Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Topan H., Oruç M., Taşkanat T., Cam A., " Combined Efficiency Of Rpc And Dem Accuracy On Georeferencing Accuracy Of Orthoimage: Case Study With Pleiades Panchromatic Mono Image", IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, vol.11, no.6, pp.1148-1152, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taşkanat T., Karkınlı A.E., Beşdok E., "Volunteered Geographic Information and Social Media", I. International Advanced Researches and Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.2103-2103 (Link)
Karaağaç A., Taşkanat T., Bostanci B., "Determination of Optimum Route with Time Weighted Dijkstra Algorithm ", I. International Advance Researches in Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.2104-2104 (Link)
Taşkanat T., Karaağaç A., Beşdok E., Bostanci B., "Development of a Volunteered Geographical Information Mobile Application for the Management of Urban Affairs", UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.62-66 (Link)
Taşkanat T., İnan H., "A Spatial Data Model Design For The Management Of Agricultural Data (Farmer, Agricultural Land And Agricultural Production)", European Geoscinces Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 18-22 Nisan 2016, vol.18, pp.14975-14975 (Link)
Topan H., Cam A., Özendi M., Oruç M., Jacobsen K., Taşkanat T., "Pléıades Project: Assessment Of Georeferencıng Accuracy, Image Qualıty, Pansharpenıng Performence And Dsm/Dtm Qualıty", XXIII. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.XLI-B1, pp.503-510 (Link)
Topan H., Cam A., Özendi M., Oruç M., Taşkanat T., "Pléıades Projesi: Pléiades 1a Pankromatik Ve Çok Bantlı Görüntülerinin Konum Doğruluğunun, Görüntü Kalitesinin, Pan-Keskinleştirme Başarımının Ve Sayısal Yüzey/Arazi Modeli Kalitesinin Belirlenmesi", VI. UZAL-CBS SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, no.1183, ss.731-740 (Link)
Topan H., Taşkanat T., Cam A., "Georeferencing Accuracy Assessment Of Pléiades 1a Images Using Rational Function Model", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-17 Kasım 2013, vol.XL-7/W2, pp.251-256 (Link)