Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ulu M., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.183-215, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.22, pp.33-61, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Çelik H. , Ulu M., "Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri", Route Educational & Social Science Journal, vol.4, pp.178-186, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., Bulut M.B., "THE MEASUREMENT OF PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS BY THE HEXACO", BILIMNAME, vol.34, pp.443-463, 2017 (Link)
Ulu M., İkis M., "Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, pp.75-96, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "FAITH DEVELOPMENT THEORY: STAGES OF FAITH", BILIMNAME, vol.30, pp.139-156, 2016 (Link)
Ulu M., "Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.20, pp.575-576, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "A PSYCHOLOGICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND VIOLENCE", BILIMNAME, vol.32, pp.57-82, 2016 (Link)
Ulu M., "James W. Fowler'e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli", Bilimname: Düşünce Platformu, vol.2013/2, pp.157-168, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ulu M., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki", III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2018, pp.62-62
Ulu M., "Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.317-317
Ulu M., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.537-537 (Özet)
Ulu M., Bulut M.B., "Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.942-942 (Özet)
Çelik H. , Ulu M., "Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.533-534 (Özet)
Ulu M., Çinar S., "Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları", II. Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.541-541 (Özet)
Kimter N., Ulu M., "Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective", Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Ağustos 2015, pp.127-128 (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ulu M., "Sigmund Freud", Dokuz Din Teorisi, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Ed., Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.123-156, 2018
Ulu M., Akdağ Ö., Ed., "Dokuz Din Teorisi", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2018
Ulu M., "Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine", Multicongress, Unknown, Ed., Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, ss.123-132, 2018
Ulu M., Çinar S., "Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.600-607, 2017
Ulu M., "Abraham Maslow", Psikolojik Din Kuramları, Mustafa ULU, Ed., Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.280-319, 2017
Ulu M., "Din Psikolojisi", Çeviri, Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2017 (Link) (Özet)
Ulu M., Ed., "Psikolojik Din Kuramları", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2017
DİĞER YAYINLAR
Ulu M., "Din ve Mutluluk", Diger, ss.141-144, 2017 (Link)
Ulu M., "Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler-", Diger, ss.539-559, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm", Diger, ss.311-338, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler", Diger, ss.343-368, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Bireysel Dindarlık", Diger, ss.191-214/24, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Psikoloji: Din Psikolojisi", Diger, ss.235-255, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulu M., "Din Psikolojisi", Diger, ss.157-165, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Osmanoğlu C., Ulu M., "Dini Düşüncenin Gelişimi", Diger, ss.269-289, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi