Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Oktay ÖZKAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ÇEVRE BİLİMLERİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 7369
Faks : +90 352 4375784
E Posta Adresi : ozkanerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/ozkan/
Ofis : T Blok 101 No'lu Oda
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi, 15 Temmuz Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi T Blok, Çevre Mühendisliği Bölümü, 38280, Mevlana Mah. Talas, KAYSERİ.
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 1997-2005
Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 1995-1997
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 1987-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kızılırmak Nehrinde Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı Aralık, 2005.
Yüksek Lisans, "Kayseri Şehri Endüstriyel Atıksu Kirlilik Yükü Envanterinin Çıkarılması ve Ön Arıtma Yaklaşımlarının İncelenmesi", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı Haziran, 1997.
Araştırma Alanları
Su Kirliliği ve Kontrolü
Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevre Yönetimi
Çevre Teknolojisi
Yenilenebllr Enerji Kaynakları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Havza Yönetimi
Su Kirliliği ve Kontrolü
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Environmental
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2012
Ögr.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2010
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendisilik Fakültesi, 1994 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
Koordinatör, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, , 25.03.2015 - Devam Ediyor
Başkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, , 28.01.2014 - 31.12.2017
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, , 16.01.2014 - 24.03.2015
Müdür, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM), , 10.01.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri ABD, Çevre Mühendisliği, 26.12.2012 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
İleri Su Kirliliği Kontrolu, Yüksek Lisans, 2012-2013
Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı , Lisans, 2012-2013
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü , Lisans, 2012-2013
Endüstriyel Atıksuların İncelenmesi , Yüksek Lisans, 2011-2012
Çevresel Etki Değerlendirmesi , Lisans, 2011-2012
Su Kirliliği Kontrolü , Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Doktora, İ. Uyanık, "ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ MEMBRANLI ARITMA SİSTEMLERİYLE YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Özcan, "Kayseri OSB Bölge Atıksularında Mikrokirleticilerin Pilot Ölçekli Membran Biyoreaktör ve ters Ozmoz Sistemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, M.Rençber, "KARIŞIK ENDÜSTRİYEL OSB ATIK SULARININ MEMBRAN BİYOREAKTÖR (MBR) SİSTEMİ İLE ARITILMASI: KOSB ÖRNEĞİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, T.Aktepe Genç, "KAYSERİ İLİ KATI ATIK YÖNETİMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, B.Aksoy, "Kayseri İli Arıtma Çamuru Yönetimi Alternatiflerinin Geliştirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, E.Hasbülbül, "Evsel Atıksularda Membran Biorekatörle Azot, Fosfor ve KOI Gideriminin İncelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özkan O., Uyanik I., "REMOVAL OF COD FROM MEDICAL WASTE STERILIZATION PLANT WASTEWATER BY ELECTROCOAGULATION ", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.1, pp.204-209, 2018
Özkan O., Uyanik I., "REMOVAL OF METALS AND MICROPOLLUTANTS IN MBR AND CAS SYSTEMS IN AN INDUSTRIAL ZONE WASTEWATER ", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.1, pp.357-367, 2018
Uyanik I., Özkan O., Koyuncu İ., "NF-RO Membrane Performance for Treating the Effluent of an Organized Industrial Zone Wastewater Treatment Plant: Effect of Different UF Types", WATER, vol.9 , no.506, pp.1-10, 2017 (Link) (Abstract)
Uyanik I., Özkan O., "Effect of membrane type for the treatment of organized industrial zone (OIZ) wastewater with a membrane bioreactor (MBR): Batch experiments", WATER, vol.9, pp.582-582, 2017 (Link)
Özkan O., Oğuz M., Uyanik I., "FISH PROCESSING INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT BY SEQUENCING BATCH REACTOR", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2687-2692, 2016
Özkan O., Oğuz M., Varinli F., "Determination Of Inert Cod From Different Dyestuff Used Textile Industries", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, vol.31, no.4, pp.577-584, 2012
Özkan O., Oğuz M., Özdemir Ö., "Characterization and Assessment of a Large-Scale Domestic Advanced Wastewater Treatment Plant in Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.184, pp.5275-5281, 2012
Turan M., Özdemir Ö., Turan A., Özkan O., Bayhan H., Aykar E., "Performance Of A Flat-Sheet Submerged Membrane Bioreactor During Long-Term Treatment Of Municipal Wastewater", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.26, pp.53-56, 2011
Özkan O., "Neural Network Forecast For Daily Average Pm10 Concentrations", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, no.1, pp.582-588, 2010
Özkan O., Mihçiokur H., Azgin Ş.T., Özdemir Ö., "Characterization Of Medical-Waste Sterilization-Plant Wastewater And A Preliminary Study Of Coagulation-Flocculation Treatment Options", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.21, no.2, pp.266-272, 2010
Özkan O., "Determining The Biological Treatibility Of Wastewater From A Sterilization Plant By The Respirometric Method", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, no.12, pp.2289-2294, 2009
Özkan O., Özdemir Ö., Azgin Ş.T., "Prediction Of Biochemical Oxygen Demand In A Wastewater Treatment Plant By Artificial Neural Networks", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, no.6, pp.4821-4830, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uyanik I., Özkan O., Rençber M.M., Oğuz M., Şahin U., Koyuncu İ., "Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membran Biyoreaktörlerle Arıtılması: KOSB için İlk Sonuçlar", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.1059-1063, 2017 (Link)
Çakmakçı M., Özdemir Ö., Kayaalp N., Özkan O., Kınacı C., "Evaluation Of Sludge Disposal Alternatives: Kayseri Case Study", Water Practice and Technology, vol.3, no.1, pp.152-156, 2008
Özkan O., Kınacı C., Sağıroğlu Ş., "Çözünmüş Oksijen Değişiminin Yapay Sinir Ağları Ile Belirlenmesi: Kızılırmak Nehri Örneği", İTÜ Dergisi, cilt.3, no.1, ss.30-38, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uyanik I., Özkan O., Şahin U., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Öncelikli Kirleticiler ve Membranlı Arıtma Sistemleriyle Giderimi", Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-1
Uyanik I., Özkan O., İpek Z., "Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin Su ve Atıksu Yönetiminin İncelenmesi", Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-1
Uyanik I., Özcan Ö. , Şahin U., Özkan O., "Fouling Characteristics of Nanofiltration (NF) and Reverse Osmosis (RO) Membranes for Reuse of Organized Industrial Zone Wastewater ", 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALEZYA, 1-2 Şubat 2018, pp.86-87 (Link)
Uyanik I., Özkan O., Türken T., "Laboratory Scale Evaluation of Organized Industrial Zone (OIZ) Wastewater Reuse by MBR-NF/RO: Kayseri OIZ", International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.105-105
Uyanik I., Rençber M.M. , Özkan O., "Selection of a Membrane Module Treating Organized Industrial Zone Wastewater with a Membrane Bioreactor (MBR)", 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALEZYA, 1-2 Şubat 2018, pp.111-111
Özkan O., Uyanik I., Özcan Ö., Rençber M.M., Usta E., Şimşek S.E., et al.,"Operational Problems at a Laboratory Scale Membrane Bioreactor for the Treatment of Organized Industrial Zone Wastewater ", ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2
Özcan Ö., Özkan O., "Effect of pretreatment options before reverse osmosis for organized industrial zone wastewater reuse", III. International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.2-2 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M., Özcan Ö. , Ekrikaya H. , Olgunharputlu M. , et al.,"Reusing Approaches for an Organized Industrial Zone Wastewater by Membrane Processes", International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-2
Özcan Ö., Uyanik I., Özkan O., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Atıksularının Pilot Ölçekte Arıtımının Değerlendirilmesi", 4. Uluslararası Su Kongresi - Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.1-4
Uyanik I., Özcan Ö. , Özkan O., Şahin U., "Removal of color from an organized industrial zone wastewater: Comparison of pilot scale membrane systems and conventional wastewater treatment plant", III. International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.204-204 (Link)
Özcan Ö., Uyanik I., Özkan O., Türken T., Koyuncu İ., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Pilot Ölçekli Membranlı Atıksu Arıtma Sistemleriyle Arıtılmasında Karşılaşılan İşletme Problemleri", 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, ss.55-55 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M. , Oğuz M., Şahin U., Koyuncu İ. , "Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membran Biyoreaktörlerle Arıtılması: İlk Sonuçlar", ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU , MALATYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1-7
Uyanik I., Özkan O., Rençber M.M. , Sağıroğlu N. , "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Sistemlerlerin Belirlenmesi", 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2015, ss.147-150
Uyanik I., Özkan O., "Environmental Management and By-product Recovery in a Potato Processing Industry", International Conference on Environmental Science and Technology, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, pp.1-1
Özkan O., Oğuz M., Özdemir Ö. , Solmaz A. , Uyanik I., "Laboratory Scale Submerged Membrane Bioreactors (SMBR) for the Treatment of Rural Areas Wastewater ", INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.226-226 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M., "ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIM SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Uluslararası Su Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.103-103
Şahin R., Karaçetin E., Mihçiokur H., Ateş N., Sağdıç O., Öztürk İ., et al.,"Evaluation of physicochemical and microbiological quality in tap and spring waters in Bünyan, Kayseri", International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST'2013 , TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.97-98
Özkan O., Uyanik I., Özdemir Ö. , Aykar E., "Küçük Yerleşim Birimlerinde MBR Uygulaması: Kayseri, Buğdaylı Örneği", Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ELAZIĞ, TURKİYE, 19-20 Eylül 2013, ss.140-142 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Özdemir Ö. , Aykar E. , "Küçük Yerleşim Birimlerinde Mbr Uygulaması: Kayseri, Buğdaylı Örneği", Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, "19-20 Eylül 2013", ss."ss.140-142"
Özkan O., Varinli F., Çayır H., "Metal Endüstrisinde İç Ortam Toz Ve Gaz Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon Sodex Fuarı, İç Ortam Hava Kalitesi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, Nisan 2011, ss.1801-1807
Muratçobanoğlu H., Hasbülbül E. , Mihçiokur H., Bahran A. , Özkan O., "Kayseri İli Katı Atık Geri Dönüşüm Uygulamaları", 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, MERSİN, TÜRKİYE, 2010
Muratçobanoğlu H., Özkan O., Mihçiokur H., Hasbülbül E., Özdemir Ö., Oğuz M., et al.,"Investigation Of Kayseri Municipal Wastewater Treatment Plant Sludge Digester Efficiency", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 1-7 Nisan 2010, pp.1319-1321
Özkan O., Azgin Ş.T., "Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Arıtılabilirliği", 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2010, ss.199-201
Özkan O., Bahran A., Varinli F., "Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde Atıksu Yönetimi", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, TÜRKIYE, Nisan 2010, pp.699-705
Oğuz M., Çobanoğlu M., Hasbülbül E., Özkan O., Ayyıldız H., Özdemir Ö., "Investigation Of Kayseri Municipal Wastewater Treatment Plant Sludge Digester Efficiency", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, TÜRKIYE, Nisan 2010, pp.1319-1321
Özkan O., Mihçiokur H., Muratçobanoğlu H., Hasbülbül E., Özdemir Ö., "Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli", 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2009, ss.630-635
Varinli F., Solmaz A., Azgin Ş.T., Özdemir Ö., Özkan O., "Kayseri Kenti İçme Suyu Kirlilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi", . Dünya Su Forumu, Konya, KONYA, TÜRKİYE, 2009, ss.252-255
Turan M., Özdemir Ö., Turan A., Özkan O., Bayhan H. , Aykar E., "Performance Of A Flat-Sheet Submerged Membrane Bioreactor During Long-Term Treatment Of Municipal Wastewater", International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, TÜRKIYE, Mayıs 2009, pp.62-68
Özkan O., Özdemir Ö., "Domestic Wastewater Treatment Via Constructed Wetlands: Salur Example", International Conference on Plants and Environmental Pollution, Kayseri, TÜRKIYE, Agustos 2009
Özkan O., Mihçiokur H., Azgin Ş.T., Özdemir Ö., "Kayseri İli Tıbbi Atık Yönetimi", Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2009, ss.75-80
Varinli F., Özkan O., Hasbülbül E., "Mobilya Üreten Bir Tesiste İç Ortam Hava Kalitesini Etkileyen Toz Miktarının Belirlenmesi", Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2009, ss.557-564
Karaçetin E., Özkan O., Oğuz M., "Yamula Barajı’Nın Havza Ekosistemi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi", 8. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2008
Özkan O., Azgin Ş.T., Solmaz A. , Özdemir Ö., "Kayseri İlindeki Pm Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağları Ile Tahmini", Blacksea International Environmental Symposium, TÜRKIYE, Haziran 2008, pp.468-472
Özkan O., Kınacı C., "Su Kalitesi Değişimlerinin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Uygulanabilirliği", Çevre Sorunları Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKİYE, 2008, ss.864-869
Özkan O., Azgin Ş.T., Solmaz A., Varinli F., "Erciyes Üniversitesi Kampüs Alanı Gürültü Seviyesinin Analizi", Blacksea International Environmental Symposium, TÜRKIYE, Haziran 2008, pp.484-488
Özkan O., Solmaz A., Azgin Ş.T., Varinli F., "Kayseri İl Merkezi Hava Kirliliği Genel Değerlendirmesi", Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 2008, ss.145-150
Özkan O., Özdemir Ö., Gültekin Y., Akça L. , "Kosb Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı İçin Atıksu Karekterizasyonunun Belirlenmesi", 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2008, ss.499-502
Özdemir Ö., Malik F., Ayyıldız H., Özkan O., Turan M., "Endüstriyel Kirlenme Kontrolü – Kayseri Şehri Uygulaması", İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2008, ss.413-416
Özkan O., Oğuz M., Özdemir Ö., Okur S.A., "Kayseri İli Atık Problemi Ve Yönetimine Genel Bir Bakış", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2008, ss.789-792
Özdemir Ö., Özkan O., Azgin Ş.T., "Kayseri Şehri Kentsel Atıksu Yönetim Planı", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2008, ss.35-40
Özkan O., Nazik M., Oğuz M., Dördüncü M., Azgin Ş.T., "Iso 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Erciyes Üniversitesi Hastanelerine Uygulanması", 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 2007, ss.791-797
Özkan O., Azgin Ş.T., Gültekin Y., Özdemir Ö., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Çevre Yönetimi", 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 2007, ss.804-812
Çakmakçı M., Özdemir Ö., Kayaalp N., Özkan O., Kınacı C., "Evaluation Of Sludge Disposal Alternatives: Kayseri Case Study", IWA2007 Sludge Conference, TÜRKIYE, Haziran 2007, pp.28-30
Uyak V., Özkan O., Özdemir Ö. , Durmuşçelebi F., "Water Loss Management Strategies In Kayseri, Turkey", Water Loss 2007 Conference, ROMANYA, Temmuz 2007, pp.286-289
Özdemir Ö., Özkan O., Ayyıldız H., Çakmakçı M., "Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Parametrelerinin İşletme Verileri İle Karşılaştırılması", . Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 2007, ss.20-26
Özdemir Ö., Çakmakçı M., Doğan Ö., Özkan O., "Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Deşarjlarının Nehirlerdeki Su Kalitesine Etkisi", Ulusal Çevre Sempozyumu, MERSİN, TÜRKİYE, 2007
Oğuz M., Özkan O., "Kayseri Şehri Tehlikeli Atık Potansiyelinin Araştırılması", 7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 2007
Özkan O., Oğuz M., "Kayseri Şehrinin Kızılırmak Nehrini Kirletme Potansiyeli", 7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 2007
Sağıroğlu Ş., Özkan O., "Atıksularda Koagülant Dozajının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi: Kayseri Osb Örneği", İTÜ 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2002, ss.103-108
Çelebi F., Özdemir Ö., Özkan O., "Kayseri Şehri İçme Suyu Temini Ve Yönetimi", I. Türkiye Yerel Yönetimler Su Sorunları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2002, ss.25-32
Özkan O., Özdemir Ö., Şahin R., "Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri Ve Kayseri Şehri Uygulaması", I. Türkiye Yerel Yönetimler Su Sorunları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2002, ss.19-24
Özkan O., Özdemir Ö., Kınacı C., "Kayseri Organize Sanayi Ve Serbest Bölge Atıksularının Merkezi Evsel Atıksu Arıtma Tesisine Verilme Alternatifinin Değerlendirilmesi", İTÜ 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2002, ss.109-117
Özkan O., Özdemir Ö., Şahin R., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Atıksu Kirliliği", 3. GAP Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 2000, ss.10-15
Özkan O., "Kayseri Şehri Atıksu Kirliliğine Genel Bir Bakış", 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, ADANA, TÜRKİYE, 1999, ss.85-90
Özkan O., Kınacı C., "Kayseri İl Merkezi İçin Endüstriyel Atıksu Kirlilik Yüklerinin Ve Ön Arıtma İhtiyaçlarının Belirlenmesi", İTÜ 6. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1998, ss.105-110
Kara H.B., Özkan O., "Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi", Kayseri Çöp Depo Yerinin Geoteknik ve Çevre Açısından İncelenmesi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1997, ss.875-878
Palancioğlu H.M., Özkan O., "İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Bilgi Sistemi Tasarımı", GAP I. Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 1996, ss.55-58
Özkan O., Eroğlu V., "Kağıt Endüstrisi Atıksularında İnert Koi’Nin Belirlenmesi", İTÜ 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1996, ss.256-262
Kitap ve Kitap Bölümleri
Uyanik I., Özkan O., "Çevre ve İş Sağlığı", İş Sağlığı ve Güvenliği, "Altın M.", "Taşdemir Ş.", Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.811-834, 2016 (Link)
Diğer Yayınlar
Uyanik I., Türken T., Koyuncu İ. , Özkan O., "Treatment and reuse of organized industrial zone wastewater by MBR", Sunum, pp.22-23, 2016 (Link)
Desteklenen Projeler
"Küçük Yerleşim Yerleşim Birimleri için Uygun Atıksu Artıma Alternatiflerinin Araştırılması: Yamula Havzasında örnek bir çalışma, ", TÜBITAK Projesi, 107G253, Yönetici, 2012
"Farklık Özellikte Bozulmuş Meralarda Kentsel Arıtma Çamuru ve İnorganik Gübre Uygulamalarının Mera Verimi ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 107O429, Araştırmacı, 2011
"Kayseri Merkezinde Oluşan Atıksuların Kızılırmak’ın Kirlenmesi Üzerindeki Etkisi ve Su Kalitesi Değişimlerinin Yapay Zeka Algoritmaları ile Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, EUBAP00-22-5, Yönetici, 2003
"Kayseri Şehri Kirlilik Yükü Envanterinin Çıkartılması, ", BAP Arastırma Projesi, EUBA97-00-5, Araştırmacı, 1999
"Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Avrupa Ülkelerinde Eğitimi ve Uygulaması", AB Destekli Diğer Projeler, AB Leonardo da Vinci Mobility, Araştırmacı, 2004
"Avrupada Belediye Kapsamında Raylı Toplu-Taşım Sistem Uygulamalarının İncelenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, AB Leonardo da Vinci Mobility, Araştırmacı, 2005
"Küçük Yerleşim Yerleri için Atıksu Arıtma Sistemlerinin İncelenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, AB Leonardo da Vinci Mobility , Yönetici, 2006
"Kayseri Şehri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin Kızılırmak Nehrinin Kirlilik Yüküne Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-06-11, Yönetici, 2007
"Kayseri Şehrinin tehlikeli Atık Envanterinin Çıkartılması", BAP Arastırma Projesi, Proje No: FBA-06-12, Araştırmacı, 2007
"Şehri Endüstriyel Atıksu Kirlilik Yükü Envanterinin Güncellenmesi", BAP Arastırma Projesi, Proje No: FBA-06-13, Araştırmacı, 2007
"Kayseri ve Yakın Çevresindeki Bazı İlçelerin (Bünyan, Develi ve İncesu) Kaynak ve İçme Sularında Bazı", BAP Arastırma Projesi, FBA-08-545, Araştırmacı, 2009
"Membran Biyofilitre ve Ardışık Kesikli Reaktör Kullanılarak Atıksuda Nütrient (C:N:P) Giderimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-08-554, Araştırmacı, 2009
"Küçük Yerleşim Birimlerine Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Yapay Sinir Ağları Modeli İle Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-09-557, Yönetici, 2009
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Y521, Yönetici, 2018
"Karışık Endüstriyel OSB Atıksularının Membran Biyoreaktör MBR Sistemi İle Arıtılması, KOSB Örneği", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7118, Yönetici, 2017
"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Matematiksel Modelleme İle Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7116, Yönetici, 2017
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membranlı Arıtma Sistemleriyle Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-7308, Yönetici, 2017
"Evsel Atıksularda Membran Biyoreaktörle Azot(N),Fosfor(P) ve Karbon (KOİ) Gideriminin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-10-3093, Yönetici, 2010
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması", BAP Diğer, FDA-2017-7101, Yönetici, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Arıtma ve Su Teknolojileri, Danisma Kurul Uyesi, 14.01.2009 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
ÇEVLAB Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Derneği, , Uye, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Environmental Progress & Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Journal of wastewater treatment&analysis, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Etkinlik Organizasyonu
Organize Sanayi Bölgesi Atıksılarının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Ödüller ve Burslar
Özkan O, "Bölüm 2.'lik ödülü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran 1991
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi