Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-6796, Araştırmacı, 2016
"İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişimine Uygulanabilirliği", TÜBITAK Projesi, 1059B191400064, Araştırmacı, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi