Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Kimyası
Su Kirliliği ve Kontrolü
Elektrokimya
Deneysel Sistemlerin Optimizasyonu
Tıbbi Atıkların Yönetimi
İleri Oksidasyon Prosesleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Kalitesi ve Su kirliliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Environmental
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi