Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.21, ss.961-969, 2016 (Link)
Çelik T., Kaplan M., "Kazakistan bankaılık sektöründe teknik etkinliğin VZA ile ölçülmesi:2008-2013", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.1-15, 2016 (Link)
Çelik T., Kaplan M., Şahin F. , "Efficiency, Concentration and Competition in the Turkish Banking Sector", İktisat İşletme ve Finans, vol.30, pp.81-104, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Çelik T., "Kayseri’Deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi dergisi, cilt.6, ss.45-54, 2014 (Link)
Çelik T., "Türkiye Borsasının Avrupa Borsaları İle Eştümleşme Analizi", Süleyman Demirel Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.16, ss.147-162, 2011 (Link)
Çelik T., Akgül B., "Changes In Fuel Oil Prices In Turkey: An Estimation Of The Inflation Effect Of The By Using Var Analysis", East-West Journal of Economics and Business, vol.14, pp.11-22, 2011 (Link)
Çelik T., "Türkiye Borsası İle Asya Ülkeleri Borsaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisi", Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. dergisi, cilt.36, ss.57-71, 2010 (Link)
Çelik T., "Yeniden Yapılandırma Sonrasında Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: Yerli - Yabancı Banka Karşılaştırması", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.47, ss.55-63, 2010 (Link)
Çelik T., Kaplan M., "Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ve Rekabet, 2002-2007", Sosyo-Ekonomi, cilt.2, ss.7-28, 2010 (Link)
Çelik T., Kaplan M., Tezekici S., "The Impact Of Openness On The Profitability In Turkish Manufacturing Industries", The Emprical Economics Letters, vol.9, pp.43-51, 2010 (Link)
Çelik T., Ürünveren Ç., "Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi: 2002-2007", Niğde Ü., İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.2, ss.42-59, 2009 (Link)
Çelik T., Kaplan M., "The Impact Of Tourism On Economic Performance: The Case Of Turkey", The International Journal of Applied Economics and Finance, vol.1, pp.13-18, 2008 (Link)
Çelik T., Kibar Çetin A., "Petrol Fiyatlarının Makroekonomik Etkileri: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi SBMYO Dergisi, cilt.10, ss.97-115, 2007
Çelik T., Kaplan M., "Türk Sigortacılık Sektöründe Karlılık Ve Yoğunlaşma İlişkisi", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.64, ss.69-82, 2007 (Link)
Çelik T., "Avrupa Birliği Ve Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı", Afyon Kocatepe Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.8, ss.209-224, 2006 (Link)
Çelik T., "Gmos And Agricultural Markets: What Are The Implications For Developing Countries", Haberci Dergisi, cilt.3, ss.57-67, 2004
Çelik T., Günalp B., "Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı Ve Performans İlişkilerinin Etkinlik İçin Doğrudan Bir Ölçüt Kullanılarak Test Edilmesi", Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.6, ss.31-57, 2004 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çelik T., Barak D., "ORTA GELİR TUZAĞI, NEDENLERİ, ÇIKIŞ YOLLARI VE TÜRKİYE", ASOS 2017 III: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.1172-1173 (Link)
Çelik T., Kaplan M., Barak D., "Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016", ASOS 2017 III: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.1171-1172 (Link)
Çelik T., Gövdere B. , Ongun U., "Dezenflasyon Sürecinde Türk bankacılık sektöründe Yapısal Dönüşümün İzleri", CİEP 2016, Bakü, AZERBAYCAN, 28-29 Eylül 2016, pp.1-10
Çelik T., Kaplan M., Şahin F., "Relationship Between Efficiency, Concentration And Competition: Evidence From Turkish Banking Secftor", HOBA international conferences of business and economics, Patra, YUNANISTAN, 8-10 Mart 2014, pp.1-19
Çelik T., Aksoy M.S., "Kayseri’De Mobilya Endüstrisinin Sektörel Yapisi: Dünü, Bugünü Ve Geleceğine Yönelik Tahminler ", 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, ss.1-10
Çelik T., "Long Run Relationship Between Export And Import: Evidence From Turkey For The Perid Of 1990-2010", International conference on Applied Economics, ITALYA, 25-27 Ağustos 20101, pp.1-19 (Link)
Çelik T., "Yeniden Yapılandırma Sonrasında Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: Yerli - Yabancı Banka Karşılaştırması", Balıkesir Üni. Bandırma İ.İ.B.F. Uluslararası Sempozyumu V, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2010
Çelik T., "Petrol Fiyatları Ve Makroekonomik İstikrar", TEK uluslararası ekonomi kongresi, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2006
Çelik T., "Büyükşehir Belediyelerinde Performans Ölçümü Ve Performansı Belirleyen Faktörler", Kocaeli Üni. 5. Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2006, vol.2, pp.679-692
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çelik T., "Arap Baharının Ekonomik Arka Planı: Arap Baharı Kendiliğinden Ortaya Çıkmış Sivil Bir Hareket Olabilir Mi?", Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve diğ., Ed., Kardeşler ofset, Kayseri, ss.1389-1400, 2015
Dağli A., Özsoy O., Çelik T., Yaman M., "Develide Enerji Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Projeler", Develi'de Örnek Bir Yerel kalkınma projesi DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül A, Çelik T, ve diğ., Ed., Nobel yayınevi, Konya, ss.273-287, 2015 (Link)
Çelik T., Taşdoğan C., Kalyoncu H., "Develi'De Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Imalaat Sanyiinde Yeni Yatırım Alanları", Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK: teknik Planlamaya geçiş, Akgül B., Çelik T., ve diğ., Ed., Nobel yayınevi, Konya, ss.223-235, 2015 (Link)
Çelik T., Ed., "Develi'de Örnek Bir Yerel kalkınma Planlaması DETOK: teknik Planlamaya Geçiş", Nobel yayınevi, ADANA, 2015 (Link)
Çelik T., "2000'Li Yıllarda Türk Bankacılık Sektörü", 2000'li yıllarda Türkiye ekonomisi: Yapısal dönüşümler, ana sorunlar ve çözüme dönük politika önerileri, Prof. Dr. Hayriye Atik, Ed., Nobel yayınevi, İstanbul, ss.313-325, 2013 (Link)
Akgül B., Özsoy O., Çelik T., Dağli A., "Detok Planında Yatırım Ve Finansman Yönetimine Ilişkin Yeni Bir Model Önerisi: Detok Kalkınma A.Ş. Modeli", Develi'de Örnek Bir Yerel kalkınma Planlaması DETOK: teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., ve diğ., Ed., Nobel yayı, Konya, ss.395-403, 2012 (Link)
Çelik T., "Mikro İktisat", Ekin yayınevi Bursa, BURSA, 2012 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Uluslararası Selçuklu Sempozyumu Destek projesi", TÜBITAK Projesi, BİDEP 2223 2010/3, Araştırmacı, 2010
"Uluslararası Selçuklu Semozyumu", BAP Diğer, SBS-10-3266, Araştırmacı, 2011
"Develi turizm Odaklı Yerel Kalkınma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ORAN 2013/1, Uzman, 2013
"Sağlık kurumlarında Etkinlik Sokuru Tahmini", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TR51/15/TD3008, , 2015
"Türkiyede İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-7523, Yönetici, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
The HELLENIC OPEN Busines Administration Journal, Editorler Kurulu Uyesi, 01.01.2016 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Ekonomi Kurumu, , Uye, 06.02.2005 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
HOBA International Congress of Business and Economics, Patra, Mart 2015
HOBA International Congress of Business and Economics, Patra, Mart 2014
3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, KAyseri, Nisan 2014
Int. Seminar: Core values of Islamic banking, Wurzburg, Mayıs 2012
Int seminar: Anotolian Tigers- Makroeconomic Development and Future Performance of Turkey, Wurzburg, Mayıs 2012
International conference on Applied Economics, Perugia, Ağustos 2011
5. Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Kasım 2006
TEK ekonomi kongresi, Ankara, Eylul 2006
Bilimsel Hakemlikler
Economic research-Ekonomska istrazivanja, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Rekabet Kurumu Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
TBB, Diğer Hakemliği, Mayıs 2011
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2011
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
Torusim Management, Dergide Hakemlik, Haziran 2009
Niğde Üniversitesi İİBD Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2009
Applied Economics, Dergide Hakemlik, Haziran 2008
Etkinlik Organizasyonu
Odaklı Yerel Kalkınma ve Cittaslow, Bilim Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2015
I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Eylul 2010
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Odaklı Yerel kalkınma Grubu, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, oyka.org, Aralık 2012 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
I.Uluslararası selçuklu sempozyumu, Oturum Başkanı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2010
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 132
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 26
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 135
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 35
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi