Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sariçiçek M., "“Yağmur Beklerken” “Gençliğim Eyvah” dedik", Türk Yurdu, ss.0-0, 2018 (Link)
Sariçiçek M., "Vatanseverlik, Toprağa Sahip Çıkmakla Başlar", İLESAM İlim ve Edebiyat Dergisi , ss.32-33, 2018
Sariçiçek M., "Kültür Emperyalizmi ve Medya", İLESAM İlim ve Edebiyat Dergisi, ss.14-17, 2016
Sariçiçek M., Boza B., "YILDIZLARA BAKMAK", Arasta Kültür ve Sanat Dergisi, ss.27-35, 2016
Sariçiçek M., "“Kelebekler ve İnsanlar’da Mitolojik Yolculuk ve Kendini Gerçekleştirme Teması", Zeitscrift für die Welt der Türken Journal of World Of Turks, no.1, pp.87-100, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Abdülhak Hamid Tarhan’ın Tiyatrolarında Endülüs", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, no.2, pp.73-85, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Kirkor Ceyhan'ın Kısa Öykülerinin Dili ve Tehcir", Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2015/1, ss.43-56, 2015
Sariçiçek M., "Kadın Yazarlarımızın Omuzunda Türk Romanı", arasta, ss.39-46, 2014
Sariçiçek M., "Şair, Müteşair, Serbest Şiir", Kümbet Eğitim Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.41-44, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Semâ-ı Mevlânâ'nın Biçimsel Çözümlemesi", Zeitscrift für die Welt der Türken Journal of World Of Turks, no.2, pp.55-65, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Dilimiz Kimliğimiz", Türk Yurdu, cilt.34, ss.26-29, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Çanakkale Mahşeri", Türk Yurdu, cilt.34, ss.45-50, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Edebi Eleştiri Üstüne", arasta, ss.3-6, 2014
Sariçiçek M., "Ülkücü Edebiyat ve 12 Eylül", Türk Yurdu, cilt.34, ss.31-32, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Gelenekten Postmoderne Yitik Şehrin Romanı: Hâmuşân", arasta, cilt.1, no.1, ss.14-21, 2013
Sariçiçek M., "Edebiyatın Uğursuz Sözleri: Moda Ve Türevleri", Anadolu, cilt.1, no.1, ss.64-67, 2013 (Link)
Sariçiçek M., "Mehmet Akif'in Şiirinde Irk, Kavim ve Ümmet Kavramları ", KARDEŞLİK KÜLTÜR EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ, ss.26-32, 2011
Sariçiçek M., "Türk Romanında Modernist/Postmodernist Yönelişler Ve Ulysses'Ten Aydaki Kadın'A Romanda Anlatma Problemi (Gözden Geçirilmiş Ve Genişletilmiş Tekrar Yayın)", Türk Yurdu, cilt.31, ss.103-115, 2011 (Link)
Sariçiçek M., "Coşkun Ertepınar'In "Hatırlar Mısın?" Şiirinin Ontolojik Tahlil Metoduyla İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları, ss.109-119, 2010
Sariçiçek M., "Yârnâme'Nin Ontolojik Tahlili", Folklor Edebiyat, pp.139-146, 2009
Sariçiçek M., "Ulysses Ve Tutunamayanlar'In Karşılaştırmalı İncelemesi", Turkish Studies, vol.4, no.1, pp.529-560, 2009
Sariçiçek M., "Gerçekle Mecazın Kesiştiği Noktada Türk Romanında Yolculuk", Türk Dili, ss.237-249, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Ömer Seyfettin'In Mensur Şiirleri", Türk Yurdu, cilt.29, ss.59-62, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Yakup Kadri'Nin Romanlarında Cumhuriyet İdeali Ve Düş Kırıklıkları", Erdem, ss.189-200, 2009
Sariçiçek M., "Schrödinger'In Kedisi'Nde Yabancılaşma (Tekrar Yayımı)", Türk Yurdu, cilt.29, ss.108-111, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Şehriyâr'A Selam: Heyder Baba'Ya Selam'In Ontolojik Tahlili", Turkish Studies, vol.3, pp.580-591, 2008
Sariçiçek M., "Postmodern Bir Tarih Kurgulaması: Boğazkesen", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.189-201, 2008
Sariçiçek M., "Kısa Hikâye Türü Açısından Reşat Enis Aygen'In Hikâyeleri", Türk Dili, ss.76-82, 2006 (Link)
Sariçiçek M., "Bir Bilim Adamının Destanı", Erciyes, ss.9-11, 2005
Sariçiçek M., "Şair Sezen Aksu", Türk Dili, ss.26-35, 2004 (Link)
Sariçiçek M., "Gece Kuşu Uzun Öter Hikayesinin Kısa Hikaye Türü Açısından Tahlili", Biyografi Analiz, ss.58-61, 2004
Sariçiçek M., "Huzur Romanının Kuruluşunda Yerli Ve Yabancı Tesirler", Türk Yurdu, cilt.20, ss.235-240, 2000 (Link)
Sariçiçek M., "Nihal Atsız'In Romanları Ve Romancılığı", Şahika, ss.10-11, 2000
Sariçiçek M., "Romanımızda Yeni Ufuk Arayışları: Roman Sanatı Ve Toplum", Türk Yurdu, cilt.17, ss.42-46, 1997 (Link)
Sariçiçek M., "Roman İnceleme Metodu", Nilüfer Edebiyat, ss.43-44, 1991
Sariçiçek M., "Aşk ve Zafer Romanının Tahlili", Nilüfer Edebiyat, ss.13-16, 1985
Sariçiçek M., "Dostoyevski Ve Karamazof Kardeşler Üzerine", Nilüfer Edebiyat, ss.17-24, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sariçiçek M., "Tarihsel Roman ve Gagauz Dilinin İlk Romanı: Uzun Kervan", 1. Uluslararası Devleti Olmayan Türk Toplulukları Bilgi Şöleni GAGAUZ DİLİ, TARİHİ, COĞRAFYASI VE İNANÇ SİSTEMLERİ, BURSA, TÜRKIYE, 15-15 Şubat 2018, vol.1, pp.171-180
Sariçiçek M., Boza B., "Kassandra Damgası ve İnsan Irkının İntiharı", Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 4. / CENGİZ AYTMATOV, BURSA, TÜRKIYE, 27-28 Kasım 2017, vol.4, pp.291-302
Sariçiçek M., "Arif Nihat Asya Şiirlerinde Milli Birliğin Sembolü: Bayrak", MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Mart 2017, ss.125-136
Sariçiçek M., Boza B., "Şehriyar'ın Şiirlerinde Mevsim Olgusunun Mitsel/Arketipsel Yönden Tahlili", Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR, BURSA, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2016, vol.3, pp.79-91
Sariçiçek M., Boza B., "Colin Falconer'in "İpek Yolu" Romanı", ULUSLARARASI "İPEK YOLU'NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI", ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Mart 2016, vol.3, pp.414-429
Sariçiçek M., "Sırât-ı Müstakîm Mecmuası ve İsmail Bey Gaspıralı", İsmail Gaspıralı Bilgi Şöleni, BURSA, TÜRKIYE, 11 Aralık 2014 - 1 Nisan 2015, ss.257-264
Sariçiçek M., "Gölgeler'De Gölge Arketipi", Mehmet Akif ve Gölgeler Bilgi Şöleni, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Aralık 2013, cilt.1, no.1, ss.20-32 (Link)
Sariçiçek M., "Yemen Cephesinin Romanı: Yemen, Ah Yemen!", Birinci Dünya Savaşının Türk Edebiyatına Yansımaları II.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2014, pp.1-6
Sariçiçek M., "Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi", IX. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2014, ss.1-6
Sariçiçek M., "Bahtiyar Vahapzade'Nin Tiyatrolarında Arketipsel Benlik Kurgulamalarının Estetik Değeri", I. Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, AZERBAYCAN, 13-15 Kasım 2012, vol.1, pp.248-255 (Link)
Sariçiçek M., "Mehmet Akif Ersoy'Un Şiirlerinde Irk, Kavim, Millet Ve Ümmet Kavramları, (Kardeşlik Dergisi, S: 265-270, Bağdat, Irak)", Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, MISIR, 01-06 Kasım 2010, pp.26-32
Sariçiçek M., "Schröndiger'In Kedisi'Nde Yabancılaşma", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKİYE, 27-28 Mart 2008, ss.313-320
Sariçiçek M., "Kirkor Ceyhan'In Öykülerinde Türk-Ermeni İlişkileri", Erciyes Üiversitesi, I: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Hoşgörü Toplumunda Ermenilir, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2006, vol.3, pp.355-364
Sariçiçek M., "Modern Hikâye/Öykünün Tür Sorunu Ve "Kısa Öykü" Açısından Ömer Seyfettin Metinleri", Ölümünün 85. Yılında Ömer Seyfettin'i Anma Toplantısı: Ömer Seyfettin'i Yeniden Okumak, KAYSERİ, TÜRKİYE, 4 Mart 2005, cilt.1, ss.199-226
Sariçiçek M., "Molla Nesreddin Mecmuasının Azerbaycan'In Modernleşmesindeki Yeri", I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni), TÜRKIYE, 6-7 Temmuz 2005, pp.463-470
Sariçiçek M., "Ulysses Ile Aydaki Kadın'Da Anlatma Problemi", Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat, Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKİYE, 12-13 Nisan 2001, cilt.2, ss.667-672
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sariçiçek M., "Şair Sezen Aksu MÜZİĞİN GÖLGESİNDEKİ ŞİİR", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2018
Sariçiçek M., "Türk Romanında Bilinmeze Yolculuk", BİR METAFOR OLARAK YOL VE YOLCULUK, ŞAHİN İ., DEPE D., Ed., Doğu Kütüphanesi, İSTANBUL, ss.247-257, 2018
Sariçiçek M., "Özdemir Asaf'ın Mum Şiirinin Psikanalitik Çözümlemesi", Mum Kitabı, "Naskali E.G.", Ed., Kitabevi, İstanbul, ss.243-256, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Şair Sezen Aksu", Tezmer, KAYSERİ, 2015
Sariçiçek M., Leblebici M., "Modern Türk Şiirinde Mum", Mum Kitabı, "Naskali E.G.", Ed., Kitabevi, İstanbul, ss.257-268, 2015 (Link)
Sariçiçek M., "Evin Sahibi Hikâyesinde Bir Arketipsel Figür: Yılan", Yılan Kitabı, "Naskali E.G.", Ed., Kitabevi Yayınevi, İstanbul, ss.391-405, 2014 (Link)
Sariçiçek M., "Modern Kahramanın Mitolojik Yolculuğu", Tezmer , KAYSERİ, 2013 (Link)
Sariçiçek M., "Yahya Kemal'In Şiirlerinde Yolculuk/Aşama Arketipi", Yeni Türk Edebiyatı incelemeleri-Zeynep Kerman Armağanı, Yıldırım D., Uğurlu A.S., Ed., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.273-283-, 2013 (Link)
Sariçiçek M., "Romantik Bir Toplumcu Gerçekçi/Öncü: Reşat Enis Aygen -Hayatı Ve Eserleri-", Milli Eğitim Bakanlığı, ANKARA, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Kadın Kalbi", Çeviri, Laçin Yayınevi, KAYSERİ, 2009 (Link)
Sariçiçek M., "Yârnâme'Nin Tahlili", Yârnâme'nin Yankıları, Bayram Durbilmez, Ed., Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, ss."27-40"-, 2004
Sariçiçek M., ""Huzur" Romanında Yabancı Tesirler", Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'e Armağan, İsmet Çetin, Ed., Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, Ankara, ss."575-586"-, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi