Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Arazi Yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Arsa-Arazi Yönetimi
Arazi Bilgi Sistemleri
Konumsal Veri Altyapıları
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Remote Sensing
Computer Science, Information Systems
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi