Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İnce Film Kompozit Membranlar ile Basınç Geciktirmeli Ozmoz (PRO) Prosesi Kullanılarak Sürdürülebilir Enerji Üretimi", TÜBITAK Projesi, 115Y617, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 115Y013, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, FCD-2015-5940, Yönetici, 2017
"Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü", TÜBITAK Projesi, 114Y598, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması", BAP Diğer, FDA-2014-5531, Yönetici, 2015
"Alüminyum Üretim Prosesi Atıksularından İyon Değişimi ile Ağır Metal giderimi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5064, Yönetici, 2017
"Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 111R003, Yönetici, 2015
"Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Envanter Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2012
"İçme Suyu Kaynaklarından İyon Değişimi Prosesi ile Doğal Organik Madde (DOM) Giderimi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-3001, Yönetici, 2011
"Kayseri Veyakın Çevresindeki Bazı İlçelerin (Bünyan, Develi Ve Dncesu) Kaynak ve İçme Sularında Bazı", BAP Arastırma Projesi, 1402, Araştırmacı, 2013
"Membran Filtrasyon Sistemi ile Doğal Organik Madde (DOM) Giderimi ", BAP Arastırma Projesi, ODTÜ (BAP) 05-03-11-01, Araştırmacı, 2006
"Türkiyede İçmesuyu Kaynaklarının Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Oluşturma Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Oluşan DYÜ'lerin Kontrolü ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-03-11-DPT.2003K120920-04, Araştırmacı, 2004
"Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Dağ Alanları Yönetimi (Day) Açısından Değerlendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-101Y055, Araştırmacı, 2002
"DSİ Yönetimindeki İçme Suyu Kaynaklarının Klorlu Organik Yan-Ürünleri (THM-Trihalometanlar) Oluşturma Potansiyelinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, İÇTAG-Ç019, Araştırmacı, 2004
"Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Trihalometan Oluşma Potansiyeli ", BAP Arastırma Projesi, BAP-98/098, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi