Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Yönetimi
Çevresel Modelleme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Environmental Sciences
Engineering, Environmental