Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Dolanbay M,Batukan C.,Özgün MT.,Türkyılmaz Ç.,Dolanbay M.,I.Müderris, "Valethamate bromidin doğum eylemini hızlandırmadaki etkisi: Plasebo kontrollü çift kör bir çalışma, Beşinci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi