Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Sibel SİLİCİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ana Bilm Dalı : HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ A.B.D.
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 38651
+90 352 2076666 | Dahili : 38928
Faks : +90 352 4376209
E Posta Adresi : siliciserciyes.edu.tr | sibelsilicigmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/silicis/
Ofis : Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi
Posta Adresi : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ KASYERİ
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ, 1998-2003
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 1992-1995
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 1988-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Propolisin bazı antimikrobiyel ve farmakolojik özellikleri üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ Şubat, 2003.
Yüksek Lisans, "Antalya yöresi ballarında polen analizi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ Eylül, 1998.
Yabancı Diller
Almanca, İyi
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Konfokal görüüntüleme teknikleri ve ugulamaları, Erciyes Üniversitesi, 2007
Proje Yönetimi, Tubitak--Tussıde, 2005
Eğitim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi , 2005
Öğrenme-Öğretme kuram ve yöntemleri, Erciyes Üniversitesi, 2005
Basic Course in Laboratory Animal Science, Erciyes University School of Medicine Certificate of Attendance, 2003
Tıpta Bilimsel araştırma ve veri analizi kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003
I.Deutshen praktischen Apitherapie and Apiterapykurs, german Beekeeping Assoc., 2002
Araştırma Alanları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genetik
Hayvanların Büyüme ve Gelişimi
Gıda Biyoteknolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Nutrition & Dietetics
Agriculture, Multidisciplinary
Pharmacology & Pharmacy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Senato Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2019 - Devam Ediyor
Bitkisel Preparatlar Komisyon Üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı , , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Tuz Tebliği Komisyon Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı , , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Bal Tebliği Komisyon Üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı , , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 04.04.2014 - Devam Ediyor
Danışman, Altıparmak Ltd. Şti , , 01.01.2014 - 01.01.2017
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyon Üyesi, Sağlık Bakanlığı , , 01.01.2013 - Devam Ediyor
Danışman, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü , , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2011 - 03.09.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.08.2006 - 27.05.2008
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2006 - 03.01.2008
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERÜ S.Çıkrıkçıoğlu MYO, , 01.01.2006 - 02.01.2008
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERÜ Ziraat Fak., , 01.01.2006 - 02.01.2007
MYO Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2006 - 02.01.2007
Verdiği Dersler
Zooloji, Lisans, 2014-2015
Gıda Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Enzimoloji, Lisans, 2014-2015
Biyoteknolojiye Giriş, Lisans, 2014-2015
Arı Ürünleri biy., Yüksek Lisans, 2014-2015
Fitokim analizler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Botanik, Lisans, 2014-2015
Kromatografik teknikler, Lisans, 2014-2015
Hayvansal Biyoteknoloji, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, N.Şahin, "Farklı çözücülerle hazırlanan propolis özütleri ile propolis ticari ürünlerinin biyoaktivitesinin belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, M.Baysa, "Propolisin antipiretik etkisinin belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, N.Ülgen, "Türkiyede üretilen özel balların biyoaktif özellikleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, Z.Doğan, "Ratlarda orman gülü balının bazı biyokimyasal ve histopatolojik parametreler üzerine etkisi Rhododendron honey intoxication is effect about some biochemical and histopathology parameters in rats", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, A.Ünver, "Kapadokya Bölgesi atmosferik polenlerinin incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, T.Engür, "Kayseri propolisinin kimyasal yapısı ve standardizasyonu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik sınavı, YÖK Doçentlik sınavı, Ocak, 2015
Tez Savunma, Y.lisans tez, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, T. Biyoteknoloji Bölümü, Kasım, 2015
Doçentlik, YÖK, YÖK Doçentlik sınavı, Mayıs, 2015
Yarışma , Arıcılık ve arı üürnleri Ar-Ge Proje Pazarı, Tubitak, Ekim, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Doganyigit Z., Silici S., Demirtaş A., Kaya E., Kaymak E., "Determination of histological, immunohistochemical and biochemical effects of acute and chronic grayanotoxin III administration in different doses in rats", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.26, pp.1323-1335, 2019
Doğanyiğit Z., Yakan B., Soylu M., Kaymak E., Silici S., "Effects of Bee Bread on Apoptosis in Hypothalamus in Obese Rats", NEUROENDOCRINOLOGY, vol.107, pp.30-30, 2018
Yonar S.M., Koprucu K., Yonar M.E., Silici S., "Effects of dietary propolis on the number and size of pleopadal egg, oxidative stress and antioxidant status of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz)", ANİMAL REPRODUCTİON SCİENCE, vol.184, pp.149-159, 2017
Özkök D., Silici S., "Antioxidant activities of honeybee products and their mixtures", FOOD SCİENCE AND BİOTECHNOLOGY, vol.26, pp.201-206, 2017
Atayoglu A.T., Soylu M., Silici S., İnanç N., "Glycemic index values of monofloral Turkish honeys and the effect of their consumption on glucose metabolism", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.46, pp.483-488, 2016
Yasar M., Savranlar Y., Karaman H., Sağit M., Silici S., Ozcan I., "Effects of propolis in an experimental rat model of allergic rhinitis", AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, vol.37, pp.287-293, 2016
Kaplan M., Karaoğlu Ö., Eroğlu N., Silici S., "Fatty Acid and Proximate Composition of Bee Bread", FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.54, pp.497-504, 2016
Eroğlu N., Akkuş S., Yaman M., Aşçı B., Silici S., "AMINO ACID AND VITAMIN CONTENT OF PROPOLIS COLLECTED BY NATIVE CAUCASICAN HONEYBEES", JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE, vol.60, pp.101-109, 2016
Özkök D., Silici S., "Effects of honey HMF on enzyme activities and serum biochemical parameters of Wistar rats", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.23, pp.20186-20193, 2016
Silici S., Uluozlu O.D., Tüzen M., Soylak M., "Honeybees and honey as monitors for heavy metal contamination near thermal power plants in Mugla, Turkey", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.32, pp.507-516, 2016
Silici S., Dogan Z., Sahin H., Atayoglu T., Yakan B., "Acute effects of grayanotoxin in rhododendron honey on kidney functions in rats", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.23, pp.3300-3309, 2016
Silici S., Uluozlu O.D., Tüzen M., Soylak M., "Honeybees and honey as monitors for heavy metal contamination near thermal power plants in Mugla, Turkey", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.32, pp.507-516, 2016
Altunsoy M., Tanriver M., Turkan U., Uslu M.E., Silici S., "In Vitro Evaluation of Microleakage and Microhardness of Ethanolic Extracts of Propolis in Different Proportions Added to Glass Ionomer Cement", JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.40, pp.136-140, 2016
Atayoglu A.T., Soylu M., Silici S., İnanç N., "Glycemic index values of monofloral Turkish honeys and the effect of their consumption on glucose metabolism", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.46, pp.483-488, 2016
Yonar M.E., Yonar S.M., Pala A., Silici S., Sağlam N., "Trichlorfon-induced haematological and biochemical changes in Cyprinus carpio: ameliorative effect of propolis", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.114, pp.209-216, 2015
Ercis K., Aydogan S., Atayoglu A.T., Silici S., "Effect of propolis on erythrocyte rheology in experimental mercury intoxication in rats", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.22, pp.12534-12543, 2015
Soylu M., Atayoğlu T., İnanç N., Silici S., "Glycemic index values of multifloral Turkish honeys and effect of their consumption on glucose metabolism", JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, vol.54, pp.155-162, 2015
Can Z., Yildiz O., Şahin H., Turumtay E.A., Silici S., Kolaylı S., "An Investigation Of Turkish Honeys: Their Physico-Chemical Properties, Antioxidant Capacities And Phenolic Profiles", FOOD CHEMISTRY, vol.180, pp.133-141, 2015
Baykara M., Silici S., Ozcelik M., Guler O., Erdoğan N., Bilgen M., "In vivo nephroprotective efficacy of propolis against contrast-induced nephropathy", DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, vol.21, pp.317-321, 2015
Silici S., Atayoglu A.T., "Mad honey intoxication: A systematic review on the 1199 cases", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.86, pp.282-290, 2015
Silici S., Karaman K., "Inhibitory Effect Of Propolis On Patulin Production Of Penicillium Expansum In Apple Juice", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.38, pp.1129-1134, 2014
Silici S., Enis Y.M., Huseyin S., Timucin A.A., Duran O., "Analysis of grayanatoxin in Rhododendron honey and effect on antioxidant parameters in rats", JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, vol.156, pp.155-161, 2014
Silici S., Sarioğlu K., Doğan M., Karaman K., "Hplc-Dad Analysis To Identify The Phenolic Profile Of Rhododendron Honeys Collected From Different Regions In Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.17, pp.1126-1135, 2014
Yonar S.M., Silici S., Ural M.S., Yonar M.E., "Malathion-Induced Changes In The Haematological Profile, The Immune Response, And The Oxidative/Antioxidant Status Of Cyprinus Carpio Carpio: Protective Role Of Propolis", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.102, pp.202-209, 2014
Silici S., Karaman K., "Chemometric Approaches For The Characterization Of Turkish Rhododendron And Honeydew Honeys Depending On Amino Acid Composition", JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, vol.37, pp.864-877, 2014
Ekici L., Sagdic O., Silici S., Ozturk I., "Determination of phenolic content, antiradical, antioxidant and antimicrobial activities of Turkish pine honey", QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, vol.6, pp.439-444, 2014
Silici S., Özkök D., İşcan K.M., "Effects Of Dietary Propolis Supplementation On Performance And Egg Quality In Laying Hens", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.12, pp.269-275, 2013
Silici S., Sağdıç O., Ekici L., "Evaluation Of The Phenolic Content, Antiradical, Antioxidant, And Antimicrobial Activity Of Different Floral Sources Of Honey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.16, pp.658-666, 2013 (Link)
Silici S., Doğanyiğit Z., Öztürk F., Deniz K., Yakan B., Atayoğlu T., "Protective Effects Of Propolis On Female Rats' Histopathological, Biochemical And Genotoxic Changes During Lps Induced Endotoxemia", PHYTOMEDICINE, vol.20, pp.632-639, 2013
Silici S., Sarıoğlu K., Karaman K., "Determination Of Polyphenols Of Some Turkish Honeydew And Nectar Honeys Using Hplc-Dad", JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, vol.36, pp.2330-2341, 2013
Kafadar I.H., Güney A., Türk C.Y., Öner M., Silici S., "Royal jelly and bee pollen decrease bone loss due to osteoporosis in an oophorectomized rat model", EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.23, pp.100-105, 2012
Kafadar I.H., Güney A., Türk C.Y., Öner M., Silici S., "Royal jelly and bee pollen decrease bone loss due to osteoporosis in an oophorectomized rat model", EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.23, pp.100-105, 2012
Citak D., Silici S., Tüzen M., Soylak M., "Determination of toxic and essential elements in sunflower honey from Thrace Region, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.47, pp.107-113, 2012
Arslan S., Silici S., Percin D., Koç A.N., Er Ö., "Antimicrobial activity of poplar propolis on mutans streptococci and caries development in rats", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.36, pp.65-73, 2012
Arslan S., Yazici A.R., Gorucu J., Pala K., Antonson D.E., Antonson S.A., et al., "Comparison of the effects of Er,Cr:YSGG laser and different cavity disinfection agents on microleakage of current adhesives", LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.27, pp.805-811, 2012
Yonar M.E., Yonar S.M., Ural M.S., Silici S., Dusukcan M., "Protective role of propolis in chlorpyrifos-induced changes in the haematological parameters and the oxidative/antioxidative status of Cyprinus carpio carpio", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.50, pp.2703-2708, 2012
Kaynar L., Çetin A., Hacioglu S.K., Eser B., Koçyiğit I., Canöz Ö., et al.,"EFFICACY OF ROYAL JELLY ON METHOTREXATE-INDUCED SYSTEMIC OXIDATIVE STRESS AND DAMAGE TO SMALL INTESTINE IN RATS", AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, vol.9, pp.412-417, 2012
Silici S., "Determination of volatile compounds of pine honeys", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.35, pp.641-645, 2011
Yonar M.E., Yonar S.M., Silici S., "Protective effect of propolis against oxidative stress and immunosuppression induced by oxytetracycline in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.)", FISH IMMUNOLOGY, vol.31, pp.318-325, 2011
Koç A.N., Silici S., Kasap F., Hormet-Oz H.T., Mavus-Buldu H., Erçal B.D., "Antifungal Activity of the Honeybee Products Against Candida spp. and Trichosporon spp.", JOURNAL OF MEDICINAL FOOD, vol.14, pp.128-134, 2011
Silici S., Ekmekçioğlu O., Kanbur M., Deniz K., "The protective effect of royal jelly against cisplatin-induced renal oxidative stress in rats", WORLD JOURNAL OF UROLOGY, vol.29, pp.127-132, 2011
Talip C., Pinar N., Silici S., Unver A., "The effect of meteorological factors on the concentration of allergic fungal spores in the Kayseri atmosphere", ALLERGY, vol.66, pp.83-83, 2011
Seven I., Seven P.T., Silici S., "Effects of dietary Turkish propolis as alternative to antibiotic on growth and laying performances, nutrient digestibility and egg quality in laying hens under heat stress", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.162, pp.186-191, 2011
Seven I., Seven P.T., Silici S., "Effects of dietary Turkish propolis as alternative to antibiotic on growth and laying performances, nutrient digestibility and egg quality in laying hens under heat stress", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.162, pp.186-191, 2011
Çetin E., Kanbur M., Silici S., Eraslan G., "Propetamphos-induced changes in haematological and biochemical parameters of female rats: Protective role of propolis", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.48, pp.1806-1810, 2010
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., Karabacak M., "Beneficial effect of pine honey on trichlorfon induced some biochemical alterations in mice", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.73, pp.1084-1091, 2010
Silici S., Sağdiç O., Ekici L., "Total phenolic content, antiradical, antioxidant and antimicrobial activities of Rhododendron honeys", FOOD CHEMISTRY, vol.121, pp.238-243, 2010
Cetin E., Silici S., Cetin N., Guclu B.K., "Effects of diets containing different concentrations of propolis on hematological and immunological variables in laying hens", POULTRY SCIENCE, vol.89, pp.1703-1708, 2010
Özbilge H., Kaya E.G., Albayrak S., Silici S., "Anti- leishmanial activities of ethanolic extract of Kayseri propolis", AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, vol.4, pp.556-560, 2010
Senyuva H.Z., Gilbert J., Silici S., Charlton A., Dal C., Guerel N., et al., "Profiling Turkish Honeys to Determine Authenticity Using Physical and Chemical Characteristics", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.57, pp.3911-3919, 2009
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., Liman B.C., Altınordulu Ş., Sarica Z.S., "Evaluation of protective effect of bee pollen against propoxur toxicity in rat", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.72, pp.931-937, 2009
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., Liman B.C., Altınordulu Ş., Sarica Z.S., "Evaluation of protective effect of bee pollen against propoxur toxicity in rat", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.72, pp.931-937, 2009
Kanbur M., Eraslan G., Silici S., Karabacak M., "Effects of sodium fluoride exposure on some biochemical parameters in mice: Evaluation of the ameliorative effect of royal jelly applications on these parameters", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.47, pp.1184-1189, 2009
Senyuva H.Z., Gilbert J., Silici S., Charlton A., Dal C., Guerel N., et al.,"Profiling Turkish Honeys to Determine Authenticity Using Physical and Chemical Characteristics", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.57, pp.3911-3919, 2009
Koç A.N., Silici S., Erçal B.D., Kasap F., Hormet-Oz H.T., Mavus-Buldu H., "Antifungal Activity of Turkish Honey against Candida spp. and Trichosporon spp: an in vitro evaluation", MEDICAL MYCOLOGY, vol.47, pp.707-712, 2009
Kanbur M., Eraslan G., Beyaz L., Silici S., Liman B.C., Altınordulu Ş., et al., "The effects of royal jelly on liver damage induced by paracetamol in mice", EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY, vol.61, pp.123-132, 2009
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., "Effect of carbaryl on some biochemical changes in rats: The ameliorative effect of bee pollen", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.47, pp.86-91, 2009
Kanbur M., Eraslan G., Silici S., "Antioxidant effect of propolis against exposure to propetamphos in rats", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.72, pp.909-915, 2009
Silici S., Ekmekçioğlu O., Eraslan G., Demirtaş A., "Antioxidative Effect of Royal Jelly in Cisplatin-induced Testes Damage", UROLOGY, vol.74, pp.545-551, 2009
Cam Y., Koc A.N., Silici S., Guenes V., Buldu H., Onmaz A.C., et al., "Treatment of dermatophytosis in young cattle with propolis and Whitfield's ointment", VETERINARY RECORD, vol.165, pp.57-58, 2009
Vardar-Ünlü G., Silici S., Ünlü M., "Composition and in vitro antimicrobial activity of Populus buds and poplar-type propolis", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.24, pp.1011-1017, 2008
Koc N.A., Silici S., "Comparative study of in vitro methods used to analyse the antifungal activity of propolis against Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.58, pp.543-547, 2008
Eroğlu H.E., Oezkul Y., Tatlisen A., Silici S., "Anticarcinogenic and antimitotic effects of Turkish propolis and mitomycin-C on tissue cultures of bladder cancer", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.22, pp.1060-1066, 2008
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., Altınordulu Ş., Karabacak M., "Effecs of Cypermethrin on Some Biochemical Changes in Rats: The Protective Role of Propolis", EXPERIMENTAL ANIMALS, vol.57, pp.453-460, 2008
Silici S., Uluozlu O.D., Tüzen M., Soylak M., "Assessment of trace element levels in Rhododendron honeys of Black Sea Region, Turkey", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.156, pp.612-618, 2008
Oguzkaya-Artan M., Koc A.N., Silici S., Öztürk A., "Activity of propolis in an experimental model of Pneumocystosis", SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, pp.1115-1118, 2008
Silici S., Gökçeoğlu M., "Pollen analysis of honeys from Mediterranean region of Anatolia", GRANA, vol.46, pp.57-64, 2007
Tuzen M., Silici S., Mendil D., Soylak M., "Trace element levels in honeys from different regions of Turkey", FOOD CHEMISTRY, vol.103, pp.325-330, 2007
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., "Evaluation of propolis effects on some biochemical parameters in rats treated with sodium fluoride", PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, vol.88, pp.273-283, 2007
Sağdiç O., Silici S., Yetim H., "Fate of Escherichia coli and E-coli O157 : H7 in apple juice treated with propolis extract", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.57, pp.345-348, 2007
Koç A.N., Silici S., Mutlu-Sariguzel F., Sağdiç O., "Antifungal activity of propolis in four different fruit juices", FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.45, pp.57-61, 2007
Silici S., Koç A.N., Mistik S., "Comparison of in vitro activities of antifungal drugs and propolis against yeasts isolated from patients with superficial mycoses", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.57, pp.269-272, 2007
Dogan M., Silici S., Saraymen R., Ilhan I., "Element content of propolis from different regions of Turkey", ACTA ALIMENTARIA, vol.35, pp.127-130, 2006
Silici S., Koc A.N., "Comparative study of in vitro methods to analyse the antifungal activity of propolis against yeasts isolated from patients with superficial mycoses", LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, vol.43, pp.318-324, 2006
Koc A., Silici S., Ayangil D., Ferahbas A., Çankaya S., "Comparison of in vitro activities of antifungal drugs and ethanolic extract of propolis against Trichophyton rubrum and T-mentagrophytes by using a microdilution assay", MYCOSES, vol.48, pp.205-210, 2005
Silici S., Koc N., Ayangil D., Çankaya S., "Antifungal activities of propolis collected by different races of honeybees against yeasts isolated from patients with superficial mycoses", JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.99, pp.39-44, 2005
Popova M., Silici S., Kaftanoglu O., Bankova , "Antibacterial activity of Turkish propolis and its qualitative and quantitative chemical composition", PHYTOMEDICINE, vol.12, pp.221-228, 2005
Silici S., Koc N., Sariguzel F., Sagdic O., "Mould inhibition in different fruit juices by propolis", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.56, pp.87-90, 2005
Silici S., Kutluca S., "Chemical composition and antibacterial activity of propolis collected by three different races of honeybees in the same region", JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, vol.99, pp.69-73, 2005
Koç A.N., Atalay M.A., Kaleli Ö., Mutlu Sarıgüzel F., Silici S., "In vitro activity of olive oil and propolis-olive oil against fluconazole-resistant and fluconazole-susceptible Candida glabrata isolates", REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, vol.26, pp.33-34, 2018
Denli M., Çankaya S., Silici S., Okan F., Uluocak A., "Effect of dietary addition of Turkish propolis on the growth performance, carcass characteristics and serum variables of quail (Coturnix coturnix japonica)", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.18, pp.848-854, 2005
Ozkul Y., Silici S., Eroglu E., "The anticarcinogenic effect of propolis in human lymphocytes culture", PHYTOMEDICINE, vol.12, pp.742-747, 2005
Oksuz H., Duran N., Tamer C., Cetin M., Silici S., "Effect of propolis in the treatment of experimental Staphylococcus aureus keratitis in rabbits", OPHTHALMIC RESEARCH, vol.37, pp.328-334, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kocaoğlu Güçlü B., Silici S., Uyanik F., "Yumurtacı tavuk rasyonlarına propolis ve kafeik asit ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve serum değişkenleri üzerine etkileri", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, 2018
Büyükipekçi S., Saritaş N., Soylu M., Mistik S., Silici S., "Effects of royal jelly and honey mixture on some hormones in young males performing maximal strength workout", Physical Education of Students, vol.22, pp.308-315, 2018
Soylu M., Silici S., "Honey consumption preferences of university students pÜniversite öğrencilerinin bal tüketim tercihleri", Journal of Human Sciences, vol.15, pp.386-386, 2018 (Link)
Silici S., "Antioxidant and physicochemical properties of chestnut honeys from Turkey", Commun. Fac. Sci. Univ. Ank.Series C, vol.27, pp.104-114, 2018
Özkök D., Silici S., "Effects of crystallization on antioxidant property of honey.", Journal of Apitherapy, vol.3, pp.24-30, 2018
Silici S., "Allergenic compunds in honey bee products", Commun. Fac. Sci. Univ. Ank.Series C, vol.27, pp.98-103, 2018
Saritaş N., Büyükipekci S., Silici S., Mistik S., Atayoğlu T., "The Effect of a Mixture of Royal Jelly and Honey on Hematological Parameters in Minimum Weight Training Athletes. ", International Journal of Sciences, vol.6, pp.28-36, 2017
Atayoğlu T., Silici S., "Preliminary study on wound healing activity of propolis in albino rats. I", International Journal of Innovative Research in Medical Sciences, vol.1, pp.304-311, 2016
Silici S., "Propolis", Petek, ss.12-14, 2015
Silici S., "Propolis üzerine ön klinik araştırmalar", Erciyes üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.185-191, 2015
Silici S., Bekret A., "Bal arısı şurubuna katılan bitki ekstraktı ve yağlarından oluşan karışım koloni gelişimi ve bal verimi üzerine etkilieri. ", Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology , vol.3, pp.365-370, 2015
Silici S., Soylu M., "Bal ve glisemik indeks", Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology , vol.3, pp.283-293, 2015
Bekret A., Çankaya S., Silici S., "BAL ARISI ŞURUBUNA KATILAN BİTKİ EKSTRAKTI VE YAĞLARINDAN OLUŞAN KARIŞIMININ KOLONİ GELİŞİMİ VE BAL VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ", TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.3, pp.365-370, 2015
Atayoğlu T., Atayoğlu G., Gunduz O., Evren I., Silici S., Buchholz N., "Propolis against urolithiasis", Family Medicine&Medical Science Research , vol.4, pp.152-155, 2015
Silici S., "Arı poleni ve arı ekmeği", Uludağ Bee Journal, cilt.14, ss.99-105, 2015
Mişe Yonar S., Yonar M., Sağlam N., Silici S., "Farklı Su Sıcaklıklarında Tutulmuş Pullu Sazan (Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758)’nın Karaciğer ve Böbreğindeki Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi ", Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (Menba Journal of Fisheries), , cilt.1, ss.11-16, 2013
Silici S., Karaman K., "Arı Ekmeği", Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, cilt.3, ss.26-29, 2013
Silici S., "Bal Arısından Gelen Mucizeler 1. Arı Poleni", Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, cilt.3, ss.29-37, 2013
Silici S., Özkan M., Kara K., Kocaoğlu Güçlü B., "Japon Bıldırcını (Coturnix Coturnix Japonica) Yemlerine Propolis, Kafeik Asit Ve Ferulik Asit Ilavesinin Performans, Karkas Kalitesi Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri. ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University) , cilt.10, ss.157-164, 2013
Silici S., "Propolis Ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri. ", Fitomed, cilt.5, ss.12-22, 2012
Silici S., "Arı Poleni Ve Tedavi Edici Özellikleri", Hasad, cilt.27, ss.60-64, 2012
Silici S., "Bal Arıları Neden Kaçıyor? ", Hasad, cilt.27, ss.46-49, 2011
Silici S., Özkök D., "Arı Sütünün Kimyasal Ve Biyolojik Özellikleri", Arıcının sesi, cilt.3, ss.29-31, 2011
Silici S., Yonar M., "Sulfamerazin Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)' nda Propolisin Bazı Hematolojik ve İmmünolojik Parametrelere Etkisi", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.99-105, 2011
Çetin A., Kaynar L., Eser B., Karadağ C., Saraymen R., Öztürk A., Koçyiğit İ., Kabukcu-Hacıoğlu S., Çiçek B., Silici S., "Beneficial Effects Of Propolis On Methotrexate-Induced Liver Injury In Rats", Acta Oncologica Turcica, vol.44, pp.18-23, 2011
Silici S., Kocaoğlu Güçlü B., Kara K., "Yumurtacı Damızlık Bıldırcın(Coturnix Coturnix Japonica) Rasyonlarına Öğütülmüş Üzüm Çekirdeği Ilavesinin Verim Ve Kuluçka Performansı Ile Yumurta Kalitesine Etkisi. ", ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi , cilt.20, ss.68-76, 2011
Silici S., "Turkish Propolis: Chemical Constituents", Mellifera, vol.10, pp.24-33, 2010
Yonar E., Silici S., "The Effect Of Propolis On Some Blood Parammeters Of Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss, (Walbaum, 1792). ", e-Journal of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, vol.5, pp.231-240, 2010
Silici S., Kocaoğlu Güçlü B., "Yumurtacı Damızlık Japon Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Rasyonlarına Propolis Ve Kafeik Asit Katılmasının Verim Ve Kuluçka Performansı Ile Yumurta Kalitesi Ve Bazı Serum Parametrelerine Etkisi", ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi , cilt.19, ss.140-150, 2010
Silici S., "Characterization Of Volatile Compounds Of Rhododendron Honey. (Rhododendron Balında Bulunan Uçucu Bileşiklerin Karakterizasyonu", Mellifera, vol.10, pp.17-23, 2010
Arslan S., Perçin Renders D., Silici S., Koç A.N., Er Ö., "Farklı Çözücülerle Hazırlanan Propolis Özütlerinin Mutans Streptokoklar Üzerine In Vitro Antimikrobiyal Etkisi (The In Vitro Effect Of Propolis Extracts Prepared With Different Solvents On Mutans Streptococci.", ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.19, ss.68-73, 2010
Eröksüz Y., Canpolat İ., Silici S., "Comparison Of Healing Effects Of Propolis To Silver Sulfadizaine On Full Thickness Skin Wounds In Rabbits", Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.17-20, 2008
Silici S., "Farklı Botanik Orijine Sahip Propolis Örneklerinde Biyolojik Olarak Aktif Bileşiklerin Belirlenmesi", E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi , cilt.24, ss.120-128, 2008
Silici S., Karabacak M., Balcı E., Çankaya S., "Effect Of The Propolis On The Performance And Carcass Characteritics Of Growing Quail", Mellifera, vol.7, pp.20-26, 2007
Silici S., Ocak F., "Türk Propolisinin Antimikrobiyel Aktivitesi", Hasad Hayvancılık, cilt.22, ss.54-57, 2006
Silici S., Tolon B., "Bazı Monofloral Türk Ballarının Palinolojik Ve Kimyasal Özellikleri", Hasad Gıda, cilt.21, ss.38-42, 2006
Silici S., "Balda Duyusal Analiz", Gıda Mühendisleri Dergisi, cilt.9, ss.39-42, 2005
Silici S., "Bal Arısı Feromonları (A.Mellifera L.) Ve Koloni Yaşamı Üzerine Etkileri. ", Hasad Hayvancılık, cilt.20, ss.46-48, 2005
Silici S., "Toksik Bal", Hasad Gıda, cilt.21, ss.26-29, 2005
Silici S., "Balda Antimikrobiyel Aktivite", Hasad Gıda, cilt.20, ss.19-23, 2005
Silici S., "Tozlaşmada Polen Ve Nektar Cezbediciliğinin Önemi", Alatarım , cilt.4, ss.57-61, 2005
Silici S., "Tozlaşmada polen ve nektar cezbediciliğinin önemi", Alatarım, cilt.4, ss.57-61, 2005
Silici S., Kaftanoğlu O., "Antimicrobial analysis of propolis samples from different regions of Turkey", Uludağ Bee Journal, cilt.3, ss.16-18, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Doğanyiğit Z. , , Kaya E., Kaymak E., Silici S., "Ratlara Akut Ve Kronik Farklı Dozlarda Grayanotoxın-III Verilmesinin Testis Dokusu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-6 Mayıs 2018, ss.177-177
Deveci İ., Terzioğlu P., Öztürk M., Silici S., Duru M.E., "Sugar Profiles of Geven Honeys in Central Anatolia Region", 6th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress (6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi), , MUĞLA, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2018, pp.616-616
Karataş Ş., Tosunoğlu A., Silici S., Duru M.E., "Produced in Different Regions of Turkey Astragalus Honey (Astragalus subsp. (Fabaceae)) Concentrations of Pollen and Physicochemical Properties of the Samples,", 6th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress (6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2018, pp.647-647
Silici S., "Chemical Content of Bee Bread (Perga) Produced in Turkey", 6th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress (6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2018, pp.314-317
Silici S., "Yeni· keşfedi·len probi·yoti·k bir ürün: ari ekmeği", International Agriculture, Environment and Health Congress, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, pp.1853-1860
Silici S., "Study of Glycemic Index of Monofloral Turkish Honeys And Serum Insulin & C-Peptide Levels", International Congress on Biological and Medical Sciences,, NİĞDE, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.78-84
Silici S., "Propolis zeytinyağı özütünün antikarsinojenik aktivitesi, ", Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 28-29 Aralık 2018, pp.1617-1624
Silici S., "Ülkemizde üretilen bal ve propolis ürünlerinin biyoaktivitesi ", Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 28-29 Aralık 2018, pp.1605-1616
Tunçbilek A.Ş., Bilbil H., Bakir S., Silici S., "Performance of Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) parasitoids feeding on honey sources", 9th International Agriculture Symposium “AGROSYM 2018”, , Jahorina, BOSNA HERSEK, 4-7 Ekim 2018, pp.11-11 (Link)
Koç A.N., Atalay M.A., Kaleli Ö., Mutlu Sarigüzel F., Silici S., "In vitro activity of olive oil and propolis - olive oil against fluconazoleresistant and fluconazole-susceptible Candida glabrata isolates", First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, ,
Silici S., Tekin O.K., "Kayseri-Özvatan İlçesi Ballarının Palinolojik Özellikleri", Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 28-29 Aralık 2018, pp.1625-1632
Silici S., ". Apitherapy in Turkey", Belt& Road Forum for International Apiculture Cooperation, Taizhou, ÇIN HALK CUM., 18-20 Ekim 2017, pp.20-20
Silici S., Seçilmiş Y., Öztürk M.A., "Üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri: Çift Kör Klinik Çalışma", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türk-Ukrayna Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2017, pp.11-11
Soylu M., İnanç N. , Atayoğlu T., Silici S., "Glycemic index values of highbush cranberry juice (Viburnum opulus) with honey", 45th Apimonida International Apicultural Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2017, pp.176-176
Silici S., "Honeybee products in Islam", 5th OIC (İslam İşbiirliği Teşkilatı) HALAL EXPO, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.1-1
Silici S., Ülgen N., Özkök D., "Tıbbi balların fonksiyonel özellikleri", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türk-Ukrayna Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2017, pp.12-12
Büyükipekci S., Saritaş N., Silici S., Mistik S., Atayoğlu T. , "Maksimal Kuvvet Antrenmanı Yapan Genç Erkeklerde Arı Sütü+Bal Karışımının Bazı Hormonlar Üzerine Etkileri", 15 uluslararası spor bilimleri kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.x-x
Yonar S.M., Silici S., Yonar M.E., Ural Ş., Eroğlu M., İspir U., "Effect of Deltamethrin on Haematological Parameters of Carp (Cyprinus carpio): Protectiveness of Bee Pollen ", Pollen Ecology Symposium 2017,, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.542-542
Yonar S.M., Silici S., Yonar M.E., Pala A., Sağlam N., "The Protective Effect of Propolis on Paraoxonase and Arylesterase Activities of Carp Exposed To Trichlorfon", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.364-364
Silici S., Özkök D., "Effects of crystallization on bioactive characteristics of honey", The Eurasian Agriculture and Natural Science Congress, Manas, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.134-134
Silici S., "Propolis ve antikarsinojen etkisi", Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri & Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2017, ss.15-15
Özaslan E., Özcan S., Silici S., "Kanser tedavisine yeni bir yaklaşım: Propolis", II. Uluslararası katılımlı Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.22-23
Yonar M.E., Silici S., Yonar S.M., Pala A., Sağlam N., "Immunological Changes in Carp Exposed To Trichlorfon: Ameliorative Effect of Propolis ", Pollen Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.630-630
Silici S., "An evaluation on Citrus Beebread", 45th Apimonida International Apicultural Congress, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2017, pp.31-31
Silici S., Ülgen N., Özkök D., Akyol E., "Bioactive properties of medical honeys in Turkey", 45th Apimonida International Apicultural Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2017, pp.177-177
Silici S., Özkök D., "Physicochemical and bioactive properties of Turkish chestnut honey", The Eurasian Agriculture and Natural Science Congress, Manas, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.135-135
Silici S., Özkök D., Ülgen N., "Tıbbi balların fonksiyonel özellikleri", . Uluslararası katılımlı 1. Apiterapi Kongresi ( Türkiye-Ukrayna Apiterapi Zirvesi), , , pp.12-12
Yonar M.E., Silici S., Yonar S.M., Ural M.Ş., Eroğlu M., İspir Ü., "Protectiveness of Polen on Deltamethrin Toxicity in Cyprinus carpio ", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.288-288
Silici S., "The effect of mad honey intoxication on cardiac enzyme activity", The Eurasian Agriculture and Natural Science Congress , Manas, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.136-136
Silici S., Özkök D., "Antioxidant activites of honeybee products and their mixtures", X. International Conference on Biotherapy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-9 Ekim 2017, pp.29-29
Akyol E., Ceylan D.A., Şahinler N., Silici S., Gül A., Özkök D., "Effect of Starvation Days and Starving Periods on Larval Development, Survival Rates and Emergence Weights of Worker Honeybees Reared İn Vitro", 45th Apimonida International Apicultural Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2017, pp.118-118
Silici S., "Mad honey toxication: A systematic review", 2th International Congress of Forensic Toxicology. Industrial and Environmental Toxicology. , ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2016, pp.224-224
Silici S., "Fatty acid composition and therapeutic effects of beebread", ICOAFS 2016: 18 th International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Venedik, ITALYA, 8-9 Ağustos 2016, pp.1069-1069
Silici S., Yonar E., Yonar S.M., "The effect on paraoxonase and arylesterase enzyme activities of propolis applied in different water temperature on scaly Carp (Cyprinus carpio)", 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.367-368
Yonar E., Yonar S.M., Eroğlu M., İspir Ü., Ural M., Silici S., "The effect onparaoxonase and arylesterase activities of bee pollen against deltamethrin in Cyprinus carpio", 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.346-347
Silici S., Şahin N.S., "A Functional Food: Royal jelly", 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.417-420
Özkök D., Silici S., Ülgen N., Bölükbaşi H., Çavuş E., "Biochemical Analysis of Honeys from Turkey", 5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.507-509
Meltem S., Atayoğlu T., Silici S., "Glycemic index of sucrose, fructose and honey addedhighbush cranberry (Viburnum opulus) juice. ", 6th Apimedica & 5th Apiquality International Symposium, Roma, ITALYA, 22-25 Kasım 2016, pp.60-60
Silici S., Kaplan M., Karaoğlu Ö., Eroğlu N., "Essential and omega fatty acid content of beebread and its effect on heart diseases", 6th Apimedica & 5th Apiquality International Symposium , Roma, ITALYA, 22-25 Kasım 2016, pp.44-44
Silici S., Sertkaya İ., "The importance of honey production (forest honey, honeydew) in the forest and agroforest. ", European non-wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203. 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2016, pp.66-67
Silici S., Sertkaya İ., "The importance of forest beekeeping for the sustainable management of natural forests ", European non_wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203. 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2016, pp.68-69
Aksakal E., Budak H., Akkemik E., Sirkecioğlu A.N., Tunç A., Günaydın E., et al., "Hipoksik ve hiperoksik stres uygulamalarının Gökkuşağı alabalığında (Onocorhynchus mykiss) oksidatif stres üzerine transkriptomik seviyede etkileri", I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2016, ss.20-20
Silici S., "Arı ürünleri ve alerji (Honeybee products and allergy). ", 3. Aerobiyoloji, Palinoloji ve Alerjik Hastalıklarda son yenilikler Sempozyumu (3 rd Symposium on aerobiology Palynology and latest advancements in allergy) , KASTAMONU, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2016, ss.24-25
Silici S., Eroğlu N., Akkuş S., Yaman M., Aşçı B., "Aminoacid and vitamin content of propolis collected by native Caucasian honeybees.", 6th Apimedica & 5th Apiquality International Symposium , Roma, ITALYA, 22-25 Kasım 2016, pp.36-36
Silici S., Seçilmiş Y., Öztürk A., Durukan F., "Effect of honeybee products on upper respiratory tract infections in children. ", World Summit on Pediatrics WSPOPO-36, , Porto, PORTEKIZ, 23-26 Haziran 2016, pp.48-48
Silici S., "Tarıma Genç Bakış", 2. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2015, ss.54-54
Silici S., "Propolis ve sağlık (Propolis and Health)", Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve arı ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2015, ss.28-29
Silici S., "Arı ürünleri üzerine kimyasal farmakolojik ve moleküler çalışmalar", Nutrigenomik Çalıştayı , ERZURUM, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, ss.1-1
Silici S., Kaplan M., Karaoğlu Ö., "Farklı botanik ve coğrafik orijinlere sahip arı ekmeği örneklerinin kimyasal ve palinolojik analizi", 27. Ulusal Kimya Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.117-117
Silici S., "Bioactive properties of honey bee products and their mixtures", 44th Apimondia International Apicultural Congress, Daejeon, GUNEY KORE, 15-19 Eylül 2015, pp.306-306
Silici S., "Bal ve sağlık üzerine etkileri", Marka bal olma yolunda Samsun Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 10-10 Ocak 2015, ss.187-197
Silici S., "Farklı botanik orijinli Türk propolisinin sağlıklı gönüllülerde farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri", ERÜ TTO Proje Park 15 Biyo Med Ar-Ge Proje Pazarı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2015, ss.1-1
Silici S., Baykara M., Özçelik M., Güler O., Erdoğan N., "In vivo nephroprotective efficacy of propolis against contrast-induced nephrophaty", 4 th International Conference on Urology, Barcelona, ISPANYA, 20-21 Temmuz 2015, pp.35-35
İnci M., Koç A.N., Atalay M.A., Silici S., Sav H., Mutlu Sarıgüzel F., et al., "Propolisin mkobakterilere kaşı in vitro etkinliğinin araştırılması", 7. Ulusal Mkobakteri Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, ss.148-148
Silici S., "Role of propolis histological changes of LPS induced renal damage", 4 th International Conference on Urology, Barcelona, ISPANYA, 21-22 Temmuz 2015, pp.39-39
Yaşar M. , Savranlar Y., Karaman H., Sağıt M., Silici S., Özcan M., "Deneysel alerjik rinit rat modelinde propolisin etkisi ", 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, ss.2036-2036
Silici S., Soylu M., İnanç N., Atayoğlu T., "Monofloral Türk ballarının sağlıklı gönüllülerde serum insulin, glukoz, HbA1c ve C-peptid konsantrasyonları üzerine etkileri", 50. Ulusal Diyabet Kongresi (National Diabetes Congress), ANTALYA, TÜRKIYE, 17-23 Nisan 2014, ss.232-232
Silici S., "Propolis Özellikleri Ve Kullanımı", Apiterapi, arı ürünleri ve sağlık sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.1-1
Soylu M., İnanç N., Silici S., "Besinlerin Glisemik İndeksinin Belirlenmesi: Kestane Bal Örneği", 50. Ulusal Diyabet Kongresi (National Diabetes Congress), ANTALYA, TÜRKIYE, 17-23 Nisan 2014, ss.231-231
Saritaş N., Büyükipekci S., Silici S., Mistik S., Atayoğlu T., "The Effect Of A Mixture Of Royal Jelly And Honey On Haematological Parameters In Maximum Weight Training Athletes", KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences, Bangkok, TAYLAND, 20-21 Mart 2014, pp.45-45
Atayoğlu T., Atayoğlu G., Silici S., "Apitherapy Association And The Regulation Of Ministry Of Health In Turkey", Second International Conference on Api-phyotherapy , Morocco, FAS, 20-22 Mayıs 2014, pp.89-89
Silici S., "Turkish propolis: Second International Conference on Api-phyotherapy", Second International Conference on Api-phyotherapy “Health benefits of bee and medicinal plants, Morocco, FAS, 20-22 Mayıs 2014, pp.89-89
Silici S., "Glycemic index of Turkish honeys", Apimonida 5thApimedica& 4thApiquality Forum , ERZURUM, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, pp.55-55
Silici S., Atayoğlu T., İnanç N., Soylu M., "Farkli Coğrafik Orijine Sahip Türk Ballarinin Glisemik Indeks Değeleri", 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve 20. Apislavia Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2014, pp.1-1
Silici S., "Effects Of Local Turkish Honeyon Serum Insulin, Glucose, Hba1c And C-Peptidelevels Of Healthy Volunteers", Second International Congress on Food Technology , AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2014, pp.1-1
Can Z., Yıldız O., Şahin H., Turumtay E., Silici S., Kolaylı S., "Hayıt Balı (Vitex Agnus Castus L.) Ve Karakteristik Özellikleri (Characteristic Properties Of Vitex Agnus Castus Honey)", 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve 20. Apislavia Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2014, pp.1-1
Altunsoy M., Garip G., Uslu M., Türkan U., Silici S., "Effect Of Propolis Added In Different Proportions To Fissure Sealant On Shear Bond Strength And Microhardness", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry and 21 st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.53-53
Silici S., Soylu M., İnanç N., Atayoğlu T., "Balın Glisemik Indeksi Ve Sağlık ", VI. Ulusal Obezite Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2014, ss.21-21
Silici S., "Glycemic index of Turkish honey varieties.", 2014 Annual Conference & Exhibition. Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements., İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, pp.156-156
Silici S., "Turkish Propolis: Botanical Origin And Bioactive Properties", Apimonida 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum , ERZURUM, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, pp.53-53
Silici S., "Effect of royal jelly on nephrotoxicity.", Apimonida 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum , ERZURUM, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, pp.51-51
Silici S., Karaman K., "Fonksiyonel Gıdalar Kapsamında Arı Ürünleri.", İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2014, ss.9-9
Aydoğan S., Erciş K., Atayoğlu T., Silici S., Şahin S., "Protective Effect Of Propolis On Erythrocyte Rheology In Experimental Mercury Intoxication In Rats", 5 th International Congress on cell membranes and oxidative stress , ISPARTA, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2014, pp.144-144
Yıldız S. , Aydoğan S., Erciş K., Atayoğlu T., Silici S., "Sıçanlarda Deneysel Civa Toksikasyonu Üzerine Propolisin Koruyucu Etkisi ", 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2014, ss.49-49
Silici S., "Glycemic index and honey", Second International Conference on Api-phyotherapy “Health benefits of bee and medicinal plants, Fez, FAS, 20-22 Mayıs 2014, pp.56-56
Silici S., "Second International Conference on Api-phyotherapy ““Api-research for sustainable development”", Effect of royal jelly and nephrotoxicity,, Fez, FAS, 20-22 Mayıs 2014, pp.65-65
Silici S., "Glycemic index of Turkish honeys", Apimonida 5thApimedica& 4thApiquality Forum, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, pp.55-55
Silici S., "Effects Of Local Turkish Honeyon Serum Insulin, Glucose, Hba1c And C-Peptidelevels Of Healthy Volunteers", Second International Congress on Food Technology , AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2014, pp.1-1
Silici S., "Propolis Özellikleri Ve Kullanımı", Apiterapi, arı ürünleri ve sağlık sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.1-1
Yıldız O., Şahin H., Can Z., Karahalil Yaylacı F., Silici S., Kolaylı S., "Uluslararası Katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi ", Türkiye monofloral ballarının mineral madde içerikleri , BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2013, pp.40-40
Silici S., Karaman K., Özkök D. , "Farklı Bölgelerden Toplanan Kestane Ballarının (Castanea Sativa) Biyoaktif Özelliklerinin Incelenmesi ", Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2013, pp.58-58
Silici S., "Arı Ürünlerinin Kimyasal Ve Biyolojik Özellikleri ", Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2013, pp.55-55
Silici S., Kocaoğlu Güçlü B., Kara K., "Yumurtacı Damızlık Bıldırcın (Coturnıx Coturnıx Japonıca) Rasyonlarına Öğütülmüş Üzüm Çekirdeği İlavesinin Verim Ve Kuluçka Performansı Ile Yumurta Kalitesine Etkisi", VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2013, pp.220-220
Silici S., "Arı ürünleri ve GDO (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) ", Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2013, pp.41-41
Atayoğlu A. , Gündüz O., Silici S., "Potential Effects Of Propolis Against Urinary Stone Disease.", PP14, SIU-UK Section Meeting on “Stones, Shocks & Scopes” , London, INGILTERE, 22-22 Kasım 2013, pp.15-15
Can Z., Şahin H., Yıldız O., Akyüz Turumtay E., Silici S., Boukraa L., Kolaylı S., "Manuka Balı Ile Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Biyoaktivite Özelliklerinin Karşılaştırılması", Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2013, pp.54-54
Silici S., Karaman K., "Farklı ülke ballarının biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması", İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.105-105
Silici S., Karaman K., "Biochemical And Bioactive Properties Of Turkish Strawberry Tree Honey", 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” , Struga (Ohrid Lake), MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.648-648
Silici S., Karaman K., "Ultrasonic Extraction Method To Determine Bioactivities Of Turkish Pollens", XXXXIII International Apicultural Congress, Kiev, UKRAYNA, 29 Eylül - 4 Ekim 2013, pp.1-1
Silici S., Karaman K., Sağdıç O., "Pollen Analysis And Bioactivity Of Citrus Honey Produced In Mediterranean Region Of Turkey", 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” , Struga (Ohrid Lake), MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.646-646
Silici S., Saritaş N., Büyükipekci S., Karaman K., Atayoğlu T., "Honeybee Products And Allergy In Young Gymnast.", XXXXIII International Apicultural Congress, Kiev, UKRAYNA, 29 Eylül - 4 Ekim 2013, pp.2-2
Silici S., Karaman K., "Fonksiyonel gıdalar kapsamında arı ürünleri", İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.9-9
Silici S., Karaman K., "Basic Methods For The Determination Of Honey Originis: Applicability Of Rheological Procedures On The Classification Of Honeys", International symposium on food rheology and structure, Zürih, ISVIÇRE, 10-12 Nisan 2012, pp.51-51
Yakan B., Doğanyiğit Z., Silici S., Deniz K., Narin F., "Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda propolisin karaciğer koruyucu etkinliğinin araştırılması.", Histoloji Embriyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2012, ss.1-1
Silici S., Sarioğlu K., Doğan M., Karaman K., "Determination of phenolic profile of rhododendron honeys with HPLC-DAD", 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.85-85
Silici S., Kütük N., Karaman K., "Türk Arı sütünün fizikokimyasal özellikleri", 2. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi “Tarıma Genç Bakış” , KAYSERİ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.105-105
Silici S., "Apitera ürünlerinin biyoaktif özellikleri ", Türkiye 11. Gıda Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012, ss.531-531
Silici S., "Effects of mixtures of honeybee products on the biochemical and performance parameters of child sportsmen", 12 th International Sport Sciences Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, ss.216-216
Silici S., Karaman K., Dastan T., "Antibacterial Activity Of Apitherapy Products", XXIII FoodMicro, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, pp.816-816
Silici S., Güler O., Özçelik M., Baykara M., "Protective Effects Of Propolis On Contrast Induced Oxidative Stress In Rat Liver", 5th International Congress on nutrition and cancer, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-11 Eylül 2012, pp.28-28
Silici S., Karaman K., Sağdıç O., Doğan Z., "Inhibitory Activity Of Different Honey Types Against Foodborne Pathogens", XXIII. Food Micro 2012, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, pp.817-817
Silici S., Karaman K., "Geleneksel Sucuk Üretiminde Yüzey Sterilizasyonu Için Propolis Kullanımı,", TİM GIDA ARGE Proje Pazarı, İZMİR, TÜRKIYE, 29-29 Mayıs 2012, ss.1-1
Silici S., Doğanyiğit Z., Öztürk Küp F., Narin F., Yakan B., "DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.85-85
Silici S., Karaman K., "Basic Methods For The Determination Of Honey Originis: Applicability Of Rheological Procedures On The Classification Of Honeys", . International symposium on food rheology and structure, Zürih, ISVIÇRE, 10-13 Nisan 2012, pp.51-51
Silici S., Özkök D., İşcan K.M., "Effects of dietary propolis supplementation on egg quality in laying hens", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.81-81
Silici S., Yonar E., Yonar S., Sevim A., Sağlam N., "Trichlorfon-induced haemataological and biochemical changes in Cyprinus carpio carpio: Ameliorative effect of propolis", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.77-77
Silici S., Özkök D., Karaman K., Alpat U., "The Biochemical Effects Of Honey Hmf: As A Model Rat Study", 11th Asian Apicultural Association Conference, Apiexpo & Workshop, Kuala Terrenganu, MALEZYA, 28 Eylül - 2 Ekim 2012, pp.97-97
Silici S., Pınar N.M., Çeter T., Acar A., "Allergic Pollen Calendar Of Kayseri Atmosphere", 11th Asian Apicultural Association Conference, Apiexpo & Workshop, Kuala Terrenganu, MALEZYA, 28 Eylül - 2 Ekim 2012, pp.7-7
Silici S., Karaman K., "Comparison Study For The Physicochemical Properties Of Turkish And Chinese Royal Jelly", First International Conference on Apiphytotherapy, Fez, FAS, 18-20 Mayıs 2012, pp.105-105
Silici S., Baykara M., Erdoğan N., Özçelik M., Güler O., Öztop K., et al., "25. Baykara S, Erdogan N, Silici S, Özcelik M, Güler O, Oztop KE, Kuloğlu T, Comparison of propolis, n-acetylcysteine and calpain inhibitor I (N-acetyl-Leu-Leu-Norleucinal) in preventing contrast media-induced renal injury, ", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.85-85
Silici S., Karaman K., Beyzi E., İlbaş A.I., "Using of plant essential oils for pest and disease management in apiculture ", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation,, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.70-70
Silici S., Soylak M., Tüzen M., Uluözlü M., "Heavy metal levels in honey and honeybee samples from South-West Anatolia", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation,, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.47-47
Silici S., Karaman K., Doğan M., Sarioğlu K., "Determination of phenolic profile of rhododendron honeys with HPLC-DAD", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation,, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.46-46
Silici S., Kolaylı S., Yıldız O., Şahin H., Akyüz E., Doruk O., et al., "Characterization of unifloral honeys produced in Turkey", First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation,, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.35-35
Silici S., Karaman K., "Characterization of rhododendron and honeydew honeys on the basis of amino acid composition", Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012, pp.---
Çeter T., Pınar M. , Silici S., Ünver A. , "The Effect Of Meteorological Factors On The Concentration Of Allergic Fungal Spores In The Kayseri Athmosphere. ", 30th Congress of European-Academy-of-Clinical-Immunology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2011, pp.83-83
Silici S., Kocaoğlu Güçlü B., "Yumurtacı Damızlık Japon Bıldırcın (Coturnıx Coturnıx Japonıca) Rasyonlarına Propolis Ve Kafeik Asit Katılmasının Verim Ve Kuluçka Performansı Ile Yumurta Kalitesine Etkisi ", VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.1-1
Silici S., "Organic Bekeeping In Turkey", The 2nd Beekeeping Conference Israel-Turkey., Kfar Manehen, ISRAIL, 7-9 Şubat 2011, pp.7-9
Silici S., "Propolis üretimi ve kullanılma olanakları", 2011 yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1 Şubat - 1 Ocak 2011, ss.45-50
Silici S., "Organik Arıcılık", I.Ulusal Incesu Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.383-383
Silici S., Yazici C., "Diyabetli Ratlarda Kan Glikozu Ile Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Propolisin Etkileri", IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı). , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2010, ss.44-44
Silici S., "Akut Toksik Bal Ve Grayanotoksin-I’In Ratlarda Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi", IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2010, ss.44-44
Silici S., Arslan S., Koç A.N., Perçin Renders D., "Effect Of Turkish Propolis On Caries Development", . IADR (International association Dental Research) , Barcelona, ISPANYA, 14-17 Temmuz 2010, pp.14-14
Silici S., "Türkiye’De Üretilen Salgı Ballarının Antioksidan Ve Antibakteriyel Aktivitesi (Antioxidant And Antibacterial Activity Of Honeydew Honeys From Turkey.", 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (2nd International Muğla Beekeeping and pine honey Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2010, pp.215-219
Silici S., "Türkiye’De Ve Dünya’Da Arıcılık", I.Ulusal Incesu Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2010, ss.395-395
Silici S., Pınar N.M., Çeter T., Ünver A., "Polen Alerjisi Ve Atmosferik Polen", IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı),, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2010, ss.45-45
Silici S., Pınar N.M., Çeter T., Ünver A., Tahan F., "Kayseri Atmosferindeki Alerjik Mantar Sporları Konsantrasyonu Üzerine Meteorolojik Faktörlerin Etkisi", XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Kasım 2010, ss.48-48
Silici S., Ekici L., Sağdıç O., "Evaluation Of The Phenolic Content, Antradical, Antioxidant And Antimicrobial Activity Of Turkish Honeys", 41th Apimondia Congress, Montpellier, FRANSA, 15-20 Eylül 2009, pp.41-41
Silici S., Kocaoğlu Güçlü B., Uyanık F., "The Influence Of Propolis Supplementation On Performance, Egg Quality And Serum Variables Of Laying Hens", 41th Apimondia Congress, Montpellier, FRANSA, 15-20 Eylül 2009, pp.40-40
Silici S., Koçoğlu E., "Biological Activities Of Turkish Propolis", 41th Apimondia Congress, Montpellier, FRANSA, 15-20 Eylül 2009, pp.16-16
Silici S., Koç A.N., Kasap F., Öz H., Mavus-Buldu H., Ercal B., "Antifungal Activity Of The Bee Products Against Candida Spp. And Trichosporon Spp. ", 41th Apimondia Congress, Montpellier, FRANSA, 15-20 Eylül 2009, pp.15-15
Silici S., "Propolisin Elma Suyunda Patulin Seviyesi Üzerine Etkisi, ", 19. Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.340-340
Silici S., Koç A.N., Oğuzkaya Artan M., Öztürk A., "Activity Of Propolis And Terbinafine In An Experimental Model Of Pneumocystosis", . XII. International Congress of Bacteriology and applied Microbiology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, pp.169-169
Silici S., Baz E., "Arı Sütünün In Vitro Antimikrobiyel Etkinliği", XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2008, ss.625-626
Silici S., Çetin A., Saraymen R., Hacıoğlu S., Eser B., Taşdemir M.A., Karadağ C., "Ratlarda Metotreksatın Yol Açtığı Incebarsak Hasarı Üzerine Propolisin Koruyucu Etkisi", XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2008, ss.91-91
Silici S., Koç A.N., Ercal D., Kasap F., Hörmet-Öz H., "Türk Balarının Candida Spp. Ve Trichosporon Spp.’E Karşı Antifungal Aktivitesi: In Vitro Araştırma", XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2008, ss.29-29
Silici S., Koç A.N., Çam Y., Güneş V., Buldu F., Onmaz A., Kasap F., "The Efficacy Of Turkish Propolis And Whitefield’S Ointments In The Treatment Of Ringworm In Young Cattle", Jubilee World Biatrics Congress, Budapeşte, MACARISTAN, 6-11 Temmuz 2008, pp.95-95
Silici S., Ekici L., Yetim H., Sağdıç O., "Türk Ballarının Fenolik Içeriği Antiradikal Antioksidan Ve Antimikrobiyel Özellikleri", III. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2007, ss.40-40
Eraslan G., Kanbur M., Silici S., Liman B.C., Altınordulu Ş. , Soyer Sarica Z., "Propoksur Verilen Ratlarda Bazı Biyokimyasal Değerler Üzerine Arı Poleninin Etkisi", İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2007, ss.22-22
Silici S., Koç A.N., Sağdıç O., Mutlu- Sarıgüzel F., "1 St Balkan Countries Beekeeping Congress And Exhibition", Mould inhibition in different fruit juices by propolis, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Mart - 1 Nisan 2007, pp.5-5
Silici S., Eraslan G., Kanbur M., Liman B.C., Atasever A., Beyaz L., Atınordulu Ş., "Parasetamolle Karaciğer Hasarı Oluşturulan Farelerde Arı Sütünün Etkileri (The Ffects Of Royal Jelly On Live Rdamage Induced By Paracetamol In Mice) ", İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) , SAMSUN, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2007, ss.56-56
Silici S., Kaya Özdemir E., Özbilge H., Yerer M., Albayrak S., "Use Of Turbıdımetrıc Growth Curves For Determınatıon Of The Effect Of Propolıs Agaınst Candıda Albıcans", Trends in Medical Mycology, 3rd Trends in Medical Mycology, Turin, ITALYA, 28-31 Ekim 2007, pp.47-47
Silici S., Eraslan G., Kanbur M., Liman B.C., Beyaz L., Altınordulu Ş., Atasever A., "Propoksur Verilen Ratlarda Bazı Biyokimyasal Değerler Üzerine Arı Poleninin Etkisi (Effect Of Bee Polen On Some Biochemical Parameters Given Propxure In Rat)", İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı),, SAMSUN, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2007, ss.54-54
Silici S., Ekici L., Sağdıç O., "Biological Activities Of Rhododendron Honeys", 2 nd International Congress on Food and Nutrition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2007, pp.24-24
Silici S., "Effect Of Dietary Addition Of Poplar Type Propolis, Caffeic And Ferulic Acids On The Growth Performance, Carcass Characteristics And Biochemical Parameters Of Quail", 1st International Egyptian-Jordanian Conferenc, Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios, Kahire, MISIR, 11-14 Aralık 2006, pp.41-41
Silici S., Ünlü M., Vardar-Ünlü G., "Antibacterial Activity And Phytochemical Evidence For The Plant Origin Of Turkish Propolis From Different Regions", 2 nd International Congress on Bioprocess in Food Industries, Patras, YUNANISTAN, 18-21 Haziran 2006, pp.1797-1803
Silici S., Topçu S., Cihanoğlu M., Çavdar M., Okumuş Z., "The Effect Of Propolis On Tricophytosis In Cattle", International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2006, pp.46-46
Tüzen M., Silici S., Mendil D., Soylak M., "Trace Heavy Metal Levels in Honeys from Different Region of Anatolia", 1st Egyptian-Jordanian Conference, Cairo, MISIR, 11-14 Aralık 2006, pp.43-43
Silici S., "Trace heavy metal levels in honeys from different region of Anatolia", 1st International Egyptian-Jordanian Conference, Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios, Cairo, MISIR, 11-14 Aralık 2006, pp.43-44
Silici S., Koç A.N., "Comparative Study Of In Vitro Methods Used To Analyse The Antifungal Activity Of Ethanolic Extract Of Propolis Against Trichophyton Rubrum And T. Mentagrophytes", 39 th Apimondia International Apicultural Congress, Dublin, IRLANDA, 21-26 Ağustos 2005, pp.22-22
Silici S., Koç A.N., Sağdıç O., Mutlu Sarıgüzel F., "Antifungal Activity Of Propolis Against Yeasts In Unpasterurized Fruit Juices", 1st International Food and Nutrition Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.120-120
Silici S., Koç A.N., Çankaya S., Mistik S., "Yüzeyel Mikozlu Hastalardan Izole Edilen Mayalara Karşı Propolis Ve Antifungallerin In Vitro Aktivitelerinin Araştırılması", 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2005, ss.214-214
Silici S., "Farklı bal arısı ırkları ve farklı bölgelerden toplanan propolis örneklerinin süperfizyal mikozlu hastalardan izole edilen mayalara karşı antifungal aktivitesi", XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2004, ss.331-331
Silici S., Özkul Y., Eroğlu E., "Periferal Kan Lenfositlerinde Türk Propolisinin Mitotik İndeks Ve Mikronükleus Üzerine Etkisi", VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2004, ss.127-127
Silici S., Mistik S., "Propolis: Chemical, Antibacterial And Pharmacological Properties", Sıxth International Conference on Biotherapy, SİVAS, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 2003, pp.40-40
Silici S., Kaftanoğlu O., "Türkiye’Nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden Alınan Propolis Örneklerinin Antimikrobiyel Analizi", II. Marmara Arıcılık Kongresi, YALOVA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2003, ss.45-45
Silici S., Mistik S., "Alternatif Tıp Yöntemlerinden Apiterapinin Türkiye’Deki Durumu", 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, SİVAS, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2003, ss.42-42
Silici S., Mistik S., "Evaluation Of Complementary And Alternative Medicine By Conventional Medicine Academic Doctors", European General Practice Research Workshop, ANKARA, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2003, pp.33-33
Silici S., Özkul Y., Eroğlu E., Dündar M., "The Effect Of Turkish Propolis On Micronucleus And Mitotic Index In Peripheral Blood Lymphocytes", 2. Internationalen Deutschen Kongress für Bienenprodukte und Apitherapie, Passau, ALMANYA, 28-30 Mart 2003, pp.23-23
Silici S., Tolon B., "Weitere Chemische Eigenschaften Und Polen Zusammen Setzungen Von Verschiedenen Sortenhonigen Aus Der Türkei", I. Deutscher Bienenprodukte- und Apitherapie-Kongreß, Passau, ALMANYA, 23-24 Mart 2002, pp.61-61
Silici S., "Chemical and Polynological analysis of honey samples belenging to different regions of Turkey", 1. Deutscher Bienenprodukte und Apiterapie Kongress, Passau, ALMANYA, 23-24 Mart 2002, pp.61-61
Silici S., "Propolis Ve Antitümöral Etkisi", XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, KAYSERİ, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2001, ss.27-27
Silici S., Kaftanoğlu O., "Propolis Üretimi, Ekonomik Önemi Ve Kullanılma Olanakları", Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, ss.74-74
Silici S., "Tozlaşmada Polen ve Nektar cezbediciliğinin önemi", Türkiye 3.Arıcılık Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, ss.29-29
Silici S., "Pollen analysis of honey samples and determination of nectariferous plants from Antalya in Turkey", The 8 th international Pollination Symposium, Mosonmagyarovar, MACARISTAN, 10-14 Temmuz 2000, pp.561-561
Silici S., "Balda Duyusal Analiz", Türkiye 3.Arıcılık Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, ss.70-70
Silici S., Kaftanoğlu O., "Bal Arısı Feromonlarının Polinasyondaki Rolü Ve Polinasyonu Artırma Olanakları", Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, ss.26-26
Silici S., "Süzülmüş Balların Botanik Orijinini Belirleme Problemi", Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 1999, ss.142-145
Silici S., Gökçeoğlu M., "Polen Analysis In Honeys Of Three Phytogeographic Regions Of Turkey", 34th International Apicultural Congress, Lousanne, ISVIÇRE, 15-19 Ağustos 1995, pp.168-168
Silici S., Gökçeoğlu M., "Batı Toroslar (Bey Dağları) Yaylalarının Bal Polen Analizi", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.72-72
Kitap ve Kitap Bölümleri
Silici S., "Balın Glisemik İndeksi ", Multidisipliner Yaklaşımlı Biyolojik temelli Doğal Tedaviler- Biyoterapi (Apiterapi, Hirudoterapi, Maggot tedavi ve İhtiyoterapi), Tanyüksel M., Mumcuoğlu K., Ed., Meta Basım Matbaacılık ABC Yayın ve Eğitim Hizmetleri, İzmir, ss.217-228, 2015
Silici S., "Sağlıklı Yaşamda Popolisin Yeri", Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiteraoi), Akçiçek E., Yucel B., Ed., Sidaş, İzmir, ss.125-132, 2015
Silici S., "Bal Arısı Biyolojisi Ve Yetiştiriciliği", Efil Yayınevi, ANKARA, 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"MAKSİMAL AĞIRLIK ÇALIŞMASI YAPAN REKREASYONEL SPORCULARDA ARI SÜTÜ+BAL KARIŞIMLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ", BAP Doktora, 2012-4162, Araştırmacı, 2015
"BALDA SPESİFİKASYON VE KRİSTALİZASYONUN (ŞEKERLENME) BALIN KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", BAP Arastırma Projesi, FCD-2013-4089, Araştırmacı, 2015
"Botanik Ve Coğrafik Orijini Farkli Türk Ballarinin Glisemik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112S549, Yönetici, 2014
"Kayseri yöresi ballarında dominant ve sekonder polenlerin belirlenmesi,", BAP Arastırma Projesi, 99-51-2, Yönetici, 2002
"Kayseri yöresinde lokal olarak üretilen ve marketlerde satılan bal örneklerinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin belirlenmesi, ", BAP Arastırma Projesi, 01-51-5 , Yönetici, 2002
" Kayseri yöresinden elde edilen propolis örneklerinde bulunan organik bileşiklerin kimyasal analizi, ", BAP Arastırma Projesi, 01-51-2, Yönetici, 2002
"Araştırma Mesane kanserinde propolis ve mitomisin-C nin mikronukleus,sister-chromatid exchange, DNA metilasyonu kromozom analizi ve mitotik index parametrelerinin karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 01-0111-106, Araştırmacı, 2002
"Tinea pedis etkenlerinin izolasyonu,tanimlanmasi ve antifungal duyarliliklari", BAP Arastırma Projesi, TA-03-22 , Araştırmacı, 2004
"Streptozotocin (stz) ile diyabet oluşturulmuş ratlarda kan glikozu, kan lipidi ve bazi biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkisi, ", BAP Arastırma Projesi, SÇA-05-01 , Yönetici, 2006
"Pneumocystis carinii pnömonisi rat modelinde terbinafin ve propolisin etkinliğinin araştirilmasi,", BAP Arastırma Projesi, HBA-05-01 , Araştırmacı, 2007
"Merkez kampüs tarim arazisinde silajlik misir,fazerlya,kolza üretim tesisi ve organik aricilik", BAP Güdümlü, 06-AY-05 , Araştırmacı, 2007
"Toksik ballarda confocal mikroskop ile polen analizi,", BAP Güdümlü, 06-AY-16 , Yönetici, 2007
"Broyler yemlerine katilan mannanoligosakkarit (mos) ve propolis in Campylobacter spp. Kolonizasyonuna biyokimyasal parametrelere etkisi.", BAP Arastırma Projesi, VA-06-13 , Araştırmacı, 2008
"Deneysel aflatoksikozis oluşturulan tavşanlarda türk propolisinin antioksidan etkinliğinin araştirilmasi, ", BAP Arastırma Projesi, VA-07-03 , Araştırmacı, 2009
"Kayseri ili piyasasinda bulunan ambalajli ballarin palinolojik ve kimyasal yapilarinin belirlenmesi ve ballarin organik üretim açisindan değerlendirilmesi.", BAP Arastırma Projesi, SÇA-07-03 , Yönetici, 2009
"Tavşanlarda tam kat eklem kikirdak defektlerinin iyileşmesinde lokal ve sistemik propolisin etkisi", BAP Arastırma Projesi, TA-07-06 , Araştırmacı, 2010
"Ülkemizde üretilen ari sütünün antimikrobiyel ve kimyasal özelliğinin belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, FBA-07-45 , Yönetici, 2009
"Düzlem İçi Isıl Yüke Maruz İki Yönlü İşlevsel Kademelendirilmiş Dörtgen Ve Dairesel Plakaların Isıl Gerilme Analizi ", BAP Arastırma Projesi, A-07-06 , Araştırmacı, 2010
"Çürük gelişimi üzerinde türk propolisinin in vitro vivo etkisinin incelenmesi. ", BAP Doktora, TSD-08-328 , Araştırmacı, 2010
"Ürgüp (Nevşehir)‘ ün atmosferik polenlerinin incelenmesi (1 ekim 2010- 1 ekim 2011).", BAP Y.Lisans, FBY-09-973 , Yönetici, 2012
"Kayseri yöresinden elde edilen propolisin antibakteriyel özelliğinin belirlenmesi ve sezonun bu aktiviteye olan etkisinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 01-51-4, Yönetici, 2002
"The First Turkish Congress, Expo and workshops on honey and honeybee products with ınternational Participatio", BAP Diğer, FBY-11-3774 , Yönetici, 2011
"Doğa Bilimleri Alanında Proje Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 8. TÜBİTAK- BİDEB 2237, , 2014
"Antalya yöresi ballarında polen analizi ", BAP Y.Lisans, 1. Akdeniz Üniv.BAP94.01.0121.03 , Araştırmacı, 1997
"Anzer doğal florasında bulunan ballı bitkiler ile balarısı (Apis mellifera)’nın nektar ve polen toplama aktivitelerinin saptanması,", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM HAYSÜD-01-14-02-04 , Araştırmacı, 2008
"Kayseri ili atmosferik polen ve sporlarinin incelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-2938 , Yönetici, 2012
"Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda propolis'in karaciğer koruyucu etkinliği.", BAP Doktora, TSD-10-2976 , Araştırmacı, 2012
"Ratlarda deneysel civa zehirlenmesinde propolisin eritrosit reolojisindeki muhtemel koruyucu rolü", BAP Y.Lisans, TSY-11-3814 , Araştırmacı, 2014
"Avrupa Tarım Biyoteknoloji Sempozyumu", BAP Diğer, TS-12-3892 , Araştırmacı, 2013
"Yumurta tavuğu rasyonlarına propolis ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-TOVAG 104127 , Yönetici, 2006
"2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-BİDEB 2237, Yönetici, 2013
"Tarımsal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- BİDEB 2237, Yönetici, 2014
"Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik polen ve mantar sporlarının incelenmesi", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-COST ES0603-30 (109S265) , Araştırmacı, 2014
"Ratlarda orman gülü balının bazı biyokimyasal ve histopatolojik parametreler üzerine etkisi", BAP Y.Lisans, FBS-11-3605 , Yönetici, 2014
"Bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde bitki ekstrak karışımının koloni gelişimi ve bal verimi üzerine etkilerinin araştırılması.", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5398 , Yönetici, 2016
"Arı ürünlerinde farklı materyalden kaşık kullanımının etkileri. ", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5593 , Yönetici, 2016
"Arı Sütünün Zebra Balığı (Danio rerio) Diyetlerinde Bazı Antioksidan Enzim (SOD, CAT, GPx ve GR) Aktiviteleri ve Antioksidan, Büyüme (GH ve IGF-I) ve İmmün Sistem (TGF-ß) Doku Spesifik Gen Ekspresyonları Üzerine Olan Etkisi, ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-COST (114O755) , Araştırmacı, 2016
"Temel ve Uygulamalı Doğa bilimlerinde proje hazırlam eğitimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- BİDEB 2237, , 2014
"Farklı botanik orijine sahip propolis örneklerinde biyolojik olarak aktif bileşiklerin belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TÜBA, Yönetici, 2006
"Ülkemizde üretilen toksik ballarin kimyasal,antibakteriyel ve toksik özelliklerinin belirlenmesi.", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-06-02 , Yönetici, 2008
"Çocuklarda akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi", BAP Diğer, 5580, Yönetici, 2015
"Hipoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı'nda (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon Redüktaz Enzim Gen Ekspresyonu Üzerine Olan Etkisi, Enzimin Saflaştırılması, Genin İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 5. TUBİTAK-TOVAG (114O366) , Danışman, 2015
"Üniversite öğrencilerinin bal tüketimine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK 2209-A , Danışman, 2015
"Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2. TAGEM11/AR-GE/15 , Araştırmacı, 2013
"Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine arı sütünün koruyucu rolünün belirlenmesi,", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-SBAG 106O203 , Yönetici, 2007
"Farklı botanik orijine sahip arı ekmeği örneklerinde sterol analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6748, Araştırmacı, 2017
"Obez ratlarda arı ekmeği ile beslemenin leptin ve ghrelin ekspresyonuna etkisi", TÜBITAK Projesi, 216S165, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Perga", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB-ARGE, Yönetici, Devam Ediyor
"Özvatan’da Geleneksel Üretimin Tescillenerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR72/18/YTU/0029, , 2019
"Doğal Bitki Örtüsünün Verimli Kullanımı İçin Arıcılık ve Bal Üretimi Eğitim Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ORAN Kalkınma Ajansı, , 2009
"YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA PROPOLİS İLAVESİNİN PERFORMANS,YUMURTA KALİTESİ VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ", BAP Diğer, 104 V127, Yönetici, 2006
"Arı poleninin stoklama stresi altındaki Avrupa yayın balığı (Silurus glanis)’nda büyüme, yem değerlendirme, hematolojik, immünolojik ve antioksidan parametrelere etkisi", TÜBITAK Projesi, 1001-109O103, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tarımsal Biyoteknoloji alanında proje hazırlama", TÜBITAK Projesi, 2237, Yönetici, 2018
"Türkiye’de üretilen ve ticari potansiyeli olan bazı monofloral balların parmak izlerinin belirlenmesi: kimyasal içerikleri ve tıbbi aktivitelerinin araştırılması ve standardizasyonu, ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-17/AR-GE/13 , Danışman, Devam Ediyor
"Propolisin antipiretik etkisinin belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6959, Yönetici, 2018
"Çocuklarda akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi", BAP Diğer, TDA-2016-6089, Yönetici, 2016
"Propoliisn zeytinyağı özütü", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB-Endüstriyel, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiyede üretilen özel balların biyoaktif özellikleri ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6760, Yönetici, 2018
"Farklı botanik ve coğrafik orijine sahip arı ekmeği örneklerinin polen kimyasal ve yağ asidi analizleri", BAP Diğer, FCD-2016-6531, Yönetici, 2017
"Ailemle Birlikte Sağlıklı Beslenerek Obeziteden Korunuyoruz", TÜBITAK Projesi, 4004-117B012, , 2017
" Türk propolisi ve kafeik asit fenetil ester (CAPE)’nin insan akut miyeloyid lösemi tedavisinde kullanılan metilprednizolon ile etkileşiminin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, HD-1002, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sürdürülebilir arıcılığın geleceği: Kadınlara ve gençlere yatırım", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, European Bank, , Devam Ediyor
"Propoliisn zeytinyağıekstraktı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB-ARGE, Yönetici, 2018
"Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi", TÜBITAK Projesi, 115S595, Yönetici, 2016
"BOTANİK VE COĞRAFİK ORİJİNİ FARKLI TÜRK BALLARININ GLİSEMİK İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, TDA-2014-4642, Yönetici, 2014
"Tıbbi bitkilerden elde edilen balların biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1919B011402759, Danışman, 2016
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Uludağ Bee Journal, Editorler Kurulu Uyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Uludağ bee journal, Danisma Kurul Uyesi, 01.01.2010 - 05.01.2015
Mellifera, Danisma Kurul Uyesi, 01.01.2007 - 05.01.2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TURSAB, , Uye, 18.02.2019 - Devam Ediyor
TOBB Kadın girişimci, , Uye, 01.02.2019 - Devam Ediyor
Apiterapi Derneği, , Uye, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Bal-Der, , Uye, 02.01.2013 - Devam Ediyor
SCI (Society of chemical Industry) onur üyesi, , Uye, 01.01.2008 - Devam Ediyor
ISHS (International Society for Horticultural Science, , Uye, 02.01.2007 - Devam Ediyor
ICPBR (International Commission of Plant-bee relationship), , Uye, 01.01.2000 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Silici,S., Atayoğlu, T., İnanç, N., Soylu, M. Glycaemic index of Turkish honeys, page: 55. 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum of Apimondia , Fez, Eylul 2014
38. Silici, S. Turkish propolis: Botanical origin and bioactive properties.Second International Conference on Api Phytotherapy “Health benefits of bee products for sustainable development” , Fez, Mayıs 2014
Silici, S. Glycemic index of Turkis honey varieties.p: 156. 2014 Annual Conference & Exhibition. Fınctional Foods, Nutraceuticals, natural Health Products, and Dietary Supplements, İstanbul, Ekim 2014
43. Silici, S. Turkish propolis: Botanical origin and bioactive properties, page: 53. 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum of Apimondia, Erzurum, Eylul 2014
41. Silici; S. Effect of royal jelly on nephrotoxicity, page: 51. 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum of Apimondia, Erzurum, Eylul 2014
Silici, S. Honey and glycemic index. Second International Conference on Api Phytotherapy “Health benefits of bee products for sustainable development, Fez, Mayıs 2014
Silici, S. Effects of royal jelly on nephtotoxicity.Second International Conference on Api Phytotherapy “Health benefits of bee products for sustainable development” , Fez, Mayıs 2014
Can, Z., Şahini H., Yıldız, O., Akyüz Turumtay, E., Silici, S., Boukraa, L., Kolaylı, S. Manuka balı ile Türkiye florasına ait monofloral balların biyoaktivite özelliklerinin karşılaştırılması, Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi poster özet, P234-6 Nisan 2013 Bursa , Bursa, Nisan 2013
Silici, S. Arı ürünleri ve GDO (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi (sözlü bildiri) s. 41, 4-6 Nisan 2013, Bursa, Bursa, Nisan 2013
Karaman, K., Silici, S. Biochemical and bioactive properties of Turkish Strawberry tree honey. 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Abstract book page: 648, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia , Struga, Ekim 2013
Karaman, K., Silici, S., Sağdıç, O. Pollen analysis and bioactivity of Citrus honey produced in Mediterranean Region of Turkey. 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Abstract book page: 646, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia , Struga, Ekim 2013
Silici, S., Karaman, K. Fonksiyonel gıdalar kapsamında arı ürünleri, İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, (sözlü bildiri) sayfa 9, 2-4 Ekim 2013 Niğde , Niğde, Ekim 2013
Karaman, K., Silici, S. Farklı ülke ballarının biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması, İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, (sözlü bildiri) sayfa 105, 2-4 Ekim 2013, Niğde , Niğde, Ekim 2013
Silici, S., Arı ürünlerinin kimyasal ve biyolojik özellikleri Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi poster P25, 4-6 Nisan 2013, Bursa. , Bursa, Nisan 2013
Silici, S., Karaman, K., Özkök, D, Farklı bölgelerden toplanan kestane ballarının (Castanea sativa) biyoaktif özelliklerinin incelenmesi Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi poster P31, 4-6 Nisan 2013, Bursa, Bursa, Nisan 2013
Yıldız, O., Şahin, H., Can, Z., Karahalil Yaylacı F., Silici, S., Kolaylı, S. Türkiye monofloral ballarının mineral madde içerikleri Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi (sözlü bildiri) s. 40, 4-6 Nisan 2013, Bursa., Bursa, Nisan 2013
Sibel Silici, Nazmi Saritaş, Kevser Karaman, Serdar Büyükipekci, Hakan Akdoğan, Timuçin Atayoglu Honeybee products and allergy in young gymnast. XXXXIII International Apicultural Congress, (Poster presentation)29 September- 4 October 2013, Kyiv, Ukrain , Kiev, Ekim 2013
Silici, S., Karaman, K. Ultrasonic extraction method to determine bioactivities of Turkish pollens. XXXXIII International Apicultural Congress, (Poster presentation) 29 September- 4 October 2013, Kyiv, Ukrain , Kiev, Ekim 2013
Silici, S., Çeter, T., Pınar, N,M., Acar, A. Allergic pollen calendar of Kayseri atmosphere. 11th Asian Apicultural Association Conference, Apiexpo & Workshop, Abstract proceedings (oral presentation) page: 728th September- 2th October 2012, Kuala-Terrenganu, Malaysia , Kuala Terrenganu, Ekim 2012
Karaman K, Silici S, Basic methods for the determination of honey originis: Applicability of rheological procedures on the classification of honeys. International symposium on food rheology and structure, Abstract book page: 192, Poster no; 51. 10-13 April 2012, Zurich-Switzerland., Zürih, Nisan 2012
Silici S, Uluözlü ÖD, Tüzen M, Soylak M, Heavy metal levels in honey and honeybee samples from South-West Anatolia, Turkey, p.47, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Silici S, Karaman K, Comparison study for the physicochemical properties of Turkish and Chinese Royal jelly. First International Conference on Apiphytotherapy. Abstract book page: 105. 18-20 May 2012, Fez-Morocco., Fez, Mayıs 2012
Karaman K., Silici S., İlbaş A.I., Beyzi E., "Using Of Plant Essential Oils For Pest And Disease Management In Apiculture", 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012; Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Baykara S, Erdogan N, Silici S, Özcelik M, Güler O, Oztop KE, Kuloğlu T, Comparison of propolis, n-acetylcysteine and calpain inhibitor I (N-acetyl-Leu-Leu-Norleucinal) in preventing contrast media-induced renal injury, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri, Kayseri, Subat 2012
Silici S, Sarıoğlu K, Dogan M, Karaman K, Determination of phenolic profile of rhododendron honeys with HPLC-DAD, page, 46, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012,Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Silici, S., Mıstık, S., Sarıtaş, N., Karaman, K., Büyükipekçi, S., Akdoğan, H., Altıparmak, Ö. Effects of mixtures of honeybee products on the biochemical and performance parameters of child sportsmen. 12 th International Sport Congress December 12-14, 2012 Denizli/turkey poster 0744- abstract book sayfa 216., Kayseri, Subat 2012
Silici, S., Karaman, K., Dastan, T. Antibacterial activity of apitherapy products. XXIII FoodMicro page 816,3-7 September 2012 İstanbul , İstanbul, Eylul 2012
Karaman K, Silici S, İlbaş Aİ, Beyzi E, Using of plant essential oils for pest and disease management in apiculture p.70, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Silici S, Karaman K, Characterization of rhododendron and honeydew honeys on tha basis of amino acid composition, p.74, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Yonar M, Yonar SM, Sevim A, Sağlam N, Silici S, Trichlorfon-induced haemataological and biochemical changes in Cyprinus carpio carpio: Ameliorative effect of propolis, p.77, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Özkök D, İşcan KM, Silici S, Effects of dietary propolis supplementation on egg quality in laying hens, p.81. 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.81, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Mişe Yonar, S., Ural, M.Ş., Silici, S., Yonar, M.E. Pullu sazan (Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758)’da malathionla oluşturulan oksidatif strese karşı propolisin antioksidan özelliğinin araştırılması FABA 2012 (Fısheries and aquatic sciences, balıkçılık ve akuatik bilimler sempozyumu) PSST31, sayfa: 35, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir , Eskişehir, Kasım 2012
Mişe Yonar, S., Ural, M.Ş., Silici, S., Yonar, M.E. Malathion uygulanan pullu sazan (Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758)’da propolisin bazı hematolojik parametrelere etkisinin araştırılması, FABA 2012 (Fısheries and aquatic sciences, balıkçılık ve akuatik bilimler sempozyumu) PSST 14, sayfa 1821-24 Kasım 2012, Eskişehir. , Eskişehir, Kasım 2012
Baykara, M., Erdoğan, N., Silici, S., Guler, O., Kuloğlu, T., Özçelik, M., Solmaz, Ö. Kontrast madde nefropatisinde apoptozun önlenmesinde propolis ve n-asetilsistein’in karşılaştırılması, 33. Ulusal Radyoloji kongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya, Antalya, Kasım 2012
Silici, S., Karaman, K., Erdem,Ö. Apitera ürrünlerinin biyoaktif özellikleri Türkiye 11. Gıda Kongresi, sayfa 531, 10-12 Ekim 2012 Hatay , Hatay, Ekim 2012
Kütük N, Karaman K, Silici S, Türk Arı sütünün fizikokimyasal özellikleri, ERÜ Seyrani Ziraat Fak. 2. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi “Tarıma Genç Bakış” 10-12 Mayıs 2012, Kayseri., Kayseri, Mayıs 2012
Silici S, Karaman K, Geleneksel sucuk üretiminde yüzey sterilizasyonu için propolis kullanımı, TİM GIDA ARGE Proje Pazarı, 29 Mayıs 2012, İzmir, İzmir, Mayıs 2012
Silici, S., Karaman, K., Özkök, D., Alpat, U., The biochemical effects of honey HMF: as a model rat study. 11th Asian Apicultural Association Conference, Apiexpo & Workshop, Abstract proceedings (oral presentation) page: 97, 28th September- 2th October 2012 Kuala-Terrenganu, Malaysia , Kuala Terrenganu, Ekim 2012
Doganyigit Z, Küp FÖ, Narin F, Silici S, Yakan B, DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis, p.82, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Karaman K, Silici S, Dogan Z, Sagdıç, O. Inhibitory activity of different honey types against foodborne pathogens. XXIII. Food Micro 2012, Abstract book page: 817, 3-7 September 2012, İstanbul-Turkey, İstanbul, Eylul 2012
Guler, O., Özcelik, M., Baykara, M., Silici, S. Protective effects of propolis on contrast induced oxidative stress in rat liver, 5th International Congress on nutrition and cancer page 28, September 9-11 2012,Elazığ/Turkey. , Elazığ, Eylul 2012
Silici S, Organic Bekeeping in Turkey. The 2nd Beekeeping Conference Israel-Turkey. 7-9 February 2011, Kfar Manehen-Israel., Kfar Manahen, Subat 2011
Silici S, Kocaoglu-Güçlü B, Yumurtacı Damızlık Japon Bıldırcın (Coturnıx Coturnıx Japonıca) Rasyonlarına Propolis ve Kafeik Asit Katılmasının Verim ve Kuluçka Performansı ile Yumurta Kalitesine Etkisi VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun., Samsun, Temmuz 2011
Silici S. Akut toksik bal ve grayanotoksin-I’in ratlarda biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı).Özet Kitabı s. 44. 2-4 Aralık 2010 Çanakkale., Çanakkale, Aralık 2010
Silici S, Türkiye’de üretilen salgı ballarının antioksidan ve antibakteriyel aktivitesi (Antioxidant and antibacterial activity of honeydew honeys from Turkey. 2. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (2nd International Muğla Beekeeping and pine honey Congress, Abstract book pages: 215-219, 5-8 Ekim 2010 Muğla-Turkiye., Muğla, Ekim 2010
Silici, S. Türkiye’de ve Dünya’da Arıcılık, I.Ulusal Incesu Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010, s.395, İncesu-Kayseri., Kayseri, Ekim 2010
Silici, S. Organik Arıcılık, I.Ulusal Incesu Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010, s. 383, İncesu-Kayseri., Kayseri, Ekim 2010
Kolaylı S, Yıldız O, Sahin H, Can Z, Akyüz E, Doruk O, Aliyazicioğlu R, Silici S, Characterization of unifloral honeys produced in Turkey, p.35, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012; Kayseri., Kayseri, Subat 2010
Çeter T, Pınar NM, Silici S, Tahan F, Ünver A, Kayseri atmosferindeki alerjik mantar sporları konsantrasyonu üzerine meteorolojik faktörlerin etkisi, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi s. 48, 3-7 Kasım 2010, Belek/Antalya, Antalya, Kasım 2010
Silici S, Ünver A, Çeter T, Pınar NM, Polen alerjisi ve atmosferik polen. IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Özet Kitabı s. 45, 2-4 Aralık 2010 Çanakkale. , Çanakkale, Aralık 2010
Silici S, Yazıcı, C. Diyabetli ratlarda kan glikozu ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkileri. IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı). Özet Kitabı s. 44. 2-4 Aralık 2010 Çanakkale., Çanakkale, Aralık 2010
Arslan S, Silici S, Perçin D, Koc N, Er O, Effect of Turkish propolis on Caries development. IADR (International association Dental Research) General Session 14-17 July 2010, Barcelona- Spain., Barselona, Haziran 2010
Koc AN, Silici S, Kasap F, Öz H, Mavus-Buldu H, Ercal BD. Antifungal activity of the bee products against Candida spp. and Trichosporon spp. 41th Apimondia Congress, Abstract book page: 15, 15-20 September 2009, Montpellier-France., Montpellier, Eylul 2009
Koçoğlu, E., Silici, S., Biological activities of Turkish porpolis. 41th Apimondia Congress, Abstract book page: 16, 15-20 September 2009, Montpellier-France., Montpellier, Eylul 2009
20. Silici, S, Kocaoğlu-Güçlü, B., Uyanik, F. The influence of propolis supplementation on performance, egg quality and serum variables of laying hens. 41th Apimondia Congress, Abstract book page:40 15-20 September 2009, Montpellier-France., Montpellier, Eylul 2009
Sağdıç O, Silici S, Ekici L, Evaluation of the phenolic content, antradical, antioxidant and antimicrobial activity of Turkish honeys. 41th Apimondia Congress, 15-20 September 2009, Montpellier-France, Montpellier, Eylul 2009
Oguzkaya-Artan M, Koc AN, Silici S, Öztürk A, Activity of propolis and terbinafine in an experimental model of pneumocystosis. XII. International Congress of Bacteriology and applied Microbiology, Supplementary abstract Book, MP-169, XII. International Congress of Mycology, 5-9 August 2008, İstanbul-Turkey. , İstanbul, Ağustos 2008
Cam Y, Koc N, Silici S, Gunes V, Buldu H, Onmaz, A, Kasap F, The efficacy of Turkish propolis and Whitefield’s ointments in the treatment of ringworm in young cattle. Jubilee World Biatrics Congress, Abstract book page 95, 6-11 July 2008, Budapest-Hungary., Budapeşte, Temmuz 2008
Eser B, Çetin A, Kaynar L, Taşdemir A, Karadağ C, Saraymen R, Hacıoğlu S, Koçyiğit İ, Öztürk A, Silici S, Ratlarda metotreksatın yol açtığı incebarsak hasarı üzerine propolisin koruyucu etkisi. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri özetleri kitabı s.91, 8-11 Ekim 2008, Çeşme-İzmir. , İzmir, Ekim 2008
Silici S, Propolisin elma suyunda patulin seviyesi üzerine etkisi, 19. Biyoloji Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 340, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, Trabzon, Haziran 2008
Koç AN, Silici S, Ercal D, Kasap F, Hörmet-Öz H, Türk balarının Candida spp. ve Trichosporon spp.’e karşı antifungal aktivitesi: in vitro araştırma. (s 29) XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Kongre Kitabı) s 623, 21-25 Ekim 2008, Bodrum, Muğla, Ekim 2008
Silici S, Baz E, Arı sütünün in vitro antimikrobiyel etkinliği (S32) XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (Kongre Kitabı) s. 625-626, 21-25 Ekim 2008, Bodrum-Muğla, Muğla, Ekim 2008
Silici S, Koc AN, Mutlu-Sarıgüzel F, Sagdıç O, Mould inhibition in different fruit juices by propolis. 1 st Balkan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, Abstract Book page 5, 29 March-1 April 2007, İstanbul-Türkiye., İstanbul, Mart 2007
Sağdıc O, Silici S, Ekici L, Yetim H, Türk ballarının fenolik içeriği antiradikal antioksidan ve antimikrobiyel özellikleri. III. Marmara Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 40, 20 Ekim 2007, Bursa., Bursa, Ekim 2007
Eraslan G, Kanbur M, Silici S, Liman BC, Altınordulu Ş, Soyer-Sarıca Z, Propoksur verilen ratlarda bazı biyokimyasal değerler üzerine arı poleninin etkisi (Effect of bee polen on some biochemical parameters given propxure in rat) İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) , Abstract Book, page 54, 6-8 Eylül 2007, Samsun., Samsun, Eylul 2007
Silici S, Sagdic O, Ekici L, Biological activities of Rhododendron honeys. 2 nd International Congress on Food and Nutrition, Abstract Book page, 24-26 October 2007, İstanbul-Turkey, İstanbul, Ekim 2007
Kanbur M, Eraslan G, Beyaz L, Silici S, Liman BC, Altınordulu Ş, Atasever A. Parasetamolle karaciğer hasarı oluşturulan farelerde arı sütünün etkileri (The ffects of royal jelly on live rdamage induced by paracetamol in mice) İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi(Uluslar arası katılımlı) , Abstract Book, page 56, 6-8 Eylül 2007 Samsun., Samsun, Eylul 2007
Kaya E, Ozbilge H, Yerer Mb, Albayrak S, Silici S, Use Of Turbıdımetrıc Growth Curves For Determınatıon Of The Effect Of Propolıs Agaınst Candıda Albıcans Trends in Medical Mycology, 3rd Trends in Medical Mycology, Abstract Book page 47, P03628-31 October 2007,Turin-Italy., Turin, Ekim 2007
Silici S, M Unlu and G Vardar-Unlu, “Antibacterial activity and phytochemical evidence for the plant origin of Turkish propolis from different regions”, 2 nd International Congress on Bioprocess in Food Industries, Abstract Book page 72, 18-21 June 2006, Patras-Greece., Patras, Haziran 2006
Silici S, “Effect of dietary addition of poplar type propolis, caffeic and ferulic acids on the growth performance, carcass characteristics and biochemical parameters of quail”,1st International Egyptian-Jordanian Conferenc, Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios, Abstract Book page 41, 11-14 December 2006, Cairo-Egypt., Kahire, Aralık 2006
Topcu SH, B Cihanoglu, MA Çavdar, Z Okumuş, S Silici and E Aktaş, E. “The effect of propolis on Tricophytosis in cattle”, International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Abstract Book page 46, 11-13 May 2006, İstanbul-Turkey., İstanbul, Mayıs 2006
Silici S and AN Koç, “Comparative study of in vitro methods used to analyse the antifungal activity of ethanolic extract of propolis against Trichophyton rubrum and T. mentagrophytes” 39 th Apimondia International Apicultural Congress, Abstract Book page 22, 21-26 August 2005, Dublin-Ireland. , Dublin, Ağustos 2005
Koc AN, S Silici, F Mutlu-Sarıgüzel and O Sağdıç, “Antifungal activity of propolis against yeasts in unpasterurized fruit juices”. 1st International Food and Nutrition Congress, Abstract Book page 120, 15-18 June 2005, İstanbul-Turkey., İstanbul, Haziran 2005
Silici S, AN Koç, S Mıstık ve S Çankaya, “Yüzeyel Mikozlu hastalardan izole edilen mayalara karşı propolis ve antifungallerin in vitro aktivitelerinin araştırılması” 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 214,3-6 Mayıs 2005, Konya , Konya, Mayıs 2005
Mıstık S and S Silici, “Evaluation of complementary and alternative medicine by conventional medicine academic doctors” European General Practice Research Workshop, Abstract Book page 33, 8-11 May 2003, Ankara-Turkey., Ankara, Mayıs 2003
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden alınan propolis örneklerinin antimikrobiyel analizi”, II. Marmara Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 45, 28-30 Nisan 2003, Yalova, Yalova, Nisan 2003
Silici S and B Tolon, “Weitere chemische Eigenschaften und Polen zusammen setzungen von verschiedenen Sortenhonigen aus der Türkei” I. Deutscher Bienenprodukte- und Apitherapie-Kongreß, Abstract Book page 61, 23-24 March 2002, Passau-Germany, Passau-Germany., Mart 2003
Silici S and S Mıstık, “Propolis: Chemical, antibacterial and pharmacological properties”, Sıxth International Conference on Biotherapy, Abstract Book page 40, 16-20 June 2003, Sivas-Turkey., Sivas, Haziran 2003
Silici S ve S Mıstık, “Alternatif Tıp Yöntemlerinden Apiterapinin Türkiye’deki durumu”, 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, Özet Kitapçığı sayfa 42, 2-6 Eylül 2003, Sivas., Sivas, Eylul 2003
Silici S ve S Mıstık, “Alternatif Tıp Yöntemlerinden Apiterapinin Türkiye’deki durumu”, 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, Özet Kitapçığı sayfa 42, 2-6 Eylül 2003, Sivas., Sivas, Eylul 2003
Silici S and B Tolon, “Weitere chemische Eigenschaften und Polen zusammen setzungen von verschiedenen Sortenhonigen aus der Türkei” I. Deutscher Bienenprodukte- und Apitherapie-Kongreß, Abstract Book page 61, 23-24 March 2002, Passau-Germany., Passau-Germany., Mart 2002
Silici S, “Propolis ve antitümöral etkisi”, XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, Özet Kitapçığı sayfa 27, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri. , Kayseri, Mayıs 2001
Silici S, “Propolis ve antitümöral etkisi”, XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, Özet Kitapçığı sayfa 27, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri. , Kayseri, Mayıs 2001
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Bal arısı feromonlarının polinasyondaki rolü ve polinasyonu artırma olanakları”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 26, 1-3 Kasım2000, Adana. , Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Bal arısı feromonlarının polinasyondaki rolü ve polinasyonu artırma olanakları”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 26, 1-3 Kasım2000, Adana. , Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Bal arısı feromonlarının polinasyondaki rolü ve polinasyonu artırma olanakları”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 26, 1-3 Kasım2000, Adana. , Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Propolis üretimi, ekonomik önemi ve kullanılma olanakları” Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 74, 1-3 Kasım 2000, Adana, Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Propolis üretimi, ekonomik önemi ve kullanılma olanakları” Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 74, 1-3 Kasım 2000, Adana, Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Propolis üretimi, ekonomik önemi ve kullanılma olanakları” Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 74, 1-3 Kasım 2000, Adana, Adana, Kasım 2000
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S and M Gökçeoğlu, “Polen analysis in honeys of three phytogeographic regions of Turkey”, 34th International Apicultural Congress, Abstract Book page 168, 15-19 August 1995, Lousanne- Switzerland., Lousanne- Switzerland, Ağustos 1995
Silici, S. ve M. Gökçeoğlu, “Batı Toroslar (Bey Dağları) Yaylalarının Bal polen Analizi” XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 72, 6-8 Temmuz 1994, Edirne., Edirne, Temmuz 1994
Bilimsel Danışmanlıklar
Altıparmak Co Ltd Sti, Kurumsal Danışmanlık, Kasım 2012 - Kasım 2014
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
e-CAM, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
TURJAF, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
International Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Nutrition Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Arabian journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Biomedical Chromatography, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Animal Physiology ad animal nutrition, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Clinical Lab Analysis, Dergide Hakemlik, Mart 2015
e-CAM, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Fresenius Environmental Bulletin, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Lipids in Health and Disease', Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
LWT - Food Science and Technology., Dergide Hakemlik, Ekim 2014
LWT - Food Science and Technology., Dergide Hakemlik, Eylül 2014
European Journal of Medicinal Plants, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
BioMed Research International, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
International Food Research Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Central European Journal of Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Bio Med Research International, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
European Food Research and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Bio Med Reseacrh International, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Journal of Microbiology and Antimicrobials, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
SpringerPlus, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
European Food Research and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
International Journal of Fertility and Sterility, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition., Dergide Hakemlik, Kasım 2013
European Journal of Medicinal Plants, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine., Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Journal of Applied Botany and Food Quality, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Journal of Nutrition and Metabolism., Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Journal of Scientific Research and Reports, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Journal of Scientific Research and Reports, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Systems Biology in Reproductive Medicine., Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
British Microbiology Research Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Journal of Essential Oil Bearing Plants, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Planta Medica., Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Mart 2013
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Food and Chemical Toxicology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
International Journal of STD & AIDS, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Academıa Journal Of Envıronmental Scıences, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine., Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine., Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Global Research Journal of Agricultural and Biological Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Journal of Agricultural and Food Chemistry., Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Environmental Monitoring and Assessment., Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Food Chemistry., Dergide Hakemlik, Haziran 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Open Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Chemistry and Ecology, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Food and Chemical Toxicology, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Human and Experimental Toxicology., Dergide Hakemlik, Şubat 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Molecules, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
International Journal of Food Science and Nutrition, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Saudi Medical Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Archiv der Pharmazie, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Italian Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Journal of Dairy Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
Journal of the science of Food &Agriculture, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
The Canadian Journal of Chemical Engineering, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
World Journal of Microbiology and Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
Etkinlik Organizasyonu
Orta Anadolunun en büyük arıclık buluşması, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2019
First Turkish Congress, expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Düzenleme Kurulu Başkanı, KAYSERİ, TÜRKIYE, Subat 2012
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Orta Anadolu'nun en büyük arıcılık buluşması, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
insan, Toplum ve Medeniyet, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Mark bal olma yolunda Samsun, Moderatör, SAMSUN, TÜRKIYE, 2015
FHTT 2015 Uluslararası Gıda Güvenliği ve otantiiste Kongresi, Moderatör, , TÜRKIYE, 2015
4 th International Conference on Urology, Moderatör, , ISPANYA, 2015
4th International Conference on Urology, Davetli Konuşmacı, , ISPANYA, 2015
orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
ERÜ TTO Erciyes Tenopark, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Uluslararası katılımlı Marmaris Apiterapi ve arı ürünleri Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Mark bal olma yolunda Samsun, Davetli Konuşmacı, SAMSUN, TÜRKIYE, 2015
Arıcılık ve Arı Ürünleri Ar-Ge Proje Pazarı, Panelist, DÜZCE, TÜRKIYE, 2014
Second International Conference on Api-phyotherapy “Health benefits of bee and medicinal plants”. 20-22 May 2014, Fez, Morocco., Oturum Başkanı, , FAS, 2014
Symposium: Functionality and Health effects of honey and propolis, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
Erciyes Üniversitesi TTO Teknopark, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Second International Conference on Api-phyotherapy “Health benefits of bee and medicinal plants”. 20-22 May 2014, Fez, Morocco., Davetli Konuşmacı, , FAS, 2014
Apiterapi Arı ürünleri ve Sağlık Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2014
Silici, S. Pharmacological effects of Honeybee products. Api-Phytotherapy “Health Benefits of Bee Products and Medicinal Bee Plants” Faculty of Medicine and Pharmacy, Fez, Morocco, May 18-20, 2012, Oturum Başkanı, , FAS, 2012
Eurobitech 2012 Agriculture Symposium , Davetli Konuşmacı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2012
Silici, S. Pharmacological effects of Honeybee products. Api-Phytotherapy “Health Benefits of Bee Products and Medicinal Bee Plants” Faculty of Medicine and Pharmacy, Fez, Morocco, May 18-20, 2012, Davetli Konuşmacı, , FAS, 2012
“Arıcılığa Bilimsel Bakış” Paneli, Davetli Konuşmacı, SİVAS, TÜRKIYE, 2011
2011 yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü& Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü , Davetli Konuşmacı, BALIKESİR, TÜRKIYE, 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 3610
Web Of Science H İndeksi : 35
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1859
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Silici S, "Yayın/başarı teşvik, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Subat 2019
Silici S, "Poster Biirincilik Ödülü, 1. Turkish Congress, expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Subat 2012
Silici S, "Bilim nişanı, Suudi Arabistan Krallığı, Mart 2012
Silici S, "Akademik Performans Ödülü, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mart 2012
Silici S, "Teşekkür, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Mart 2011
Öğretim Üyesi Uluslararası Destek Bursu, YÖK, Subat 2011
Silici S, "Yayın Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mart 2011
Silici S, "Akademik Performans Ödülü, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mart 2011
Silici S, "Sözlü sunum ödülü, International veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Mayıs 2006
Silici S, "Yayın teşvik ödülü (2006-2014/her yıl), Tubitak, Subat 2006
Silici S, "Genç Bilim Kadını, Türkiye Bilimler Akademisi, Mart 2006
Silici S, "Bilimsel Yayın Onur Ödülü, Erciyes Üniversitesi, Subat 2006
Silici S, "Başarı Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi, Subat 2006
Akademische, Österreiche Akademische Austauchdienst, Mart 1996
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi