Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Davulcu E., Temel M., "II. Meşrutiyet Dönemi’nde Yayınlanan Tek Sayılık Mizah Gazetelerinde Muhalefet: El Üfürük, El Üfürük’e Zeylen Körük, Ton Ton Risalesi, Çıngırak, Mahkûm", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.8, pp.858-870, 2015
Temel M., Koçak Ö.F., "Kitle İletişim Araçları ile Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyetinin Kapsam ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme", E-Journal of Intermedia, vol.02, pp.440-459, 2015 (Link)
Temel M., "Sinemanın Osmanlı'da Yaygınlaşmasında Sinema Dergilerinin Rolü", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.8, pp.777-792, 2015 (Link)
Temel M., Korkmaz A., Somuncu B. , Şilen K. , "Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo – Demografik Özellikleri Ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri Ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.125-157, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi