Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine -ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi-", BAP Arastırma Projesi, 7442, Yönetici, Devam Ediyor
"Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-6796, Yönetici, 2017
"İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişimine Uygulanabilirliği", TÜBITAK Projesi, 1059B191400064, Yönetici, 2015