Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Arazi Yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Arsa-Arazi Yönetimi
Arazi Bilgi Sistemleri
Konumsal Veri Altyapıları
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Remote Sensing
Computer Science, Information Systems