Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tıbbi bitkilerden elde edilen balların biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1919B011402759, Danışman, Devam Ediyor
"Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi", TÜBITAK Projesi, 115S595, Yönetici, Devam Ediyor
"Üniversite öğrencilerinin bal tüketimine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK 2209-A , Danışman, Devam Ediyor
"Tarımsal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- BİDEB 2237, Yönetici, 2014
"Çocuklarda akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi", BAP Diğer, 5580, Yönetici, Devam Ediyor
"Temel ve Uygulamalı Doğa bilimlerinde proje hazırlam eğitimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- BİDEB 2237, , 2014
"Arı Sütünün Zebra Balığı (Danio rerio) Diyetlerinde Bazı Antioksidan Enzim (SOD, CAT, GPx ve GR) Aktiviteleri ve Antioksidan, Büyüme (GH ve IGF-I) ve İmmün Sistem (TGF-ß) Doku Spesifik Gen Ekspresyonları Üzerine Olan Etkisi, ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-COST (114O755) , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Arı ürünlerinde farklı materyalden kaşık kullanımının etkileri. ", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5593 , Yönetici, Devam Ediyor
"Bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde bitki ekstrak karışımının koloni gelişimi ve bal verimi üzerine etkilerinin araştırılması.", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5398 , Yönetici, Devam Ediyor
"BOTANİK VE COĞRAFİK ORİJİNİ FARKLI TÜRK BALLARININ GLİSEMİK İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, TDA-2014-4642, Yönetici, 2014
"Doğa Bilimleri Alanında Proje Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 8. TÜBİTAK- BİDEB 2237, , 2014
"Hipoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı'nda (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon Redüktaz Enzim Gen Ekspresyonu Üzerine Olan Etkisi, Enzimin Saflaştırılması, Genin İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 5. TUBİTAK-TOVAG (114O366) , Danışman, Devam Ediyor
"Botanik Ve Coğrafik Orijini Farkli Türk Ballarinin Glisemik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112S549, Yönetici, Devam Ediyor
"BALDA SPESİFİKASYON VE KRİSTALİZASYONUN (ŞEKERLENME) BALIN KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", BAP Arastırma Projesi, FCD-2013-4089, Araştırmacı, Devam Ediyor
"2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme ", TÜBITAK Projesi, 7. TUBİTAK-BİDEB 2237, Yönetici, 2013
"Botanik Ve Coğrafik Orijini Farklı Türk Ballarının Glisemik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-SBAG (112S549) , Yönetici, 2014
"Avrupa Tarım Biyoteknoloji Sempozyumu", BAP Diğer, TS-12-3892 , Araştırmacı, 2013
"MAKSİMAL AĞIRLIK ÇALIŞMASI YAPAN REKREASYONEL SPORCULARDA ARI SÜTÜ+BAL KARIŞIMLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ", BAP Doktora, 2012-4162, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik polen ve mantar sporlarının incelenmesi", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-COST ES0603-30 (109S265) , Araştırmacı, 2014
"Maksimal ağırlık çalışması yapan rekreasynel sporcularda arı sütü+bal karışımlarının bazı biyokimyasal parametrelere etkisi.", BAP Doktora, TDK-2012-4162 , Araştırmacı, 2014
"Ratlarda deneysel civa zehirlenmesinde propolisin eritrosit reolojisindeki muhtemel koruyucu rolü", BAP Y.Lisans, TSY-11-3814 , Araştırmacı, 2014
"Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2. TAGEM11/AR-GE/15 , Araştırmacı, 2013
"The First Turkish Congress, Expo and workshops on honey and honeybee products with ınternational Participatio", BAP Diğer, FBY-11-3774 , Yönetici, 2011
"Ratlarda orman gülü balının bazı biyokimyasal ve histopatolojik parametreler üzerine etkisi", BAP Y.Lisans, FBS-11-3605 , Yönetici, 2014
"Kayseri ili atmosferik polen ve sporlarinin incelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-2938 , Yönetici, 2012
"Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda propolis'in karaciğer koruyucu etkinliği.", BAP Doktora, TSD-10-2976 , Araştırmacı, 2012
"Ürgüp (Nevşehir)‘ ün atmosferik polenlerinin incelenmesi (1 ekim 2010- 1 ekim 2011).", BAP Y.Lisans, FBY-09-973 , Yönetici, 2012
"Çürük gelişimi üzerinde türk propolisinin in vitro vivo etkisinin incelenmesi. ", BAP Doktora, TSD-08-328 , Araştırmacı, 2010
"Deneysel aflatoksikozis oluşturulan tavşanlarda türk propolisinin antioksidan etkinliğinin araştirilmasi, ", BAP Arastırma Projesi, VA-07-03 , Araştırmacı, 2009
"Ülkemizde üretilen ari sütünün antimikrobiyel ve kimyasal özelliğinin belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, FBA-07-45 , Yönetici, 2009
"Düzlem İçi Isıl Yüke Maruz İki Yönlü İşlevsel Kademelendirilmiş Dörtgen Ve Dairesel Plakaların Isıl Gerilme Analizi ", BAP Arastırma Projesi, A-07-06 , Araştırmacı, 2010
"Kayseri ili piyasasinda bulunan ambalajli ballarin palinolojik ve kimyasal yapilarinin belirlenmesi ve ballarin organik üretim açisindan değerlendirilmesi.", BAP Arastırma Projesi, SÇA-07-03 , Yönetici, 2009
"Tavşanlarda tam kat eklem kikirdak defektlerinin iyileşmesinde lokal ve sistemik propolisin etkisi", BAP Arastırma Projesi, TA-07-06 , Araştırmacı, 2010
"Toksik ballarda confocal mikroskop ile polen analizi,", BAP Güdümlü, 06-AY-16 , Yönetici, 2007
"Merkez kampüs tarim arazisinde silajlik misir,fazerlya,kolza üretim tesisi ve organik aricilik", BAP Güdümlü, 06-AY-05 , Araştırmacı, 2007
"Broyler yemlerine katilan mannanoligosakkarit (mos) ve propolis in Campylobacter spp. Kolonizasyonuna biyokimyasal parametrelere etkisi.", BAP Arastırma Projesi, VA-06-13 , Araştırmacı, 2008
"Araştırma Anzer doğal florasında bulunan ballı bitkiler ile balarısı (Apis mellifera)’nın nektar ve polen toplama aktivitelerinin saptanması,", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM HAYSÜD-01-14-02-04 , Araştırmacı, 2008
"Ülkemizde üretilen toksik ballarin kimyasal,antibakteriyel ve toksik özelliklerinin belirlenmesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, DPT-06-02 , Yönetici, 2008
") Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine arı sütünün koruyucu rolünün belirlenmesi,", TÜBITAK Projesi, 2. TUBİTAK-SBAG 106O203 , Yönetici, 2007
"Yumurta tavuğu rasyonlarına propolis ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. ", TÜBITAK Projesi, 1. TUBİTAK-TOVAG 104127 , Yönetici, 2006
"Streptozotocin (stz) ile diyabet oluşturulmuş ratlarda kan glikozu, kan lipidi ve bazi biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkisi, ", BAP Arastırma Projesi, SÇA-05-01 , Yönetici, 2006
"Pneumocystis carinii pnömonisi rat modelinde terbinafin ve propolisin etkinliğinin araştirilmasi,", BAP Arastırma Projesi, HBA-05-01 , Araştırmacı, 2007
"Farklı botanik orijine sahip propolis örneklerinde biyolojik olarak aktif bileşiklerin belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TÜBA, Yönetici, 2006
"YUMURTA TAVUĞU RADYONLARINA PROPOLİS İLAVESİNİN PERFORMANS,YUMURTA KALİTESİ VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ", BAP Diğer, 104 V127, Yönetici, 2006
"Tinea pedis etkenlerinin izolasyonu,tanimlanmasi ve antifungal duyarliliklari", BAP Arastırma Projesi, TA-03-22 , Araştırmacı, 2004
"Kayseri yöresinden elde edilen propolisin antibakteriyel özelliğinin belirlenmesi ve sezonun bu aktiviteye olan etkisinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 01-51-4, Yönetici, 2002
"Kayseri yöresinde lokal olarak üretilen ve marketlerde satılan bal örneklerinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin belirlenmesi, ", BAP Arastırma Projesi, 01-51-5 , Yönetici, 2002
" Kayseri yöresinden elde edilen propolis örneklerinde bulunan organik bileşiklerin kimyasal analizi, ", BAP Arastırma Projesi, 01-51-2, Yönetici, 2002
"Kayseri yöresi ballarında dominant ve sekonder polenlerin belirlenmesi,", BAP Arastırma Projesi, 99-51-2, Yönetici, 2002
"Araştırma Mesane kanserinde propolis ve mitomisin-C nin mikronukleus,sister-chromatid exchange, DNA metilasyonu kromozom analizi ve mitotik index parametrelerinin karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 01-0111-106, Araştırmacı, 2002
"Antalya yöresi ballarında polen analizi ", BAP Y.Lisans, 1. Akdeniz Üniv.BAP94.01.0121.03 , Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi