Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pomza tozunun polimerlerin ısıl kararlılığı üzerine etkisi ve fosfor esaslı güç tutuşurluk maddeleri ile sinerjik etkileşiminin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FDA-2017-7215, Yönetici, Devam Ediyor
"Nanokompozit Bazlı Ambalaj Film Üretimi ve Üretilen Filmin Gıdaların Raf Ömrü Üzerine Etkisi", BAP Doktora, FDK-2017-7457, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bazalt lifi takviyeli PBT ve ABS kompozitlerin mekanik ve güç tutuşurluk özelliklerinin iyileştirilmesi", BAP Doktora, FDK-2017-7749, Yönetici, Devam Ediyor
"HİNDİSTAN CEVİZİ LİFİ TAKVİYELİ POLİ LAKTİK ASİT KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ENZİMATİK VE PLASMA MODİFİKASYONU İLE İYİLEŞTİRİLMESİ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7635, Yönetici, Devam Ediyor
"Alternatif bir Malzeme Olarak Polimer Nanokompozit Metal Hibridlerin Güç İletim ve Yapı Elemanlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Tasarım ve Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Adezyon Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Optimizasyonu", BAP Diğer, FCD-2016-5997, Araştırmacı, 2018
"Metal Hipofosfitler ile Katkılandırılmış Polimerlerin Güç Tutuşurluk Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-6288, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Pomza tozunun polimerlerin ısıl kararlılığı üzerine etkisi ve fosfor esaslı güç tutuşurluk maddeleri ile sinerjik etkileşiminin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 214M123, Yönetici, 2018
"Karbon elyaf takviyeli polipropilen kompozitlerin güç tutuşurluk özelliklerinin iyileştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FDA-2015-5959, Yönetici, 2017
"Doğal hidromagnezit huntit mineral karışımının sinerjik etki çalışmaları ile güç tutuşurluk etkisinin artırılması ", BAP Arastırma Projesi, FCD-2015-5921, Yönetici, 2017
"Poli(Laktik Asit) (Pla) Lifinin Boyanabilirliğinin Polihedraloligomeriksiloksan (Poss) Nano Parçacıkları Kullanarak Iyileştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 213M268, Yönetici, 2017
"Jüt kumaş takviyeli polipropilen ve polietilen esaslı biokompozit üretimi ve karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2013-4613, Yönetici, 2014
"Epoksi reçinesine bor bileşikleri kullanarak güç tutuşur özellik kazandırılması ve çelik yapıların aleve karşı korunmalarında uygulanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012.Ç0354, Yönetici, 2014
"Tek bileşenli poliamid ve polipropilen kompozitlerin üretilmesi ve karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3896, Yönetici, 2013
"Polipropilene güç tutuşur özellik kazandırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, xx, Araştırmacı, 2011
"Bor içeren güç tutuşur poliamid ve polipropilen liflerin üretilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009-Ç0209, Araştırmacı, 2011
"Tabii Kauçuk dolgu alma kabiliyetinin arttırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, xx, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi