Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çelik H. , Ulu M., "Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri", Route Educational & Social Science Journal, vol.4, pp.178-186, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.20, ss.575-576, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları", Bilimname: Düşünce Platformu, cilt.2016/1, ss.139-156, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., İkis M., "Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.75-96, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Şiddet ve Kişilik İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", Bilimname: Düşünce Platformu, ss.57-81, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "James W. Fowler'e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli", Bilimname: Düşünce Platformu, cilt.2013/2, ss.157-168, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ulu M., Çinar S., "Din Piskolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-2
Çelik H. , Ulu M., "Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.533-534 (Özet)
Ulu M., Bulut M.B., "Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.178-186 (Özet)
Ulu M., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.178-186
Kimter N., Ulu M., "Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective", Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Ağustos 2015, pp.127-128 (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ulu M., "Sigmund Freud", Dokuz Din Teorisi, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Ed., Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.123-156, 2018
Ulu M., Akdağ Ö., Ed., "Dokuz Din Teorisi", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2018
Ulu M., "Abraham Maslow", Psikolojik Din Kuramları, Mustafa ULU, Ed., Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.280-319, 2017
Ulu M., Ed., "Psikolojik Din Kuramları", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2017
Ulu M., "Din Psikolojisi", Çeviri, Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2017 (Link) (Özet)
DİĞER YAYINLAR
Ulu M., "Din ve Mutluluk", Diger, ss.141-144, 2017 (Link)
Ulu M., "Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler-", Diger, ss.539-559, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm", Diger, ss.311-338, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler", Diger, ss.343-368, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Bireysel Dindarlık", Diger, ss.191-214/24, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Psikoloji: Din Psikolojisi", Diger, ss.235-255, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Din Psikolojisi", Diger, ss.157-165, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Osmanoğlu C., Ulu M., "Dini Düşüncenin Gelişimi", Diger, ss.269-289, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)