Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kompozit yamalar kullanılarak tamir edilen çentikli kompozit ve metal plakaların, kompozit ve metal sandviç kirişlerin düşük hızlı darbe davranışının sayısal ve deneysel olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 216M519, Yönetici, Devam Ediyor
"İki Yönde Fonksiyonel Kademelendirilmiş Dikdörtgen Ve Dairesel Plakaların ÜçBoyutlu Isıl Gerilme Dağılımının Sonlu Farklar Yöntemi Ile Sayısal Çözümü", TÜBITAK Projesi, 117M827, Araştırmacı, 2018
"Dört rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve analizi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6647, Yönetici, 2018
"Düşük Hızlı Darbe Yüklemesi Altında Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışlarının Incelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-11-3690, Yönetici, 2013
"Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş T Bağlantıların Modal Analizi ve Titreşim Kontrolü", BAP Y.Lisans, FBT-07-52, Araştırmacı, 2010
"Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş Tabakalı Kompozit T Bağlantılarda Serbest Titreşimlerin Açık Sistem Kontrol Yaklaşımıyla Sönümlenmesi", BAP Y.Lisans, FBT-07-51, Araştırmacı, 2010
"Plastik Esaslı Tek Yönlü Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerin Sönüm Değerlerinin Tespiti", TÜBITAK Projesi, 107M213, Araştırmacı, 2008
"Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Temas Yüklerinin Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirinin Araştırılması ve Optimum Yapının Elde Edilmesi", TÜBITAK Projesi, 106M020, Araştırmacı, 2009
"Temas Yüklerinin Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirinin Araştırılması ve Optimum Yapının Elde Edilmesi", BAP Doktora, FBT-06-30, Araştırmacı, 2009
"Katmanlanmış Kompozit Yapılarda Periyodik Yükler Altında Hasar Oluşumu ve Gelişiminin Doğrusal Olmayan Bünye Modelleri İle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-06-08, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi