Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karaçavuş S., Yilmaz B., Taşdemir A., Kayaalti Ö., Kaya E., İçer S., et al., "Can Laws Be a Potential PET Image Texture Analysis Approach for Evaluation of Tumor Heterogeneity and Histopathological Characteristics in NSCLC?", JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, vol.31, pp.210-223, 2018
İçer S., Gengeç Benli Ş., Gümüş K.Z., Demirci E., Özmen S., Doğanay S., " Can Functional Connectivity at Resting Brain in ADHD Indicate the Impairments in Sensory-Motor Functions and Face/Emotion Recognition?", JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING, vol.38, pp.138-149, 2018
Çikili Uytun M., Karakaya E. , Öztop D.B., Gengeç Benli Ş., Gümüş K.Z., Özmen S., et al., "Default mode network activity and neuropsychological profile in male children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder", BRAIN IMAGING AND BEHAVIOR, vol.11, pp.1561-1570, 2017
Gengeç Benli Ş., İçer S., Gümüş K.Z., Özmen S., Doğanay S., Koç G., et al., " Neural Correlates of Default Mode Network Connectivity in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder", CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, vol.13, pp.185-194, 2017
Dundar M.S., Gümüş K.Z., İçer S., Çiraci S., "Computerized intracranial tumor detection using morphological operations on MRI", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.231, pp.S84-S84, 2016 (Link)
Ertekin T., Acer N., İçer S., Ümit Erkan V., Şerife Ç., Özçelik Ö., "Volume estimation of the subcortical structures in Parkinson s disease using magnetic resonance imaging A methodological study", NEUROLOGY ASIA, vol.20, pp.143-153, 2015
İçer S., Gengeç Ş., "Classification and analysis of non-stationary characteristics of crackle and rhonchus lung adventitious sounds", DIGITAL SIGNAL PROCESSING, vol.28, pp.18-27, 2014
Ertekin T., Acer N., İçer S., Ilıca M. , "Comparison Of Two Methods For The Estimation Of Subcortical Volume And Asymmetry Using Magnetic Resonance Imaging: A Methodological Study", SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, no.4, pp.301-309, 2013
İçer S., "Automatic Segmentation Of Corpus Collasum Using Gaussian Mixture Modeling And Fuzzy C Means Methods", COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, pp.38-46, 2013
Ertekin T., Acer N., İçer S., Yildirim A., "Estimation Of The Total Brain Volume Using Semi-Automatic Segmentation And Stereology Of The Newborns' Brain Mri", NEUROQUANTOLOGY, no.2, pp.181-188, 2013
İçer S., Coşkun A., İkizceli T. , "Quantitative Grading Using Grey Relational Analysis On Ultrasonographic Images Of A Fatty Liver", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, no.4, pp.2521-2528, 2012
Kara S., İçer S., Erdoğan N. , "Spectral Broadening Of Lower Extremity Venous Doppler Signals Using Stft And Ar Modeling", DIGITAL SIGNAL PROCESSING, vol.18, pp.669-676, 2008
İçer S., Kara S. , "Spectral Analysing Of Portal Vein Doppler Signals In The Cirrhosis Patients", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.37, pp.1303-1307, 2007
Kara S. , Güven A., İçer S., "Classification Of Macular And Optic Nerve Disease By Principal Component Analysis", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.37, pp.836-841, 2007
Kara S., Kemaloğlu S., Erdoğan N., "Comparison Of Fast Fourıer Transformation And Autoregressıve Modelling As A Diagnostic Tool In Analysis Of Lower Extremity Venous Signals", Computers in Biology and Medicine, vol.36, pp.484-494, 2006
Kara S., Kemaloğlu S., Kırbaş Ş., "Low-Cost Compact Ecg With Graphic Lcd And Phonocardiogram System Design", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.30, pp.205-209, 2006
İçer S., Kara S. , Güven A., "Comparison Of Multilayer Perceptron Training Algorithms For Portal Venous Doppler Signals In The Cirrhosis Disease", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.31(2), pp.406-413, 2006
Kemaloğlu S., Kara S. , Erdoğan N. , "Discontinuous Doppler Signals Simulating Respiratory Misregistration: Effect On Autoregressive Frequency Spectra", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.36, pp.465-472, 2006
Kara S. , Kemaloğlu S., Güven A., "Detection Of Femoral Artery Occlusion From Spectral Density Of Doppler Signals Using The Artificial Neural Network", Expert Systems with Applications , vol.29(4), pp.945-952, 2005
Kara S., Kemaloğlu S., "Determination Of Femoral Artery Occlusion Using Principal Component Analysis To Doppler Signals", Instrumentation Science and Technology , vol.33, pp.329-338, 2005
Kara S., Kemaloğlu S., Şener F., Okandan M., Erkan M., "Portable Stimulator Design Aimed At Differentiating Facial Nerves From Normal Tissues", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.28, pp.175-180, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kemaloğlu S., Kara S. , Şener F., "Kayseri İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarında Bulunan Tıbbi Cihazların Durumu", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , cilt.12, ss.52-57, 2003
Kemaloğlu S., Kara S. , "Ekg İşaretleri İle Kalp Seslerinin Eşzamanlı Alınması İçin Ölçüm Düzeneği", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2), cilt.18, ss.31-37, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gengeç Benli Ş., İçer S., Özmen S., "Differences of functional activity in sensory-motor networks at rest in children with attention deficit hyperactivity disorder", ESMRMB 2017 34th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, Barcelona, ISPANYA, 19-21 Ekim 2017, pp.S557-S558
Başarslan Ş. , İçer S., Ekmekçioğlu O., "Görüntü İşleme Destekli Sperm Analizi Image Processing Assisted Sperm Analysis", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.55-59
Dündar M.S., Gümüş K.Z., İçer S., Çiraci S., "Computerized intracranial tumor detection using morphological operations on MRI", Journal of Biotechnology, LITVANYA, , vol.231, pp.84-84
İçer S., Gengeç Benli Ş., Demirci E., Gümüş K.Z., Doğanay S., "Erken Şizofreni Hastalığında Beyin Bağlantısallığının Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Araştırılması", BİYOMUT 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, ss.1-1
Gengeç Benli Ş., İçer S., Gümüş K.Z., Özmen S., Demirci E., Doğanay S., "Examination of default mode networks in children with attention deficit and hyperactivity disorder by independent component technique", 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26 Mayıs - 29 Haziran 2016, cilt.10, no.1, ss.S25-S25 (Link)
Çelik H. , İçer S., "Çocuklarda Yaş Tayini İçin Yapay Sinir Ağlarının Kullanıldığı Yeni Bir Yöntem", 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.--- (Link)
Gengeç Benli Ş., İçer S., Demirci E., Gümüş K.Z., Doğanay S., "Erken Başlangıçlı Şizofreni Hastalığında Dinlenim Durum Ağlarının Bağımsız Bileşen Analizi ile Elde Edilmesi", TIPTEKNO 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.176-180 (Link)
İçer S., Karaçavuş S., Yilmaz B., Kayaalti Ö., "PET Görüntülerinde Akciğer Tümörü Segmentasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması", TIPTEKNO 2015, TÜRKIYE,
Gengeç Benli Ş., İçer S., Gümüş K.Z., Özmen S., Koç G., Doğanay S., et al.,"Exploring Default Mode Connectivity using Region of Interest Analysis in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.1-1
Gengeç Ş., İçer S., Gümüş K.Z., Doğanay S., Özmen S., Koç G., et al.,"Evaluation of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder at Rest by Functional MRI", 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015, cilt.9, no.1, ss.59-59
İçer S., Gümüş K.Z., Özmen S., Doğanay S., Öztop D.B., "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Varsayılan Ağlar Arasındaki İlişkinin İlgi Alanı Analizi", TIPTEKNO 2015, Bodrum, TÜRKIYE,
Yilmaz B., Karaçavuş S., Kayaalti Ö., İçer S., Kübra E., "Akciğer tümörlü hastaların PET ve BTgörüntülerinin çakııtırılıp birleştirilmesi", TIPTEKNO-2015, Bodrum, TÜRKIYE,
İçer S., Gümüş K.Z., Doğanay S., Özmen S., Gonca K., Öztop D.B., "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda dinlenme halinde beyin fonksiyonel aktivitesinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi", 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Karaçavuş S. , Yılmaz B. , Taşdemir A., Kayaaltı Ö., İçer S., "Assessment Of Relationship Between Texture Analysis Parameters Obtained From 18-F Fdg-Pet/Ct Images And Tumor Metabolism And Histopathological Findings In Non-Small Cell Lung Cancer", Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Gothenburg, ISVIÇRE, 18-22 Ekim 2014, pp.P039-P039
Karaçavuş S. , Kayaaltı Ö., Yılmaz B., İçer S., Kaya E., Ayyıldız O., "Pet/Bt Görüntülerinden Doku Analizi Yöntemiyle Elde Edilen Parametrelerin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evrelemesinde Kullanılması", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.99-102
Gengeç Ş., Gümüş K.Z., İçer S., Özmen S., Koç G., Doğanay S., Öztop D.B., "Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Dinlenme-Hali Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Ile Default Mode Network Farklılıklarının İncelenmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.103-106
Ökdem S., İçer S., Gümüş K.Z., "Ambliyopi (Göz Tembelligi) Hastaliginda Optik Sinir Hacminin Incelenmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.1-1
Başarslan Ş. , İçer S., Gengeç Ş., "Migren Hastalığının Eeg Sinyalleri Ile Araştırılması", ELECO 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2014, ss.661-664
Özmen M., İçer S., Kizilkaya Aydoğan E., "Application Of Segmentation Algorithm For The Assessment Of Amniotic Fluid Quantity From Ultrasound Images", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.10-10 (Özet) (Abstract)
Gengeç Ş., İçer S., "Gerçek Akciğer Sesi Üzerindeki Gürültülerin Yapay Arı Kolonialgoritması Ile Tasarlanan Iir Filtrelerle Süzülmesi", Tıp Teknolojileri Uulusal Kongresi, TIPTEKNO 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.35-38
Çekgeloğlu A.B., İçer S., "Beyin Mr Görüntülerinde Üçgen Kare Eşikleme Yöntemi İle Icm Algoritmasının Karşılaştırılmasıve Beyin Hacminin Belirlenmesi", Tıp Teknolojileri Uulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.1-4
Köşker F.B., Tokmakçi M., İçer S., "Temel Bileşen Analizi, Yoğunluk-Renk-Doyum Dönüşümü Ve Klasik Yöntem Kullanılarak Tıbbi Görüntü Birleştirme", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.45-48-48
Köşker F.B., Tokmakçi M., İçer S., "Temel Bileşen Analizi, Yoğunluk-Renk-Doyum Dönüşümü Ve Klasik Yöntem Kullanılarak Tıbbi Görüntü Birleştirme", TIPTEKNO'13, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.50-53
Uslu F.Z., İçer S., Tokmakçi M., "Doku Analizi Ile Otomatik Beyincik Bölütlemesi", Tıp Teknolojileri Uulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.38-41-41
Çetgeloğlu A.B., İçer S., "Beyin Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012,Bildiri Kitabı, Konferans CD'si, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.54-57-57
Uslu F.Z., İçer S., Tokmakçi M., "Bulanık Kümeler Ile Piksel Değerleri Ayarlanarak Tüm Beynin Bölütlenmesi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.244-247-247
Ertekin T., Acer N., İçer S., Ilıca A.T., "Comparison Of Semi-Automated Segmentation Method And Cavalieri Technique For The Volume Estimation Of The Subcortical Structures Using Magnetic Resonance Imaging.", International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, ISCAA 2012 , ANKARA, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2012, pp.64-64
Ökdem S., İçer S., Coşkun A., "Beyin Mr Görüntülerinden Beyaz Ve Gri Cevher Alanlarının K-Ortalama Algoritması Ile Tespit Edilmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, , TRABZON, TÜRKIYE, 3-4 Temmuz 2012, ss.246-249-249
İçer S., Coşkun A., Uzunoğlu S.M., "Beyin Mr Görüntülerinde Gri Ve Beyaz Cevher Bölgelerinin Farklı Tekniklerle Elde Edilmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si,, TRABZON, TÜRKIYE, 3-4 Temmuz 2012, ss.243-245-245
Karaçavuş S., İçer S., Kayaalti Ö., "Ultrasonografik Doku Özellikleri Kullanılarak Graves Hastalığı Ve Hashimoto Tiroiditi Ayırıcı Tanısı", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD'si, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, ss.140-143-143
İçer S., Baki M. , Kaya M.G., "Elektronik Steteskop Ve İşaret İşleme Teknikleri Kullanarak Mitral Darlık Hastalığının Değerlendirilmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, Bildiri Kitabı, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.352-355-355
İçer S., Karaboğa N., Koza T., Uzunhisarcikli E., "Renkli Doppler Görüntülerinden Mitral Yetmezlik Kaçak Alanının Değerlendirilmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.266-269-269
Koza T., Karaboğa N., İçer S., Uzunhisarcikli E., "Renkli Doppler Görüntülerinden Mitral Yetmezlik Kaçak Alanının Değerlendirilmesi ", TIPTEKNO 2011 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi-16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.266-269-269
İçer S., Gengeç Ş., Kanbay A., "Koah Hastalığı Akciğer Seslerinin Özellik Çıkarımında Hilbert Huang Dönüşümü", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, Bildiri Kitabı, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.258-261-261
İçer S., Baki M. , Kaya M.G., "Elektronik Steteskop Ve İşaret İşleme Teknikleri Kullanarak Mitral Darlık Hastalığının Değerlendirilmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2011, ANTALYA, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 2011, ss.352-355
Acer N., Ilıca A.T., Turgut M. , İçer S., Latifoğlu F. , "Comparison Of Two Techniques Used For The Estimation Of The Cerebral Surface Area Using Mri", European Biotechnology Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2011, pp.117-117
Çelik H. , İçer S., Güven A., "Çocuklarda Radius’Un Distal Epifiz Kemiğinin Büyüklüğünden Kemik Yaşının Yapay Sinir Ağları Ile Tayini", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, Bildiri Kitabı, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.72-75-75
İçer S., Latifoğlu F. , Coşkun A., Uzunoğlu S.M., "Manyetik Rezonans Görüntülerinden Beyin Gri Ve Beyaz Cevher Alanlarının Belirlenmesi", 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Konferans CDsi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, ss.xx-xx
İçer S., Güven A., Baki M. , "Classification With The Neural Network Application Of Basic Hearing Losses Determined By Audiometric Measuring", Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies ICADIWT 2010, Conf. Proc. and Journal of Networking Technology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, pp.63-68-68
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi