Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - 2015
Ögr.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. , 2001 - 2006
Uzman, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Halil Bay. Sağlık Hiz. MYO, 1999 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ, 15.05.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Beyin Görüntüleme ve Sinirbilim, Doktora, 2017-2018
İleri Görüntü Analizi, Doktora, 2017-2018
Biyomedikal Görüntülemede Son Teknolojiler, Yüksek Lisans, 2017-2018
Devre Teorisi, Lisans, 2017-2018
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Lisans, 2017-2018
Biyomedikal Enstrümantasyon, Lisans, 2017-2018
Biyomedikal Mühendisliği Temelleri, Lisans, 2017-2018
Matlab ile Biyomedikal Görüntü İşleme, Yüksek Lisans, 2017-2018
Tıp ve Biyolojide Nümerik Analiz, Lisans, 2017-2018
Tıbbi Görüntü İşleme, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Dündar, "MR Görüntülemede QSM Yöntemi Uygulaması ve Kartezyen Olmayan Yörüngelerle 3 Boyutlu K-uzayının Örneklenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, K.Eset, "Akciğer PET Görüntülerinde Bölütleme Yöntemlerinin İncelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, H.Çelik, "Çocuklarda Kemik Yaşının Yeni Bir Yöntem ile Tayini", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, S.Karaçavuş, "Akciğer PET/BT Görüntülerinden Kanser Tanısına Yönelik Öz Nitelik Çıkarma ve Klinik Pratikte KUllanılabilirliği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, A.Çekgeloğlu, "Beyin MR Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, S.Ökdem, "MR Görüntülerinden Beynin Bölümlerinin Segmentasyonu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, M.Baki, "Elektronik Steteskop İle Mitral Kapak Darlığının Sınıflandırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, Ş.Gengeç, "Akciğer Seslerinden İşaret İşleme Teknikleri Kullanarak Özellik Çıkarma ve Sınıflandırma", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi