Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
SCIREA Journal of Environment, Editorler Kurulu Uyesi, 19.02.2017 - Devam Ediyor
Journal of Energy, Environmental & Chemical Engineering, Editorler Kurulu Uyesi, 29.12.2016 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, , Uye, 16.02.2005 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
İ. Yasin Köktaş, Ömür Gökkuş, Hamdi Muratçobanoğlu, "Electrochemical Oxidation of Reactive Red 241 using Stainless Steel Electrode (SS-316L)", (Oral Presentation), ICOCEE 2017, Nevşehir, Mayıs 2017
Ömür Gökkuş and Fehiman Çiner, Degradation of Disperse Red 167 dye by Fenton oxidation process (Oral Presentation), CEMEPE 2017, Thessaloníki, Haziran 2017
Hamdi MURATÇOBANOĞLU, Ömür GÖKKUŞ, Nurullah YILDIZ, Yalçın Şevki YILDIZ, İki Kademeli Anaerobik Arıtma Prosesi (Poster Sunum), Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20-22 Mayıs 2015, Erzurum, Mayıs 2015
Ömür GÖKKUŞ, Yalçın Şevki YILDIZ, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Fenton Prosesi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Sözlü Sunum), Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20-22 Mayıs 2015, Erzurum, Mayıs 2015
Ömür GÖKKUŞ, Nurullah YILDIZ, Yalçın Şevki YILDIZ, Ali Savaş KOPARAL, Electro-Fenton Method for the Treatment of Textile Industry Wastewater Using Carbon Felt Cathode (Oral Presentation), IESSV 2014, Van, Haziran 2014
Ömür GÖKKUŞ, Nurullah YILDIZ, Yalçın Şevki YILDIZ, Ali Savaş KOPARAL, Reaktif Blue 19 Boyarmaddesinin Elektro-Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Sözlü Sunum), UKMK 11, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi, Eylul 2014
Nurullah YILDIZ, Ömür GÖKKUŞ, Ali Savaş KOPARAL and Yalçın Şevki YILDIZ, Determination of Optimum Test Conditions of Electro-Fenton Process for Real Textile Wastewater (Oral Presentation), ICOEST 2014, Side/ANTALYA, Mayıs 2014
Hüseyin KOÇ, Nurullah YILDIZ, K. Sadık KOZAN, Ömür GÖKKUŞ, Yalçın Şevki YILDIZ, Treatment of Medical Waste Sterilization Plant Wastewater by Electrocoagulation Process and Optimization of the Experimental Conditions (Oral Presentation), ICOEST 2013, Ürgüp/NEVŞEHİR, Haziran 2013
Aynur ÇOPUR, Ömür GÖKKUŞ, Kamuran KÜRKLÜ, M. Gökhan YASAN, Adil AYHAN, Y. Şevki YILDIZ, Reactıve Blue 19 Tekstil Boyarmaddesinin Elektrokoagulasyon Yöntemiyle Arıtımının Taguchi Deneysel Tasarım Metodu ile Optimizasyonu (Sözlü Sunum) ,Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VIII, İstanbul, Kasım 2012
Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, The Effect of Fenton Process on Printing-dyeing Textile Wastewater (Poster Presentation), CEST 2011, Rhodes, Eylul 2011
Ömür GÖKKUŞ, Merve OĞUZ, Investigation of color and COD removal by fenton reagent from aqueous solutions containing acid and reactive dyestuffs, International Workshop on Urbanization (Oral Presentation), Land Use, Land Degradation and Environment (ule 2009), Denizli, Ekim 2009
Ömür GÖKKUŞ, Evrim KARAÇETİN, Merve OĞUZ, Turgay BİŞGİN, Sivas Dörteylül Barajı Etrafındaki Yerleşim Alanlarında Çevre Eğitimi ve Baraj Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Sözlü Sunum), Girne, Ekim 2008
Ömür GÖKKUŞ, Fehiman ÇİNER, Dispers Boyarmadde İçeren Atıksulardan Fenton Prosesi ile Renk ve KOI Giderimi (Sözlü Sunum), Ulusal İleri Oksidasyon Prosesleri Çalıştayı (IOPT'02), İstanbul, Kasım 2008
Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, Removal of Color and COD from Wastewater Containing Disperse Red 167 Using Fenton's Oxidation Process and Chemical Coagulation, Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (Oral Presentation), Chania-Crete, Eylul 2006
Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, Dispers Boya Atıksularının Kimyasal Koagülasyon ve Fenton Prosesi ile Arıtılmasında Optimum Koşulların Belirlenmesi (Sözlü Sunum), 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Maslak, İstanbul, Haziran 2006
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Chemical Engineering Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Chemosphere, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Environmental Progress & Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2017
Environmental Progress & Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
International Journal of Environmental Science and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2016
Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
The Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Process Safety and Environmental Protection, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Environmental Progress & Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2016
Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Environmental Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Mart 2015
The Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
CLEAN Soil Air Water, Dergide Hakemlik, Mart 2014
CLEAN- Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Environmental Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi