Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Nuray ATEŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 7452
Faks : +90 352 4375784
E Posta Adresi : nurayaerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://cevre.erciyes.edu.tr/nates
Ofis : Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Mühendislik Fakültesi T Blok 2. Kat 203
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, Clemson University, College of Engineering, Department of Environmental Engineering and Earth Sciences, A.B.D., 2011-2012
Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı, 2002-2008
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı, 1996-1999
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "Disinfection By-Products Formation in Low - Bromide and Low - SUVA Waters", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, "Konya İçme Suyu Arıtımında Trihalometan Oluşma Potansiyeli Selçuk Üniversitesi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilimdalı Eylül, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Anaerobik Biyoteknoloji: Teorik Altyapı ve Uygulamaları, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2001
Sığ Göl Sulakalanları: Ekoloji, Ötrofikasyon ve Restorasyon, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001
Araştırma Alanları
Su Kirliliği ve Kontrolü
İçme suyu arıtımı, doğal organik maddelerin giderimi
Dezenfeksiyon yan ürün oluşumu
Ağır metal arıtımı
Su ve atıksuda membran uygulamaları
Endüstriyel kirlilik kontrolü
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Environmental
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2008 - 2014
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 - 2008
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2000
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 20.06.2014 - 15.12.2017
Verdiği Dersler
Su Kimyası, Doktora, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Foreign Language for Environmental Engineers, Lisans, 2017-2018
Su Kalitesi Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz, Lisans, 2014-2015
Temiz Üretim, Lisans, 2014-2015
İçme Sularında Organik Madde Kontrolü, Doktora, 2014-2015
İçme Sularının Arıtılması, Lisans, 2012-2013
Fizikokimyasal Arıtım Yöntemleri, Doktora, 2012-2013
Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Lisans, 2012-2013
Membran Teknolojisi ve Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2012-2013
Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Lisans, 2012-2013
Kimyasal Mikrobiyoloji, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, F.Demirbaş, "Geri Kazanım Tesisinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, A.Başak, "Alüminyum Mamül Üretim Prosesi Atıksuyunda İyon Değiştirme Prosesi Ağır Metal Giderimi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, B.Kaşağici, "Kayseri’de Caddelerde ve Hassas Bölgelerde Gürültü Kirliliğinin Tespit Edilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, G.Yüksel, "KAYSERİ İLİNİN YERALTI SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, F.İncetan, "YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINDAN MIEX REÇİNE İLE DOĞAL ORGANİK MADDE VE SÜLFAT GİDERİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ateş N., Uzal N., "Removal of heavy metals from aluminum anodic oxidation wastewaters by membrane filtration", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.25, pp.22259-22272, 2018 (Link)
Saki S., Uzal N. , Gökçek M., Ateş N., "Predicting potential of pressure retarded osmosis power for different estuaries in Turkey", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, vol.1, pp.1-8, 2018
Kim D., Ateş N., Bekaroglu S.S.K., Selbes M., Karanfil T., "Impact of combining chlorine dioxide and chlorine on DBP formation in simulated indoor swimming pools", JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCES-CHİNA, vol.58, pp.155-162, 2017
Saki S., Uzal N., Ateş N., "The size and concentration effects of Al2O3 nanoparticles on PSF membranes with enhanced structural stability and filtration performance", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.84, pp.215-224, 2017
Uzal N., Ateş N., Saki S., Bulbul Y.E., Chen Y., "Enhanced hydrophilicity and mechanical robustness of polysulfone nanofiber membranes by addition of polyethyleneimine and Al2O3 nanoparticles", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.187, pp.118-126, 2017
Özmen M., Kizilkaya Aydoğan E., Ateş N., Uzal N., "Developing a Decision-Support System for Waste Management in Aluminum Production", ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT, vol.21, pp.803-817, 2016
Selbes M. , Kim D., Ateş N., Karanfil T., "The Roles Of Tertiary Amine Structure, Background Organic Matter And Chloramine Species On Ndma Formation", WATER RESEARCH, vol.47, pp.945-953, 2013 (Link)
Ateş N., Incetan F.B., "Competition Impact of Sulfate on NOM Removal by Anion-Exchange Resins in High-Sulfate and Low-SUVA Waters", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, vol.52, pp.14261-14269, 2013 (Link)
Ateş N., Yilmaz L., Kitis M., Yetis U., "Removal Of Disinfection By-Product Precursors By Uf And Nf Membranes In Low-Suva Waters", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, vol.328, pp.104-112, 2009
Hong Y., Liu S., Song H., Hu J., Ateş N., Karanfil T., "Effects Of Quenching Methods On Haa Determination In Chloraminated Waters", Journal of AWWA, vol.100, pp.1-19, 2008
Ateş N., Yetis U., Kitis M., "The Effects Of Bromide Ion And Natural Organic Matter Fractions On The Formation And Speciation Of Chlorination By-Products", ASCE-Journal of Environmental Engineering, vol.133, pp.947-954, 2007
Ateş N., Kitiş M., Yetis U., "Formation of Chlorination By-Products in Waters with Low-SUVA- Correlations With SUVA And Differential UV Spectroscopy", WATER RESEARCH, vol.41, pp.4139-4148, 2007
Ateş N., Kaplan S.S., Sahinkaya E., Kitis M., Dilek F.B., Yetis U., "Occurrence Of Disinfection By-Products In Low Doc Surface Waters In Turkey", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.142, pp.526-534, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Saki S., Uzal N., Ateş N., "The Improved Oil Removal Using Polysulfone Membranes Containing Al2O3 Nanoparticles", Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, cilt.1, ss.63-68, 2017 (Link)
Harman B.İ. , Tanaçan E. , Genişoğlu M. , Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş. , Ateş N., Yiğit N.Ö. , et al., "Yüzme Havuzlarında Karbon Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu", Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.63-78, 2017 (Link)
Aydın M.E., Ateş N., "Konya İçme Suyunda Trihalometanlar", Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1-6, 2001
Ateş N., Özesmi U., "Atıksu Arıtımında Sulakalan Kullanımı", Su Kirliliği ve Kontrolü Dergisi, cilt.11, ss.39-54, 2001
Aydın M.E., Ateş N., "Konya'da Trafik Gürültüsü ve Bazı Öneriler", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.393-406, 1997 (Link)
Aydın M.E., Ateş N., "Konya’Da Sanayi Gürültüsü Ve Bazı Öneriler", Konya Sanayi Odası Dergisi, cilt.18, ss.23-26, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ateş N., Kaplan-Bekaroglu S.S., Dadaşer Çelik F., "Nitrate Pollution and its Possible Causes in Kayseri Drinking Water", 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.1, pp.697-697
Özgür C., Kaplan-Bekaroglu S.S., Ateş N., Kitiş M., "Isparta İçme Suyu Kaynağında Farklı Dezenfeksiyon Senaryoları için Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi", 1 st International Potable Water and Waste Water Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2018, pp.437-444
Ateş N., Dadaşer Çelik F., Kaplan-Bekaroglu S.S., Ergin B. , "Spatial and Temporal Changes in Drinking Water Quality in Kayseri", International Agriculture, Environment and Health Congress , AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, pp.2078-2090
Ateş N., Dadaşer Çelik F., Peker B., "Pesticide Pollution at Sultan Marshes Ecosystem in Kayseri, Turkey: Preliminary Results", 1 st International Potable Water and Waste Water Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2018, pp.745-745
Yerli F.B., Saki S., Uzal N. , Ateş N., "Modification of Commercial Reverse Osmosis Membranes for Osmotic Power Generation", The 17th Nordic Filtration Symposium, Aalborg, DANIMARKA, 29-31 Ağustos 2018, pp.26-26
Saki S., Uzal N., Ateş N., "Surface Modification of commercial RO Membranes with L-DOPA/SiO2 for Forward Osmosis Applications", The 17th Nordic Filtration Symposium, Aalborg, DANIMARKA, 29-31 Ağustos 2018, pp.49-49
Ateş N., Dadaşer Çelik F., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş., "Trihalomethane Formation in Drinking Water in Kayseri Province", 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ , AFYON, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, pp.24-24
Saki S., Uzal N., Ateş N., "The Improved Oil Removal Using Polysulfone Membranes Containing Al2O3 Nanoparticles", 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions (PPM), AYDIN, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.295-300
Yerli F. , Saki S., Uzal N., Ateş N., "Surface Modification of RO Membranes by coating of Zwitterionic L-DOPA and Nanoparticles for Forward Osmosis Applications", 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT), Belgrad, SIRBISTAN, 8-12 Kasım 2017, pp.1-1
Saki S., Gokcek M., Ateş N., Uzal N. , "Salinity Gradient Energy Potential of High Saline Industrial Wastewaters in Pressure Retarded Osmosis", 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), AYDIN, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.84-84
Saki S., Uzal N., Ateş N., "Surface Modification Of Commercial RO Membranes For Forward Osmosis Applications", 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), AYDIN, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.83-83
Ateş N., Yuksel G., "Hydrogeochemical Evaluation of Groundwater Quality in Kayseri (Turkey)", ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.193-193
Colakoglu E.B., Pekdogan M., Yerli F., Saki S., Ateş N., Uzal N., "Surface Modification of Commercial RO Membranes for Forward Osmosis", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1267-1267
Harman B.I., Tanacan E., Kaplan Bekaroglu S.S., Ateş N., Yigit N.O., Sardohan Koseoglu T., et al., "Halogenated Disinfection By-Products (DBPs) In Indoor Swimming Pool", Swimming Pool and SPA 7th International Conference, Kos Island, YUNANISTAN, 2-5 Mayıs 2017, pp.1-1
Saki S., Uzal N., Ateş N., Gokcek M., "Pressure Retarded Osmosis (PRO) Potential for Sustainable Power Generation in Meric River Turkey ", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1263-1263
Ateş N., Basak A., "Heavy Metals Removal from Aluminum Profile Industry by Ion Exchange Process ", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.133-133
Saki S., Gökçek M., Ateş N., Uzal N., "PRESSURE RETARDED OSMOSIS (PRO) POTENTIAL FOR SUSTAINABLE POWER GENERATION IN SEYHAN RIVER", 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2016), KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.1-5
Saki S., Bulbul Y.E., Uzal N., Ateş N., "Preparation and Characterization of Thin Film Nanocomposite Membranes Incorporated With SiO2 and TiO2 Nanoparticles", PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries, Prag, CEK CUM., 15-19 Mayıs 2016, pp.41-41
Apaydin D., Saki S., Bulbul Y.E., Ateş N., Uzal N., "Heavy Metal Removal Performance of Thin Film Nanocomposite Membranes Incorporated with SiO2 And TiO2 Nanoparticles", PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries, Prag, CEK CUM., 15-19 Mayıs 2016, pp.140-140
Bulbul Y.E., Saki S., Isoglu A., Uzal N., Ateş N., "Fabrication of Polysulfone/ PEI-SiO2 Nanofiber Membranes with Enhanced Properties For Water Filtration", PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries, Prag, CEK CUM., 15-19 Mayıs 2016, pp.137-137
Ateş N., Başak A., Doner F., Guven S.I., Uzal N., "Alüminyum Mamul Üretim Atıksuyundan Membran Filtrasyon ile Ağır Metal Giderimi", 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamalari Sempozyumu (MEMTEK 2015), ISPARTA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2015, ss.50-55
Bülbül Y. , Gökçek M., Ateş N., Uzal N., "Basınç Geciktirmeli Ozmoz (PRO) Prosesi ile Sürdürülebilir Enerji Üretimi", 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), ISPARTA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2015, ss.164-170
Basak A. , Doner F., Guven S.I., Ateş N., Uzal N. , "Nanofiltration and Reverse Osmosis for Reuse of Aluminium Products Manufacturing Industry Wastewater", International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering, Dubai (UAE), DUBAI, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 23-24 Aralık 2014, pp.71-71
Özmen M., Başak A., Kizilkaya Aydoğan E., Uzal N. , Ateş N., "Investigation Of Priority Wastes And Wastewater Treatment Studies In Aluminum Products Manufacturing Sector", International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, VAN, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, pp.1-2
Kizilkaya Aydoğan E., Ateş N., Uzal N., Özmen M., "Determining the Priority Waste in Aluminum Manufacturing Sector Using the SMAA-2 Method: A Case Study of Kayseri", Joint International Symposium on CIE44 and IMSS’14, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2014, pp.1-8
Uzal N., Ateş N., "Alüminyum Mamul Üretim Atıksularının Nanofiltrasyon Ve Ters Osmoz Ile Geri Kazanımı", 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu MEMTEK-2013, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 26-27 Eylül 2013, ss.24-26
Karaçetin E., Mihçiokur H., Ateş N., Sağdıç O., Öztürk İ., Oğuz M., Gökkuş Ö., Özkan O., "Evaluation Of Physicochemical And Microbiological Quality In Tap And Spring Waters In Bünyan, Kayseri", International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST'2013 , TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.97-98
Ateş N., Uzal N., "Alüminyum Mamul Üretim Atıksularının Arıtımında Ön Arıtım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi", 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu MEMTEK-2013, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 26-27 Eylül 2013, ss.19-23
Ateş N., Incetan F.B., "Removal Of Natural Organic Matter (Nom) From Surface Waters By Miex Resin: Competitive Effect Of Sulfate", International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST'2013 Nevsehir, Turkey, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, vol.-, no.-, pp.19-20
Uzun H. , Kim D., Ateş N., Karanfil T., "Ace12 Annual Conference And Exposition, Dallas, Tx.", NDMA Formation from Source Waters to Distribution Systems, ABD, June 10-14, 2012, pp.1-2
Eroğlu E. , Ardahanlılar A., Öztürk S. , Ateş N., "Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması Ve Envanter Oluşturulması", TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLENMESİ ÖNCELİKLERİ SEMPOZYUMU VII, İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-23 Kasım 2012, ss.109-110
Selbes M. , Kim D., Ateş N., Karanfil T., "Effect Of Tertiary Amine Structure On Ndma Formation And Their Minimization By Pre-Oxidation ", Gordon Research Conference: Drinking Water Disinfection By-Products, South Hadley, MA., ABD, August 5-10, 2012, , pp.1-2
Uzun H., Kim D., Ateş N., Karanfil T., "Ndma Precursors In Source Waters And Water Treatment Plants", South Carolina Environmental Conference,Mrytle Beach, SC., ABD, March 11-13, 2012, pp.1-2
Selbes M. , Kim D., Ateş N., Karanfil T., "Effect Of Tertiary Amine Structure On Ndma Formation", South Carolina Environmental Conference, Mrytle Beach, SC, ABD, March 11-13, 2012, pp.1-2
Ateş N., Yılmaz L., Kitiş M., Yetiş Ü., "Doğal organik maddelerin membran filtrasyon ile giderimi", Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu - MEMTEK, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2009, ss.151-153
Ateş N., Kitis M., Yetis U., "Nom Removal Performance Of Membrane Filtration In Low-Suva Waters", XXII International Symposium on Physicochemical Methods of Separation-ARS SEPARATORIA 2008, POLONYA, 6-9 July 2008, pp.23-30 (Link)
Ateş N., Kitiş M., Yetiş Ü., "Yüzeysel su kaynaklarında öncül parametrelerin dezenfeksiyon yan ürün oluşumu ile ilişkileri", Çevre Sorunları Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2008, ss.716-726
Ateş N., Kitis M., Yetis U., "Formation Of Chlorination By-Products In Low-Suva Surface Waters: Correlations With Suva And Differential Uv Spectroscopy", The 233rd ACS National Meeting, ABD, 25-29 March 2007, vol.47, no.1, pp.782-788
Yetis U., Ateş N., Tarhan B. , Unlu K., "Water And Wastewater Management Plans For Gelibolu (Gallipoli) Peninsula National Historical Park, Turkey", IWA-7th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Systems, MEKSIKA, 7-10 March, pp.1-5
Ateş N., Tarhan B. , Unlu K., Yetis U., "Wastewater Management Plan For Gelibolu (Gallipoli) Peninsula National Historical Park, Turkey", MEDA WATER International Conference on Sustainable Water Management Rational Water Use, Wastewater and Reuse RUWTR 2006, FAS, 8-10 June, pp.1-2
Şahinkaya E., Ateş N., Atlı E., Tokmak B., Çapar G. , Sanin D., Celtemen P., Baltacı F., Yetiş Ü., Dilek F.B., "Dsi Yönetimindeki İçme Suyu Amaçli Baraj Göllerinde Trihalometan Oluşum Potansiyeli", VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Kasım 2005, ss.11-22
Ateş N., Şahinkaya E., Atlı E., Çapar G. , Tokmak B., Sanin D., Onur A., Baltacı F., Kitiş M., Yetiş Ü., Dilek F.B., "İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Tri-Halometan (Thm) Oluşumu", VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Kasım 2005, ss.223-233
Ateş N., Kaplan Ş.Ş. , Şahinkaya E. , Yetiş Ü., Dilek F.B., Kitiş M., "Türkiye Içme Suyu Kaynaklarında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri", VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Kasım 2005, ss.213-222
Ateş N., Ozesmi U., "A Community Grassroots Project For Domestic Wastewater Treatment Through A Created Wetland", IWA-8th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, TANZANYA, 16-19 September, vol.2, pp.1049-1058
Aydın M.E., Ateş N., Dorum A., "An Investigation Of Spring Waters Of Konya", 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, TÜRKIYE, October 5-7, 1998, pp.503-511
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kizilkaya Aydoğan E., Ateş N., Uzal N., Zarali F., Papajorgji P. , "Chapter 12. Sustainable Waste Management System And Reverse Logistic Network Design In ", in: Enterprise Business Modeling, Optimization Techniques, and Flexible Information Systems, Papajorgji P., Guimares A.M., Guarracino M.R., Eds., Idea Group,U.S., Pennsylvania, pp.320-340-, 2013 (Link)
Ateş N., "Fiziksel Kimya Ile İlgili Temel Kavramlar", ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ve BİLİMİ için KİMYA / Chemistry for Environmental Engineering and Science, Toröz İ. , Ed., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, ss.52-112-, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Membran Filtrasyon Sistemi ile Doğal Organik Madde (DOM) Giderimi ", BAP Arastırma Projesi, ODTÜ (BAP) 05-03-11-01, Araştırmacı, 2006
"İçme Suyu Kaynaklarından İyon Değişimi Prosesi ile Doğal Organik Madde (DOM) Giderimi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-3001, Yönetici, 2011
"DSİ Yönetimindeki İçme Suyu Kaynaklarının Klorlu Organik Yan-Ürünleri (THM-Trihalometanlar) Oluşturma Potansiyelinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, İÇTAG-Ç019, Araştırmacı, 2004
"Türkiyede İçmesuyu Kaynaklarının Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Oluşturma Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Oluşan DYÜ'lerin Kontrolü ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-03-11-DPT.2003K120920-04, Araştırmacı, 2004
"Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Dağ Alanları Yönetimi (Day) Açısından Değerlendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-101Y055, Araştırmacı, 2002
"Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Envanter Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2012
"Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 111R003, Yönetici, 2015
"Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Trihalometan Oluşma Potansiyeli ", BAP Arastırma Projesi, BAP-98/098, Araştırmacı, 1999
"Kayseri Veyakın Çevresindeki Bazı İlçelerin (Bünyan, Develi Ve Dncesu) Kaynak ve İçme Sularında Bazı", BAP Arastırma Projesi, 1402, Araştırmacı, 2013
"Alüminyum Üretim Prosesi Atıksularından İyon Değişimi ile Ağır Metal giderimi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5064, Yönetici, 2017
"Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması", BAP Diğer, FDA-2014-5531, Yönetici, 2015
"Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü", TÜBITAK Projesi, 114Y598, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 115Y013, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İnce Film Kompozit Membranlar Kullanılarak Basınç Geciktirmeli Osmos Prosesi İle Enerji Üretimi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-8493, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeşilırmak Havzasındaki Atıksu Arıtma Tesislerinde Membran Filtrasyonu ile Mikrokirletici Kontrolü", BAP Y.Lisans, FYL-2018-7852, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeşilırmak Havzasındaki Atıksu Arıtma Tesislerinde Ozon Teknolojisi ile Mikrokirletici Kontrolü ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-7840, Yönetici, Devam Ediyor
"Konya Altınapa Barajı’na Pestisit Taşınımının Modellenmesi ve Giderimi için Yenilikçi İleri Arıtım Yöntemlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 118Y402, Yönetici, Devam Ediyor
"İnce Film Kompozit Membranlar ile Basınç Geciktirmeli Ozmoz (PRO) Prosesi Kullanılarak Sürdürülebilir Enerji Üretimi", TÜBITAK Projesi, 115Y617, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, FCD-2015-5940, Yönetici, 2017
"Sultan Sazlığında ve Sazlığı Besleyen Su Kaynaklarında Pestisit Kirliliğinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-8032, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Workshop on Volarization of Organic Residues: Production of Biogas from Sludge and Greenhouse Residues and Xenobiotics Removal in Wastewater Treatment Plant, BioPXenoR October 6-7, Antalya, Ekim 2009
Cleaner Production - A Tool for Green Competitiveness in the Turkish Industry? April 1-2., Ankara, Nisan 2008
Anaerobik Biyoteknoloji: Teorik Altyapı ve Uygulamaları, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 7-8 Kasım , İçel, Kasım 2001
Sığ Göl Sulakalanları: Ekoloji, Ötrofikasyon ve Restorasyon, 28-30 Kasım, Ankara, Kasım 2001
Bilimsel Danışmanlıklar
Arch Chemicals, The Impact of Chloine Dioxide and Chlorine Mixture on DBP Formation in Indoor Swimming Pools, Diğer, A.B.D., Eylül 2011 - Aralık 2011
Yeni Yapı A.Ş. , Kurumsal Danışmanlık, Eylül 2004 - Şubat 2005
Bilimsel Hakemlikler
Water Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Environmental Forensics, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Environmental Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Clean-Soil Air Water, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 55
Web Of Science H İndeksi : 7
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 285
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 102
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 3
Ödüller ve Burslar
Ateş N, "Akademik Başarı Ödülü, Erciyes Üniversitesi, Haziran 2018
Ateş N, "TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri , Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Nisan 2015
Ateş N,Uzal, N., Kızılkaya Aydoğan, E., Yetiş, Ü., Çınar, E., "Akademik Başarı Ödülü, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Aralık 2011
Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Eylul 2011
Ateş N, "Yayın Teşvik, ULAKBİM, Mayıs 2009
Ateş N,1200, "Konferans Destek Bursu, TÜBİTAK, Temmuz 2008
Ateş N, "Yayın Ödülü, ULAKBİM, Ağustos 2007
Doktora Arası Araştırma Bursu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mayıs 2007
Konferans Destek Bursu, American Chemical Society, Mart 2007
Ateş N, "Yayın Ödülü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ağustos 2007
Ateş N, "Bölüm Birinciliği, Selçuk Üniversitesi, Haziran 1996
Ateş N, "İftihar Listesi, Meram Ortaokulu, Haziran 1989
Başarı Ödülü, Türk Eğitim Vakfı, Mayıs 1988
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi