Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki", BAP Diğer, SHD-2018-7593, Yönetici, 2018
"Yeni Kentlileşme Sürecinde Kent Kültürü ve Kent Dindarlığının Dönüşümü-Kayseri Örneği", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-7320, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kayseri'deki Suriyeli Mültecilerin Gündelik Hayata Uyum Süreçlerindeki Dini Faktörler", BAP Y.Lisans, SYL-2018-8461, Yönetici, Devam Ediyor
"Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine -ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi-", BAP Arastırma Projesi, 7442, Yönetici, 2018
"Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-6796, Yönetici, 2017
"İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişimine Uygulanabilirliği", TÜBITAK Projesi, 1059B191400064, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi