Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Uludağ Bee Journal, Editorler Kurulu Uyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Uludağ bee journal, Danisma Kurul Uyesi, 01.01.2010 - 05.01.2015
Mellifera, Danisma Kurul Uyesi, 01.01.2007 - 05.01.2015
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Apiterapi Derneği, , Uye, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Bal-Der, , Uye, 02.01.2013 - Devam Ediyor
SCI (Society of chemical Industry) onur üyesi, , Uye, 01.01.2008 - Devam Ediyor
ISHS (International Society for Horticultural Science, , Uye, 02.01.2007 - Devam Ediyor
ICPBR (International Commission of Plant-bee relationship), , Uye, 01.01.2000 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Silici,S., Atayoğlu, T., İnanç, N., Soylu, M. Glycaemic index of Turkish honeys, page: 55. 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum of Apimondia , Fez, Eylul 2014
38. Silici, S. Turkish propolis: Botanical origin and bioactive properties.Second International Conference on Api Phytotherapy “Health benefits of bee products for sustainable development” , Fez, Mayıs 2014
Silici, S. Glycemic index of Turkis honey varieties.p: 156. 2014 Annual Conference & Exhibition. Fınctional Foods, Nutraceuticals, natural Health Products, and Dietary Supplements, İstanbul, Ekim 2014
43. Silici, S. Turkish propolis: Botanical origin and bioactive properties, page: 53. 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum of Apimondia, Erzurum, Eylul 2014
41. Silici; S. Effect of royal jelly on nephrotoxicity, page: 51. 5th Apimedica & 4th Apiquality Forum of Apimondia, Erzurum, Eylul 2014
Silici, S. Honey and glycemic index. Second International Conference on Api Phytotherapy “Health benefits of bee products for sustainable development, Fez, Mayıs 2014
Silici, S. Effects of royal jelly on nephtotoxicity.Second International Conference on Api Phytotherapy “Health benefits of bee products for sustainable development” , Fez, Mayıs 2014
Can, Z., Şahini H., Yıldız, O., Akyüz Turumtay, E., Silici, S., Boukraa, L., Kolaylı, S. Manuka balı ile Türkiye florasına ait monofloral balların biyoaktivite özelliklerinin karşılaştırılması, Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi poster özet, P234-6 Nisan 2013 Bursa , Bursa, Nisan 2013
Silici, S. Arı ürünleri ve GDO (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi (sözlü bildiri) s. 41, 4-6 Nisan 2013, Bursa, Bursa, Nisan 2013
Karaman, K., Silici, S. Biochemical and bioactive properties of Turkish Strawberry tree honey. 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Abstract book page: 648, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia , Struga, Ekim 2013
Karaman, K., Silici, S., Sağdıç, O. Pollen analysis and bioactivity of Citrus honey produced in Mediterranean Region of Turkey. 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Abstract book page: 646, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia , Struga, Ekim 2013
Silici, S., Karaman, K. Fonksiyonel gıdalar kapsamında arı ürünleri, İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, (sözlü bildiri) sayfa 9, 2-4 Ekim 2013 Niğde , Niğde, Ekim 2013
Karaman, K., Silici, S. Farklı ülke ballarının biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması, İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, (sözlü bildiri) sayfa 105, 2-4 Ekim 2013, Niğde , Niğde, Ekim 2013
Silici, S., Arı ürünlerinin kimyasal ve biyolojik özellikleri Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi poster P25, 4-6 Nisan 2013, Bursa. , Bursa, Nisan 2013
Silici, S., Karaman, K., Özkök, D, Farklı bölgelerden toplanan kestane ballarının (Castanea sativa) biyoaktif özelliklerinin incelenmesi Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi poster P31, 4-6 Nisan 2013, Bursa, Bursa, Nisan 2013
Yıldız, O., Şahin, H., Can, Z., Karahalil Yaylacı F., Silici, S., Kolaylı, S. Türkiye monofloral ballarının mineral madde içerikleri Uluslararası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi (sözlü bildiri) s. 40, 4-6 Nisan 2013, Bursa., Bursa, Nisan 2013
Sibel Silici, Nazmi Saritaş, Kevser Karaman, Serdar Büyükipekci, Hakan Akdoğan, Timuçin Atayoglu Honeybee products and allergy in young gymnast. XXXXIII International Apicultural Congress, (Poster presentation)29 September- 4 October 2013, Kyiv, Ukrain , Kiev, Ekim 2013
Silici, S., Karaman, K. Ultrasonic extraction method to determine bioactivities of Turkish pollens. XXXXIII International Apicultural Congress, (Poster presentation) 29 September- 4 October 2013, Kyiv, Ukrain , Kiev, Ekim 2013
Silici, S., Çeter, T., Pınar, N,M., Acar, A. Allergic pollen calendar of Kayseri atmosphere. 11th Asian Apicultural Association Conference, Apiexpo & Workshop, Abstract proceedings (oral presentation) page: 728th September- 2th October 2012, Kuala-Terrenganu, Malaysia , Kuala Terrenganu, Ekim 2012
Karaman K, Silici S, Basic methods for the determination of honey originis: Applicability of rheological procedures on the classification of honeys. International symposium on food rheology and structure, Abstract book page: 192, Poster no; 51. 10-13 April 2012, Zurich-Switzerland., Zürih, Nisan 2012
Silici S, Uluözlü ÖD, Tüzen M, Soylak M, Heavy metal levels in honey and honeybee samples from South-West Anatolia, Turkey, p.47, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Silici S, Karaman K, Comparison study for the physicochemical properties of Turkish and Chinese Royal jelly. First International Conference on Apiphytotherapy. Abstract book page: 105. 18-20 May 2012, Fez-Morocco., Fez, Mayıs 2012
Karaman K., Silici S., İlbaş A.I., Beyzi E., "Using Of Plant Essential Oils For Pest And Disease Management In Apiculture", 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012; Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Baykara S, Erdogan N, Silici S, Özcelik M, Güler O, Oztop KE, Kuloğlu T, Comparison of propolis, n-acetylcysteine and calpain inhibitor I (N-acetyl-Leu-Leu-Norleucinal) in preventing contrast media-induced renal injury, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri, Kayseri, Subat 2012
Silici S, Sarıoğlu K, Dogan M, Karaman K, Determination of phenolic profile of rhododendron honeys with HPLC-DAD, page, 46, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012,Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Silici, S., Mıstık, S., Sarıtaş, N., Karaman, K., Büyükipekçi, S., Akdoğan, H., Altıparmak, Ö. Effects of mixtures of honeybee products on the biochemical and performance parameters of child sportsmen. 12 th International Sport Congress December 12-14, 2012 Denizli/turkey poster 0744- abstract book sayfa 216., Kayseri, Subat 2012
Silici, S., Karaman, K., Dastan, T. Antibacterial activity of apitherapy products. XXIII FoodMicro page 816,3-7 September 2012 İstanbul , İstanbul, Eylul 2012
Karaman K, Silici S, İlbaş Aİ, Beyzi E, Using of plant essential oils for pest and disease management in apiculture p.70, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Silici S, Karaman K, Characterization of rhododendron and honeydew honeys on tha basis of amino acid composition, p.74, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Yonar M, Yonar SM, Sevim A, Sağlam N, Silici S, Trichlorfon-induced haemataological and biochemical changes in Cyprinus carpio carpio: Ameliorative effect of propolis, p.77, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Özkök D, İşcan KM, Silici S, Effects of dietary propolis supplementation on egg quality in laying hens, p.81. 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.81, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Mişe Yonar, S., Ural, M.Ş., Silici, S., Yonar, M.E. Pullu sazan (Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758)’da malathionla oluşturulan oksidatif strese karşı propolisin antioksidan özelliğinin araştırılması FABA 2012 (Fısheries and aquatic sciences, balıkçılık ve akuatik bilimler sempozyumu) PSST31, sayfa: 35, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir , Eskişehir, Kasım 2012
Mişe Yonar, S., Ural, M.Ş., Silici, S., Yonar, M.E. Malathion uygulanan pullu sazan (Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758)’da propolisin bazı hematolojik parametrelere etkisinin araştırılması, FABA 2012 (Fısheries and aquatic sciences, balıkçılık ve akuatik bilimler sempozyumu) PSST 14, sayfa 1821-24 Kasım 2012, Eskişehir. , Eskişehir, Kasım 2012
Baykara, M., Erdoğan, N., Silici, S., Guler, O., Kuloğlu, T., Özçelik, M., Solmaz, Ö. Kontrast madde nefropatisinde apoptozun önlenmesinde propolis ve n-asetilsistein’in karşılaştırılması, 33. Ulusal Radyoloji kongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya, Antalya, Kasım 2012
Silici, S., Karaman, K., Erdem,Ö. Apitera ürrünlerinin biyoaktif özellikleri Türkiye 11. Gıda Kongresi, sayfa 531, 10-12 Ekim 2012 Hatay , Hatay, Ekim 2012
Kütük N, Karaman K, Silici S, Türk Arı sütünün fizikokimyasal özellikleri, ERÜ Seyrani Ziraat Fak. 2. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi “Tarıma Genç Bakış” 10-12 Mayıs 2012, Kayseri., Kayseri, Mayıs 2012
Silici S, Karaman K, Geleneksel sucuk üretiminde yüzey sterilizasyonu için propolis kullanımı, TİM GIDA ARGE Proje Pazarı, 29 Mayıs 2012, İzmir, İzmir, Mayıs 2012
Silici, S., Karaman, K., Özkök, D., Alpat, U., The biochemical effects of honey HMF: as a model rat study. 11th Asian Apicultural Association Conference, Apiexpo & Workshop, Abstract proceedings (oral presentation) page: 97, 28th September- 2th October 2012 Kuala-Terrenganu, Malaysia , Kuala Terrenganu, Ekim 2012
Doganyigit Z, Küp FÖ, Narin F, Silici S, Yakan B, DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis, p.82, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012, Kayseri., Kayseri, Subat 2012
Karaman K, Silici S, Dogan Z, Sagdıç, O. Inhibitory activity of different honey types against foodborne pathogens. XXIII. Food Micro 2012, Abstract book page: 817, 3-7 September 2012, İstanbul-Turkey, İstanbul, Eylul 2012
Guler, O., Özcelik, M., Baykara, M., Silici, S. Protective effects of propolis on contrast induced oxidative stress in rat liver, 5th International Congress on nutrition and cancer page 28, September 9-11 2012,Elazığ/Turkey. , Elazığ, Eylul 2012
Silici S, Organic Bekeeping in Turkey. The 2nd Beekeeping Conference Israel-Turkey. 7-9 February 2011, Kfar Manehen-Israel., Kfar Manahen, Subat 2011
Silici S, Kocaoglu-Güçlü B, Yumurtacı Damızlık Japon Bıldırcın (Coturnıx Coturnıx Japonıca) Rasyonlarına Propolis ve Kafeik Asit Katılmasının Verim ve Kuluçka Performansı ile Yumurta Kalitesine Etkisi VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun., Samsun, Temmuz 2011
Silici S. Akut toksik bal ve grayanotoksin-I’in ratlarda biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı).Özet Kitabı s. 44. 2-4 Aralık 2010 Çanakkale., Çanakkale, Aralık 2010
Silici S, Türkiye’de üretilen salgı ballarının antioksidan ve antibakteriyel aktivitesi (Antioxidant and antibacterial activity of honeydew honeys from Turkey. 2. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (2nd International Muğla Beekeeping and pine honey Congress, Abstract book pages: 215-219, 5-8 Ekim 2010 Muğla-Turkiye., Muğla, Ekim 2010
Silici, S. Türkiye’de ve Dünya’da Arıcılık, I.Ulusal Incesu Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010, s.395, İncesu-Kayseri., Kayseri, Ekim 2010
Silici, S. Organik Arıcılık, I.Ulusal Incesu Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010, s. 383, İncesu-Kayseri., Kayseri, Ekim 2010
Kolaylı S, Yıldız O, Sahin H, Can Z, Akyüz E, Doruk O, Aliyazicioğlu R, Silici S, Characterization of unifloral honeys produced in Turkey, p.35, 1. Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, p.85, ERU Sabancı Congress Center, 22-26 th February, 2012; Kayseri., Kayseri, Subat 2010
Çeter T, Pınar NM, Silici S, Tahan F, Ünver A, Kayseri atmosferindeki alerjik mantar sporları konsantrasyonu üzerine meteorolojik faktörlerin etkisi, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi s. 48, 3-7 Kasım 2010, Belek/Antalya, Antalya, Kasım 2010
Silici S, Ünver A, Çeter T, Pınar NM, Polen alerjisi ve atmosferik polen. IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Özet Kitabı s. 45, 2-4 Aralık 2010 Çanakkale. , Çanakkale, Aralık 2010
Silici S, Yazıcı, C. Diyabetli ratlarda kan glikozu ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkileri. IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslar arası katılımlı). Özet Kitabı s. 44. 2-4 Aralık 2010 Çanakkale., Çanakkale, Aralık 2010
Arslan S, Silici S, Perçin D, Koc N, Er O, Effect of Turkish propolis on Caries development. IADR (International association Dental Research) General Session 14-17 July 2010, Barcelona- Spain., Barselona, Haziran 2010
Koc AN, Silici S, Kasap F, Öz H, Mavus-Buldu H, Ercal BD. Antifungal activity of the bee products against Candida spp. and Trichosporon spp. 41th Apimondia Congress, Abstract book page: 15, 15-20 September 2009, Montpellier-France., Montpellier, Eylul 2009
Koçoğlu, E., Silici, S., Biological activities of Turkish porpolis. 41th Apimondia Congress, Abstract book page: 16, 15-20 September 2009, Montpellier-France., Montpellier, Eylul 2009
20. Silici, S, Kocaoğlu-Güçlü, B., Uyanik, F. The influence of propolis supplementation on performance, egg quality and serum variables of laying hens. 41th Apimondia Congress, Abstract book page:40 15-20 September 2009, Montpellier-France., Montpellier, Eylul 2009
Sağdıç O, Silici S, Ekici L, Evaluation of the phenolic content, antradical, antioxidant and antimicrobial activity of Turkish honeys. 41th Apimondia Congress, 15-20 September 2009, Montpellier-France, Montpellier, Eylul 2009
Oguzkaya-Artan M, Koc AN, Silici S, Öztürk A, Activity of propolis and terbinafine in an experimental model of pneumocystosis. XII. International Congress of Bacteriology and applied Microbiology, Supplementary abstract Book, MP-169, XII. International Congress of Mycology, 5-9 August 2008, İstanbul-Turkey. , İstanbul, Ağustos 2008
Cam Y, Koc N, Silici S, Gunes V, Buldu H, Onmaz, A, Kasap F, The efficacy of Turkish propolis and Whitefield’s ointments in the treatment of ringworm in young cattle. Jubilee World Biatrics Congress, Abstract book page 95, 6-11 July 2008, Budapest-Hungary., Budapeşte, Temmuz 2008
Eser B, Çetin A, Kaynar L, Taşdemir A, Karadağ C, Saraymen R, Hacıoğlu S, Koçyiğit İ, Öztürk A, Silici S, Ratlarda metotreksatın yol açtığı incebarsak hasarı üzerine propolisin koruyucu etkisi. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri özetleri kitabı s.91, 8-11 Ekim 2008, Çeşme-İzmir. , İzmir, Ekim 2008
Silici S, Propolisin elma suyunda patulin seviyesi üzerine etkisi, 19. Biyoloji Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 340, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, Trabzon, Haziran 2008
Koç AN, Silici S, Ercal D, Kasap F, Hörmet-Öz H, Türk balarının Candida spp. ve Trichosporon spp.’e karşı antifungal aktivitesi: in vitro araştırma. (s 29) XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Kongre Kitabı) s 623, 21-25 Ekim 2008, Bodrum, Muğla, Ekim 2008
Silici S, Baz E, Arı sütünün in vitro antimikrobiyel etkinliği (S32) XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (Kongre Kitabı) s. 625-626, 21-25 Ekim 2008, Bodrum-Muğla, Muğla, Ekim 2008
Silici S, Koc AN, Mutlu-Sarıgüzel F, Sagdıç O, Mould inhibition in different fruit juices by propolis. 1 st Balkan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, Abstract Book page 5, 29 March-1 April 2007, İstanbul-Türkiye., İstanbul, Mart 2007
Sağdıc O, Silici S, Ekici L, Yetim H, Türk ballarının fenolik içeriği antiradikal antioksidan ve antimikrobiyel özellikleri. III. Marmara Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 40, 20 Ekim 2007, Bursa., Bursa, Ekim 2007
Eraslan G, Kanbur M, Silici S, Liman BC, Altınordulu Ş, Soyer-Sarıca Z, Propoksur verilen ratlarda bazı biyokimyasal değerler üzerine arı poleninin etkisi (Effect of bee polen on some biochemical parameters given propxure in rat) İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) , Abstract Book, page 54, 6-8 Eylül 2007, Samsun., Samsun, Eylul 2007
Silici S, Sagdic O, Ekici L, Biological activities of Rhododendron honeys. 2 nd International Congress on Food and Nutrition, Abstract Book page, 24-26 October 2007, İstanbul-Turkey, İstanbul, Ekim 2007
Kanbur M, Eraslan G, Beyaz L, Silici S, Liman BC, Altınordulu Ş, Atasever A. Parasetamolle karaciğer hasarı oluşturulan farelerde arı sütünün etkileri (The ffects of royal jelly on live rdamage induced by paracetamol in mice) İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi(Uluslar arası katılımlı) , Abstract Book, page 56, 6-8 Eylül 2007 Samsun., Samsun, Eylul 2007
Kaya E, Ozbilge H, Yerer Mb, Albayrak S, Silici S, Use Of Turbıdımetrıc Growth Curves For Determınatıon Of The Effect Of Propolıs Agaınst Candıda Albıcans Trends in Medical Mycology, 3rd Trends in Medical Mycology, Abstract Book page 47, P03628-31 October 2007,Turin-Italy., Turin, Ekim 2007
Silici S, M Unlu and G Vardar-Unlu, “Antibacterial activity and phytochemical evidence for the plant origin of Turkish propolis from different regions”, 2 nd International Congress on Bioprocess in Food Industries, Abstract Book page 72, 18-21 June 2006, Patras-Greece., Patras, Haziran 2006
Silici S, “Effect of dietary addition of poplar type propolis, caffeic and ferulic acids on the growth performance, carcass characteristics and biochemical parameters of quail”,1st International Egyptian-Jordanian Conferenc, Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios, Abstract Book page 41, 11-14 December 2006, Cairo-Egypt., Kahire, Aralık 2006
Topcu SH, B Cihanoglu, MA Çavdar, Z Okumuş, S Silici and E Aktaş, E. “The effect of propolis on Tricophytosis in cattle”, International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Abstract Book page 46, 11-13 May 2006, İstanbul-Turkey., İstanbul, Mayıs 2006
Silici S and AN Koç, “Comparative study of in vitro methods used to analyse the antifungal activity of ethanolic extract of propolis against Trichophyton rubrum and T. mentagrophytes” 39 th Apimondia International Apicultural Congress, Abstract Book page 22, 21-26 August 2005, Dublin-Ireland. , Dublin, Ağustos 2005
Koc AN, S Silici, F Mutlu-Sarıgüzel and O Sağdıç, “Antifungal activity of propolis against yeasts in unpasterurized fruit juices”. 1st International Food and Nutrition Congress, Abstract Book page 120, 15-18 June 2005, İstanbul-Turkey., İstanbul, Haziran 2005
Silici S, AN Koç, S Mıstık ve S Çankaya, “Yüzeyel Mikozlu hastalardan izole edilen mayalara karşı propolis ve antifungallerin in vitro aktivitelerinin araştırılması” 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 214,3-6 Mayıs 2005, Konya , Konya, Mayıs 2005
Mıstık S and S Silici, “Evaluation of complementary and alternative medicine by conventional medicine academic doctors” European General Practice Research Workshop, Abstract Book page 33, 8-11 May 2003, Ankara-Turkey., Ankara, Mayıs 2003
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden alınan propolis örneklerinin antimikrobiyel analizi”, II. Marmara Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 45, 28-30 Nisan 2003, Yalova, Yalova, Nisan 2003
Silici S and B Tolon, “Weitere chemische Eigenschaften und Polen zusammen setzungen von verschiedenen Sortenhonigen aus der Türkei” I. Deutscher Bienenprodukte- und Apitherapie-Kongreß, Abstract Book page 61, 23-24 March 2002, Passau-Germany, Passau-Germany., Mart 2003
Silici S and S Mıstık, “Propolis: Chemical, antibacterial and pharmacological properties”, Sıxth International Conference on Biotherapy, Abstract Book page 40, 16-20 June 2003, Sivas-Turkey., Sivas, Haziran 2003
Silici S ve S Mıstık, “Alternatif Tıp Yöntemlerinden Apiterapinin Türkiye’deki durumu”, 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, Özet Kitapçığı sayfa 42, 2-6 Eylül 2003, Sivas., Sivas, Eylul 2003
Silici S ve S Mıstık, “Alternatif Tıp Yöntemlerinden Apiterapinin Türkiye’deki durumu”, 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, Özet Kitapçığı sayfa 42, 2-6 Eylül 2003, Sivas., Sivas, Eylul 2003
Silici S and B Tolon, “Weitere chemische Eigenschaften und Polen zusammen setzungen von verschiedenen Sortenhonigen aus der Türkei” I. Deutscher Bienenprodukte- und Apitherapie-Kongreß, Abstract Book page 61, 23-24 March 2002, Passau-Germany., Passau-Germany., Mart 2002
Silici S, “Propolis ve antitümöral etkisi”, XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, Özet Kitapçığı sayfa 27, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri. , Kayseri, Mayıs 2001
Silici S, “Propolis ve antitümöral etkisi”, XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, Özet Kitapçığı sayfa 27, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri. , Kayseri, Mayıs 2001
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Bal arısı feromonlarının polinasyondaki rolü ve polinasyonu artırma olanakları”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 26, 1-3 Kasım2000, Adana. , Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Bal arısı feromonlarının polinasyondaki rolü ve polinasyonu artırma olanakları”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 26, 1-3 Kasım2000, Adana. , Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Bal arısı feromonlarının polinasyondaki rolü ve polinasyonu artırma olanakları”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 26, 1-3 Kasım2000, Adana. , Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Propolis üretimi, ekonomik önemi ve kullanılma olanakları” Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 74, 1-3 Kasım 2000, Adana, Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Propolis üretimi, ekonomik önemi ve kullanılma olanakları” Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 74, 1-3 Kasım 2000, Adana, Adana, Kasım 2000
Silici S ve O Kaftanoğlu, “Propolis üretimi, ekonomik önemi ve kullanılma olanakları” Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 74, 1-3 Kasım 2000, Adana, Adana, Kasım 2000
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S, “Süzülmüş balların botanik orijinini belirleme problemi”, Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Özet Kitapçığı sayfa 142-145, 28-30 Eylül 1999, Kemaliye/Erzincan. , Erzincan, Eylul 1999
Silici S and M Gökçeoğlu, “Polen analysis in honeys of three phytogeographic regions of Turkey”, 34th International Apicultural Congress, Abstract Book page 168, 15-19 August 1995, Lousanne- Switzerland., Lousanne- Switzerland, Ağustos 1995
Silici, S. ve M. Gökçeoğlu, “Batı Toroslar (Bey Dağları) Yaylalarının Bal polen Analizi” XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitapçığı sayfa 72, 6-8 Temmuz 1994, Edirne., Edirne, Temmuz 1994
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
e-CAM, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
TURJAF, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
International Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Nutrition Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Arabian journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Biomedical Chromatography, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Animal Physiology ad animal nutrition, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Clinical Lab Analysis, Dergide Hakemlik, Mart 2015
e-CAM, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Fresenius Environmental Bulletin, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Lipids in Health and Disease', Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
LWT - Food Science and Technology., Dergide Hakemlik, Ekim 2014
LWT - Food Science and Technology., Dergide Hakemlik, Eylül 2014
European Journal of Medicinal Plants, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
BioMed Research International, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
International Food Research Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Central European Journal of Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Bio Med Research International, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
European Food Research and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Bio Med Reseacrh International, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Journal of Microbiology and Antimicrobials, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
SpringerPlus, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
European Food Research and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
International Journal of Fertility and Sterility, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition., Dergide Hakemlik, Kasım 2013
European Journal of Medicinal Plants, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine., Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Journal of Applied Botany and Food Quality, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Journal of Nutrition and Metabolism., Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Journal of Scientific Research and Reports, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Journal of Scientific Research and Reports, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Systems Biology in Reproductive Medicine., Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
British Microbiology Research Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Journal of Essential Oil Bearing Plants, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Planta Medica., Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Mart 2013
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Food and Chemical Toxicology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
International Journal of STD & AIDS, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Academıa Journal Of Envıronmental Scıences, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine., Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine., Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Global Research Journal of Agricultural and Biological Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Journal of Agricultural and Food Chemistry., Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Environmental Monitoring and Assessment., Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Food Chemistry., Dergide Hakemlik, Haziran 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Open Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Chemistry and Ecology, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Food and Chemical Toxicology, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Human and Experimental Toxicology., Dergide Hakemlik, Şubat 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Molecules, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
International Journal of Food Science and Nutrition, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Saudi Medical Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Archiv der Pharmazie, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Italian Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Journal of Dairy Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
Journal of the science of Food &Agriculture, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
The Canadian Journal of Chemical Engineering, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
World Journal of Microbiology and Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
BİLİMSEL DANIŞMANLIKLAR
Altıparmak Co Ltd Sti, Kurumsal Danışmanlık, Kasım 2012 - Kasım 2014
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2011 - Devam Ediyor
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
First Turkish Congress, expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Düzenleme Kurulu Başkanı, KAYSERİ, TÜRKIYE, Subat 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi