Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 11
ÖDÜLLER ve BURSLAR
İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişim Modeline Uygulanabilirliği, TÜBİTAK 2014/1, Haziran 2014