Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özaktan H., Çiftci C.Y., Uzun S., Uzun O., "Chloride salts inhibit emergence and seedling growth of chickpea rather than germination", LEGUME RESEARCH, vol.41, pp.60-66, 2018 (Link)
Kaplan M., Ülger I. , Kokten K., Uzun S., Varhan Oral E. , Özaktan H., et al.,"Nutritional composition of potato (Solanum tuberosum L.) haulms", PROGRESS IN NUTRITION, vol.20, pp.1-6, 2018
Uzun S., Avci S., Ozcan S., Sancak C., "EFFECTS OF NaCl ON GERMINATION AND SEEDLING CHARACTERISTICS OF DIFFERENT ONOBRYCHIS TAXA", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.6317-6323, 2017
Kaplan M., Uzun S., İnci H., "Fatty Acid and Metal Composition of the Seeds of Lathyrus sativus Varieties", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.51, pp.534-536, 2015
Uzun S., Parmaksiz I., Uranbey S., Mirici S., Sarihan E.O., Ipek A., Kaya M.D., Gurbuz B., Arslan N., Sancak C., Khawar K.M., Ozcan S., "In Vitro Micropropagation From Immature Embryos Of The Endemic And Endangered Muscari Muscarimi Medik.", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.38, pp.83-88, 2014
Kaplan M., Uzun S., Kokten K., "Effects Of Harvest Time On Hay Yield And Quality Of Different Bitter Vetch (Vicia Ervilia L.) Lines", LEGUME RESEARCH, vol.37, pp.188-194, 2014
Kaplan M., Kokten K., Uzun S., "Fatty Acid And Metal Composition Of The Seeds Of Vicia Ervilia Varieties From Turkey", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.50, pp.117-119, 2014
Uzun S., İlbaş A.I., İpek A., Arslan N., Barpete S., "Efficient In Vitro Plant Regeneration From Immature Embryos Of Endemic Iris Sari And I-Schachtii", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, pp.348-353, 2014 (Link)
Uzun S., Serin Y., Uzun O., Kaplan M., Başaran M., "Effects Of Sewage Sludge And Inorganic Fertilizer Treatments On Yield And Botanical Composition Of A Sown-Pasture Established Over A Degraded Pasture", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.931-936, 2013
Avci S., Akcelik E.S., Uzun S., Sancak C., "Karyotype Analysis Of Some Onobrychis (Sainfoin) Species In Turkey", ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.64, pp.567-571, 2012
Çöçü S., Uzun O., "Germination, Seedling Growth And Ion Accumulation Of Bitter Vetch (Vicia Ervilia (L.) Willd. ) Lines Under Nacl Stress ", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.869-874, 2011 (Link)
Beyaz R., Kaya G., Çöçü S., Sancak C., "Response Of Seeds And Pollen Of Onobrychis Viciifolia And Onobrychis Oxyodonta Var. Armena To Nacl Stress", SCIENTIA AGRICOLA, vol.68, pp.477-481, 2011
Avcı S., Çöçü S., Aasım M., Sancak C., Özcan S., "Effects Of Treating With Auxin Solutions On Rooting Of Cuttings Of Sainfoin (Onobrychis Viciifolia)", TROPICAL GRASSLANDS, vol.44, pp.123-127, 2010
Uranbey S., İpek A., Çalışkan M., Dündar E. , Çöçü S., Başalma D. , Güneylioğlı H. , "In Vitro Bulblet Induction From Bulb Scales Of Endangered Ornamental Plant Muscari Azureum", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.24, pp.1843-1848, 2010
Gümüşçü A., Çöçü S., Uranbey S., İpek A., Çalışkan M., Arslan N., "In Vitro Micro-Propagation Of Endangered Ornamental Plant-Neotchihatchewia Isatidea (Boiss.) Rauschert", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.7, no.234, 2009
İpek A., Çöçü S., Uranbey S., Kaya M.D., Gurbuz B., Arslan N., Sancak C., Akdoğan G., Özcan S., "In Vitro Bulblet Production From Immature Embryos Of Ornamental Plant Ornithogalum Platyphyllum Boiss", RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.4, pp.25-29, 2009
Albayrak S., Sevimay C., Çöçü S., "Effect Of Rhizobium Inoculation On Forage And Seed Yield And Yield Components Of Common Vetch (Vicia Sativa L.) Under Rainfed Conditions", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.56, pp.235-240, 2006
Sevimay C., Khawar K., Parmaksız İ., Çöçü S., Sancak C., Sarıhan E., Özcan S., "Somatic Embryogenesis In White Clover (Trifolium Repens L.)", PERIODICUM BIOLOGORUM, vol.107, pp.107-111, 2005
Khawar K.M., Sarıhan E.O., Sevimay C.S., Çöçü S., Parmaksız İ., Uranbey S., İpek A., Kaya M.D., Sancak C., Özcan S., "Adventitious Shoot Regeneration And Micropropagation Of Plantago Lanceolata ", PERIODICUM BIOLOGORUM, vol.107, pp.113-116, 2005
Khawar K., Çöçü S., Parmaksız İ., Sarıhan E., Özcan S., "Mass Proliferation Of Madonna Lily (Lilium Candidum L.) Under In Vitro Conditions", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.243-248, 2005
Sevimay C., Khawar K.M., Parmaksız İ., Çöçü S., Sancak C., Sarıhan E.O., Özcan S., "Prolific In Vitro Bulblet Formation From Bulb Scales Of Meadow Lily (Lilium Candidum L.)", PERIODICUM BIOLOGORUM, vol.107, pp.107-111, 2005
Çöçü S., Uranbey S., İpek A., Khawar K.M., Sarıhan E.O., Kaya M.D., Parmaksız İ., Özcan S., "Adventitious Shoot Regeneration And Micropropagation In Calendula Officinalis L.", BIOLOGIA PLANTARUM, vol.48, pp.449-451 , 2004 (Link)
Khawar K., Gülbitti-Onarıcı S., Çöçü S., Erişen S., Sancak C., Özcan S., "İn Vitro Crown Galls Induced By Agrobacterium Tumefaciens Strain A281 (Ptibo542) In Trigonella Foenum-Graecum", BIOLOGIA PLANTARUM, vol.48, pp.441-444, 2004 (Link)
Çöçü S., Khawar K.M., Gülbitti-Onarici S., Sancak C., Özcan S. , "Plant Regeneration In Vitro From Immature Embryos Of Lesser Burnet (Sanguisorba Minor Scop.)", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, vol.69, pp.446-447, 2003
Sancak C., Çöçü S., Khawar K.M., Özcan S., "Abiotic Factors Affecting In Vitro Pollen Grain Germination In Sainfoin (Onobrychis Viciifolia Scop.", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.35, pp.463-467, 2003 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hashalici S., Uzun S., Özaktan H., Kaplan M., "Kayseri kıraç koşullarında yetişrilen bazı macar fiği çeşitlerinin ot verimleri ve kalitelerinin belirlenmesi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1304-7280, pp.113-123, 2017 (Link)
Tolan T., Uzun S., Kardeş Y.M., Orman D., Özaktan H., Uzun O., "Çayır Üçgülü Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine NaCl Konsantrasyonlarının Etkileri", turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.4, ss.220-226, 2017
Day S., Uzun S., "Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Yaygın Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Çimlenme ve ilk Gelişim Dönemlerine Etkileri", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.636-641, 2016
Uzun S., İlbaş A.I., Beyzi E., "Endemik Kaba Navruz Bitkisinin Iris galatica Siehe In Vitro Çoğaltımı", Tarla Bitkileri Merkez AraÅŸtırma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, 2016 (Link)
Uzun S., Uzun O., Kaplan M., İlbaş A.I., "Response Of Bitter Vetch Lines To Salt Stress", Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.5, pp.1061-1067, 2013 (Link)
Uzun S., "Korunganın (Onobrychis Viciifolia Scop.) Hipokotil Ve Kotiledon Eksplantlarından Adventif Sürgün Rejenerasyonu", Türk Doğa ve FenDergisi, cilt.1, ss.126-130, 2012
Avcı S., Çöçü S., Sancak C., Özcan S., "Heliobrychis Seksiyonuna Ait Bazı Korunga (Onobrychis Sp.) Türleri Üzerinde Morfolojik Araştırmalar", tarla bitkileri merkez araştırma enstitüsü dergisi, cilt.19, ss.11-6, 2010
Erdoğan Y., Çöçü S., Parmaksiz İ., Sancak C., Arslan O., "Burçak (Vicia Ervilia (L.) Wild.) Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyo Eksplantlarından Adventif Sürgün Rejenerasyonu Ve Hızlı Çoğaltım", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.60-64, 2005 (Link)
Uranbey S., Parmaksiz I., Sancak C., Çöçü S., Özcan S., "Temperature And Gelling Agent Effects On In Vitro Microtuberization Of Potato (Solanum Tuberosum L.)", Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol.19, pp.89-94, 2004
Erdoğan Y., Çöçü S., Parmaksız İ., Sancak C., Arslan O., "Bazı Burçak Hatlarında (Vicia Ervilla (L.) Wild.) Kotiledon Boğum Eksplantından Adventif Sürgün Rejenerasyonu", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.206-210, 2004
Deniz V., Çöçü S., Parmaksız İ., Khawar K.M., Sancak C., Özcan S. , "Borik Asit Ve Sukrozun Papaver Türlerinde Çiçek Tozlarının In Vitro Gelişimine Etkileri", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.444-448, 2004
Uranbey S., Çöçü S., Sancak C., Parmaksiz I., Khawar K., Mirici S., Özcan S., "Efficient Adventitious Shoot Regeneration In Cicer Milkvetch", Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol.17, pp.33-37, 2003
Çöçü S., Uranbey S., Sancak C., "Bazı Yaygın Fiğ (Vicia Sativa L.) Çeşitlerinde Olgunlaşmamış Embiryo Eksplantlarından Adventif Sürgün Rejenerasyonu", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.445-449, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özaktan H., Kaya M., Uzun S., Uzun O., Çiftçi C., "Hümik Asit, Mikrobiyal Gübre ve Fosfat KayasıUygulamalarının Fasülye Bitkisinde Farklı GelişmeDönemlerinde Yaprak Klorofil İçeriğine Etkileri", International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition andHealthy Life’ 2018, ankara, TÜRKIYE,
Mutlu F., Uzun S., Özaktan H., "Bazı Patates Çeşitlerinin Boğum Kültürüne Tepkileri", Proceedings Book of International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, aNKARA, TÜRKIYE,
Özaktan H., Uzun S., Uzun O., Kaya M., "The Effectcs on Chlorophyll Content and Leaf Area Index of Application of Humic Acid, Microbial Fertilizer, and Phosphate Rock in Bean Cultivation", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.377-377
Ekinci Ö., Uzun S., Özaktan H., Atasagun B., "In vitro propagation of endemic Centaurea amaena Boiss. Balansa", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.376-376
Özaktan H., Çiftçi C.Y., Uzun S., "Ülkemizdeki Organik Yemeklik Baklagil Üretiminin Bölgesel Dağılımı", 12. Tarla Bitkileri Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.302-302 (Link)
Kaplan M., Uzun S., Varhan Oral E., Özaktan H., Temizgül R., "Determination of nutrient composition of haulms of potatoes (Solanum tuberosum L.) varieties", 50 croatian 10 international symposium on agriculture, opatija/zagreb, HIRVATISTAN, 16-20 Şubat 2015, pp.162-162
Özaktan H., Uzun S., Çiftçi C.Y. , "YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN BESLENME AÇISINDAN ÖNEMİ VE ÜLKEMİZDE ORGANİK YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN DURUMU", Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi'2015, BİLECİK, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.83-84
Ulaş A., Ünlükara A., Uzun S., Çalişkan S., "Agronomic traits for nitrogen use efficiency in potato", boden, Nahrstoffe, wasser- forschung für die nachhalige und effiziente nutzung von ressourcen, Göttingen, ALMANYA,
Uzun S., İlbaş A.I., İpek A. , Beyzi E., Uranbey S., Arslan N., "In vitro micropropogation of endemic Iris galactica from immature zygotic embryos", XI. International Semposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mart - 1 Nisan 2012, pp.109-109
Uzun S., Kaplan M., Özaktan H., Serin Y., "Korunga (Onobrychis Viciifolia)’Nın Nektar Kaynağı Olarak Önemi", . 1. Turkısh Congress, Expo and Workshops On Honey And Honeybee Products With İnternational Participation, TÜRKIYE, 22-26 Şubat 2012
Kaplan M., Yılmaz M.F., Uzun S., "Bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatların tanelerinin besin madde kompozisyonunun belirlenmesi", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12 Eylül 201 - 15 Eylül 2011, cilt.Cilt III, ss.1818-1821
Karaoğlu C., Uzun S., İpek A., Parmaksiz I., Uranbey S., Sarıhan E.O., et al., "In vitro micropropagation of saffron", Acta Horticulturae, 739: Proceedings of the Second International Symposium on Saffron Biology and Technology, Mashhad, İran, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi