Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Göriş S., Ceyhan Ö., Taşci S., Doğan N. , "Do Symptoms Related to Hemodialysis Affect Marital Adjustment? ", SEXUALITY AND DISABILITY, pp.63-73, 2016
Göriş S., Kiliç Z., Elmali F., Tutar N., Takci Ö., "Care Burden and Social Support Levels of Caregivers of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease", HOLISTIC NURSING PRACTICE, vol.30, pp.227-235, 2016
Yilmaz Z., Göriş S., "Determination of the patient safety culture among nurses working at intensive care units", PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.31, pp.597-601, 2015
Göriş S., Taşci S., Özkan B., Ceyhan Ö., Tekinsoy Kartin P., Çeliksoy A. , et al., "Effect of Terminal Patient Care Training on The Nurses' Attitudes Toward Death in an Oncology Hospital in Turkey", JOURNAL OF CANCER EDUCATION, vol.16, pp.1-7, 2015
Göriş S., Taşci S., Elmali F., "The Effects Of Training On Inhaler Technique And Quality Of Life In Patients With Copd", JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY, vol.26, pp.336-344, 2013 (Link)
Taşci S., Tekinsoy Kartin P., Ceyhan Ö., Sungur G., Göriş S., "Living with an alzheimer patient in Turkey", JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, vol.44, pp.228-234, 2012
Göriş S., Sungur G., Taşçi S., Mirza M., Ceyhan Ö., Tekinsoy Kartin P., "The effect of urinary incontinence and sexual dysfunction on the quality of life among women with multiple sclerosis", PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, pp.277-288, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çürük G.N., Göriş S., Korkut Bayindir S., Doğan Z., "Perkütan Koroner Girişim UygulananHastalarda Müzik Terapinin AnksiyeteDüzeyi ve Yaşam Bulgularına EtkisiRandomize Kontrollü Çalışma", Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.130-136, 2018
Ceyhan Ö., Göriş S., Bülbül T., Özen B., "Common cancer in women: The effect of training and scanning", International Journal of Recent Scientific Research, vol.9, pp.28793-28798, 2018
Ceyhan Ö., Kiliç Z., Göriş S., Şentürk A., "Important point in those undergoing peritoneal dialysis:Treatment Compliance", , vol.9, pp.586-591, 2018
Doğan N., Göriş S., "The Effect of Pain Levels and Pain Beliefs of Elderly People Living inNursing Home on Quality of Life", International Journal of Caring Sciences, vol.11, pp.947-954, 2018
Ceyhan Ö., Göriş S., Demirtaş A., Kiliç Z., "Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri", Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, cilt.20, ss.184-191, 2018
Ceyhan Ö., Göriş S., Zincir H., "Yaşlı Bireylerde Uykuyu Etkileyen Önemli Bir Problem: İnkontinans", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.29-35, 2018
Doğan N., Göriş S., Kiliç Z., "INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DIAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS", Spatula DD, vol.7, pp.60-64, 2017 (Link)
Göriş S., Ceyhan Ö., Taşci S., Sungur G., Tekinsoy Kartin P., Çetinkaya F., "Mobbing against nurses in Turkey; how does it affect job satisfaction?", İnternational Journal of Caring Sciences, vol.9, pp.810-818, 2016
Doğan N., Göriş S., Demir H., "Osteoartritli bireylerin ağrı ve öz etkililik düzeyleri", Ağrı, vol.28, pp.25-31, 2016 (Link)
Kiliç Z., Şentürk A., Göriş S., "Use of complementary and alternative therapies among sleep problems in individuals with chronic diseases", Spatula DD, vol.5, pp.69-77, 2015 (Link)
Korkut Bayindir S., Göriş S., Korkmaz Z., Doğan N. , "Kavram haritası ile kronik böbrek yetmezliği (KBY) vaka sunumu", Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.125-130, 2015
Ceyhan Ö., Tekinsoy Kartin P., Göriş S., "Gözden Kaçırılmış Bir Durum: Yaşlı İhmal Ve İstismarı", Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.71-77, 2015 (Link)
Çürük G.N., Göriş S., "Türkiye'De Hipertansiyonu Olan Bireylerin Kullandıkları Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları: Literatür Taraması", Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.7, ss.16-21, 2015
Göriş S., Doğan N. , "Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Ve Hemşirelik Bakımı ", Nefroloji Hemşireliği Dergisi, ss.68-74, 2015
Göriş S., Çürük G.N., "Yaşlı Bireylerde Diyabet Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı", Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.7, ss.1-7, 2015
Göriş S., Kiliç Z., Ceyhan Ö., Şentürk A., "Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ve Etkileyen Faktörler", Türk Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, ss.1-6, 2014
Göriş S., Bilgi N. , Korkut Bayindir S., "Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kulanımı", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.25-29, 2014
Göriş S., Ceyhan Ö., "Hemşirelerin Hastalarin Bireysel Hijyen Gereksinimlerini Karşilama Durumlari", ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.48-55, 2014
Sungur G., Tekinsoy Kartin P., Ceyhan Ö., Taşci S., Şahin S. , Göriş S., "Hemodiyaliz Hastalarının Evde Bakım Gereksinimleri", Nefroloji Hemşireliği Dergisi , ss.17-21, 2009
Göriş S., Taşçi S., "Kayseri Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin verdiği hemşirelik bakımı ve bakımı etkileyen faktörler", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.13-21, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceyhan Ö., Karakuş Açikgöz G., Demirtaş A., Göriş S., Kiliç Z., "Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri", 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.321-321
Genç F., Kiliç Akça N., Göriş S., Tan M., Cerit F., "The Effect Of Aromatherapy Applied To The Elderly On Sleep Quality And Fatigue Level: A Randomized Controlled Trial", 1. ULUSLARARASI VE 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.241-241
Göriş S., Kiliç Akça N., Kaplan A., Çürük G.N., "Yaşlı bireylere uygulanan aromaterapinin cilt kuruluğuna etkisi.", 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.335-335
Ceyhan Ö., Göriş S., Tekinsoy Kartin P., Doğan A., Kiliç Z., "Symptom differences between genders in patients with acute coronory syndrome.", Acute Cardiovascular Care 2016, LİZBON, PORTEKIZ, 15-17 Ekim 2016, pp.201-201
Göriş S., Taşci S., Doğan N., Demir H., Kiliç Z., "Diz Osteoartritli Bireylere Uygulanan Sıcak Uygulama ve Egzersiz Programının Ağrı ve Fonksiyon Düzeyine Etkisi", 2. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2015, ss.37-38
Kiliç Z., Göriş S., Kuloğlu N., Şahingöz Tahta M., "Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yalnızlık ve umutsuzluk düzeyleri", 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, TÜRKIYE,
Göriş S., Doğan N., "Geriatrik bireylerde ağrının değerlendirilmesi", 4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, TÜRKIYE,
Korkut Bayindir S., Göriş S., "Türkiye de geleneksel uygulamalar konusunda yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi", III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, TÜRKIYE,
Göriş S., Ceyhan Ö., Tekinsoy Kartin P., Özdemir Ü., Korkut Bayindir S., "Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları. ", III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, cilt.-, no.-, ss.--- (Link)
Kiliç Z., Şentürk A., Göriş S., "Kronik Hastalıklarda Uyku Sorunları ve Tamamlayıcı/ Alternatif Tedavi Kullanımı", Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, ss.84-85
Kiliç Z., Göriş S., Tutar N., Takci Ö., "KOAH’lı Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Sosyal Destek Düzeyleri", 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2014, ss.---
Ceyhan Ö., Göriş S., Zincir H., Karakuş Açikgöz G., "Yaşlıda uykuyu etkileyen önemli problem inkontinans", 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, TÜRKIYE,
Ceyhan Ö., Bülbül T., Göriş S., "Effect of education about protection from cancer and early diagnosis on knowledge level in university students", EONS 9, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Eylül 2014, pp.95-95
Kiliç Z., Göriş S., Altiparmak N., "Osteoartritli Bireylerde Kullanılan Tamamlayıcı Alternatif Tıp (TAT) Yöntemleri.", 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2014, ss.---
Ceyhan Ö., Şentürk A., Göriş S., Kiliç Z., "Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini ve Hastane Bilgi Sistemlerini Kullanma Durumları", 14. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.104-104
Kiliç Z., Göriş S., "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Özbakım Gücü Ve Etkileyen Faktörler.", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2 Ekim 213 - 6 Ekim 2013, ss.23-23
Doğan N., Göriş S., Demir H., "Osteoartritli bireylerin ağrı ve öz-etkililik düzeylerinin belirlenmesi", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 2-6 Ekim 2013
Sungur G., Tekinsoy Kartin P., Taşci S., Ceyhan Ö., Göriş S., "A Qualıtative Study Related To Problems Experıenced During Chemotherapy And Radiotherapy In Women With Breast Cancer", 7 th EONS, Amsterdam, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, pp.1-1
Taşci S., Ceyhan Ö., Tekinsoy Kartin P., Sungur G., Göriş S., "Culture Of Patient Safety And Problems In Nurses Working In Oncology Unit", 7th EONS, Amsterdam, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, pp.1-1
Ceyhan Ö., Göriş S., Taşci S., "Psychosocial Problems And Care Givers Burden In Patients With Cancer", 7 th EONS, Amsterdam, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, pp.5-5
Göriş S., Taşci S., Sungur G., "Illness Perceptions Of Cancer Patients", 7 th EONS, Amsterdam, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Göriş S., "Vücut Savunması ", Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım , Ovayolu Nimet, Ovayolu Özlem, Ed., Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.31-50, 2016
Göriş S., "Sıcak Uygulamalar ve Diz Osteoartrit Ağrısında Uygulanması", Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları, Başer M, Taşcı S, Ed., Akademisyen, Ankara, ss.131-136, 2015
Göriş S., "Stres", Temel İç Hastalıkları ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar Hemşireliği, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu, Ed., Nobel Tıp Kitabevi, Adana, ss.48-59, 2015
Başer M., Bayat M., Çoban S., Göriş S., Taşçi S., "Teknik uygulama becerileri öğrenim rehberi", Geçit Ofset Basımevi, KAYSERİ, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi