Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2008 - 2014
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 - 2008
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2000
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 20.06.2014 - 15.12.2017
VERDİĞİ DERSLER
Su Kimyası, Doktora, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Foreign Language for Environmental Engineers, Lisans, 2017-2018
Su Kalitesi Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz, Lisans, 2014-2015
Temiz Üretim, Lisans, 2014-2015
İçme Sularında Organik Madde Kontrolü, Doktora, 2014-2015
İçme Sularının Arıtılması, Lisans, 2012-2013
Fizikokimyasal Arıtım Yöntemleri, Doktora, 2012-2013
Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Lisans, 2012-2013
Membran Teknolojisi ve Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2012-2013
Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Lisans, 2012-2013
Kimyasal Mikrobiyoloji, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, F.Demirbaş, "Geri Kazanım Tesisinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, A.Başak, "Alüminyum Mamül Üretim Prosesi Atıksuyunda İyon Değiştirme Prosesi Ağır Metal Giderimi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, B.Kaşağici, "Kayseri’de Caddelerde ve Hassas Bölgelerde Gürültü Kirliliğinin Tespit Edilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, G.Yüksel, "KAYSERİ İLİNİN YERALTI SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, F.İncetan, "YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINDAN MIEX REÇİNE İLE DOĞAL ORGANİK MADDE VE SÜLFAT GİDERİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi