Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Evsel Nitelikli Arıtma Çamuru ve Şeker Pancarı Posası karışımının Eisenia fetida türü solucanlar ile Kompostlanması", BAP Arastırma Projesi, 6786, Yönetici, Devam Ediyor
"Sultan Sazlığına Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FDA-2017-7114, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İlaç Etken Maddelerinin Sulardan Emülsiye Sıvı Membran Kullanılarak Uzaklaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 7001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, 5940, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Free and Open Source Software tools for WATer resource management", AB Çerçeve Programı Projesi, WATER 4a-2014, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Palas Ovası'ndaki tarımsal faaliyetler sonucu Tuzla (Palas) Gölü'ne taşınan kirletici yüklerinin SWAT modeli ile belirlenmesi", BAP Doktora, FBD-12-4131, Araştırmacı, 2015
" Palas Ovası'ndaki Tarımsal Faaliyetlerin Tuzla (Palas) Gölü Su Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3953, Araştırmacı, 2015
"Küçük Yerleşim birimlerine Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Yapay Sinir Ağları Modeli ile Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-09-557, Araştırmacı, 2011
"Kayseri Şehri Atıksu Profilinin Çıkarılması ve Kirlilik Yüklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FBT-07-93, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi