Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Clemson University, College of Engineering, Department of Environmental Engineering and Earth Sciences, A.B.D., 2011-2012
Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı, 2002-2008
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı, 1996-1999
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1992-1996
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Disinfection By-Products Formation in Low - Bromide and Low - SUVA Waters", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, "Konya İçme Suyu Arıtımında Trihalometan Oluşma Potansiyeli Selçuk Üniversitesi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilimdalı Eylül, 1999.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Anaerobik Biyoteknoloji: Teorik Altyapı ve Uygulamaları, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2001
Sığ Göl Sulakalanları: Ekoloji, Ötrofikasyon ve Restorasyon, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi