Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyonar F., Gökkuş Ö., Muratçobanoğlu H., "Assessment of on-campus Noise Levels at Cumhuriyet University", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.5A/2018, pp.3476-3481, 2018 (Link) (Abstract)
Tirado L., Gökkuş Ö., Brillas E., Sirés I., "Treatment of cheese whey wastewater by combined electrochemical processes", JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, vol.Accepted, no. , pp.1-36, 2018
Özyonar F., Muratçobanoğlu H., Gökkuş Ö., "Taguchi approach for color removal using electrocoagulation with different electrode connection types", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, no.12/2017, pp.7600-7607, 2017 (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz N., Koparal A.S., Yildiz Y.Ş., "Evaluation of the effect of oxygen on electro-Fenton treatment performance for textile wastewater using the Taguchi approach", INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, vol.15, no.2, pp.449-460, 2017
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of Electro-Fenton Process for Medical Waste Sterilization Plant Wastewater", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.57, no.52, pp.24934-24945, 2016 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., "Oxidative degradation of Basic Black 3 by electro-generated Fenton’s reagent using carbon fiber cathode", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, vol.18, pp.1525-1534, 2016 (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of electrocoagulation for treatment of medical waste sterilization plant wastewater and optimization of the experimental conditions", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, vol.17, no.6, pp.1717-1725, 2015 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PROCESS PARAMETERS ON THE COAGULATION-FLOCCULATION TREATMENT OF TEXTILE WASTEWATER USING THE TAGUCHI EXPERIMENTAL METHOD", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, no.2, pp.463-470, 2014 (Abstract)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Coşkun F., Kocaoğlu M., "Determination of optimum conditions for color and COD removal of Reactive Blue 19 by Fenton oxidation process", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.52, pp.6156-6165, 2014 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., Çiner F., "Treatability Of Dye Solutions Containing Disperse Dyes By Fenton And Fenton-Solar Light Oxidation Processes", CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.41, pp.80-85, 2013 (Link)
Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Yavuz B., "Optimization of chemical coagulation of real textile wastewater using Taguchi experimental design method", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.49, pp.263-271, 2012 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., Oğuz M., "Investigation of color and COD removal by Fenton reagent from aqueous solutions containing acid and reactive dyestuffs", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.26, pp.160-164, 2011 (Link) (Abstract)
Gökkuş Ö., Çiner F., "INVESTIGATION OF COLOR AND COD REMOVAL FROM WASTEWATER CONTAINING DISPERSE YELLOW 119 AND DISPERSE RED 167 USING FENTON OXIDATION PROCESS", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, pp.49-55, 2010 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Soylu M., Gökkuş Ö., "Türkiye'deki Doğal Zeolitler ve İyon Değişimi Uygulamaları", Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.(2017), ss.11-20, 2017 (Link)
Soylu M., Gökkuş Ö., "Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, no.2016, ss.1-7, 2016 (Link)
Peker İ., Şenyiğit E., Gökkuş Ö., "Eko-Haritalama: Çevresel Etkilerin Azaltılması için Yeni Bir Yaklaşım", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2010, no.2010, ss.258-269, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi