Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Acinetobacter baumannii'nin dış yüzey proteomunun ve sekretomunun immunoproteomik analizi ve potansiyel koruyucu proteinlerinin bulunması", TÜBITAK Projesi, 114S571, Yönetici, Devam Ediyor
"FARELERDE OLUŞTURULAN DENEYSEL DİABET MODELİNDE KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSİELLA PNEUMONIA'YA BAĞLI YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU VE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ", TÜBITAK Projesi, 114S896, Araştırmacı, Devam Ediyor
"A Multi-Task investigation on the human immune response to anthrax aimed at developing more efficient vaccines", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SfP -984208, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye’de Şarbon Yönünden Hiperendemik Bölgelerde Bacillus anthracis Infeksiyonunun Moleküler Epidemiyolojisi ve İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 108S164, Araştırmacı, 2011
"ASEPTİK MENENJİTLİ HASTALARIN BOS ÖRNEKLERİNDE ENTEROVİRÜSLERİN HÜCRE KÜLTÜRÜ VE PCR YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI.", BAP Arastırma Projesi, 2664, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi