Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Universitat de Barcelona, Faculty of Chemistry, Department of Materials Science and Physical Chemistry, ISPANYA, 2018-
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 2010-2014
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 2007-2009
Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ, 2003-2006
Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, 1996-2001
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Metotlarla Arıtımı", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği ABD Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, "Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularında Fenton Prosesi ve Kimyasal Koagulasyon Uygulanarak Renk ve KOI Gideriminin İncelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, "Dispers Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularının Renk Giderimi", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Eylül, 2006.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Fen ve Mühendislik Fakülteleri için TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2017
Fen ve Mühendislik Bİlimlerinde ARDEB Proje Önerisi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016
European Cooperation in Science and Technology (COST) Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014
AB Hibe Programları Proje Yönetim Döngüsü, Başvuru Prosedürleri ve Bütçe Hazırlama Eğitimi, UNDP, 2006
ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, 2005
AutoCAD 2004, Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi