Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ultrases Destekli Elektrokimyasal Artıma Prosesi İle Boyar Madde İçeren Atıksulardan Renk ve KOİ Giderimi, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, M-672, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Köpük Ayırma Prosesi ile Boyarmadde Gideriminde Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7423, Yönetici, 2017
"Köpük ayırma prosesi ile boyarmadde içeren atıksulardan renk ve toplam organik karbon giderimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6740, Yönetici, 2017
"Tekstil Sanayii Atıksularının ElektroFenton İle Arıtılabilirliği ve Optimizasyonu", BAP Diğer, FDA-2014-5597, Araştırmacı, 2016
"Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği", BAP Doktora, FBD-12-4107, Araştırmacı, 2014
"Tekstil Sanayi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği ve Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 112Y160, Proje Ekibinde Üye, 2015
"Tekstil Atıksularının Kimyasal Çöktürme ile Arıtımının Taguchi Metodu ile Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2966, Araştırmacı, 2011
"Tekstil Boyarmaddelerinin Fenton Prosesi ve Kimyasal Koagulasyonla Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-09-960, Araştırmacı, 2010
"Yarın Çok Geç Olabilir (AB Projesi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR0405.02/LDI/161, Koordinatör, 2008
"Dispers Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularında Renk Giderimi", BAP Diğer, M-284, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi