Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dinlenme-Hali Fonksiyonel MR Çekimlerinde İstemsiz Baş Hareketlerinin Beyin Bölgeleri Arasındaki Bağlantısallık Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 215E356, Yönetici, Devam Ediyor
"Pozitron Emisyon Tomografisi Görüntülerinden Doku Analizi Yöntemiyle Elde Edilen Parametrelerin Tümör Metabolizması ve Evreleme İle İlişkisinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113E188, Danışman, 2017
"Beyin MR Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-12-4030, Yönetici, 2014
"Elektronik Steteskop İle Mitral Kapak Darlığının Sınıflandırılması", BAP Y.Lisans, FBY-10-3004, Yönetici, 2013
"Görüntü İşleme Metotları Kullanarak Karaciğer Yağlanması Hastalarının Ultrasonografi Görüntülerinin Analiz Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-729, Yönetici, 2011
"Doppler İşaretlerinden Faydalanarak Damar Hastalıklarının Teşhisi için Çeşitli İşaret Analiz Tekniklerinin Uygulanması", BAP Doktora, FBT-04-25, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi