Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP), elektrokimyasal atıksu arıtımı, deneysel sistemlerin optimizasyonu, kimyasal atıksu arıtımı
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Advanced Oxidation Processes (AOPs) electrochemical wastewater treatment, optimization of Experimental Processes, Chemical Wastewater Treatment
Research Areas :Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği (Doktora Tez Çalışması) Tekstil Sanayi Atıksularının elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği ve Optimizasyonu (TÜBİTAK Projesi)
Current Research Activities :Treatibility of Medical Waste Sterilization Wastewater by electro-Fenton Process (Doctoral Thesis Study) Treatibility and Optimization of Textile Industry Wastewater by electro-Fenton Method (TUBITAK Project)

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi