Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Ilhan ÖZTÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK
Ana Bilm Dalı : MAT.TEM.VE MAT.LOJ.
Sabit Telefon : +90 352 4375262
+90 352 4374929
Faks : +90 352 4374933
E Posta Adresi : ozturkierciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/ozturki/cv
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 1985-1989
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 1983-1985
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Matematik/Astronomi, 1972-1977
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Matematik, 1972-1977
Yaptığı Tezler
Doktora, "P-2 CÜMLELER AİLESİNİN KARAKTERİZASYONU", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Temmuz, 1988.
Yüksek Lisans, "LIPSCHITZ SINIFINA AİT PERİYODİK FONKSİYONLARIN RIESZ ORTALAMASI YARDIMI İLE YAKLAŞIM DERECELERİ HAKKINDA", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Temmuz, 1985.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Bilimsel çalışma, Kabardino-Balkarian Institute of Applied Mathematics and Automation , 2012
Bilimsel çalışma, Universitätsklinikum Essen Institut für Virologie, 2011
Erasmus Ders Verme , Bielefeld University, Faculty of Mathematics, 2011
Bilimsel araştırma, Kabardino-Balkarian Devlet Üniversitesi, 1998
Mathematics Curriculum Development, Delware TECH, 1994
Bilimsel Araştırmsa, Kabardino-Balkarian Institute of Applied Mathematics and Automation, 1994
Bilimsel Araştırmsa, Kabardino-Balkarian Institute of Applied Mathematics and Automation, 1993
Araştırma Alanları
Diferansiyel denklemler
İstatistik
Fark Denklemleri ve Fonksiyonel Denklemler
Fark Denklemleri
Biyomatematik
Kısmi Diferensiyel Denklemler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Matematik
Uygulamalı Matematik
Web Of Science Araştırma Alanları
Mathematics, Applied
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Mathematics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2009 - 2010
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri MYO, 2001 - 2009
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri MYO, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri MYO, 1989 - 1995
Ögr.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri MYO, 1982 - 1989
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 14.04.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, Matematik, 19.09.2013 - 15.09.2016
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu, , 01.02.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültei, Matematik, 24.01.2011 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 28.08.2009 - 14.01.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Orta Öğ. Fen ve matematik Alanlar Eğitimi, 09.06.2009 - 14.01.2011
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 02.02.2003 - 11.02.2004
Enstitü Müdürü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 25.05.2001 - 06.08.2004
MYO Müdürü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, , 21.03.2001 - 16.08.2004
Senato Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KMYO, , 21.03.2001 - 11.08.2004
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 01.03.1989 - 01.04.2001
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 01.03.1989 - 01.03.2001
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Daşbaşi, "BAZI BAKTERİYEL PATOJENLERİN MATEMATİKSEL MODELLERİ VE UYGULAMALARI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, F.Bozkurt, "Popülasyon Modellerinde Diferensiyel ve fark denklemleri için Kararlılık analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, S.Zengin, "Non Lineer Fark denklemlerin Çözümlerinin Global Davranışı", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Doktora, Ş.Ceran, " Alfa Türevli halkalar üzerine", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1995.
Doktora, F.Özköse, "KESİRSEL MERTEBEDEN BAZI EPİDEMİK MODELLER VE ÖZELLİKLERİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Balcı, "Kesirli Mertebeden Bazı Matematiksel Modellerin Kararlılık Analizi ve Uygulamaları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Cebe, "PATOJEN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DİNAMİKLERİNİN KESİRSEL MERTEBEDEN MATEMATİKSEL MODELİ VE KARARLILIK ANALİZİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, R.Abbas, "Temel Epidemik Modeller ve Bazı Özellikleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, T.Çimencan, "NCHOLSON BAILEY MODELİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, B. Yücel, "KESİRSEL MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE BAZI BİYOLOJİK UYGULAMALARI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, T.Hacıhaliloğlu , "SIR (DUYARLI-ENFEKTE-BAĞIŞIK) EPİDEMİK HASTALIKLARIN MATEMATİKSEL MODELİ VE BU MODELİN KARARLILIK ANALİZİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, T.Ak, "Bazı Popülasyon Modellerinin Fark Denklemlerine Uyarlanması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, F.Bozkurt, "Bazı Fark Denklemlerin Çözümlerinin Periyodik Karakterleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, S.Özen, "Kesirsel Türevler için Opial Eşitsizlikleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, T.İpekboyar, "Ayrık Popülasyon Modelleri ve Bazı Uygulamaları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Nisan, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Eylül, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Nisan, 2015
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ocak, 2014
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Mart, 2014
A. Personel, Doçentlik Atama Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Gazi Üniversitesi, Ocak, 2013
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Eylül, 2013
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Ekim, 2011
Atama, Yar. Doçentlik Atama Jürisi, Abdullah Gül Üniversitesi, Ekim, 2011
Atama, Yar. Doçentlik Atama Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ekim, 2010
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Nisan, 2009
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Şubat, 2008
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Şubat, 2007
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Şubat, 2006
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Mayıs, 2005
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Mayıs, 2005
Atama, Yar. Doçentlik Atama Jürisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan, 2004
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Van Yüzüncü Yıl, Mart, 2004
Doçentlik, Jürü Üyeliği, ÜAK, Mayıs, 2004
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Mayıs, 2003
Doçentlik, Jüri Üyeliği, ÜAK, Mayıs, 2002
Doçentlik, Jüri Ğyeliği, ÜAK, Kasım, 2001
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Daşbaşı B., Öztürk I., "Mathematical modelling of bacterial resistance to multiple antibiotics and immune system response", SPRINGERPLUS, vol.5, no.408, pp.1-17, 2016 (Abstract)
Bozkurt F., Öztürk I., "A population model of two-strains tumors with piecewise constant arguments", KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING, vol.42, no.2, pp.1-13, 2015
Gürcan F., Kartal Ş., Öztürk I., Bozkurt F., "Stability And Bifurcation Analysis Of A Mathematical Model For Tumor-Immune Interaction With Piecewise Constant Arguments Of Delay", Chaos, Solitons & Fractals , no.68, pp.169-179, 2014 (Link)
Öztürk İ., Bozkurt F., Gürcan F., "Stability Analysis Of A Mathematical Model In A Microcosm With Piecewise Constant Arguments", MATHEMATICAL BIOSCIENCES, vol.240, pp.85-91, 2012
Öztürk I., Zengin S. , "On the Difference Equation $y_{n+1}=\frac{\alpha+{y_{n}^p}}{\beta{y_{n-1}^p}}-\frac{\gamma+{y_{n-1}^p}}{\beta{y_{n}^p}}", MATHEMATICA SLOVACA, vol.61, pp.921-932, 2011
Öztürk İ., Bozkurt F., "Stability Analysis Of A Population Model With Piecewise Constant Arguments", NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, vol.12, pp.1532-1545, 2011
Öztürk İ., Bozkurt F., "Global Asymptotic Behavior Of The Difference Equation Y(N+1)=[A*Exp(-1*(N*Y(N)+(N-K)*Y(N-K))]/[B+N*Y(N)+(N-K)*Y(N-K)]", APPLIED MATHEMATICS LETTERS, vol.22, pp.595-599, 2009
Öztürk I., Zengin S. , Bozkurt F. , "On The Recursive Sequence Y(N+1)=[(Alfa+Y(N-1)) /(Beta+ Y(N))]+[ Y(N-1)+ Y(N)], Applied Mathematics And Computation", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.188, pp.180-188, 2007
Öztürk I., Zengin S. , Bozkurt F., "On The Difference Equation Y(N+1)=[Alfa+Beta.(Exp(-Y(N)))]/(Gama+ Y(N-1)), Applied Mathematics And Computation Computation", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.181, pp.1387-1393, 2006
Öztürk I., Shkhanekov M., "Difference Method For The Differential Equation With Fractional Derivative", INDIAN JOURNAL OF PURE MATHEMATICS, vol.30, pp.517-523, 1999
Öztürk I., "On The Correct Formulation Of A Boundary Value Problem For A Class Of Loaded Equations Of Mixed - Parabolic Type", DOKLADY AKADEMII NAUK, vol.341, pp.20-21, 1995
Öztürk I., "On The Nonlocal Boundary-Value Problem For One Order Loaded Differential-Equation", IINDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS, vol.26, pp.309-314, 1995
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Öztürk I., Daşbaşı B., "Pathogen-Immune System Model with Fractional Multiple-Orders(accepted)", : IJAMAS/MS150318-IJMC, vol.30, no.2, pp.1-5, 2019
Daşbaşı B., Öztürk I., "On The Stability Analysis of The General Mathematical Modeling of Bacterial Infection", International Journal Of Engineering & Applied Sciences, vol.10, pp.93-117, 2018
Daşbaşı B., Öztürk I., Menekşe N., "Stability Analysis of the FDE Mathematical Model Examining the Effects of the Specific Immune System Cells and the Multiple Antibiotic Concentration against Infection", International Journal of Engineering & Applied Sciences, vol.10, no.3, pp.207-236, 2018
Daşbaşı B., Öztürk I., "Bağışıklık sisteminin holling 2-tipi yanıtıyla, patojen ve konakçı arasındaki dinamikler", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, ss.10-20, 2016
Daşbaşı B., Öztürk I., Özköse F., "Mathematical Modelling of Bacterial Competition with Multiple Antibiotics and it's Stability Analysis", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.32, ss.293-298, 2016
Zengin S., Öztürk İ., Bozkurt F., "On The Dynamics Of The Recursive Sequence", Gazi University Journal of Science, cilt.23, ss.53-60-, 2010
Bozkurt F., Öztürk İ., Özen S., "The Global Behavior On The Difference Equation", Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, vol.2, pp.3-12-, 2009
Öztürk I., Zengin S., ", Grunwald-Letnikov, Riemaan-Liouvelle Ve Caputo Kesirsel Türevleri Üzerine, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.66-74, 2004
Öztürk I., Lafisheva M., "On The Convergence Of Iterative Process For Non-Local Problem Solution In Surgery", Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematıca, vol.XLVI, pp.49-54, 2001
Öztürk I., "On The Solution Of Loaded Linear Differential Equation With Nonlacal Boundary Condition", J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser., vol.13, pp.9-12, 2000
Öztürk I., "Boundary Value Problem For The Class Of Loaded Partial Differential Equation Of Mixed-Parabolic Type", J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser. , vol.13, pp.157-164, 2000
Öztürk I., "An Application Of Degree Theory Ii,, ", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.45-50, 2000
Öztürk I., "An Application Degree Of Theory", Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences: Mathematics series, vol.13, pp.173-177, 2000
Öztürk I., "On The Theory Of Fractional Differential Equation", Dokl. İnt.Cir. Akad. Nauk,, vol. 3 , pp. 35 -39, 1998
Öztürk I., Ceran Ş. , "On Alfa-Derivation Of Prime Rings", Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematıca, vol.41, pp.15-20, 1996
Öztürk I., "Boundary Value Problem For The Loaded Differential Equation Of Fractional Order", Dokl. İnt.Cir. Akad. Nauk, , vol.1, pp.12-17, 1995
Öztürk I., "Eşzamanlı Ve Diophantine Denklemleri ", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.669-675, 1988
Öztürk I., "Periyodik Bir F Fonksiyonunun Hemen Hemen Riesz Ortalaması Yardımı Ile Yaklaşım Derecesi ", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.155-162, 1986
Öztürk I., "Periyodik Fonksiyonların Riesz Ortalaması Yardımı Ile Yaklaşım Dereceleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.339-348, 1985
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Daşbaşı B., Öztürk I., Menekşe N., Cebe G. , "Generalized Fractional-Order Mathematical Model for Bacterial Infectious", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), ORDU, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.66-66
Öztürk I., Daşbaşı B., Cebe G. , Menekşe N., "Stability Analysis of Fractional-Order Mathematical Model for Pathogenic Infection", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), ORDU, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.67-68
Öztürk I., Daşbaşı B., "The Fractional-Order Mathematical Modeling of bacterial competition with theraphy of multiple antibiotics", ’İnternational conference on Operators in Morrey-type spaces and Applications (OMTSA) 2017, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Temmuz 2017, vol.1, no.978-605-85712-4-2, pp.64-64
Öztürk I., Daşbaşı B., "’The Fractional-order Mathematical Modelling of bacterial competition of multiple antibiotics", ’İnternational conference on Operators in Morrey-type spaces and Applications (OMTSA) 2017, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Temmuz 2017, vol.1, no.978-605-85712-4-2, pp.64-64
Öztürk I., Daşbaşı B., "The Mathematical Modeling of Pathogen and Host by Of Immune System’s Holling Type 2 Response", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, pp.90-90
Öztürk I., Özköse F., "Nümerical Behavior and Stability Analysis of a Fractional Order Macrophage-Tumor Interaction Model ", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.2-2
Daşbaşı B., Öztürk I., "MATHEMATICAL MODELLING OF IMMUNE SYSTEM RESPONSE AND BACTERIAL RESISTANCE WITH ANTIBIOTIC THERAPHY", International Conference on MathematicEducation s and Mathematics (ICMME-2016, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.64-64
Öztürk I., "Gbm Tümörünün Matematiksel Modellemesi Ve Tümör Yoğunluğuna Bağlı Kararlılık Analizi", 11. Matematik Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2012, ss.219-219
Öztürk I., "Sabit Katsayılı Ve Tam Değer Fonksiyonlu Lojistik Dferensiyel Denklemin Kararlılık Analizi", 5.Anakara Matematik Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2010, ss.93-93
Kitap ve Kitap Bölümleri
Öztürk I., "Genel Matematik", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2004
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"NONLİNEER FARK DENKLEMLERİN GLOBAL DAVRANIŞLARI ", BAP Doktora, FBT-07-58, Yönetici, 2010
"RASYONEL FARK DENKLEMLERİNİN GLOBAL DAVRANIŞI ", BAP Arastırma Projesi, FBA09-1043, Yönetici, 2012
"Tümör popülasyonunda tümör ve vücudun direnç sisteminin iç çekişmesinin matematiksel modellenmesi, kararlılık analizi ve yapay zeka teknikleri kullanılarak değerlendirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-11-3597, Yönetici, 2014
"Popülasyon Modellerinde Diferansiyel ve Fark Denklemleri için Kararlılık Analizi ", BAP Doktora, FBD-09-807, Yönetici, 2012
"Kesirsel Mertebeden Bazı Epidemik Modeller ve Özellikleri", BAP Doktora, FDK-2017-7342, Yönetici, Devam Ediyor
"KESİRLİ MERTEBEDEN BAZI MATEMATİKSEL MODELLERİN KARARLILIK ANALİZİ VE UYGULAMALARI", BAP Doktora, FDK-2018-8119, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Fen Bilimleri Enstütüsü Dergisi, Editor, 21.05.2001 - 15.08.2004
Doklady Akademi Nauk, Yayin Kurul Uyesi, 01.02.1998 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Matematikçiler Derneği, , Uye, 01.05.2013 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
ICMME-2018 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Temmuz 2018
ICMME-2017 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Mayıs 2017
Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2017, Kırşehir, Temmuz 2017
ICMME-2016 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Şanlıurfa, Mayıs 2017
ICMME-2016 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Mayıs 2016
14. Matematik Sempozyumu, Niğde, Mayıs 2015
XXVIII. ULUSAL MATEMATIK SEMPOZYUMU, ANTALYA, Eylul 2015
12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Mayıs 2013
11. Matematik Sempozyumu, Samsun, Mayıs 2012
Seminars(Int. Inst. Of Mathematics Nano- and information Of Circassian Academy of Scientes(IIMNT AIAS), Nalçhik, Ağustos 2012
The International Russian – Bulgarian Symposium, Nalçhik, Haziran 2010
XXIII: Ulusal Matematik Sempozyumu, Kayseri, Ağustos 2010
5. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Haziran 2010
Yeni Bir Öğrenme Kültürüne Doğru: İlk ve Ortaöğretimde Yeni Öğrenme-Öğretme Süreçleri Çalıştayı, Kayseri, Nisan 2010
Bilimsel Hakemlikler
Advances in Difference Equations , Dergide Hakemlik, Şubat 2019
Applied Mathematics & Information Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
ICMME-2018International Conference on Mathematics and Mathematics Education (22 adet makale), Diğer Hakemliği, Temmuz 2018
Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
ICMME-2017 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (12 adet Makale) , Diğer Hakemliği, Mayıs 2017
ICMME-2016 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) ( Dokuz adet makale), Dergide Hakemlik, Mart 2016
Proceedings of ICNAAM 2015 (International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015)Conference., Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Theoretical Population Biology, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Erciyes Üniveresitesi Fen Bilimleri enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Journal of Biological Dynamics, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Journal of Pure and Applied Mathematics: Advances and Applications., Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Journal of Pure and Applied Mathematics:Advances and Applications, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Erciyes Üniveresitesi Fen Bilimleri enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Discrete Dynamics in nature and society, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Gazi University Journal of Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2004
Gazi University Journal of Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2003
Etkinlik Organizasyonu
International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2018
International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME2017), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
13. Matematik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KARABÜK, TÜRKIYE, Mayıs 2014
12. Matematik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Mayıs 2013
11. Matematik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, SAMSUN, TÜRKIYE, Eylul 2012
10. Matematik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylul 2011
Yeni Bir Öğrenme Kültürüne Doğru: İlk ve Ortaöğretimde Yeni Öğrenme-Öğretme Süreçleri Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Nisan 2010
The International Russian – Bulgarian Symposium, Düzenleme Kurulu Üyesi, , RUSYA, Haziran 2010
XXIII: Ulusal Matematik Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ağustos 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi