Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Nilgün ÖZPOZAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA
Ana Bilm Dalı : ANORGANİK KİMYA
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 33168
Faks : +90 352 4374933
E Posta Adresi : nozpozanerciyes.edu.tr | nozpozangmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/nozpozan/
Ofis : Fen Fakültesi Kimya Bölüme C1-ZK 05
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1989-1992
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 1984-1988
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1976-1982
Yaptığı Tezler
Doktora, "Dörtlü toprakalkali ortotungstat ve telluratlarında yeni fazların sentezi ve faz dönüşümlerinin incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/ Anorganik Ocak, 1992.
Yüksek Lisans, "M’Xm”3-Xwo6 Tipindekitoprakalkali Tungstatlarının Hazırlanması Ve X-Işınları Toz Difraksiyonu Yöntemi Ile Incelenmesi"", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Haziran, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Metaller
Kataliz
Diğer
Kimya
Yığınlar/Katılar ve Yüzeyler
Katıhal Kimyası
Malzeme bilimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Anorganik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Inorganic & Nuclear
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1983 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Malzeme ve minerallerin ışıldama özellikleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Katıhal Kimyası, Doktora, 2015-2016
Termal Analiz Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Alternatif Enerji Kaynakları, Doktora, 2014-2015
Anorganik Kimya, Lisans, 2014-2015
Malzeme Bilgisi, Lisans, 2014-2015
İnorganik maddelerin spektroskopik yöntemle tayini, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, E. Çırçır, "Alüminasilikat Bazlı Yeni Işıldarların Sentezi ve Karakterizasyonu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2011.
Doktora, H.Arslan, "p-toluidino-p-klorofenilglioksim ligandı ve bazı metal komplekslerinin termal davranışlarının incelenmesi ve normal koordinat analizi", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya, Haziran, 1998.
Doktora, N.Kayacı, "N-KOORDİNE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KATALİTİK UYGULAMALARI VE BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİ ÖZELLİKLERİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Dayan, "Boya duyarlı güneş pili üretiminde yeni materyallerin geliştirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Sarıoğlan, " Boratlı lüminesansların farklı yöntemlerle elde edilişi ve lüminesans özelliklerinin incelenmesi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Sarıoğlu, "Türevlendirilmiş silika katı destekli kompleks materyallerin sentezi ve katalitik etkinliklerinin incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, F. Arslan, "Katı Destekli Metal Komplekslerinin Sentezi ve İndirgeme Tepkimelerinde Katalizör Olarak Kullanımları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, N. Kayacı, "Yeni Aromatik Sulfonamit Ligantları Ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Katalitik Uygulamaları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, K.Küçük, " Titanat temelli yeni ışıldar malzemelerin sentezi, karakterizasyonu ve luminesans özellikleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, S.Dayan, "Piridinil Ligantları İçeren Metal Komplekslerin Sentezi Ve Katalitik Uygulamaları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, E. Korkmaz, "Titanat Bazlı Yeni Işıldarların Sentezi Ve Karakterizasyonu ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, L. Akkaş Postaağası, "Lutesyum oksit katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezi ve karakterizasyonu” Erciyes Üniversitesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E. Çırçır, "Tb4O7 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezi ve karakterizasyonu ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, E. Avlanmaz, "Er2O3 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezi ve karakterizasyonu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, A.Durmuşçelebi, "1,2-fenilen bis (aminofenilglioksim) ve p-anisidinofenilglioksim ligandlarının bazı metal komplekslerinin sentezi ve bunların spektroskopik ve termik davranışlarının incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, B.Demirci, "p-toluidino-p-klorofenilglioksim ligandının Pt(II), Pd(II), Ir(IV) Pb(II) gibi metallerle yaptığı komplekslerin termik davranışlarının incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, F.Topuzoğlu, "Antimontrioksit-tellürdioksit ikili sisteminin x-ışınları toz difraksiyon yöntemi ile incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, S.Öztürk, "Katı destek üzerine metal tuzlarının indirgenmesi ve katalitik aktivitelerinin incelenmesi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Taçar, "Fermente içeceklerde bazı inorganik bileşen ve fenollerin etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Yıldız, "N-KOORDİNE Ru(II)-AREN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Temel, "2-(METİLTİYO)-1-ARİL-BENZENESÜLFONAMİT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik, YÖK, Nisan, 2018
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mayıs, 2018
Doçentlik, Doçentlik, ÜAK, Ağustos, 2018
Ödül, En iyi poster belirleme jürisi, VI. Anorganik kimya Kongresi, Mayıs, 2017
Ödül, Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı AR-GE proje başvurusu, Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran, 2017
Doçentlik, Sözlü sınav, Üniversitelerarası kurul, Mart, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Malzeme Mühendisliği, Mayıs, 2016
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası kurul, Ekim, 2015
Ödül, en iyi posteri belirleme jürisi, V. Anorganik Kimya Kongresi en iyi poster belirleme, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü, Eylül, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dayan S., Özdemir N., Özpozan N., "Enhanced Performance of Organic/Inorganic Hybrid Nanomaterials bearing Impregnated [PdL2] Complexes as Counter-Electrode Catalyst for Dye-Sensitized Solar Cells", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.33, 2019
Dayan S., Özpozan N., "Performance improvement of Ru-II complexes pyridinyl backbone on dye-sensitized solar cells (DSSC)", INORGANICA CHIMICA ACTA, vol.474, pp.81-88, 2018 (Link)
Kayaci N., Dayan S., Özdemir N., Dayan O. , Özpozan N., "One-pot stepwise reductive amination reaction by N-coordinate sulfonamido-functionalized Ru(II) complexes in water", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, no.., pp..-., 2018
Uzun E., Öztürk E., Özpozan N., "Thermoluminescence properties of La3+, Gd3+, Dy3+ and Ho3+ co-doped MgAl2Si2O8:Mn4+", LUMINESCENCE, vol.33, pp.1346-1357, 2018
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., Dayan O., "SBA-15 supported N-coordinate ruthenium(II) materials bearing sulfonamide type ligands:Effect of ligand bacbones on the catalytic transfer hydrogenation of ketones and aldehydes", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol..., pp...-.., 2017
Uzun E., Öztürk E., Özpozan N., Karacaoğlu E., "Thermoluminescence and photoluminescence properties of Mn4+, Pr3+4+, Nd3+ and Eu3+ in MgAl2Si2O8", JOURNAL OF LUMINESCENCE, vol.173, pp.73-81, 2016
Öztürk E., Özpozan N., Uzun E., "Photo and Thermo-luminescence Properties of Mn4+, Ce4+ and Sm3+ in MgAl2Si2O8 Phosphor", JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY, vol.63, pp.213-218, 2016
Cumaoğlu A., Ağakaya A.Ö. , Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., "N-coordinate ruthenium(II) complexes bearing 1,3-phenylenediamine and imine bond: promising as anti-cancer agents", ANTI-CANCER DRUGS, vol.26, pp.37-37, 2015
Dayan S., Öztürk S., Kayaci N., Özpozan N., Öztürk E., "Fabrication of MgAl2Si2O8 : M-0.01 (M = Ni2+, Cu2+, Pd2+, Pt2+ and Ru3+): catalytic effects for the reduction of 2-or 4-nitroanilines in water", BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, vol.38, pp.1651-1663, 2015
Dayan S., Arslan F., Özpozan N., "Ru(Ii) Impregnated Al2o3, Fe3o4, Sio2 And N-Ecoordinate Ruthenium(Ii) Arene Complexes: Multifunctional Catalysts In The Hydrogenation Of Nitroarenes And The Transfer Hydrogenation Of Aryl Ketones", APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol.164, pp.305-315, 2015
Öztürk E., Özpozan N., "Mgal2si2o8:Mn4+ Systems Doped With Co-Activator For Optoelectronic Applications", Solid State Phenomena, vol.230, pp.217-220, 2015
Öztürk E., Özpozan N., Uzun E., "Investigation of luminescence properties of Eu3+, Dy3+ and Gd3+ doped MgAl2Si2O8 red-emitting phosphors", JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY, vol. 62, pp.47-51, 2015
Kayaci N., Dayan S., Özpozan N., "Novel N-coordinate half-sandwich ruthenium(II) arene complexes bearing sulfonamide fragments: Catalytic activities in the TH of acetophenone derivatives", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1099, pp.446-452, 2015
Dayan S., Çetin A., Arslan N.B., Özpozan N., Özdemir N., Dayan O., "Palladium(II) complexes bearing bidentate pyridyl-sulfonamide ligands: Synthesis and catalytic applications", POLYHEDRON, vol.85, pp.748-753, 2015
Agkaya A.O., Dayan S., Ozkul Z., Özpozan N., Cumaoğlu A., "Potential anti-inflammatory effect of water-soluble sulfonamido compounds on lipopolysaccharide-stimulated macrophage-like cellular systems", MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, vol.24, pp.3972-3980, 2015
Cumaoğlu A., Dayan S., Ağakaya A.Ö. , Özkul Z. , Özpozan N., "Synthesis and pro-apoptotic effects of new sulfonamide derivatives via activating p38/ERK phosphorylation in cancer cells ", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.30, pp.413-419, 2015
Öztürk E., Özpozan N., Dayan S., "Novel Red-Emitting Phosphors, (Mg(1-X-Y)Mnxdyy)Al2si2o8 And (Mg(1-X-Y)Mnxtmy)Al2si2o8", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, vol.117, no.2, pp.573-578, 2014
"Synthesis of some ruthenium(II)-Schiff base complexes bearing sulfonamide fragment: New catalysts for transfer hydrogenation of ketones", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, no...., pp.21-28, 2014
Dayan S., Arslan F., Kayaci N., Özpozan N., "Synthesis Of Imine And Reduced Imine Compounds Containing Aromatic Sulfonamide: Use As Catalyst For In Situ Generation Of Ruthenium Catalysts In Transfer Hydrogenation Of Acetophenone Derivatives", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.120, pp.167-175, 2014
Özpozan N., Ozturk E., "Mn4+-, Tb-3+,Tb-4+-, And Er3+-Activated Red Phosphors In The Mgal2si2o8 System", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, vol.115, pp.573-577, 2014
Dayan S., Özpozan N., "Synthesis, Characterization And Catalytic Properties Of Novel Pd(Ii) Complexes Containing Aromatic Sulfonamides: Effective Catalysts For The Oxidation Of Benzyl Alcohol” Doi 10./ Volume , Issue , Pages 52–58, January 2013 ", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.27, no.1, 2013
Öztürk E. , Özpozan N., "Synthesıs, Characterızatıon And Oxıde Ionıc Conductıvıty Of Bınary Delta-(Bi2o3)1-X (Lu2o3)X System", JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY , vol.60, pp.605-607, 2013
Dayan S., Özpozan N., Dayan J., Labande A., Poli R., "Synthesis And Characterization Of Half-Sandwich Ruthenium Complexes Containing Aromatic Sulfonamides Bearing Pyr­Id­Inyl Rings: Catalysts For Transfer Hydrogenation Of Acetophenone Derivatives", EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, vol.2013, pp.3224-3232, 2013
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., Dayan O., Çırçır Öztürk E., "Synthesis Of Ruthenium(Ii) Complexes Derived From Reduced Imine Ligands: As Catalysts For Transfer Hydrogenation Of Ketones", INORGANICA CHIMICA ACTA, vol.401, pp.107-113, 2013
Dayan S., Özpozan N., Dayan O., Özdemir N., Dinçer M., Büyükgüngör O., "Synthesis And Characterization Of Sio2-Supported Ruthenium Complexes Containing Aromatic Sulfonamides: As Catalysts For Transfer Hydrogenation Of Acetophenone", DALTON TRANSACTIONS, vol.42, pp.4957-4969, 2013
Özpozan N., Çirçir E., "Red Phosphors In Mgal2si2o8 Doping With Mn4+, Gd3+ And Lu3+ And Host-Sensitized Luminescence Properties", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, pp.273-277, 2013
Özpozan N., Öztürk E., Dayan S., "Oxide Ionic Conductivity Properties Of Binary ?-(Bi2o3)1 - X (Yb2o3) X System", Journal of Chinese Advanced Materials Society, vol.1, no. 1, pp.74-80, 2013 (Link)
Özpozan N., Çirçir E., Dayan S., Özlü H., "Synthesis, Characterization And Oxide Ionic Conductivity Of ß-Type Solid Solution In Bismuth Oxide Doped With Ytterbium Oxide Binary System", BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, vol.36, pp.491-494, 2013
Korkmaz E. , Özpozan N., Kafadar V.E., "Yellow Phosphors Doping With Gd3+, Tb3+ And Lu3+ In Mtio3 (M= Mg And Sr) Luminescence Properties ", BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, vol.36, no.6, 2013
Özdemir N., Dayan S., Dayan O. , Dinçer M. , Özpozan N., "Experimental And Molecular Modeling Investigation Of (E)-N-{2-[(2 Hydroxybenzylidene)Amino]Phenyl}Benzenesulfonamide", MOLECULAR PHYSICS, vol.111, pp.707-723, 2013
Dayan S., Özpozan N., "Synthesis, Characterization And Catalytic Properties Of Novel Palladium(Ii) Complexes Containing Aromatic Sulfonamides: Effective Catalysts For The Oxidation Of Benzyl Alcohol", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.27, pp.52-58, 2013
Korkmaz E., Özpozan N., "Synthesis And Luminescence Properties Of Batio3:Re (Re = Gd3+, Dy3+, Tb3+, Lu3+) Phosphors", BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, no.6, 2012
Çirçir E., Özpozan N., "Host-Sensitized Phosphorescence Of Mn4+, Pr3+,4+ And Nd3+ In Mgal2si2o8", MATERIALS RESEARCH BULLETIN, vol. 47, pp.1131-1141, 2012
Çirçir E., Özpozan N., "Host-Sensitized Phosphorescence Of Mn4+, Eu3+ And Yb3+ In Mgal2si2o8. ", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, vol.110, pp.1179-1183, 2012
Özpozan N., Çirçir E., "Synthesis And Phosphorescence Properties Of Mn4+, La3+ And Ho3+ In Mgal2si2o8", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.510, pp.6-10, 2012
Özpozan N., Çirçir E., "Synthesis, Characterization And Oxide Ionic Conductivity Of Binary ß-(Bi2o3)1-X(Lu2o3)X System", JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY, vol.59, pp.28-31, 2012
Korkmaz E., Özpozan N., "Synthesis And Phosphorescence Properties Of Dy3+ And (Pr3+,Dy3+) In Mgtio3", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, vol.110, pp.1113-1118 , 2012
Özpozan N., Çirçir E., "Measurement and Properties of the Oxide Ionic Conductivity of ß- and ?-Phases in the Binary (Bi2O3)1-x (Tb4O7) x System", Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic,SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, vol.42, pp.398-401, 2012
Korkmaz E., Özpozan N., "Influence Of Doping Different Rare Earth Ions On The Luminescence Of Catio3-Based Phosphors", J. of Chinese Chem. Soc., no.11, pp.1390-1393, 2012
Özpozan N., Çirçir E., "Synthesis, Characterization And Oxide Ionic Conductivity Of Binary ß-(Bi2o3)1-X (Lu2o3)X System", JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY, no.6, pp.1-4, 2011
Öztürk Yildirim S., Özpozan N., Butcher R.J. , "1-Amino-5-(4-Methylbenzoyl)-4-(4-Methylphenyl)Pyrimidin-2(1h)-One", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol.E67 , pp.0-0, 2011
Arslan H., Özpozan N., " Kinetic Analysis Of Thermogravimetric Data Of P-Toluidino-P-Chlorophenyglyoxime And Of Some Complexes ", THERMOCHIMICA ACTA, pp.97-103, 2002
Özpozan N., Arslan H., Özpozan T., Merdivan M., Külcü N., "Thermal Decomposition Kinetics Of Some Metal Complexes Of N,N-Diethyl-N '-Benzoylthiourea", J. Therm. Anal. and Cal., vol.61, pp.955-965, 2000
Özpozan N., Arslan H., Özpozan T., "Thermal Studies Of Ni(Ii), Pd(Ii), Pt(Ii) And Ru(Iii) Complexes Of N,N-Dihexyl-N '-Benzoylthiourea", THERMOCHIMICA ACTA, pp.127-133, 2000
Özpozan N., Özpozan T., Arslan H., Karipçin F., Külcü N., " Thermal Behaviours Of Co(Ii), Ni(Ii), Cu(Ii) And Pb(Ii) Complexes Of N, N- Dipropyl-N’-Benzoylthiourea ", THERMOCHIMICA ACTA, pp.97-103, 1999
Arslan H., Özpozan N., Özpozan T., "Thermal Studies Of P-Toluidino-P-Chloro Phenyglyoxime And Of Some Corresponding Ni(Ii), Cu(Ii) And Co(Ii) Complexes", THERMOCHIMICA ACTA, pp.57-653, 1999
Özpozan T., Özpozan N., Arslan H., "Determination Of Trace Metal Content Of Gökçeada Curing Mud Bath By Aas", Fresenius Env. Bull., pp.059-064, 1998
Özpozan N., Külcü N., "Synthesis Of New Phases Of Quarternary Alkaline-Earth Tellurates ", Inorganıc Chemistry ; Analytical Chemistry Book Series : Marmara Univ Publication , vol.518, pp.51-54 , 1992
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dayan S., Somtürk B., Kayaci N., Özdemir N., Özpozan N., Özdemir H., "Inhibition Of Peroxidase Activity By N-(3-Aminophenyl)-Arylsulfonamides Hydrochloride ", Chemistry Journal , vol.1, no.3, pp.51-57, 2015
Özpozan N., Öztürk E., Dayan S., Kayaci N., "Oxide Ionic Conductivity Properties Of Binary Beta-(Er2o3)1-X(Bi2o3)X System", BoyaTÜRK, cilt.10, ss.18-28, 2015
Kayaci N., Dayan S., Özpozan N., "Su Bazlı, Düşük Maliyetli, Yeni Formülasyonlu Yapıştırıcı Üretimi", PCCI , cilt.1, ss.14-15, 2015
Karataş M.O., Dayan S., Kayaci N., Bilen Ç. , Yavuz E. , Gencer N., et al., "Coumarin or benzoxazinone bearing benzimidazolium and bis(benzimidazolium) salts; involvement in transfer hydrogenation of acetophenone derivatives and hca inhibition", Mediterranean Journal of Chemistry, vol.4, pp.252-260, 2015
Kayacı N., Dayan S., Küçük A.K., Özpozan N., Öztürk E., Karacaoğlu E., "Synthesis And Characterization Of New Phosphor Based Mtio3 ", Journal of Nuclear Science, vol..., pp..-., 2015
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., "New Generation Super Catalysts", BoyaTURK, no.9, ss.58-66, 2014
Özpozan N., Dayan S., Öztürk E., Arslan F., "Ecological Path Leading To The Kitchen From The Beach: The Effect Of The Shelf Life Of Vegetables And Fruits Of The Oyster Shell", Turkchem, cilt.6, ss.22-30, 2014
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özpozan N., Sarıoğlan E., Dayan S., "LUMINESCENCE PROPERTIES OF Sm3+ DOPED Ba2Ca(BO3)2 POWDER PHOSPHOR", International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, GURCISTAN, 10-13 Nisan 2018, pp.1-2 (Link)
Özpozan N., Taçar Z., "Beverage Wine: Importance in Human Health of Phenolic and Inorganic Ingredients ", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp..-. (Link)
Özpozan N., Kayacı N., Dayan S., "ZnO-Based Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) Applications of New N,N-Coordinated Ruıı Complexes ", UMTEB3, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 21-22 Haziran 2018, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., Sarıoğlan E., "Novel Pr3+ Complexes; Synthesis, Characterization and Catalytic Efficiently For Reduction of Nitroarenes", International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, GURCISTAN, 10-13 Nisan 2018, pp.132-133 (Link)
Dayan S., Özpozan N., "Fabrication of ?6-aren/Ru(II)-Fe3O4 and [PdCl2L]-Fe3O4 Nanomaterials: Multifunctional Catalysts In The Synthesis of Biaryl Alcohols ", ESTAC-12 , Brasov, ROMANYA, 27-30 Ağustos 2018, pp..-.
Şahin G. , Güneri E., Alper C.B. , Saatçi B., Özpozan N., "Optical properties of amorphous Sn2O thin films deposited by ink jet printing method", ECTAC-12, Brasov, ROMANYA, 27-30 Ağustos 2018, pp.362-362
Özpozan N., Kayaci N., Dayan S., "ZnO-Based DSSC Applications With N-Coordinate Ruthenium(II) Complex Bearing Diaminobenzene Backbone ", ESTAC-12 , Brasov, ROMANYA, 27-30 Ağustos 2018, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Synthesis of [PdCl2 (N-{2-[(3- cyclohexa-2,5-diene-1-ylpropyl)amino]phenyl}arylsulfonamide)] For C-C bond Formation Reaction ", ESTAC-12 , Brasov, ROMANYA, 27-30 Ağustos 2018, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Photovoltaic Properties of N-Coordinate Pr3+ Sensitizers in DSSC", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.1099-1099 (Link)
Özpozan N., Dayan S., Kayacı N., Dayan O., Özdemir N., "Catalytic Activity of [NiCl2L2] (L: aromaticsulfonamide ligand) for Hydrogenation of Nitroarenes", UMTEB3, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 21-22 Haziran 2018, pp...-..
Dayan S., Yıldız Y., Özpozan N., "Ru(II)/?6-arene/diamine Complexes for Transfer Hydrogenation of Ketones", ESTAC-12 , Brasov, ROMANYA, 27-30 Ağustos 2018, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., "Preparation of MgAl2Si2O8:Pd0.01 as Cathode Active Layer for DSSCs", 4th Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kişinev, MOLDOVA, 28-31 Ağustos 2017, pp..-.
Kayaci N., Dayan S., Özpozan N., "Yeni N-Koordine Ruıı Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Boya Duyarlı Güneş Pillerinde (DSSC) Fotoaktif Boya Olarak Kullanımları", VI. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Kimya Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss..-.
Özpozan N., Dayan S., Kayaci N., "Sülfonamit Temelli Ruıı Kompleksleri Ve Katı Destek Materyallerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Katalitik Uygulamaları ", VI. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss..-.
Dayan S., Özpozan N., "Yeni N-Koordine RuIIKomplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Duyarlı Güneş Pillerinde (DSSC)Fotoaktif Boya Olarak Kullanımları", VI. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss..-.
Özpozan N., Dayan S., "Fabrication of Pd(II) coated on GO as Counter Electrode for DSSC ", The International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies, Bakü, AZERBAYCAN, 10-13 Eylül 2017, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "RuIIcomplexes containing 8-aminoquinoline backbone bearing imine bond and p-cymene ligands as effective photoactive dye in DSSC", Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp..-.
Özpozan N., Taçar Z., " The Effect of The Phenol Component in The Wine", Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp..-.
Özpozan N., Sarıoğlan E., Öztürk E., "A NOVEL VIOLET EMITTING PHOSPHOR: Ba3B2O6:Gd3+", The International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies, Bakü, AZERBAYCAN, 10-13 Eylül 2017, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Fabrication of PdII complex-Carbon Nanotube based Materials as Effective Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells", 4rd Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kişinev, MOLDOVA, 28-31 Ağustos 2017, pp..-.
Özpozan N., Kayacı N., Dayan S., "Effect of [RuCl2(p-cymene)(L)] (L=N-coordinate aromatic sulfonamide ligands) as Catalysts In the Reduction of Nitroarenes and Reductive Amination Reactions", Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp..-.
Taçar Z., Özpozan N., "The Effect of Inorganic Components of Fermented Beverages", Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., "Fabrication of MgAl2Si2O8:Ru0.01 as Counter Electrode Catalyst for Dye-Sensitized Solar Cells ", 4th Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kişinev, MOLDOVA, 28-31 Ağustos 2017, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., Kayacı N., Dayan O., Özdemir N., "PdII Impregnated MWCNT, Al2O3, SiO2, Fe3O4 Materials and Its Application in the Hydrogenation of Nitroarene ", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp..-.
Agkaya A.O., Cumaoğlu A., Kayacı N., Dayan S., Bekçi H., Özpozan N., "Antiprolifrrative Effect of [RuCl(L)(p-cymene)] on DU-145 Prostate Carcinoma Cell Lines ", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., Yıldız Y., "Synthesis of New N-coordinate Ruthenium Dye For Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp..-.
Özdemir N., Dayan S., Somtürk Yilmaz B., Özpozan N., Yıldız Y., "2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) ", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Double-Layer Dye-Sensitized Solar Cells using as BaTiO3: Y3+ Second Layer ", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., Karataş M.O., Alıcı B., "High PerformanceBenzimidazoliumIodides Bearing Triazole Group; As Solid Electrolyte InDye-Sensitized Solar Cells", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., Kayacı N., "Sulfonamide Functionalized RuII N-Coordinate Complexes for Reductive Amination Reaction ", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp..-.
Özpozan N., Sarıoğlan E., Öztürk E., Dayan S., "A NOVEL ORANGE EMITTING PHOSPHOR: Ba3B2O6:Sm3+", 28. Ulusal Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 15-20 Ağustos 2016, ss.,-.
Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., "Novel N-coordinate RuII complexes bearing 4,5-dichlorophenylenediamine backbone and sulfonamide group for Dye-Sensitized Solar Cells", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., Kayacı N. , "Performance of New [RuL(SCN)2Lı] Type Complexes in Dye-Sensitized Solar Cells", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "CaTiO3:Y3+ Perovskite: as Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., Kayacı N., "Synthesis of RuIIComplexesBearingSulfonamido Bond and 1,3-diaminobenzene backbone; EffectivePhotoactiveDyefor DSSC", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., Kayacı N., "[PdL2] TypeComplexesBearing R-diaminobenzeneBackbone: SynthesisandCatalytic Application ", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., Kayacı N., Sarıoğlu H.M., "Fabrication of SiO2-[RuClL] type materials and used as catalyst in hydrogenations reaction", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., "Synthesis, Characterization and ZnO-Based DSSC Applications ofImine Bond Containing Fe(II) Complex ", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., Yıldız Y., "Novel N-coordinate RuII complexes from 2-amino-4-methyl-thiazole for DSSCs ", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Fabrication of [PdCl2L]-MWCNT as Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Özpozan N., Sarıoğlan E., "Synthesis and luminescence properties of Gd3+ activated Ca3B2O6 under UV excitation ", LUMIDOZ-10, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2016, pp.39-39
Dayan S., Özpozan N., "PdIIcoated on Graphene Oxide Counter Electrodes for DSSCs", NanoNG-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Synthesis of perovskite BaTiO3:Eu3+ for Dye-Sensitized Solar Cells ", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp..-.
Özpozan N., Dayan S., Kayacı N., "RuII complexes bearing sulfonamide moiety: as effective catalyst for reduction of nitroarenes ", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp..-.
Dayan S., Özpozan N., "Fabrication of Ruthenium Dye and Ionic Conductor for Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells (ssDSSCs) ", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp...-..
Özpozan N., Sarıoğlan E., Öztürk E., Karacaoğlu E., "Luminescent Properties of Li6La(BO3)3Nd3+ ", International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9), ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, pp.77-77
Özpozan N., Kayaci N., Dayan S., "Beton Güçlendirici Donati Telleri İçin Yerli, Uygun Fiyatli, Doğada Çözünebilen Su Bazli Yapiştirici Üretimi ", Türkiye İnovasyon haftası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2015, ss...-..
Dayan S., Yıldız Y., Özpozan N., Dayan O., "Ruthenium(II) complexes bearing imine bond and N-Donor ligand as sensitizers for dye-sensitized solar cell (DSSC)", 2nd International Conference Nanoscience & Nanotechnology for next generation, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp...-..
Özpozan N., Dayan S., "Synnhesis Of Ruthenium(0) Stabilized By N-Donor Ligand Using As Dye In The Dye Sensitized Solar Cell(Dssc)", 1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technology, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 27 Ekim - 1 Kasım 2015, pp...-..
Dayan S., Yerkaya G. , Mulyono M.E. , Kayaci N., Özpozan N., "Diaminobenzene based ruthenium sensitizers for dye-sensitized solar cells (DSSC)", 2nd International Conference on Nanoscience & Nanotechnology for Next Genereration, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp...-..
Dayan S., Karataş M.O., Kayaci N., Özpozan N., Alıcı B., "Kumarin ve benzoksazin işlevsel gruplu benzimidazolyum ve bis(benzimidazolyum) tuzlarının sentezi ve katalitik uygulamaları", V. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, cilt...., no...., ss....-...
Sarıoğlan E., Özpozan N., Öztürk E., Karacaoğlu E., Uzun E., "Naca4(Bo3)3:Tb3+,4+ Işildarinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Luminesans Özelliklerinin İncelenmesi ", 5. Anorganik Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, cilt..., ss...-..
Dayan S., Özpozan N., "Modifiye-Katı Destekli Sülfonamit Parçacığı İçeren Yeni Rutenyum Komplekslerinin Sentezi ve Ketonların Hidrojen Aktarımı Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları", V. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, cilt...., no...., ss....-...
Dayan S., Özpozan N., Sarıoğlu H.M., Kayaci N., "Türevlendirilmiş silika katı destekli kompleks materyallerin sentezi ve katalitik etkinliklerinin incelenmesi", V. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, cilt...., no...., ss....-...
Özpozan N., Somtürk B., Dayan S., Özdemir N., "N-(3-Aminofenil)-Arilsülfonamit Hidroklorür Türevleri Ile Peroksidaz Enziminin Aktivitesinin İnhibisyonu", 5. Anorganik Kimya kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, cilt..., ss..-.
Cumaoğlu A., Ağakaya A.Ö. , Dayan S., Özkul Z. , Özpozan N., "Suda Çözünebilen Sodyum-N-(2-amino-5-benzoilfenil)-R-benzensülfonamido Bileşiklerinin Sentezi ve Raw 267,4 Makrofaj Hücre Sisteminde anti-inflamatuvar Etkisi ", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, cilt...., no...., ss....-...
Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., Dayan O., "Ru(II)-Fe(II) Bimetalik Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Güneş Pili Özellikleri", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, cilt...., no...., ss....-...
Kayacı N., Mulyono M.E. , Dayan S., Aldemir N. , Özpozan N., "Bis[N-(3-amino-fenil)arilsülfonamit]-paladyum(II) klorürlerinin benzilalkolün oksidasyonundaki katalitik aktiviteleri", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, cilt...., no...., ss....-...
Dayan S., Özpozan N., "FARKLI YÜKSELTGENME BASAMAKLI N-KOORDİNE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ; KATALİZÖR VE GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, cilt...., no...., ss....-...
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., "Fonksiyonelleştirilmiş-Sülfonamido Silika Rutenyum Malzemelerinin Sentezi ve Azo-Boyar Maddeler, Nitrobenzenler ve p-Asetofenonların Transfer Hidrojenasyonu (TH) ile İndirgenmesi", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, cilt...., no...., ss....-...
Dayan O., Dayan S., Kayaci N., Özpozan N., "Fabrication of ruthenium material containing pyridine ring: determination of the performance in the Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) and catalytic activity in the reduction of ketones and nitroarenes", 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2015, vol.., no.., pp....-...
Dayan S., Kayaci N., Dayan O., Özdemir N., Özpozan N., "Bis[N-(2-aminofenil)arilsülfonamit]-paladyum(II) klorür Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Davranışlarının İncelenmesi", V. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, cilt...., no...., ss....-...
Dayan S., Öztürk S., Kayaci N., Özpozan N., Öztürk E., "MgAl2Si2O8:M0.01 (M= Ni2+, Cu2+, Pd2+, Pt2+ ve Ru3+) materyallerinin sentezi ve sulu ortamda nitroanilin türevlerinin indirgenmesindeki katalitik özellikleri", V. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Anorganik Kimya Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, cilt...., no...., ss....-...
Öztürk E., Özpozan N., "A2b2o7 Tipinde Eu3+ Katkılı Sistemin Fotoluminesans Özelliklerinin İncelenmesi", 5. Anorganik Kimya kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, cilt..., no..., ss...-..
Özpozan N., Sarıoğlan E., Öztürk E., "Luminescence Properties of Ba2Ca(BO3)2Gd3+ Phosphor", 3rd Central and Eastern-European Conference on Thermal Analysis and Calorimetri, Ljublijana, SLOVENYA, 25-28 Ağustos 2015, pp.250-250
Özpozan N., Dayan S., Dayan S., "M/Sio2 (M=Co,Fe,Ru)Type Materials:Synthesis And Catalytic Activities For Hydrogenation Of Ketones", 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 27 Ekim - 1 Kasım 2015, pp...-..
Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., "Rutenyum Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerinin Üretimi", 5. AR-GE Kimya Proje Pazarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Kasım 2015, ss...-..
Özpozan N., Dayan S., Kayacı N., "Beton Güçlendirici Donati Telleri İçin Yerli, Uygun Fiyatli, Doğada Çözünebilen Su Bazli Yapiştirici Üretimi ", 5. Kimya AR-GE Proje Pazarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Kasım 2015, ss...-..
Yıldız Y., Dayan S., Özpozan N., "Biaril Türevli İlaçların Üretimi İçin Güncel Metodolojik Bir Yaklaşım", 5. Kimya AR-GE Proje Pazarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Kasım 2015, ss...-..
Cumaoğlu A., Ağakaya A.Ö. , Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., "N-COORDİNATE RUTHENİUM(II) COMPLEXES BEARİNG 1,3-PHENYLENEDİAMİNE AND İMİNE BOND: PROMİSİNG AS ANTİ-CANCER AGENTS", 1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2015, vol...., no...., pp....-...
Kayaci N., Dayan S., Özpozan N., "Rutenyum Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerinin Üretimi", Türkiye İnovasyon Haftası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2015, ss...-..
Özpozan N., Dayan S., "Bis[N-Quinoline-8-Yl-Aryl)Benzenesulfonamide]-Palladium(Ii)Chloride: As Catalysts For The Oxidation Of Benzyl Alcohol", 3rd Central and Eastern Eurepean Conference on Thermal Analysis and Calorimetry , Lijublijana, SLOVENYA, 25-28 Ağustos 2015, pp...-..
Özpozan N., Dayan S., "Su Bazlı Çevre Dostu Uçak Boyası Üretimi", Türkiye İnovasyon Haftası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2014, ss...-..
"Ru(Ii) Impregnated Al2o3, Fe3o4, Sio2 Multifunctional Catalysts In The Hydrogenation Reaction", Nanoscience&Nanotechnology For Next Generation, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Ağustos 2014, vol...., no...., pp....-...
"Fabrication Of Ru(Ii) Functionalized Sio2: The Catalytic Activity Of Th Of Ketones ", Nanoscience&Nanotechnology For Next Generation, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Ağustos 2014, vol...., no...., pp....-...
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., "Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon Prosesleri İçin Maliyet Azaltıcı, Geri Dönüşümlü, Süper Manyetik Katalizör Üretimi ", Projepark14, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2014, ss.....-...
Dayan S., Arslan F., Özpozan N., "Atik Boyar Maddelerin Zararsizlaştirilmasi: Çevreci Süper Katalizörler", Projepark14, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2014, ss....-...
Dinçer M., Özdemir N., Dayan S., Dayan O., Özpozan N., "Experimental And Molecular Modeling Investigation Of (E)-N-{2-[2-Hydroxybenzylidene)Amino]Phenyl}Benzensulfonamide", 4th National Crystallographic Meeting with International Participation, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2014, ss...-..
"Synthesis And Characterization Of New Phosphor Based Mtio3 ", International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8), ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Temmuz 2014, vol...., no...., pp....-...
Öztürk E., Özpozan N., Dayan S., Kayacı N. , "Mg4al2o7:Eu3+, Dy3+ Sisteminde Işıldar Malzeme Üretimi Ve Karakterizasyonu", International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2014, vol..., pp...-..
Özpozan N., Sarıoğlan E., "Luminescence properties of Li6Ce(BO3)3:La3+ ", International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2014, vol...., pp.35-35
Öztürk E., Özpozan N., "Comparison of MgAl2Si2O8:Mn4+ systems doped with co-activator ions in terms of long lifetime for optoelectronic applications", International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications OMEE-2014, Lviv Politechnic National University, UKRAYNA, 26-30 Mayıs 2014, pp.159-160 (Link)
Dayan S., Özpozan N., Demirel B. , "Sıcak Dolum Için "Borpet"", Türkiye İnovasyon Haftası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2014, ss...-..
Özpozan N., Dayan S., "THE PRODUCTION OF WATER BASED ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AIRCRAFT DYE", 12. SESAME, AMMAN, ÜRDÜN, 26-27 Kasım 2014, pp.65-65
Kayaci N., Dayan S., Özpozan N., "Su Bazli, Düşük Maliyetli, Yeni Formülasyonlu Yapiştirici Üretimi", 4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Kasım 2014, cilt....., no...., ss....-...
Dayan S., Demirel B. , Özpozan N., "Sicak Dolum Ve Şişeleme İçin “Borpet”", 4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Kasım 2014, cilt...., no...., ss....-...
Arslan F., Dayan S., Özpozan N., "Kirletici Boyar Maddelerin, Kisa Sürede, Yüksek Performansla Manyetik Filtrasyonlu Arindirilmasi", 4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Kasım 2014, cilt...., no...., ss....-...
Özpozan N., Dayan S., Kayaci N., Kavak M., "Su Bazli Çevre Dostu Uçak Boyasi Üretimi", 4. KİMYA ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Kasım 2014, cilt...., no...., ss....-...
Öztürk E., Özpozan N., "Comparison of MgAl2Si2O8:Mn4+ Systems Doped with Co-Activator Ions in Terms of Long Lifetime for Optoelectronic Applications", IEEE International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - Fabrication, Properties and Applications (OMEE), Lviv, UKRAYNA, 26-30 Mayıs 2014, pp.159-160
Özpozan N., Dayan S., Arslan F., " "Kumsaldan Mutfaklara Uzanan Ekolojik Yol: İstridye Kabuğunun Sebze Ve Meyvelerin Raf Ömrüne Etkisi " ", Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2013, ss...-..
Dayan S., Özpozan N., Kayacı N., Yıldız C., Fakıoğlu A., Gülcen F., Eker Y., "İmin Bağı İçeren Yeni Sülfonamit Ligantları Ve Bunların Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Katalizör Olarak Kullanımları", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, BURDUR, TÜRKİYE, 15-18 Mayıs 2013, cilt...., no....
Dayan S., Özpozan N., Arslan F., "Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon-Interesterifikasyon Prosesleri İçin Geri Dönüşümlü Süper Manyetik Nano Katalizör Üretimi", Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Kasım 2013
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., Erhuy F., "1,2-Diamin Ve Sülfonamit Grubu İçeren Yeni N-Koordine Palladyum Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu ", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, BURDUR, TÜRKİYE, 15-18 Mayıs 2013, cilt...., no....
Kayacı N. , Dayan S., Özpozan N., Arslan F., "N-(2-Amino–4,5-Dimetilfenil)Benzensülfonamit Türevlerinin Rutenyum(Ii) Komplekslerinin Sentezi Ve Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi", 4. Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 30-02 Haziran 2013, cilt...., no....
Kayacı N., Dayan S., Özpozan N., "Sülfonamit Ve İmin Grubu İçeren Yeni Ligantlarin Sentezi, Karakterizasyonu Ve İn Situ Katalitik Uygulamalari", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, BURDUR, TÜRKİYE, 15-18 Mayıs 2013, cilt...., no....
Dayan S., Özpozan N., "Aromatik Sülfonamit Temelli Metal Komplekslerin Sentezi: Homojen Ve Heterojen Kataliz Uygulamaları", 4. Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 30-02 Haziran 2013, cilt...., no....
Dayan S., Özpozan N., Kayacı N., "Yeni Nesil Süper Katalizörler ", Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. ARGE PROJE PAZARI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Kasım 2013
Öztürk E., Özpozan N., Karacaoğlu E., "Mgal2si2o8: Mn4+, Gd3+ / Lu3+ Sisteminde Kırmızı Fosforların Luminesans Özellikleri. ", VII. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, ISPARTA, TÜRKİYE, 10-12 Eylül 2013, ss...-..
Dayan S., Özdemir N., Dayan O., Özpozan N., "Bis-[N-(Piridin-2-Ilmetil)Arilsülfonamit]-Palladyum(Ii) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonları", 4. Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 30-02 Haziran 2013, cilt...., no....
Küçük A.K., Özpozan N., Dayan S., Öztürk E., "Catio3, Srtio3 Ve Batio3 Konut Kristallerine Farklı Oranlarda Eu3+, Dy3+, Ho3+ Aktivatör Ve Yardımcı Aktivatörlerinin İlavesi Ile Yeni Işıldarların Sentezi", 4. Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 30-02 Haziran 2013, cilt...., no....
Dayan S., Özpozan N., Arslan F., Kayacı N., "N-(2-Amino–4,5-Diklorofenil)Benzensülfonamitlerin Ru(Ii) Kompleksleri Ve Ketonların Transfer Hidrojenasyon Tepkimesindeki Katalizör Olarak Etkileri", 4. Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 30-02 Haziran 2013, cilt...., no....
Dayan S., Arslan F., Kayacı N. , Özpozan N., "Aromatik Sülfonamit İşlevsel Gruplu İmin Ve İndirgenmiş İmin Bileşiklerinin Sentezi Ile Asetofenon Türevlerinin Hidrojen Aktarımı Tepkimesinde Katalizör Olarak Kullanımları", 1. ULUSAL KATALİZ YAZ OKULU-3. ANADOLU KATALİZ OKULU, MALATYA, TÜRKİYE, 24-28 Ağustos 2013
Dayan S., Kayacı N., Özpozan N., "Sio2-Katı Destekli Sülfonamit Komplekslerinin Sentezi Ve Nitrobenzen Türevlerinin İndirgenmesinde Heterojen Katalizör Olarak Kullanımları", 1. ULUSAL KATALİZ YAZ OKULU-3. ANADOLU KATALİZ OKULU, MALATYA, TÜRKİYE, 24-28 Ağustos 2013
Korkmaz E., Özpozan N., "Effects Of Dy3+ And Pr3+ Ions In Luminescence Of Magnesium Titanate Phosphores", Lumidoz VI Celal Bayar Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2012, ss...-..
Özpozan N., Dayan S., Kayaci N., Arslan F., "Synthesis, Characterization And Catalytic Properties Of New Pd(Ii) Complexes Containing Sulfonyl Group: For Oxidation Reaction As Catalyst ", National Catalysis Conference, KOCAELİ, TÜRKİYE, 21-24 Mart 2012
Dayan S., Özpozan N., "Synthesis, Characterization And Catalytic Application Of Novel Ruthenium Complexes Containing Sulfonamide Ligands", NCC-4 Kocaeli University, KOCAELİ, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2012, ss...-..
Özpozan N., Dayan S., Çelen D., Mergen C., Fakıoğlu A., "Synthesis And Characterization Of New Catio3:Eu3+,Dy3+ Phospor", 2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2012, no.311, pp...-..
Çırçır E., Dayan S., Özpozan N., Mergen C., "Mn4+ Activated Red Phosphors In Mgal2si2o8 System", III. Fiziksel Kimya Kongresi, BALIKESİR, TÜRKİYE, 12-15 Temmuz 2012
Dayan S., Özpozan N., Fakıoğlu A., "Synthesis, Characterization And Catalytic Application Of Novel Ruthenium Complexes Containing Sulfonamide Ligands", National Catalysis Conference, KOCAELİ, TÜRKİYE, 21-24 Mart 2012
Dayan S., Çırçır E., Özpozan N., Çelen D., "Synthesis And Characterization Of New Srtio3 Phosphor", III. Fiziksel Kimya Kongresi, BALIKESİR, TÜRKİYE, 12-15 Temmuz 2012
Özpozan N., Dayan S., Çırçır E., Arslan F., "Nvestigation Of Removing Bacteria And The Effect Of Pesticide Reduction Of Sea Shells And Oyster Shells Of Turkey Beaches", 1. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SECONDERY METABOLITES; CHEMICAL, BIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011
Özpozan N., Çirçir E., Dayan S., "Mgal2si2o8, Mgal2si2o8:Mn4+, Mgal2si2o8:Mn4+,La3+ Ve Mgal2si2o8:Mn4+,Ho3+ Sistemlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, ..-.. mayıs 2011, ss...-..
Özpozan N., Dayan S., Çirçir E., "Investigation Of Removing Bacteria And The Effect Of Pesticide Reduction Of Sea Shells And Oyster Shells Of Turkey Beaches", ınternational symposium on secondary metabolities: chemical, biological and biotechnological properties, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-15 Eylül 2011, pp...-..
Özpozan N., Dayan S., Çirçir E., "The Effect Of Pesticide Reduction All Sea Shell And Oyster Shells Of Turkey Beachs", ” International Symposium on Secondary Metabolities: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, TÜRKIYE, ..-.. eylül 2011, pp...-..
Çirçir E., Özpozan N., Dayan S., "Mgal2si2o8, Mgal2si2o8:Mn4+, Mgal2si2o8:Mn4+,Ce4+ Ve Mgal2si2o8:Mn4+,Sm3+ Işıldarlarının Sentezi Ve Karakterizasyonu", 25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss...-..
Korkmaz E., Özpozan N., "Srtio3:Dy3+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi", XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKİYE, ..-.. haziran 2010, ss...-..
Korkmaz E., Özpozan N., "Catio3:Gd3+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi", LUMİDOZ IV Kongresi , GAZİANTEP, TÜRKİYE, ..-.. eylül 2010, ss...-..
Korkmaz E., Özpozan N., "Batio3:Tb3+ Ve Catio3:Tb3+ Işıldarlarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi", XXIV. Ulusal Kimya Kongresi , ZONGULDAK, TÜRKİYE, ..-.. haziran 2010, ss...-..
Aslan H., Özpozan N., Karacan N., "2- Hidroksi-1-Naftaldehitbenzen Sülfonil-1-Metilhidrazon Ligandı Ve Ni(Ii) Kompleksinin Spektroskopik Davranışlarının Incelenmesi", XI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi , TÜRKIYE, 23-26 haziran 2009, pp...-..
Özpozan N., Şahmetlioğlu E., Turaç E., "Oligosalisilaldehit-Sülfanilik Asit ve Co(II), Cu(II), Pb(II) Komplekslerinin Termal Davranışlarının İncelenmesi", II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2009, ss.60-60
Çirçir E., Özpozan N., "Terbiyum (Iii, Iv) Oksit Katkılanmış Bizmut Trioksit Polimorflarının Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu", I. Anorganik Kimya Günleri, ADANA, TÜRKİYE, ..-.. nisan 2007, ss...-..
Özpozan N., Çirçir E., "Lu(Iii) Oksit Katkılanmış Bi2o3 Polımorflarının Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu ", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, ..-.. temmuz 2007, ss...-..
Çirçir E., Özpozan N., "Tb4o7 Katkılanmış Bi2o3 Polımorflarının Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu ", XX.Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, ..-.. eylül 2006, ss...-..
Çirçir E., Özpozan N., "Yb2o3 Katkılanmış Bi2o3 Polimorflarının Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu", XX. Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2006, ss...-..
Özpozan N., Türkoğlu O., "Er2o3 Katkılanmış Bi2o3 Polımorflarının Sentezi Ve Karakterizasyonu ", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKİYE, ..-.. temmuz 2004, ss...-..
Özpozan N., Durmuşçelebi A., "P-Anisidino Fenilglioksim Ve 1,2 -Fenilen Bis-(Aminofenil Glioksim) Ligandı Ile Yapılan Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karekterizasyonu", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2003, ss...-..
Arslan H., Özpozan N., Külcü N., Özpozan T., "“ Basic Program To Calculate The Kinetic Parametersof Decomposition Reactions Using Horowitz-Metzger And Coats-Redfern Methods", The Third International Conference on Mathematical and Computational Applications, TÜRKIYE, 4-6 eylül 2002, pp...-..
Özpozan N., Özpozan T., Arslan H., "Fe(Iii), Co(Ii),Cd(Ii),Cu(Ii) Ve Pb(Ii)–N,N-Diheksil-N’ Benzoiltiyoüre Komplekslerinin Termik Özellikleri Ve Bozunma Kinetiklerinin Incelenmesi", XV.Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-7 eylül 2001, ss...-..
Özpozan N., Arslan H., Özpozan T., "N-N- Dipropil-N’ Benzoiltiyoürenin Bazı Metal Komplekslerinin Termal Davranışlarının Incelenmesi", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 10-15 eylül 2000, ss..-..
Arslan H., Özpozan N., Özpozan T., Pekacar A., "P- Toluidino-P-Klorofenilglioksim Ligandı Ve Bazı Metal Komplekslerinin Termal Davranışlarının Ve Bozunma Kinetiklerinin Incelenmesi", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 31 ağustoz-4 eylül 1999, ss...-..
Özpozan T., Özpozan N., Arslan H., Merdivan M., Aydinli A., "Vibrational Investigation And Thermal Decomposition Kinetics Of N,N-Diethyl-N’-Benzoylthiourea And Its Pt(Ii), Pd(Ii) And Cd(Ii) Complexes", Colloquium Spectroscopium Internationale XXXI, TÜRKIYE, 5-10 temmuz 1999, pp...-..
Arslan H., Özpozan N., Özpozan T., "Horowitz-Metzger Ve Coats-Redfern Kinetic Yöntemleri Yardımıyla Piroliz Reaksiyonlarının Kinetik Analizini Yapan Basic Programı", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 31 ağustos-4 eylül 1999, ss...-..
Özpozan N., Arslan H., Özpozan T., " Gökçeada Tuz Gölü Çamur Banyosunun Bazı Eser Metal Içeriğinin Aas Yöntemleri Ile Incelenmesi Ve Çamurun Sağlık Açısından Irdelenmesi ", I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKİYE, 24-26 haziran 1996, ss....-..
Özpozan N., Külcü N., " Bi-Te-O Sisteminde Yeni Fazlar", IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, ..-.. eylül 1993, ss...-..
Özpozan N., Külcü N., "Toprakalkali Ortotungstatlarının Termal Analizleri", VI. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 9-14 ekim 1989, ss...-..
Özpozan N., Külcü N., "Dörtlü Toprakalkali Ortotungstatlarının X-Işınları Toz Difraksiyonu Yöntemi Ile Incelenmesi ", V. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, ..-.. 1988, ss...-..
Özpozan N., Külcü N., "M’Xm”3-Xwo6 Tipindeki Yeni Toprakalkali Tungstatları Ve Bunların Xrd Yöntemi Ile Incelenmesi ", VI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 23-26 eylül 1987, ss...-...
Külcü N., Özpozan N., "M’Xm”3-Xwo6 Tipindekitoprakalkali Tungstatlarının Hazırlanması Ve X-Işınları Toz Difraksiyonu Yöntemi Ile Incelenmesi", IV. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 10-12 haziran 1987, ss...-..
Kitap ve Kitap Bölümleri
Külcü N., Özpozan N., "Kimya Laboratuvarında Çalışma Tekniği", Erciyes Üniversitesi Yayınları, KAYSERİ, 1992
Diğer Yayınlar
Özpozan N., Dayan S., Kayaci N., "Beton Güçlendirici Donatı Telleri için Yerli, Uygun Fiyatlı, Doğada Çözünebilen Su Bazlı Yapıştırıcı Üretimi ", Sunum, ss..., 2015
Külcü N., Özpozan N., "Genel Kimya Laboratuvarı", Deney Föyü, ss.150, 1992
Desteklenen Projeler
"Modifiye-Katı Destekli Sülfonamit Parçacığı İçeren Yeni Rutenyum Komplekslerinin Sentezi ve Ketonların Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 113Z505, Yönetici, 2014
"MxM’’3-xWO6 Tipi Toprakalkali Ortotungstatlarının Kristal Sistemlerinin ve Faz Dönüşümlerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 89-052-03, Araştırmacı, 1992
"Sb-Te-O Üçlü Sisteminin İncelenmesi ve faz diyagramının çıkarılması", BAP Y.Lisans, 96-052-13, Araştırmacı, 1998
"p-toluidino-p-klorofenilglioksim ligandı ile bazı metal komplekslerinin sentezi ve bunların termal davranışlarının incelenmesi", BAP Doktora, 99-12-3, Yönetici, 2001
"2-hidroksi anilino-p-klorofenilglioksim ligandı ve bazı metal komplekslerinin sentezi ve bunların spektroskopik davranışlarının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 02-052-8, Yönetici, 2004
"Tb4O7 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FBT-06-77, Yönetici, 2008
"Organik ve Anorganik Örneklerin Eş zamanlı DTA/TG sistemi ile Termal Özelliklerinin incelenmesi ve irdelenmesi", BAP Güdümlü, 06-AY-18, Araştırmacı, 2007
"İstridye Kabuğunun Karakterizasyonu ve Kullanım Alanları", BAP Y.Lisans, FBY-09-840, Yönetici, 2011
"Aromatik sülfonamit temelli schiff bazları ve bunların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, FBA-11-3547, Yönetici, 2013
"Yeni Işıldar Maddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2012
"Fenilendiamin ve sülfonil grubu içeren ligantların ve bunların metal Komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve termal davranışlarının incelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-11-3783, Yönetici, 2013
"SeramikTemelli Işıldar Maddelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 48-M-12, Araştırmacı, 2014
"Titanat bazlı yeni ışıldarların sentezlenmesi ve karakterizasyonu ", BAP Y.Lisans, FBY-09-861, Yönetici, 2010
"Piridinil Ligantları İçeren Metal Komplekslerin Sentezi Ve Katalitik Uygulamaları", BAP Y.Lisans, FBY-12-3909, Yönetici, 2013
"Titanat temelli yeni ışıldar malzemelerin sentezi, karakterizasyonu ve luminesans özellikleri", BAP Y.Lisans, FBY-12-3945, Yönetici, 2014
"Termal Değişimlere Dayanıklı Çevre Dostu Boyaların Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FCD-2012-4154, Yönetici, 2015
"Bizmuttrioksit-Tellurdioksit Sisteminde Yeni Fazların Sentezi", TÜBITAK Projesi, TBAG-1043, Araştırmacı, 1993
"Sb-Bi-O Sisteminin İncelenmesi ve faz diyagramının çıkarılması", BAP Y.Lisans, 93-052-21, Araştırmacı, 1993
"PbO2-Bi2O3 sisteminin incelenmesi", BAP Y.Lisans, 91-052-7, Araştırmacı, 1992
"Yb2O3 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FBT-04-09, Yönetici, 2006
"Lutesyum oksit katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FBT-05-13, Yönetici, 2007
"Silikat Ve Aluminat Bazlı Süper Işıldar Maddelerin Sentezi Ve Karakterizasyonu ", TÜBITAK Projesi, 107T392, Araştırmacı, 2009
"Alumina Silikat Bazlı Yeni Işıldarların Sentezi ve Karakterizasyonu", BAP Doktora, FBY-09-861, Yönetici, 2011
"Anorganik Gıda ve Organik Polimer Esaslı Lif Örneklerinin DSC cihazı ile Isıl Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Güdümlü, 06-AY-10, Yönetici, 2007
"Yeni Aromatik Sulfonamit Ligantları Ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Katalitik Uygulamaları ", BAP Y.Lisans, FBY-12-4171, Yönetici, 2014
"Boratlı lüminesansların farklı yöntemlerle elde edilişi ve lüminesans özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FDK-2013-4432, Yönetici, 2016
"Katı destekli metal komplekslerinin sentezi ve indirgenme tepkimelerinde katalizör olarak kullanımları", BAP Y.Lisans, FYL-2013-4873, Yönetici, 2015
"Aromatik Sülfonamit İçeren Yeni Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ketonların Transfer Hidrojenasyonu Reaksiyonundaki Katalitik Etkileri", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2013
"Değişik substitue amin grupları içeren fenilglioksimlerin ve metal komplekslerinin termal davranışlarının incelenmesi", BAP Y.Lisans, 96-12-4, Yönetici, 1998
"N-KOORDİNE SÜLFONAMİT GRUBU İÇEREN PALLADYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE C-N BAĞ OLUŞUM TEPKİMELERİNDEKİ KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2013
"1,4-fenilen-bis(aminop-klorofenilglioksim) ligandı ve bazı metal komplekslerinin sentezi ve spektroskopik davranışlarının incelenmesi", BAP Y.Lisans, ..., Yönetici, 2003
"SÜLFONAMİT İŞLEVSEL GRUPLU BİLEŞİKLERİN HİDROJEN AKTARIMI TEPKİMESİNDE İN SİTU KATALİTİK ETKİLERİ", BAP Diğer, FHD-2014-5372, Yönetici, 2015
"İMİN BAĞI İÇEREN SÜLFONAMİT İŞLEVSEL GRUPLU YENİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, DENEYSEL VE TEORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: İN SİTU OLARAK KATALİTİK SİSTEMLERDEKİ DAVRANIŞLARI", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2015
""Fotoluminesans ve piezoelektrik özelliğe sahip yeni multi fonksiyonel akıllı malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 114Z438, Araştırmacı, 2017
"BETON DONATISI İÇİN ÖZEL FORMÜLASYONLU SU BAZLI YAPIŞTIRICI ÜRETİMİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, .., Danışman, 2016
"N-KOORDİNE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KATALİTİK UYGULAMALARI VE BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİ ÖZELLİKLERİ", BAP Doktora, FDK-2015-6143, Yönetici, 2019
"BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ İÇİN YENİ MATERYALLERİN GELİŞTİRİLMESİ", BAP Doktora, FDK-2015-6013, Yönetici, Devam Ediyor
"Organik ve İnorganik NanoMelez Yapıların Üretimi ve Güneş Pili Olarak Uygulamaları", BAP Diğer, FCD-2018-8402, Yönetici, Devam Ediyor
"Diaminobenzen Türevli Rutenyum Komplekslerinin Güneş Pili Uygulamasında Boya Olarak Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6696, Yönetici, Devam Ediyor
"Katı destek üzerine metal tuzlarının indirgenmesi ile oluşturulan katalizörlerin katalitik aktivitelerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-6014, Yönetici, Devam Ediyor
"N-KOORDİNE SÜLFONAMİT İŞLEVSEL GRUPLU RUTENYUMII BİLEŞİKLERİNİN ÜRETİMİ VE NİTROARENLERİN İNDİRGENME TEPKİMELERİNDEKİ KATALİTİK DAVRANIŞLARI", BAP Diğer, FHD-2015-6085, Yönetici, Devam Ediyor
"Fermente İçeceklerde Bazı İnorganik Bileşen ve Fenollerin Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7446, Yönetici, Devam Ediyor
"Türevlendirilmiş silika katı destekli kompleks materyallerin sentezi ve katalitik etkinliklerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5510, Yönetici, 2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
ODTÜ Mezunlar Derneği, , Uye, 02.03.2014 - Devam Ediyor
Kimyagerler Derneği, , Uye, 05.12.2010 - Devam Ediyor
Kristalografi Derneği, , Uye, 10.12.2006 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
UMTEB3, Gaziantep, Haziran 2018
UMTEB2, Batumi, Mayıs 2018
ESTAC-12- Romanya/Brasov, Brasov, Ağustos 2018
1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018),, Ankara, Nisan 2018
VI. Ulusal (uluslararası Katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, Mayıs 2017
International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Baku, Eylul 2017
Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Chisinau, Ağustos 2017
LUMIDOZ-10, Adana, Eylul 2016
NANONG-2016, Antalya, Ekim 2016
2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences , Skopje, Ekim 2016
28. Ulusal Kimya Kongresi, Mersin, Ağustos 2016
3rd Central and Eastern Eurepean Conference on Thermal Analysis and Calorimetry , Slovenya, Ljubljana, Ağustos 2015
5. Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Nisan 2015
1st International Organic Electronic Material Technologies Conference, Elazığ, Mart 2015
1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technology , Bosna-Hersek, Saraybosna, Sarajevo, Eylul 2015
XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, Mayıs 2015
4. İnovasyon Haftası, İstanbul, Aralık 2015
International Conference Nanoscience & Nanotechnology for next generation, Antalya, Ekim 2015
5. AR-GE Kimya Proje Pazarı, İstanbul, Kasım 2015
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering -,Lviv Politechnic National University,, International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering -,Lviv Politechnic National University, Mayıs 2014
1st Nanoscience & Nanotechnology For Next Generation,, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Ağustos 2014
International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara üniversitesi. Ankara, 27-29 Ağustos , Ankara, Ağustos 2014
SESAME Amman /Ürdün, Amman, Kasım 2014
Projepark14, Kayseri , Kayseri, Mayıs 2014
Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon Prosesleri İçin Maliyet Azaltıcı, Geri Dönüşümlü, Süper Manyetik Katalizör Üretimi” Projepark14, Kayseri 23-24 Mayıs, Kayseri, Mayıs 2014
Su bazlı, düşük maliyetli, yeni formülasyonlu yapıştırıcı üretimi AR-GE proje pazarı, 1 Kasım, İstanbul, İstanbul, Kasım 2014
Kirletici boyar maddelerin, kısa sürede, yüksek performansla manyetik filtrasyonlu arındırılması” AR-GE proje Pazarı, 1 Kasım İstanbul, İstanbul, Kasım 2014
Su bazlı çevre dostu uçak boyası üretimi” AR-GE proje Pazarı, 1 Kasım, İstanbul, İstanbul, Kasım 2014
Sıcak dolum ve şişeleme için“BORPET”” AR-GE proje Pazarı, 1 Kasım , İstanbul, İstanbul, Kasım 2014
Su bazlı çevre dostu uçak boyası üretimi” İnovasyon Haftası 4-6 Aralık 2014 İstanbul davetli olarak katılım, İstanbul, Aralık 2014
Sıcak dolum ve şişeleme için“BORPET”” İnovasyon Haftası 4-6 Aralık 2014 İstanbul davetli olarak katılım, İstanbul, Aralık 2014
SiO2-katı Destekli Sülfonamit Komplekslerinin Sentezi ve Nitrobenzen Türevlerinin İndirgenmesinde Heterojen Katalizör Olarak Kullanımları”1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos 2013
İmin Bağı İçeren Yeni Sülfonamit Ligantları ve Bunların Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalizör Olarak Kullanımları” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur , Burdur, Mayıs 2013
Sülfonamit Ve İmin Grubu içeren Yeni Ligantların Sentezi, Karakterizasyonu Ve in Situ Katalitik Uygulamaları” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Burdur, Mayıs 2013
1,2-Diamin Ve Sülfonamit Grubu İçeren Yeni N-Koordine Palladyum Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu ", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur, Mayıs 2013
CaTiO3, SrTiO3 ve BaTiO3 Konut Kristallerine Farklı Oranlarda Eu3+, Dy3+, Ho3+ Aktivatör ve Yardımcı Aktivatörlerinin İlavesi ile Yeni Işıldarların Sentezi”IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , Tokat, Haziran 2013
Aromatik Sülfonamit Temelli Metal Komplekslerin Sentezi: Homojen ve Heterojen Kataliz Uygulamaları” ”IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Haziran 2013
Aromatik Sülfonamit İşlevsel Gruplu İmin ve İndirgenmiş İminBileşiklerinin Sentezi ile Asetofenon Türevlerinin Hidrojen Aktarımı Tepkimesinde Katalizör Olarak Kullanımları”1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos 2013
Yeni Nesil Süper Katalizörler” 3. AR-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Kasım 2013
Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon ve İnteresterifikasyon Prosesleri İçin Geri Dönüşümlü Süper Manyetik Nano Katalizör Üretimi” 3. AR-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Kasım 2013
"Kumsaldan Mutfaklara Uzanan Ekolojik Yol:İstridye Kabuğunun Sebze ve Meyvelerin Raf Ömrüne EtkisiKumsaldan Mutfaklara Uzanan Ekolojik Yol:İstridye Kabuğunun Sebze ve Meyvelerin Raf Ömrüne Etkisi" 3. AR-Ge Proje Pazarı , İstanbul, Kasım 2013
N-(2-amino–4,5-diklorofenil)benzensülfonamitlerin Ru(II) Kompleksleri ve Ketonların Transfer Hidrojenasyon Tepkimesindeki Katalizör Olarak Etkileri, Tokat, Haziran 2013
MgAl2Si2O8: Mn4+, Gd3+ / Lu3+ sisteminde kırmızıfosforların luminesans özellikleri" VII. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi,, Isparta, Eylul 2013
N-(2-amino–4,5-dimetilfenil)benzensülfonamit Türevlerinin Rutenyum(II) Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi” IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Mayıs 2013
Yeni Formülasyonlu Esnek Dayanıklı Ve Farklı Kullanım Alanları içeren Çift Komponentli Solvent Bazlı Yapıştırıcı Üretimi” İnovasyon Haftası Davetli olarak katıldı, İstanbul, Ekim 2012
Yeni Formülasyonlu Esnek Dayanıklı Ve Farklı Kullanım Alanları içeren Çift Komponentli Solvent Bazlı Yapıştırıcı Üretimi “2. AR-GE proje Pazarı İstanbul , İstanbul, Eylul 2012
Synthesis And Characterization Of New SrTiO3 Phosphor", III. Fiziksel Kimya Kongresi, Balıkesir, Balıkesir, Temmuz 2012
Mn4+ Activated Red Phosphors In MgAl2Si2O8 System", III. Fiziksel Kimya Kongresi,, Balıkesir, Temmuz 2012
Synthesis, Characterization and Catalytic Application of Novel Ruthenium Complexes Containing Sulfonamide Ligands” NCC-4 Kocaeli University, Kocaeli, Mart 2012
Synthesis, characterization and catalytic properties of new Pd(II) complexes containing sulfonyl group: in oxidation reaction as catalyst” NCC-4 Kocaeli University, , Kocaeli, Mart 2012
Effects Of Dy3+ And Pr3+ Ions In Luminescence Of Magnesium Tıtanate Phosphors” LUMİDOZ VI Kongresi Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü İzmir Çeşme, İzmir, Eylul 2012
MgAl2Si2O8, MgAl2Si2O8:Mn4+, MgAl2Si2O8:Mn4+,Ce4+ ve MgAl2Si2O8:Mn4+,Sm3+ Işıldarlarının Sentezi ve Karakterizasyonu” 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi , Erzurum, Haziran 2011
Mn4+, La3+ ve Ho3+ Katkılanmış MgAl2Si2O8Sistemlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” III. Anorganik Kimya günleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs 2011
The effect of pesticide reduction all sea shell and oyster shells of Turkey beachs” International Symposium on Secondary Metabolities: Chemical, Biological and Biotechnological Properties,, Denizli, Eylul 2011
BaTiO3:Tb3+ ve CaTiO3:Tb3+ Işıldarlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi , Zonguldak, Haziran 2010
SrTiO3:Dy3+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve ışıma Özelliklerinin İncelenmesi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,, Zonguldak, Haziran 2010
CaTiO3:Gd3+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ IV Kongresi Gazi Antep Üniversitesi Fizik Mühendisliği, Gaziantep, Eylul 2010
Oligosalisilaldehit-sülfanilik Asit ve Co(II), Cu(II), Pb(II) Komplekslerinin Termal Davranışlarının İncelenmesi” II. Anorganik Kimya Günleri Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2009
2- Hidroksi-1-naftaldehitbenzen sülfonil-1-metilhidrazon ligandı ve Ni(II) kompleksinin spektroskopik davranışlarının incelenmesi” XI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, Haziran 2009
Lu(III) oksit katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu ” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi , Malatya, Temmuz 2007
Terbiyum(III, IV) oksit katkılanmış bizmut trioksit polimorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu” I. Anorganik Kimya günleri, Çukurova Üniversitesi,, Adana, Nisan 2007
Tb4O7 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu ” XX.Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi , Kayseri, Eylul 2006
Er2O3 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezi ve karakterizasyonu ” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars , Kars, Temmuz 2004
p-anisidino fenilglioksim ve 1,2 -fenilen bis-(aminofenil glioksim) ligandı ile yapılan bazı metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Eylul 2003
Basic program to calculate the kinetic parametersof decomposition reactions using Horowitz-Metzger and Coats-Redfern methods” The Third International Conference on Mathematical and Computational Applications, Konya, Eylul 2002
Fe(III), Co(II),Cd(II),Cu(II) ve Pb(II)–N,N-diheksil-N’ benzoiltiyoüre komplekslerinin termik özellikleri ve bozunma kinetiklerinin incelenmesi, XV.Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Eylul 2001
N-N- dipropil-N’ benzoiltiyoürenin bazı metal komplekslerinin termal davranışlarının incelenmesi” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Eylul 2000
p- toluidino-p-klorofenilglioksim ligandı ve bazı metal komplekslerinin termal davranışlarının ve bozunma kinetiklerinin incelenmesi ” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Ağustos 1999
Vibrational investigation and thermal decomposition kinetics of N,N-diethyl-N’-benzoylthiourea and its Pt(II), Pd(II) and Cd(II) complexes” Colloquium Spectroscopium Internationale XXXI, Ankara, Eylul 1999
“Horowitz-Metzger ve Coats-Redfern kinetic yöntemleriyardımıyla piroliz reaksiyonlarının kinetik analizini yapan Basic programı” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Ağustos 1999
Gökçeada Tuz Gölü Çamur banyosunun bazı eser metal içeriğinin AAS yöntemleri ile incelenmesi ve çamurun sağlık açısından irdelenmesi ” I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran, Bursa , Bursa, Haziran 1996
Bi-Te-O sisteminde yeni fazlar ” IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Karadeniz Üniversitesi, Trabzon, Trabzon, Eylul 1993
Toprakalkali ortotungstatlarının termal analizleri ” VI. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Kuşadası, , İzmir, Ekim 1989
Dörtlü toprakalkali ortotungstatlarının x-ışınları toz difraksiyonu yöntemi ile incelenmesi ” V. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Eylul 1988
M’xM”3-xWO6tipindekitoprakalkali tungstatlarının hazırlanması ve x-ışınları toz difraksiyonu yöntemi ile incelenmesi” IV. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, Haziran 1987
M’xM”3-xWO6 tipindeki yeni toprakalkali tungstatları ve bunların XRD yöntemi ile incelenmesi ” VI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, l, Erciyes Üniversitesi, , Kayseri, Eylul 1987
Bilimsel Danışmanlıklar
Metal Çelik Mobilya Malzemeleri üreten firma, Kurumsal Danışmanlık, Aralık 2014 - Devam Ediyor
Yapı malzemeleri üreten firma, Kurumsal Danışmanlık, Şubat 2014 - Devam Ediyor
MOBES, Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2018 - Devam Ediyor
VSY, Kurumsal Danışmanlık, Şubat 2017 - Şubat 2018
Boya ve mobilya üreten firma, Kurumsal Danışmanlık, Kasım 2014 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2018
J of Thermal Analysis and Calorimetry, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Applied Organometallic Chemistry, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2018
Juornal of Luminescence, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Catalysis Science & Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Physical Chemistry Chemical Physics, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Materials Science-Poland, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2017
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2017
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2017
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2017
Celal Bayar University Journal of Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Materials Science-Poland, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Materials Science-Poland, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Dalton Transactions, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Radiation Effects and Defects in Solids, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2016
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
1002 Hızlı Destek, Proje Hakemliği, Aralık 2015
Applied Catalysis B: Environmental, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Jurnal Of Thermal Analysis, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2015
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2015
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2014
Materials Research Bulletin, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
J of Materials Science and Engineering, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2013
Crystal Growth & Design, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
J of Thermal Analysis and Calorimetry, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2013
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2013
European J of Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Journal of Materials Science, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
J of Alloys and Compounds, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Etkinlik Organizasyonu
ESTAC-12, Bilim Kurulu Üyesi, Transilvania University, ROMANYA, Ağustos 2018
EURASIANBIOCHEM 2018, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
3rd lnternational Confeerence on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2017), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylul 2017
6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
28. Ulusal Kimya Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ağustos 2016
International Conference Nanoscience & Nanotehnology for Next Generation nanong-2015, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2015
5. Anorganik Kimya Kongresi , Bilim Kurulu Üyesi, MERSİN, TÜRKIYE, Nisan 2015
1st International Conference of Organic Electronic Material Technologies OEMT-2015, Bilim Kurulu Üyesi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, Mart 2015
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
UMTEB-3, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
UMTEB-2, Oturum Başkanı, , GURCISTAN, 2018
3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Oturum Başkanı, , MAKEDONYA, 2017
VI. Ulusal (uluslararası katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Oturum Başkanı, , MAKEDONYA, 2016
28. Ulusal Kimya Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
5. Anorganik Kimya Kongresi, Oturum Başkanı, MERSİN, TÜRKIYE, 2015
Ödüller ve Burslar
Özpozan N,Nilgün Kayacı, Serkan Dayan, "AR-GE proje 3. lük ödülü, Çanakkale Valiliği ve 18 Mart üniversitesi, Nisan 2018
Özpozan N,Serkan Dayan, "İlaç ve Eczacılık Ürünleri dalında 3. lük ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kimyevi maddeler ve mamulleri Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı, Kasım 2017
Özpozan N,Dayan S, Özpozan Kalaycıoğlu N, "En iyi Sözlü Sunum , VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi, Mayıs 2017
Özpozan N,Serkan Dayan, "En iyi poster ödülü, NanoNG-2016, Ekim 2016
Özpozan N,Serkan Dayan, Nilgün Kayacı, "Beton Güçlendirici Donatı Telleri için Yerli, Uygun Fiyatlı, Doğada Çözünebilen Su Bazlı Yapıştırıcı Üretimi Boyalar ve yapıştırıcılar dalında 2. lik ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kimyevi maddeler ve mamulleri Sektöründe 5. AR-GE Proje Pazarı, Kasım 2015
Özpozan N,Serkan Dayan, Nilgün Kayacı, "Rutenyum Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerinin Üretimi 3. lük ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 5. AR-GE Proje Pazarı, Kasım 2015
Özpozan N,Dayan S, Özcan B, "Sıcak dolum şişelemeye uygun" BORPET" sergilenmeye layık görülüp davetli çağırı, İnovasyon haftası İstanbul, Kasım 2014
Özpozan N,Dayan S. Kavak M, "Su bazlı çevre dostu uçak boyası yapımı sergilenmeye layık görülüp davetli çağırı, İnovasyon haftası İstanbul, Kasım 2014
Yurtdışı Bilimsel Araştırma Destek, Haziran 2013 Amerika Birleşik Devletleri , Yüksek Öğrenim Kurumu destekli University of Florida , Haziran 2013
Özpozan N,Dayan S, Kayacı N, "XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresinde ” Sülfonamit ve İmin Grubu İçeren Yeni Ligantların Sentezi, Karakterizasyonu ve in situ Katalitik Uygulamaları” başlıklı poster ile üçüncü gün 1. lik ödülü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Mayıs 2013
Özpozan N,Dayan S., Kavak M, "inovasyon haftasında sergilenmeye layık bulunup davetli çağrı, İnovasyon haftası İstanbul, Kasım 2012
Özpozan N, Dayan S, Kayacı N, Kavak M, "Boyalar ve yapıştırıcılar dalında 3. lük ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kimyevi maddeler ve mamulleri Sektöründe 2. AR-GE Proje Pazarı, Ekim 2012
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi