Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Yardimci Editor, 01.09.2012 - Devam Ediyor
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 01.09.2012 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Kayseri Kent Kadın Konseyi, , Uye, 14.04.2012 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
"Yeni Lisan Öncesinde Dille İlgili Bir Teklif: Emine Semiye Hanım'ın Türkçeyle İlgili Görüşleri", 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı,Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, Nisan 2011
Öncü Bir Osmanlı Kadın Yazar Emine Semiye Hanım'ın Çocuk Terbiyesi Üzerine Düşünceleri,3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Ekim 2011
Otobiyografiden Kurmacaya: Aslı Erdoğan'ın Eserlerinde Otobiyografik Unsurlar, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, , Ekim 2009
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Romanında Kendi Sesinden Kadınlarımız, Osmanlıdan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi,, İstanbul, Nisan 2009
Metinlerarasılık Bağlamında Efrasiyâb'ın Hikâyeleri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kayseri, Mart 2008
Pınar Kür'ün Romanlarında Kadın Kimliği, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kayseri, Mart 2008
İkinci Meşrutiyet Sonrasında Kadının Toplumsal Kimliğinin Kazandırılmasında Farklı Görüşler: Fatma Aliye-Emine Semiye Örneği, 100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyum, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Ekim 2008
Kadın Meselelerinin Kadın Tipleri Üzerinden Algılanışı: Fatma Aliye-Emine Semiye Örneği, II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kayseri, Aralık 2007
Halid Ziya'nın İzmir Devresi Romanlarında Kadınlar, Halid Ziya Uşaklıgil Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kayseri, Aralık 2006
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Akademik Bakış, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
İBB Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi