Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sariçiçek M., "“Kelebekler ve İnsanlar’da Mitolojik Yolculuk ve Kendini Gerçekleştirme Teması", Zeitscrift für die Welt der Türken Journal of World Of Turks, no.1, pp.87-100, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Abdülhak Hamid Tarhan’ın Tiyatrolarında Endülüs", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, no.2, pp.73-85, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Kirkor Ceyhan'ın Kısa Öykülerinin Dili ve Tehcir", Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2015/1, ss.43-56, 2015
Sariçiçek M., "Semâ-ı Mevlânâ'nın Biçimsel Çözümlemesi", Zeitscrift für die Welt der Türken Journal of World Of Turks, no.2, pp.55-65, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Edebi Eleştiri Üstüne", arasta, ss.3-6, 2014
Sariçiçek M., "Kadın Yazarlarımızın Omuzunda Türk Romanı", arasta, ss.39-46, 2014
Sariçiçek M., "Şair, Müteşair, Serbest Şiir", Kümbet Eğitim Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.41-44, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Dilimiz Kimliğimiz", Türk Yurdu, cilt.34, ss.26-29, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Çanakkale Mahşeri", Türk Yurdu, cilt.34, ss.45-50, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Ülkücü Edebiyat ve 12 Eylül", Türk Yurdu, cilt.34, ss.31-32, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Gelenekten Postmoderne Yitik Şehrin Romanı: Hâmuşân", arasta, cilt.1, no.1, ss.14-21, 2013
Sariçiçek M., "Edebiyatın Uğursuz Sözleri: Moda Ve Türevleri", Anadolu, cilt.1, no.1, ss.64-67, 2013 (Link)
Sariçiçek M., "Türk Romanında Modernist/Postmodernist Yönelişler Ve Ulysses'Ten Aydaki Kadın'A Romanda Anlatma Problemi (Gözden Geçirilmiş Ve Genişletilmiş Tekrar Yayın)", Türk Yurdu, cilt.31, ss.103-115, 2011 (Link)
Sariçiçek M., "Coşkun Ertepınar'In "Hatırlar Mısın?" Şiirinin Ontolojik Tahlil Metoduyla İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları, ss.109-119, 2010
Sariçiçek M., "Gerçekle Mecazın Kesiştiği Noktada Türk Romanında Yolculuk", Türk Dili, ss.237-249, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Ömer Seyfettin'In Mensur Şiirleri", Türk Yurdu, cilt.29, ss.59-62, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Schrödinger'In Kedisi'Nde Yabancılaşma (Tekrar Yayımı)", Türk Yurdu, cilt.29, ss.108-111, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Yakup Kadri'Nin Romanlarında Cumhuriyet İdeali Ve Düş Kırıklıkları", Erdem, ss.189-200, 2009
Sariçiçek M., "Yârnâme'Nin Ontolojik Tahlili", Folklor Edebiyat, pp.139-146, 2009
Sariçiçek M., "Ulysses Ve Tutunamayanlar'In Karşılaştırmalı İncelemesi", Turkish Studies, vol.4, no.1, pp.529-560, 2009
Sariçiçek M., "Postmodern Bir Tarih Kurgulaması: Boğazkesen", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.189-201, 2008
Sariçiçek M., "Şehriyâr'A Selam: Heyder Baba'Ya Selam'In Ontolojik Tahlili", Turkish Studies, vol.3, pp.580-591, 2008
Sariçiçek M., "Kısa Hikâye Türü Açısından Reşat Enis Aygen'In Hikâyeleri", Türk Dili, ss.76-82, 2006 (Link)
Sariçiçek M., "Bir Bilim Adamının Destanı", Erciyes, ss.9-11, 2005
Sariçiçek M., "Şair Sezen Aksu", Türk Dili, ss.26-35, 2004 (Link)
Sariçiçek M., "Gece Kuşu Uzun Öter Hikayesinin Kısa Hikaye Türü Açısından Tahlili", Biyografi Analiz, ss.58-61, 2004
Sariçiçek M., "Nihal Atsız'In Romanları Ve Romancılığı", Şahika, ss.10-11, 2000
Sariçiçek M., "Huzur Romanının Kuruluşunda Yerli Ve Yabancı Tesirler", Türk Yurdu, cilt.20, ss.235-240, 2000 (Link)
Sariçiçek M., "Romanımızda Yeni Ufuk Arayışları: Roman Sanatı Ve Toplum", Türk Yurdu, cilt.17, ss.42-46, 1997 (Link)
Sariçiçek M., "Roman İnceleme Metodu", Nilüfer Edebiyat, ss.43-44, 1991
Sariçiçek M., "Dostoyevski Ve Karamazof Kardeşler Üzerine", Nilüfer Edebiyat, ss.17-24, 1985
Sariçiçek M., "Aşk ve Zafer Romanının Tahlili", Nilüfer Edebiyat, ss.13-16, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sariçiçek M., "Sırât-ı Müstakîm Mecmuası ve İsmail Bey Gaspıralı", İsmail Gaspıralı Bilgi Şöleni, BURSA, TÜRKIYE, 11 Aralık 2014 - 1 Nisan 2015, ss.257-264
Sariçiçek M., "Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi", IX. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2014, ss.1-6
Sariçiçek M., "Gölgeler'De Gölge Arketipi", Mehmet Akif ve Gölgeler Bilgi Şöleni, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Aralık 2013, cilt.1, no.1, ss.20-32 (Link)
Sariçiçek M., "Yemen Cephesinin Romanı: Yemen, Ah Yemen!", Birinci Dünya Savaşının Türk Edebiyatına Yansımaları II.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2014, pp.1-6
Sariçiçek M., "Bahtiyar Vahapzade'Nin Tiyatrolarında Arketipsel Benlik Kurgulamalarının Estetik Değeri", I. Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, AZERBAYCAN, 13-15 Kasım 2012, vol.1, pp.248-255 (Link)
Sariçiçek M., "Mehmet Akif Ersoy'Un Şiirlerinde Irk, Kavim, Millet Ve Ümmet Kavramları, (Kardeşlik Dergisi, S: 265-270, Bağdat, Irak)", Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, MISIR, 01-06 Kasım 2010, pp.26-32
Sariçiçek M., "Schröndiger'In Kedisi'Nde Yabancılaşma", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKİYE, 27-28 Mart 2008, ss.313-320
Sariçiçek M., "Kirkor Ceyhan'In Öykülerinde Türk-Ermeni İlişkileri", Erciyes Üiversitesi, I: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Hoşgörü Toplumunda Ermenilir, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2006, vol.3, pp.355-364
Sariçiçek M., "Modern Hikâye/Öykünün Tür Sorunu Ve "Kısa Öykü" Açısından Ömer Seyfettin Metinleri", Ölümünün 85. Yılında Ömer Seyfettin'i Anma Toplantısı: Ömer Seyfettin'i Yeniden Okumak, KAYSERİ, TÜRKİYE, 4 Mart 2005, cilt.1, ss.199-226
Sariçiçek M., "Molla Nesreddin Mecmuasının Azerbaycan'In Modernleşmesindeki Yeri", I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni), TÜRKIYE, 6-7 Temmuz 2005, pp.463-470
Sariçiçek M., "Ulysses Ile Aydaki Kadın'Da Anlatma Problemi", Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat, Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKİYE, 12-13 Nisan 2001, cilt.2, ss.667-672
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sariçiçek M., Leblebici M., "Modern Türk Şiirinde Mum", Mum Kitabı, "Naskali E.G.", Ed., Kitabevi, İstanbul, ss.257-268, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Şair Sezen Aksu", Tezmer, KAYSERİ, 2015
Sariçiçek M., "Özdemir Asaf'ın Mum Şiirinin Psikanalitik Çözümlemesi", Mum Kitabı, "Naskali E.G.", Ed., Kitabevi, İstanbul, ss.243-256, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Evin Sahibi Hikâyesinde Bir Arketipsel Figür: Yılan", Yılan Kitabı, "Naskali E.G.", Ed., Kitabevi Yayınevi, İstanbul, ss.391-405, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Modern Kahramanın Mitolojik Yolculuğu", Tezmer , KAYSERİ, 2013 (Link)
Sariçiçek M., "Yahya Kemal'In Şiirlerinde Yolculuk/Aşama Arketipi", Yeni Türk Edebiyatı incelemeleri-Zeynep Kerman Armağanı, Yıldırım D., Uğurlu A.S., Ed., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.273-283-, 2013 (Link)
Sariçiçek M., "Kadın Kalbi", Çeviri, Laçin Yayınevi, KAYSERİ, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Romantik Bir Toplumcu Gerçekçi/Öncü: Reşat Enis Aygen -Hayatı Ve Eserleri-", Milli Eğitim Bakanlığı, ANKARA, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Yârnâme'Nin Tahlili", Yârnâme'nin Yankıları, Bayram Durbilmez, Ed., Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, ss."27-40"-, 2004
Sariçiçek M., ""Huzur" Romanında Yabancı Tesirler", Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'e Armağan, İsmet Çetin, Ed., Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, Ankara, ss."575-586"-, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi